Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3ο Ελληνικό Συνέδριο Αθλητισμού του ΠΣΑΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3ο Ελληνικό Συνέδριο Αθλητισμού του ΠΣΑΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3ο Ελληνικό Συνέδριο Αθλητισμού του ΠΣΑΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΩΡΟ 3ο Ελληνικό Συνέδριο Αθλητισμού του ΠΣΑΟΣ 22-23 Φεβρουαρίου 2010, Ξενοδοχείο St. George Lycabettus Α. Κατερινόπουλος Msc.

2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «όλες οι μορφές ενεργητικής και παθητικής συμμετοχής σε μια αθλητική δραστηριότητα, συμμετοχής με ένα άτυπο ή οργανωμένο τρόπο για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς και μη σκοπούς, που απαιτούν μετακίνηση μακρυά από τον τόπο της κατοικίας και της εργασίας». Εναλλακτικά, μπορεί να περιγραφεί ως: «ένας συνδυασμός αθλητικών δραστηριοτήτων και ταξιδιού». Τέλος, ο αθλητικός τουρίστας μπορεί να οριστεί ως ένας προσωρινός επισκέπτης που διαμένει τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες στην περιοχή που επισκέπτεται και ο σκοπός του ταξιδιού του είναι να παρευρεθεί σε ένα αθλητικό γεγονός. DeKnop (1987)

3 Από την προοπτική του αθλητικού μάρκετινγκ και αθλητικού μάνατζμεντ, αποτελείται από δύο ευρείες κατηγορίες προϊόντων: ταξίδι αθλητικής συμμετοχής (ταξίδι με σκοπό τη συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες αναψυχής, ελεύθερου χρόνου ή ικανότητας) και ταξίδι αθλητικής θέασης (ταξίδι με σκοπό το αθλητικό θέαμα, την αναψυχή, την ξεκούραση ή τις αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις).

4 Διεθνείς Τάσεις Αθλητικού Τουρισμού
Διεθνείς Τάσεις Αθλητικού Τουρισμού Sports tourism percentage in overall tourist market Tourist expenditure in sports tourism (per annum) Participants in sport activities Details Australia 5% of domestic tourist market $3 billion - Mainly males, 15-24ys, $78.000, higher yield/night Canada +5 million sports tourists $7,4 billion 9,6 million employees, 37% of tourists traveled for Sp Purposes S. Africa 4% of domestic tourist market $264 million Security issue for domestic and international tourism Greece Estimated at about 5% $461 million More than Middle – higher household income

5 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού (2007)
Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού (2007) Συμμετοχή στο ΑΕΠ 17,2% [WTTC] Συμμετοχή στην απασχόληση 20,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Απασχόληση (άμεση & έμμεση) [WTTC] Έσοδα 11,3 δισ. €  [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 15,2 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 743 € Μερίδιο Αγοράς 1,68% Παγκόσμια, 3,13% Ευρώπη Εποχικότητα 47,7% των αφίξεων αλλοδαπών πραγματοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο Συγκέντρωση Προσφοράς 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] Ξενοδοχειακή Υποδομή 9.207 ξενοδοχεία / κλίνες [ΞΕΕ] Top 5 αγορές Ην. Βασίλειο ( ), Γερμανία ( ), Ιταλία ( ), Ολλανδία ( ), Γαλλία ( ) [ΕΣΥΕ] Top 5 αεροδρόμια (σε αφίξεις αλλοδαπών) Αθήνα ( ), Ηράκλειο ( ), Ρόδος ( ), Κέρκυρα ( ), Θεσσαλονίκη ( ) [ΕΣΥΕ]

