Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μούλου Ευγενία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μούλου Ευγενία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μούλου Ευγενία

2 ΑΡΧΕΙΑ Ο πιο γνωστός τρόπος οργάνωσης δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι σε αρχεία. Ένα αρχείο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα σύνολο που αποτελείται από οργανωμένα ομοειδή στοιχεία. Ένα αρχείο αποτελείται από εγγραφές (records) και πεδία (fields). Μούλου Ευγενία

3 Οι εγγραφές χαρακτηρίζονται από:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Οι εγγραφές χαρακτηρίζονται από: Μήκος της εγγραφής Δομή της εγγραφής Διάβασμα (δεδομένα:σκληρό δίσκο  κεντρική μνήμη) Γράψιμο (δεδομένα:κεντρική μνήμη  σκληρό δίσκο) Μούλου Ευγενία

4 Ένα πεδίο χαρακτηρίζεται από το είδος των δεδομένων που περιέχει:
ΠΕΔΙΑ Ένα πεδίο χαρακτηρίζεται από το είδος των δεδομένων που περιέχει: Αλφαριθμητικό Αριθμητικό Αλφαβητικό Ημερομηνίας Δυαδικό Λογικό Σημειώσεων Μούλου Ευγενία

5 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Πλεονασμός των δεδομένων : Υπάρχει περίπτωση να έχουμε επανάληψη των ίδιων δεδομένων σε αρχεία διαφορετικών εφαρμογών (π.χ έχουμε ένα αρχείο πελατών και ένα αρχείο παραγγελιών των πελατών, είναι σχεδόν σίγουρο πως θα υπάρχουν στοιχεία των πελατών που είναι ίδια και στα δύο αρχεία). Μούλου Ευγενία

6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Ασυνέπεια δεδομένων : Όταν έχουμε πλεονασμό δεδομένων και χρειασθεί να γίνει κάποια αλλαγή (π.χ αλλαγή στη διεύθυνση ενός πελάτη) τότε είναι πολύ πιθανό να γίνει η διόρθωση στο ένα μόνο αρχείο και όχι στο άλλο. Μούλου Ευγενία

7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αδυναμία μερισμού δεδομένων : Μερισμός δεδομένων σημαίνει να έχουμε τη δυνατότητα για κοινή χρήση των στοιχείων κάποιων αρχείων (π.χ με τη παραγγελία ενός πελάτη να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε στο αρχείο πελατών το υπόλοιπό του). Η αδυναμία μερισμού δεδομένων δημιουργεί καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων. Μούλου Ευγενία

8 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Αδυναμία προτυποποίησης : Έχει να κάνει με την ανομοιομορφία και τη διαφορετική οργάνωση δεδομένων σε αρχεία. Η αδυναμία αυτή δημιουργεί προβλήματα κυρίως στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Μούλου Ευγενία

9 Για να δοθεί λύση στα προβλήματα οργάνωσης αρχείων, και με βάση το γεγονός ότι από τη δεκαετία του ’70 αυξήθηκε η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προτάθηκε η συνένωση όλων των αρχείων μιας εφαρμογής και η σωστή οργάνωσή τους. Έτσι δημιουργήθηκαν οι Βάσεις Δεδομένων. Μούλου Ευγενία

10 ΓΕΝΙΚΑ Μια βάση δεδομένων τη χρησιμοποιούμε για τη συλλογή, την αποθήκευση, την οργάνωση, την επεξεργασία και την εξαγωγή δεδομένων και πληροφοριών. Μούλου Ευγενία

11 ΕΙΔΗ ΒΑΣΕΩΝ Χειρωνακτικές βάσεις Μηχανογραφημένες βάσεις
Μούλου Ευγενία

12 ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Οι χειρωνακτικές βάσεις δεδομένων είναι συνήθως τυπωμένες σε χαρτί (έντυπες) και τις χρησιμοποιούμε όλοι μας. Μια ατζέντα με ονόματα και τηλέφωνα, ένας κατάλογος προμηθευτών ή προϊόντων ακόμα και ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι μια χειρωνακτική βάση δεδομένων. Μούλου Ευγενία

