Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαθεματική και Πολυθεματική προσέγγιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαθεματική και Πολυθεματική προσέγγιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαθεματική και Πολυθεματική προσέγγιση της ύλης

2 Το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλα, τάλα, τάλαντο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στο Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία για την Γ΄ και Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Μουσειοπαιδαγωγοί: •Ειρήνη Στυλιανίδου •Κλειώ Φλουρέντζου •Χαρά Μακρυγιάννη

3 Επίσκεψη στο Κυπριακό Μουσείο Γλωσσικό Μάθημα Γλωσσικό Μάθημα Ιστορία Γεωγραφία Μουσική Θεατρική Αγωγή Θεατρική Αγωγή Φυσική Αγωγή Θρησκευτικά Μαθηματικά Επιστήμη Τέχνη Έρευνα

4 Οι δραστηριότητες για χρήση στην τάξη:  Συνδέονται με μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος  Συνοδεύονται από φωτογραφίες, χάρτες και ιδέες.  Μαζί με τα παιδιά αναδιπλώνουμε τις εν δυνάμει παραστάσεις που αποκτήσαμε στο χώρο του Μουσείου.  Επεκτείνουμε τα ερεθίσματα για φαντασία και δημιουργικότητα. Μετά την επίσκεψη

5 Ενότητα 3: Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τα μέταλλα 1.Χαλκός, ένα καινούριο υλικό, σσ. 10-12 2.Κύπρος, το νησί του χαλκού,σσ.13-15 3.Ο άνθρωπος κατεργάζεται το χαλκό, σσ.16-19 4.Το νέο ζει με το παλιό,σσ.20-25 5.Οι Κύπριοι γίνονται έμποροι…, σσ. 26-29 6.Διασχίζοντας τους θαλάσσιους δρόμους,σσ.30-33 •… 12.Από τον πηλό στο μέταλλο,σσ. 52-58 Ιστορία Γ΄ (Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ – Από τον πηλό στο μέταλλο Μέρος Β΄, Βιβλίο για το μαθητή)

6 Ιστορία Γ΄ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Από τον πηλό στο μέταλλο, Τάξη Γ΄, Μέρος Β΄, βιβλίο για το μαθητή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου) (Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Από τον πηλό στο μέταλλο, Τάξη Γ΄, Μέρος Β΄, βιβλίο για το μαθητή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

7 Ενότητα 4: Ο άνθρωπος χτίζει πόλεις 1.Στην πόλη του Κερασφόρου Θεού, σσ. 75 •… 7.Μια επίσκεψη στα ανάκτορα, σσ. 88-93 Ιστορία Γ΄ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Από τον πηλό στο μέταλλο, Τάξη Γ΄, Μέρος Β΄, βιβλίο για το μαθητή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου) (Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Από τον πηλό στο μέταλλο, Τάξη Γ΄, Μέρος Β΄, βιβλίο για το μαθητή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου) Ιστορία Γ΄ (Από τη Μυθολογία στην Ιστορία, Βιβλίο από την Ελλάδα για το μαθητή) • Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα

8 Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών: •Συγκέντρωση εικόνων µε παραστάσεις από αρχαία αγγεία, θεµατοποίηση του εικαστικού περιεχοµένου. •Συγκέντρωση πληροφοριών για τη διαδικασία, τα υλικά κατασκευής και τη χρήση τους. •Συσχέτιση µε νεότερες εποχές. •Εικαστικές απεικονίσεις, κατασκευές. •Αναγνώριση και σχεδιασµός γεωµετρικών σχηµάτων. Ιστορία Δ΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ Δημοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) ( ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ Δημοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) Θέµα: Στο εργαστήρι ενός τεχνίτη χάλκινων αγγείων - σκευών

9 Στα ίχνη ενός μνημείου/ α ρχαιολογικού χώρου και µουσείου: Τα παιδιά: •Να αντιληφθούν την αξία των αρχαιολογικών χώρων. •Να νιώσουν την ανάγκη να τα επισκέπτονται. •Να θαυµάσουν τα έργα τέχνης και τα αρχαία µνηµεία. Ιστορία Δ΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ Δημοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) ( ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ Δημοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) Θέματα τοπικής ιστορίας

10 Υλικό από βιβλίο: •Ενδεικτικό παράδειγµα οργάνωσης µιας επίσκεψης σε αρχαιολογικό χώρο ή µουσείο (2 ώρες ). •Συζητούν για τα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής τους. •Σχεδιάζουν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. •Προετοιµάζονται για επισκέψεις σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ιστορία Δ΄ ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ Δημοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) ( ΙΣΤΟΡΙΑ, Δ΄ Δημοτικού, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας)