6 Επιδόσεις 2007 Ελλάδα - Ανταγωνιστές Δείκτες Απόδοσης 2007 Ελλάδα
Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία Κατάταξη - Διεθνείς Αφίξεις 16η κάτω από την 50η 22η 24η Κατάταξη - Έσοδα 12η 10η 25η 26η Διεθνείς Αφίξεις 2007 (εκατ.) 15,2 58,7 2,4 22,2 10,6 9,3 % μεταβολή αφίξεων 22.6% 26,5% -11,1% 131,3% 107,8% 60,3% Έσοδα δις USD 15,5 57,6 2,7 18,5 % μεταβολή εσόδων 68,5% 92,0% 42,1% 143,4% 116,3% 232,1% Μέση κατά κεφαλή Δαπάνη ανά ταξίδι σε USD 1.019,7 971,4 1.125,0 829,6 877,4 1.000,0 Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Αφίξεις 1,68% 6,49% 0,27% 2,46% 1,17% 1,03% Μερίδιο αγοράς παγκόσμια σε Έσοδα 1,81% 6,72% 0,32% 2,16% 1,09% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, UNWTO, WEF

7 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Η Ελλάδα μπορεί να μεγιστοποιήσει τα έσοδα από τις επενδύσεις στα αθλητικά γεγονότα με διάφορους τρόπους: βελτίωση της απόδοσης από τα υπάρχοντα αθλητικά γεγονότα και οργάνωση περισσότερων αθλητικών γεγονότων στοχοθέτηση και ενίσχυση αθλητικών εκδηλώσεων που προσφέρουν υψηλότερα πιθανά έσοδα για τον τουρισμό διάδοση των ωφελειών των αθλητικών γεγονότων (νέων και υπαρχόντων) σε περισσότερες περιοχές και όχι μόνο στα κύρια μητροπολιτικά κέντρα και συντονισμός των αθλητικών γεγονότων με άλλες σχετικές με τον τουρισμό δραστηριότητες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος παραμονής των αθλητικών τουριστών καθώς και τα έσοδα που δημιουργούν στην τοπική κοινωνία. (GNTO, 2002)

8 Eνέργειες για τη μεγιστοποίηση του αθλητικού και τουριστικού οφέλους :
1. Διάδοση της πληροφόρησης (ανάπτυξη ενός ιστοχώρου για τη συγκέντρωση μιας σειράς πληροφοριών σχετικά με τα διεθνή, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά αθλητικά γεγονότα. Χρηματοδότηση, προγραμματισμός, διαχείριση, έρευνα και οικονομική αξιολόγηση σε σύνδεση με άλλους σχετικούς ιστοχώρους) 2. Εγκαθίδρυση δικτύων μεταξύ των αθλητικών και τουριστικών οργανώσεων και πρακτορείων (ανάπτυξη μιας κοινής βάσης δεδομένων των βασικών μετόχων σε εθνικό επίπεδο, και ανάπτυξη ενός παρόμοιου πρότυπου προς χρήση από τις Περιφέρειες προκειμένου να έρθουν σε επαφή οι αντίστοιχοι οργανισμοί και τα πρακτορεία) 3. Φιλοξενία ομάδων εργασίας (προώθηση και καθιέρωση εργαστηρίων/workshops αθλητικού τουρισμού) 4. Αξιολόγηση Ερευνητικών αναγκών (συνεργασία με ερευνητές για την καθιέρωση, διατήρηση και διάδοση ενός αρχείου των ερευνών που διεξήχθηκαν σχετικών με τον αθλητικό τουρισμό, και προσδιορισμός των μελλοντικών ερευνητικών αναγκών)

9 5. Αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης (συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς κατάρτισης και την αθλητική και τουριστική βιομηχανία ώστε να προσδιοριστούν οι στοχευμένες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης) 6. Παροχή συμβουλευτικής για την ανάπτυξη υποδομών (παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση αναφορικά με τις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις/υποδομές και τους οικονομικούς ελέγχους και διάδοση των αποτελεσμάτων των λογιστικών ελέγχων) 7. Διάδοση βέλτιστων πρακτικών (διάδοση πληροφόρησης για βέλτιστες πρακτικές, βοήθεια στην ανάπτυξη προτύπων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην οικονομική αξιολόγηση των αθλητικών γεγονότων) 8. Καθιέρωση των κατάλληλων βραβείων της βιομηχανίας (διερεύνηση της δυνατότητας καθιέρωσης στη βιομηχανία «βραβείου για την τελειότητα» για τον αθλητικό τουρισμό από κοινού με ένα δημόσιο φορέα όπως πχ ο ΕΟΤ ή Γ.Γ.Α.). 9. Κατανομή των πόρων και των πληροφοριών (τα δίκτυα μπορούν να διαδραματίσουν διάφορους ρόλους για να βοηθήσουν στο συντονισμό των δραστηριοτήτων, να συνδράμουν στη διανομή των πόρων και να ενθαρρύνουν τη διανομή πληροφοριών. Η διανομή αυτών των πόρων μπορεί να βοηθήσει στον προγραμματισμό και τη λειτουργία επιτυχημένων αθλητικών γεγονότων (Kurtzman, 2001)