13 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Οι μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων είναι πολύ ισχυρές και ευέλικτες. Μας επιτρέπουν να παρουσιάζουμε τα δεδομένα τους με διάφορους τρόπους, να τα ταξινομούμε, να τα φιλτράρουμε και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια να παίρνουμε ακριβώς τις πληροφορίες που επιθυμούμε σε πολύ λίγο χρόνο. Μούλου Ευγενία

14 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (π.χ. Microsoft Access) μας επιτρέπει να καταχωρούμε, να οργανώνουμε και να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απορρέουν από αυτές έχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς και συγκεκριμένο σκοπό ή θέμα. Μούλου Ευγενία

15 ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα είναι οι τιμές που καταχωρούμε σε μια βάση δεδομένων. Μερικοί από τους συνηθισμένους τύπους δεδομένων που μπορούμε να καταχωρούμε στις βάσεις δεδομένων είναι : Κείμενο ~ Γραφικά ~ Αριθμοί ~ Ώρες ~ Εικόνες ~ Γραφήματα ~ Ημερομηνίες Μούλου Ευγενία

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες είναι τα δεδομένα που ανακτούμε από μια βάση δεδομένων, τα οποία είναι οργανωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν νόημα για το άτομο που τα εξετάζει. Άρα σε μια βάση δεδομένων αποθηκεύουμε δεδομένα και ανακτούμε πληροφορίες. Μούλου Ευγενία

17 (Microsoft Access) είναι:
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων (Microsoft Access) είναι: Πίνακες Φόρμες Ερωτήματα Εκθέσεις Σελίδες προσπέλασης δεδομένων Μακροεντολές Λειτουργικές μονάδες Μούλου Ευγενία

18 ΠΙΝΑΚΕΣ Όλα τα δεδομένα που καταχωρούμε, σε μια βάση δεδομένων, αποθηκεύονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Ένας πίνακας είναι μια συλλογή δεδομένων που περιγράφουν ομοειδή αντικείμενα. Κάθε γραμμή ενός πίνακα αντιστοιχεί σε μια εγγραφή και κάθε στήλη σε ένα πεδίο. Μούλου Ευγενία

19 Οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούμε στα πεδία πινάκων είναι:
ΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούμε στα πεδία πινάκων είναι: Κείμενο (έως 255 χαρακτήρες κειμένου, σύμβολα ή αριθμούς) Υπόμνημα (έως χαρακτήρες κειμένου, σύμβολα ή αριθμούς) Αριθμός (δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε δεδομένα που ξεκινούν με 0) Μούλου Ευγενία

20 Ημερομηνία / ’Ωρα (για καταχώρηση ημερομηνίας και ώρας)
ΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Ημερομηνία / ’Ωρα (για καταχώρηση ημερομηνίας και ώρας) Νομισματική μονάδα (για καταχώρηση χρηματικών ποσών) Αυτόματη αρίθμηση (τα πεδία τέτοιου τύπου παίρνουν μοναδικές αριθμητικές τιμές) Μούλου Ευγενία

21 Ναι / Όχι (για πεδία με λογικές τιμές : αληθές ή ψευδές, 0 ή 1)
ΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Ναι / Όχι (για πεδία με λογικές τιμές : αληθές ή ψευδές, 0 ή 1) Αντικείμενο OLE (για να χρησιμοποιούμε αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με άλλες εφαρμογές, π.χ αρχεία εικόνας και ήχου, έγγραφα Word) Μούλου Ευγενία

22 ΠΕΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Υπερσύνδεση (για να καταχωρούμε συνδυασμούς χαρακτήρων και αριθμών, που θεωρούνται ως διευθύνσεις υπερσυνδέσμων και μας επιτρέπουν να προσπελάζουμε αρχεία ή τοποθεσίες ιστού στο Internet) Οδηγός αναζήτησης (για τιμές που θα καθορίζουμε επιλέγοντας από μια λίστα τιμών) Μούλου Ευγενία