11 ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Γ΄ και Δ΄ •Μια διαφορετική ορχήστρα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας (Βιβλίο Μουσικής, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας, σσ. 58-61): –Χάλκινα πνευστά μουσικά όργανα –Μεταλλικά κρουστά μουσικά όργανα

12  Μέτρηση  Μέτρηση με συμβατικές μονάδες  Μετρικές μονάδες  Το νομισματικό σύστημα τότε και τώρα  Στατιστική  Γραφικές παραστάσεις με στοιχεία για: εξόρυξη χαλκού, εξαγωγές, αριθμός χαλκωματάδων, αρχαιολόγων, μουσείων κ.ά.  Ερμηνεία, συλλογή και καταγραφή δεδομένων, κατασκευή  Λύση Προβλήματος Μαθηματικά Γ΄και Δ΄

13 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΜΙΓΜΑΤΑ  Στερεά που επιπλέουν/ βυθίζονται στο νερό  Ένα υγρό μπορεί να επιπλέει σε άλλο υγρό  Μίγματα – Τρόποι διαχωρισμού τους Επιστήμη Γ΄

14  Ενότητα: ΔΥΝΑΜΕΙΣ  Τραβώ και σπρώχνω (Γ΄)  Δυνάμεις από απόσταση (Γ΄)  Απλές μηχανές (μοχλοί, τροχαλίες) (Δ΄)  Ενότητα: ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  Τήξη, πήξη και υγροποίηση (μέταλλο - χαλκός) (Δ΄) Επιστήμη Γ΄ και Δ΄ http://home.datacomm.ch/almyras/

15 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΙΡΟΣ, ΓΗ-ΔΙΑΣΤΗΜΑ  Είδη εδαφών  Υδροχωρητικότητα και υδροπερατότητα – Πετρώματα  Τρόποι σχηματισμού εδαφών Επιστήμη Δ΄

16 Ενότητα: ΥΛΗ  Ο αέρας στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος, στο γλυκό και αλμυρό νερό (θάλασσα)  Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Επιστήμη Δ΄

17 ΚΥΠΡΟΣ: Κατανομή Δασικών Περιοχών, Πολιτιστικών και Τουριστικών Χώρων  ΥΠΟΜΝΗΜΑ  Αρχαιολογικοί χώροι  Οχυρωματικά έργα (κάστρο/ενετικός πύργος)  Χώροι Λαϊκής Τέχνης Σχολικός Άτλαντας Κύπρου – Ελλάδας σ. 20

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ  Αλλαγές στην περιοχή του σχολείου μου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΥ – Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ  Στην αγορά της περιοχής μου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ  Επαγγέλματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ  Η Κύπρος  Το χωριό του παππού μου Γεωγραφία Γ΄ (ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ, Γεωγραφία τρίτης δημοτικού, βιβλίο για το μαθητή, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

19 Έρευνα: Η σημασία της λέξης «τάλαντο» Ανάληψη ατοµικών ή οµαδικών εργασιών: •Συγκέντρωση εικόνων και φωτογραφιών για το μοναστικό τάλαντο, •Συνεντεύξεις και συγκέντρωση πληροφοριών για τη διαδικασία, τα υλικά κατασκευής και τη χρήση των μοναστικών ταλάντων, •Συγκέντρωση πληροφοριών για «τάλαντο» - νόμισμα, •Συσχέτιση µε νεότερες εποχές, •Παρουσίαση. Θρησκευτικά Γ΄ και Δ΄

20 ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

21 Τα απίθανα μολύβια (Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, Β΄ Τεύχος, βιβλίο για το μαθητή, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) •Φτιάξε μου ένα σιδερένιο άνθρωπο, σσ.56-57 •Ο χάλκινος γίγαντας, σ. 57

22 Τα απίθανα μολύβια Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού, Γ΄ Τεύχος, βιβλίο για το μαθητή, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) •Γεια σου χαρά σου Βενετιά, σσ. 23-26 –Τα μέρη από τα οποία περνάει ο ναυτικός –Τα μέρη-σημεία του καραβιού

