Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. Πώς, πότε, γιατί και με ποιους; Γ. Καλογήρου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Καστέλλη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. Πώς, πότε, γιατί και με ποιους; Γ. Καλογήρου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Καστέλλη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. Πώς, πότε, γιατί και με ποιους; Γ. Καλογήρου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Καστέλλη Οικονομολόγος, ερευνήτρια ΕΜΠ Α. Τσακανίκας Διδάσκων Λέκτορας - Παν. Πελοποννήσου, Ερευνητικός συνεργάτης - ΙΟΒΕ

2 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Οι στόχοι των Προγραμμάτων Πλαίσιου (ΠΠ) zΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας τών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων zΠροώθηση των διασυνδέσεων ως προϋπόθεσης για τη διάχυση και δημιουργία της γνώσης με στόχο τη σύγκλιση

3 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Αξιολόγηση των ΠΠ zΑδυναμία σύνδεσης χρηματοδότησης μέσω ΠΠ με ενίσχυση ανταγωνιστικότητας zΟφέλη που σχετίζονται με τη γνώση zΆνιση η αποκόμιση ωφελειών zΣύνδεση των επιπτώσεων με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων φορέων

4 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Συγκεντρωτική εικόνα ελληνικής συμμετοχής

5 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Χαρακτηριστικά της ελληνικής συμμετοχής zΣταθερή αύξηση των συμμετοχών ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα 8η (2η με πληθυσμιακό κριτήριο) zΜεγάλη συγκέντρωση σε συγκεκριμένους παίκτες (4 το 25% των συμμετοχών). 60% μόνο μια συμμετοχή. Μεγαλύτερη η διασπορά εξελικτικά. zΗ ελληνική επιχείρηση συμμετέχει σε μεγαλύτερα έργα. Πολιτικοί συσχετισμοί. z33% συνεργασίες με ΑΕΙ / ΔΕΚ. zΜεγάλος αριθμός συμμετοχών στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (~27%)

6 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Κίνητρα συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων zΠαρακολούθηση βασικών τεχνολογικών εξελίξεων zΑπόκτηση πρόσβασης σε συμπληρωματικούς πόρους και ικανότητες zΕκμάθηση zΕπιμερισμός κόστους έρευνας και πρόσβαση σε χρηματοδότηση λιγότερο σημαντικά απ’ ότι στο ευρωπαϊκό δείγμα

7 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Προβλήματα κατά τη συνεργασία zΠροβλήματα συντονισμού, διαφορετικών στρατηγικών κινήτρων και επιπρόσθετου χρόνου για την εδραίωση της συνεργασίας. zΧαμηλότερης έντασης σε σχέση με ευρωπαϊκό δείγμα: ζήτημα τεχνολογικής και στρατηγικής ωριμότητας των συμμετεχόντων, χαμηλότερη ερευνητική δραστηριότητα, σαφές πλαίσιο συνεργασίας των ΠΠ.

8 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Οφέλη από τη συμμετοχή στη συνεργασία zΠερισσότερο άυλα και έμμεσα οφέλη. Απόκτηση/δημιουργία γνώσης, βελτίωση τεχνολογικών και οργανωτικών ικανοτήτων, βελτίωση διεργασιών της επιχείρησης. zΑνάπτυξη τεχνογνωσίας και μιας κρίσιμης μάζας πόρων και ικανοτήτων που μπορούν να στηρίξουν μια καινοτομική δυναμική. zΑνάπτυξη ερευνητικής υποδομής: α)ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, β)ανάπτυξη φυσικού κεφαλαίου, γ)ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου. zΗ ευρωπαϊκή εικόνα διαφοροποιείται: ανάπτυξη νέων προϊόντων και συνέχιση / επιτάχυνση υπάρχουσας έρευνας.

9 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Προϋποθέσεις δημιουργίας οργανωσιακής γνώσης στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών zΤα οργανωσιακά χαρακτηριστικά έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα ως προσδιοριστικοί παράγοντες των ωφελειών που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις. zΥπάρχει εξάρτηση από την προηγούμενη πορεία της επιχείρησης (path dependency) και η προηγούμενη εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία προσδιορίζουν τη δημιουργία γνώσης μέσω ερευνητικών συνεργασιών. zΗ ικανότητα έρευνας και ανάπτυξης και οι οργανωτικές ικανότητες διάχυσης και στοχοθέτησης της γνώσης προσδιορίζουν θετικά τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση στο πλαίσιο της συνεργασίας. zΘετική η συμβολή της απορροφητικής ικανότητας της επιχείρησης. zΟι συμπληρωματικές σχέσεις (ΑΕΙ & ΔΕΚ) όχημα για δημιουργία οργανωσιακής γνώσης (λόγω μεγέθους αγοράς ασύμφορη ή δύσκολη η συστηματική ερευνητική δραστηριότητα.

10 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης Γενικά συμπεράσματα zΑνάπτυξη κρίσιμης μάζας πόρων και ικανοτήτων και ερευνητικής υποδομής για τη στήριξη της καινοτομικής δυναμικής. Τα ΠΠ όχημα αναβάθμισης τεχνολογικής και ερευνητικής ικανότητας παρά ανάπτυξης συγκεκριμένων λύσεων και εφαρμογών. Διέξοδος από την ερευνητική ένδεια. zΣημασία της επένδυσης στην ανάπτυξη της απορροφητικής ικανότητας. zΗ Ευρωπαϊκή τεχνολογική πολιτική στο σύνολό της με το συντονισμό των πρωτοβουλιών για στήριξη όσων τεχνολογικά υστερούν. zΟι επιχειρήσεις και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη της απορροφητικής ικανότητας.

11 Συνέδριο ΤΕΕ Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης OLS model ΒΕΝi = f { [ (TECHi, CAPi, PRBi, PARTNi, ENV, SIZE), SECTOR] } ΒΕΝ 1: TECH2= - (*) TECH 3 = + (**) CAP1= + (***) PARTN2= + (*) ΒΕΝ 2: TECH1= +(**) CAP1= + (*) PARTN2= + (*) ΒΕΝ 3: TECH2= + (***) CAP2= + (**) PARTN1= + (*) PARTN2= + (**)


Κατέβασμα ppt "Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσιο. Πώς, πότε, γιατί και με ποιους; Γ. Καλογήρου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Καστέλλη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google