23 ΦΟΡΜΕΣ Οι φόρμες είναι ένας εύκολος τρόπος για την καταχώριση και την επεξεργασία των δεδομένων. Μια φόρμα είναι άμεσα συνδεδεμένη με έναν ή περισσότερους πίνακες και εμφανίζει συγκεντρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την κάθε εγγραφή. Μούλου Ευγενία

24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Με τη βοήθεια των ερωτημάτων μπορούμε, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κριτήρια, να εντοπίζουμε και να παρουσιάζουμε τα δεδομένα που επιθυμούμε από μια βάση δεδομένων. Μούλου Ευγενία

25 ΕΚΘΕΣΕΙΣ Οι εκθέσεις αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο για την παρουσίαση και την εκτύπωση επιλεγμένων πληροφοριών μιας βάσης δεδομένων. Μας επιτρέπουν να ομαδοποιούμε τα δεδομένα σε διάφορα επίπεδα, να καθορίζουμε τη διάταξή τους και να τα μορφοποιούμε κατάλληλα. Μούλου Ευγενία

26 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι σελίδες προσπέλασης δεδομένων είναι ιστοσελίδες ειδικού τύπου οι οποίες μας επιτρέπουν να εξετάζουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα μέσω του Internet. Οι σελίδες αυτές αποθηκεύονται σε ξεχωριστά αρχεία και όχι μέσα στην ίδια βάση δεδομένων, είναι όμως άμεσα συνδεδεμένες με αυτήν. Μούλου Ευγενία

27 ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΕΣ Μακροεντολή είναι ένα σύνολο ενεργειών που εκτελούνται αυτόματα. Όταν εκτελούμε μια μακροεντολή, εκτελούνται οι εντολές και οι ενέργειες που περιέχει με τη σειρά που τις έχουμε καταχωρίσει. Οι μακροεντολές μας επιτρέπουν να αυτοματοποιούμε κάποιες διαδικασίες ώστε να εκτελούνται με ένα απλό πάτημα του ποντικιού. Μούλου Ευγενία

28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εάν θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε σύνθετες εργασίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα προγραμματισμού VBA (Visual Basic for Applications). Ο κώδικας των προγραμμάτων που δημιουργούμε με τη VBA αποθηκεύεται σε στοιχεία της βάσης δεδομένων που ονομάζονται λειτουργικές μονάδες. Μούλου Ευγενία

29 Η ΔΟΜΗ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΦΟΡΜΑ ΕΚΘΕΣΗ Μούλου Ευγενία

30 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων είναι ένα σύνολο από προγράμματα και υπορουτίνες που έχουν να κάνουν με το χειρισμό της βάσης δεδομένων, όσον αφορά τη δημιουργία, τη τροποποίηση, τη διαγραφή στοιχείων και άλλα. Μούλου Ευγενία

31 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ουσιαστικά παίζει το ρόλο του «μεσάζοντα» ανάμεσα στο χρήστη και τη βάση δεδομένων και μόνο μέσω του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων μπορεί ο χρήστης να ανακτήσει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων Μούλου Ευγενία

32 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μούλου Ευγενία

33 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ένα σύστημα βάσης δεδομένων αποτελείται από το υλικό, το λογισμικό, τη βάση δεδομένων και τους χρήστες. Είναι δηλαδή ένα σύστημα με το οποίο μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να αξιοποιήσουμε δεδομένα με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μούλου Ευγενία

34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Βάσεις Δεδομένων ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υλικό (Hardware) : Αποτελείται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα περιφερειακά, τους σκληρούς δίσκους και άλλα όπου είναι αποθηκευμένα τα αρχεία της βάσης δεδομένων αλλά και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τους. Μούλου Ευγενία

35 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Λογισμικό (Software) : Είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων (στοιχείων) της βάσης δεδομένων. Μούλου Ευγενία