23 Οι µαθητές, κατά οµάδες: • µελετούν διαφορετικές ηµερήσιες εφηµερίδες, • εντοπίζουν τα διαφορετικού τύπου κείµενα που περιέχουν σχετικά με τα Μουσεία θέματα, ορυχεία χαλκού • «εκδίδουν» φύλλο εφηµερίδας µε θέµατα δικής τους επιλογής: το Μουσείο, το Χαλκό και την Κύπρο, τα ορυχεία χαλκού και τους εργάτες, τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις σκέψεις και απόψεις, τη δική τους αξιολόγηση. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ιδέες από Αναλυτικό Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) Θέµα: Εφηµερίδα

24 Θέµα: Τουριστικός οδηγός (Ιδέες από Αναλυτικό Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας) Οι µαθητές εργαζόµενοι σε οµάδες αναλαµβάνουν να γράψουν έναν «τουριστικό οδηγό» της περιοχής που επισκέφτηκαν (ή μόνο του Μουσείου) µε: •ιστορικές αναφορές, •περιγραφές αξιοθεάτων (ή μόνο του Μουσείου), •οδηγίες και προτάσεις προς τους επισκέπτες, •πληροφορίες για τις σύγχρονες δραστηριότητες, •διαφηµίσεις. •Παραθέτουν λέξεις και φράσεις στην αγγλική.

25 Θέματα για έρευνα, γραπτή έκφραση, δραματοποίηση: • Θαλάσσια αρχαιολογία • Ναυάγια και τάλαντα •Ένα τάλαντο διηγείται την ιστορία του Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Από τον πηλό στο μέταλλο, Τάξη Γ΄, Μέρος Β΄, βιβλίο για το μαθητή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου) (Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, Από τον πηλό στο μέταλλο, Τάξη Γ΄, Μέρος Β΄, βιβλίο για το μαθητή (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

26 Θέματα για έρευνα: • Το επάγγελμα του χαλκουργού/ χαλκωματά/γανωτή τότε και σήμερα. • Επάγγελμα που ακολουθούσαν περισσότερο οι άνδρες ή οι γυναίκες; Γιατί;

27 Θέματα για έρευνα: • Το επάγγελμα του μεταλλωρύχου τότε και σήμερα. • Χωριά μεταλλωρύχων •Ασθένειες μεταλλωρύχων •Μεταλλεία χαλκού του χτες και του σήμερα

28 Έρευνα: Η χρήση του Χαλκού σήμερα

29 Η γωνιά του Μουσείου •Θέμα, •Τίτλος προσωρινής έκθεσης, •Έρευνα και συλλογή αντικειμένων, •Καταγραφή στοιχείων για κάθε αντικείμενο και το συγκείμενό του, •Αισθητική παρουσίαση, γραπτή και προφορική παρουσίαση, και αξιολόγηση της έκθεσης- ανταπόκρισης-συνεργασίας.

30 Προτάσεις στο θέμα των εικαστικών για την Γ’ και Δ’ τάξη ως επέκταση του προγράμματος «Το τάλαντο» που αναπτύσσεται στο Κυπριακό Μουσείο Προτάσεις στο θέμα των εικαστικών για την Γ’ και Δ’ τάξη ως επέκταση του προγράμματος «Το τάλαντο» που αναπτύσσεται στο Κυπριακό Μουσείο

31 Ο ι εισηγήσεις εικαστικής προέκτασης του θέματος που σχετίζεται με την επίσκεψη των παιδιών στο Κυπριακό Μουσείο αφορούν, είτε τα αυθεντικά αντικείμενα που τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους μέσα από τις προθήκες του μουσείου, είτε αντικείμενα, γεγονότα, καταστάσεις, χαρακτήρες που τα παιδιά έχουν γνωρίσει μέσα από την εποχή του χαλκού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

32 Άσε ελεύθερη τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου...

33

34 Πλαστική Με πηλό, χαρτοπολτό ή άλλη ζύμη που αργότερα μπορούν να βάψουν, τα παιδιά φτιάχνουν... Πήλινες πλάκες όπου χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία (γλυφίδες, μαχαιράκια, κουταλάκια, γυαλόχαρτα), χαράζουν πάνω ανθρώπινες μορφές ή παραστάσεις που γνώρισαν κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο (π.χ. εργάτες στις διάφορες εργασίες τους, εργαλεία και άλλα αντικείμενα που γνώρισαν κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού, έργα που είδαν στις προθήκες κτλ). Προσωπεία και κράνη από φιγούρες που γνώρισαν κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο (π.χ. εργάτες στις διάφορες εργασίες τους κτλ). Τον Τιμόδωρο. Πήλινα λυχναράκια. Τάλαντα. Ειδώλια. Κοσμήματα. Αγγεία. Εργαλεία. Όπλα. Καλάθια. Καραβάκια.