10 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι τύποι δεδομένων, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ένα ευρύ πεδίο έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνουν (τόσο για τους εσωτερικούς όσο και τους διεθνείς επισκέπτες): δαπάνες για τα ταξίδια που περιλαμβάνουν τις αθλητικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για το συνολικό ταξίδι και για το «αθλητικό» κομμάτι του ταξιδιού) ερωτήσεις στα κίνητρα για το ταξίδι, ειδικά για τους εσωτερικούς ταξιδιώτες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης των τουριστών στοιχεία για τη διάρκεια παραμονής (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας παραμονής για το συνολικό ταξίδι και για το «αθλητικό» τμήμα) δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, φύλο, εισόδημα, επάγγελμα) τύπος καταλύματος που χρησιμοποιήθηκε για σχετικούς με τον αθλητισμό λόγους και τύπος μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε για σχετικούς με τον αθλητισμό λόγους.

11 Ομοίως, τομείς περαιτέρω έρευνας που μπορεί να χρησιμεύσουν στη αθλητική τουριστική βιομηχανία περιλαμβάνουν: αξιολόγηση των πιθανών και προτεινόμενων αθλητικών εκδηλώσεων προσδιορισμός της υποδομής που απαιτείται για τον αθλητικό τουρισμό προδιαγραφές για νέες χρήσεις τουρισμού με βάση την υπάρχουσα αθλητική υποδομή συστάσεις για τροποποιήσεις στην υπάρχουσα αθλητική υποδομή για να ενισχυθεί η τουριστική αξία μιας περιοχής σκιαγράφηση των τμημάτων αθλητικού τουρισμού (π.χ. προπονητήρια, βοηθητικές εγκαταστάσεις κλπ) μέτρηση του οικονομικού αντίκτυπου των αθλητικών εκδηλώσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέτρηση του οικονομικού αντίκτυπου της αθλητικής υποδομής μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου του αθλητικού τουρισμού και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων της αθλητικής υποδομής & των αθλητικών τουριστών.

12 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Εικονική Πραγματικότητα, Διαδραστική Τηλεόραση, Internet, κλπ.) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Διαστημικά Ξενοδοχεία, Γυμναστήρια Μηδενικής Βαρύτητας, αθλήματα στο νερό μέσα σε πισίνες τεχνητής βαρύτητας σε τροχιά , κλπ.)

13 Διαστημικό Αθλητικό Κέντρο σε Τροχιά
Διαστημικό Αθλητικό Κέντρο σε Τροχιά

14 Αθλήματα σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας
Αθλήματα σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας

15 Σχεδίαση και Κατασκευή Γυμναστηρίου Μηδενικής Βαρύτητας

16 Αθλητικά Κέντρα Μηδενικής Βαρύτητας
Αθλητικά Κέντρα Μηδενικής Βαρύτητας

17 Πισίνα Μηδενικής Βαρύτητας

18 Πισίνα Μηδενικής Βαρύτητας

19 Διαστημικό Ξενοδοχείο

20 Δωμάτιο Διαστημικού Ξενοδοχείου

21 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ο αθλητικός τουρισμός του μέλλοντος εμφανίζεται να προσφέρει έναν βαθμό δυσκολίας για την επίτευξη ενός βιώσιμου οικονομικού αντίκτυπου για τους προορισμούς αθλητικού τουρισμού συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

22 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !


Κατέβασμα ppt "3ο Ελληνικό Συνέδριο Αθλητισμού του ΠΣΑΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google