35

36

37 Τα παιδιά Σχεδιάζουν μορφές ή παραστάσεις που γνώρισαν κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο, κόβουν και ράβουν υφάσματα με διάφορες βελονιές ή τα κολλούν σε διάφορες επιφάνειες με κόλες σε υγρή ή στερεή μορφή. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:  Ανθρώπινες φιγούρες.  Εργάτες στις διάφορες εργασίες τους.  Εργαλεία κι άλλα αντικείμενα που γνώρισαν κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού.  Έργα που είδαν στις προθήκες.  Ο Τιμόδωρος.  Το τάλαντο. Φτιάχνουν ενδυμασίες με κομμάτια ρούχων ή με παλιά σεντόνια, ζωγραφίζοντας πάνω σχήματα εμπνευσμένα απ’ αυτά που είδαν στο μουσείο. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:  Εργάτες που γνώρισαν μέσα από το θεατρικό παιγνίδι.  Ναυτικοί στα εμπορικά καράβια.  Άλλοι άνθρωποι που γνώρισαν σαν ιδέα μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Υφάσματα

38

39

40 Μολύβι, μπογιές, χρώματα Τα παιδιά σχεδιάζουν Παραστάσεις από το χώρο της επίσκεψής τους (π.χ. το Κυπριακό Μουσείο, λεπτομέρειες από το κτήριο κτλ) Ανθρώπινες μορφές ή παραστάσεις που γνώρισαν κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο. Μοτίβα για φιλοτέχνηση άλλων έργων τους. Εργάτες κατά τη διαδικασία εξόρυξης και κατεργασίας του χαλκού. Εργαλεία και άλλα αντικείμενα που γνώρισαν κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού. Μια βιτρίνα του μουσείου. Τον Τιμόδωρο. Πήλινα λυχναράκια. Τάλαντα. Ειδώλια. Κοσμήματα. Αγγεία. Εργαλεία. Όπλα. Καλάθια. Καραβάκια. Θέματα από τη ζωή των κατοίκων της εποχής. Κάρτες σε χαρτί με κάτι που τους έκανε εντύπωση από το μουσείο. Εικόνες για παραμύθια, ιστορίες ή ό,τι άλλο σχετικό με το θέμα. Ό,τι άλλο σχετικό με το θέμα μας.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Τα παιδιά δημιουργούν Παραστάσεις από το χώρο της επίσκεψής τους (π.χ. το Κυπριακό Μουσείο, λεπτομέρειες από το κτήριο κτλ) Το δικό τους κολάζ, σε χοντρό χαρτόνι, ξύλο ή άλλη επιφάνεια, από χάρτινες ψηφίδες χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους έγχρωμου ή ζωγραφισμένου χαρτιού από τα ίδια, χαρτί εφημερίδας ή περιοδικού. Κολάζ με ό,τι σχετικό βρούνε με το Κυπριακό Μουσείο αλλά και με διάφορα μουσεία (περιοδικά, αποκόμματα εφημερίδων – άρθρα – φωτογραφίες κτλ) καθώς και συνθέσεις από παραστάσεις που γνώρισαν κατά την επίσκεψή τους (π.χ. μια βιτρίνα του μουσείου). Το δικό τους ψηφιδωτό με ψηφίδες από πέτρα, πορσελάνη, γυαλί, κεραμικό, πάνω σε βάση από ξύλινες σανίδες, γύψο ή τσιμέντο. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: •Ανθρώπινες φιγούρες. •Εργάτες στις διάφορες εργασίες τους. •Εργαλεία κι άλλα αντικείμενα που γνώρισαν κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιγνιδιού. •Έργα που είδαν στις προθήκες. •Ο Τιμόδωρος. •Το τάλαντο. •Εργάτες που γνώρισαν μέσα από το θεατρικό παιγνίδι. •Ναυτικοί στα εμπορικά καράβια. •Άλλοι άνθρωποι που τα παιδιά γνώρισαν κατά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (π.χ. φύλακας, αρχαιολόγος κτλ) Κολάζ-Ψηφιδωτό

53

54

55

56

57 Γλυπτική-Χαρακτική Τα παιδιά Χαράζουν, με εργαλεία χαρακτικής, σχέδια πάνω σε φύλλα χαλκού τα οποία αργότερα μπορούν να χρωματίσουν με ειδικές μπογιές. Χαράζουν σε πέτρες (ασβεστόλιθο), σε φύλλα φελλού, γύψο, γύψινη πλάκα, μαλακό γύψο, ανθρώπινες μορφές ή παραστάσεις. Φτιάχνουν καλούπια (μήτρες) με το σχήμα του ταλάντου. Φτιάχνουν ειδώλια, αγγεία, όπλα κι εργαλεία χρησιμοποιώντας ασβεστόλιθο, πολυστερίνη, σαπούνι. Με το λάινο και κάποια εργαλεία χαρακτικής όπως γλυφίδες και με διαλυμένα χρώματα τέμπερας, ακρυλικά και μελάνι εκτύπωσης, μπορούν να δημιουργήσουν εγχάρακτες διακοσμήσεις σε αναφορά προς τα έργα του μουσείου ή τη ζωή των ανθρώπων της εποχής, τον χάρτη της Κύπρου με τα μεταλλεία του. Φτιάχνουν σφραγίδες. Χαράζουν μοτίβα ή άλλα σχέδια σε κομμάτια ξύλου ή πατάτας και τυπώνουν σε υφάσματα που θα χρησιμοποιήσουν αργότερα Φτιάχνουν κορνίζες για φωτογραφίες, από χοντρό χαρτόνι επενδυμένες από φύλλο χαλκού.

58

59

60

61

62 Κατασκευή κοσμημάτων με χάντρες, ασημόχαρτο, χρυσόχαρτο, χρυσοκλωστές, κουμπιά, σπόρους, σύρμα κι άλλα υλικά. Κατασκευή αγγείων, εργαλείων, όπλων με πολυστερίνη, τενεκεδάκια αναψυκτικών, σπάγκο, πέτρες κι άλλα υλικά. Κατασκευή μακέτας μιας γαλαρίας με πηλό, κομμάτια από ξύλο, κυλινδρικά χαρτόκουτα, σύρμα καλυμμένο με πλαστικό κι ό,τι άλλο σκεφτούν τα παιδιά. Κατασκευή καροτσιού για τη μεταφορά του ορυκτού με άχρηστα υλικά (πλαστικά, χάρτινα κουτιά, κομμάτια ξύλου, τενεκεδάκια αναψυκτικών, πολυστερίνη, σπάγκος, πέτρες κτλ). Κατασκευάζουν με μεικτές τεχνικές ό,τι σχετικό με την επίσκεψη και γενικότερα με το θέμα επιθυμούν. Άλλες κατασκευές-Ανάμεικτα υλικά

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Εικονογράφηση Μερικά θέματα:  «Η επίσκεψη μας στο Κυπριακό Μουσείο»  «Πέντε φίλοι εργάζονται σε μια γαλαρία»  «Ο κερασφόρος θεός μας λέει την ιστορία του»  «Ένα εργατικό ατύχημα σε μια γαλαρία»  «Ένας έμπορος χαλκού ταξιδεύει»  «Μια σελίδα από το ημερολόγιο ενός εργάτη στη γαλαρία»  «Λίγο πριν το καράβι ναυαγήσει...»  «Ένας δύτης μας εξιστορεί πως ανακάλυψε ένα αρχαίο ναυάγιο»

73 •στο μουσείο Λαïκής Τέχνης •στο Βυζαντινό Μουσείο •στην οικεία του Χ’’ Γιωργάκη Κορνέσιου •σε παλιά σπίτια της Λευκωσίας Ακόμα, στο Κέντρο Κυπριακής Χειροτεχνίας στα εργαστήρια •χαλκουργίας •αγγειοπλαστικής •ξυλογλυπτικής •καλαθοπλεκτικής •κεντητικής •χρυσοχοΐας •αργυροχοΐας •υφαντικής και σε εργαστήρια ζωγραφικής και γλυπτικής και μεικτής τεχνικής Κυπρίων καλλιτεχνών. Προέκταση της Γ’ Φάσης του προγράμματος (μετά την επίσκεψη στο Μουσείο) μπορεί να αποτελέσει μια επίσκεψη...


Κατέβασμα ppt "Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σύνδεση της επίσκεψης στο μουσείο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διαθεματική και Πολυθεματική προσέγγιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google