36 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Βάση δεδομένων (Data Base) : Είναι το σύνολο των αρχείων όπου είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα του συστήματος. Τα δεδομένα αυτά είναι ενοποιημένα, δηλαδή δεν υπάρχει πλεονασμός δεδομένων καθώς και μερισμένα, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης προσπέλασης τους από πολλούς χρήστες. Μούλου Ευγενία

37 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρήστες (Users) : Οι χρήστες μιας βάσης δεδομένων χωρίζονται σε: Τελικούς χρήστες που απλά χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή. Προγραμματιστές εφαρμογών που αναπτύσσουν τις εφαρμογές του συστήματος βάσης δεδομένων. Μούλου Ευγενία

38 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διαχειριστή δεδομένων που έχει τη διοικητική αρμοδιότητα και την ευθύνη για την απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες. Διαχειριστή βάσης δεδομένων που διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και αρμοδιότητες για την αποδοτική λειτουργία του ΣΔΒΔ. Μούλου Ευγενία

39 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων αποτελείται από τρία επίπεδα : το εσωτερικό, το εξωτερικό και το εννοιολογικό. Μούλου Ευγενία

40 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εσωτερικό επίπεδο (internal level) : έχει να κάνει με την αποθήκευση των αρχείων στο σκληρό δίσκο. Μούλου Ευγενία

41 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εξωτερικό επίπεδο (external level) : έχει να κάνει με τους χρήστες είτε αυτοί είναι απλοί χειριστές, είτε προγραμματιστές ή και οι διαχειριστές της βάσης δεδομένων. Μούλου Ευγενία

42 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εννοιολογικό επίπεδο (conceptual level) : είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο που συνδέει τα δύο άλλα επίπεδα και έχει να κάνει με τη λογική σχεδίασης των αρχείων της βάσης δεδομένων. Μούλου Ευγενία

43 ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Με τον όρο οντότητα (entity) εννοούμε ένα αντικείμενο, ένα πρόσωπο, μια κατάσταση και γενικά οτιδήποτε μπορεί να προσδιορισθεί σαν ανεξάρτητη ύπαρξη (π.χ σε μια βάση δεδομένων μιας εμπορικής εταιρείας οντότητες μπορεί να είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι παραγγελίες κ.α) Μούλου Ευγενία

44 ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΗΣ Επώνυμο Όνομα Απολαβές Κωδικός αθλητή Ημερομηνία
Διακρίσεις Μούλου Ευγενία

45 ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ Πρωτεύον κλειδί (primary key) μιας οντότητας καλείται εκείνη η ιδιότητα ή ο συνδυασμός ιδιοτήτων που έχει μοναδική τιμή σε όλες τις εμφανίσεις της οντότητας. Για παράδειγμα στην οντότητα αθλητής πρωτεύον κλειδί είναι ο κωδικός αθλητή. Μούλου Ευγενία

46 ΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ Με τον όρο συσχέτιση (relationship) αναφερόμαστε στον τρόπο σύνδεσης (επικοινωνίας) δύο διαφορετικών οντοτήτων ώστε να μπορούμε να αντλούμε πληροφορίες από το συνδυασμό τους. Μούλου Ευγενία

47 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα που έχουν επικρατήσει στις βάσεις δεδομένων : το ιεραρχικό το δικτυωτό το σχεσιακό Μούλου Ευγενία

48 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ιεραρχικό μοντέλο : Έχει μια ιεραρχική δομή που θυμίζει δέντρο. Οι οντότητες μοιάζουν με απολήξεις από κλαδιά δέντρων και τοποθετούνται σε επίπεδα ιεραρχίας. Τα κλαδιά παριστάνουν τις συσχετίσεις ανάμεσα στις οντότητες. Μούλου Ευγενία

49 Από μια οντότητα που βρίσκεται σε ένα ανώτερο επίπεδο εκκινούν πολλά κλαδιά κάθε ένα από τα οποία καταλήγει σε μια οντότητα που βρίσκεται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Αλλά, σε κάθε οντότητα που βρίσκεται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο αντιστοιχεί μία μόνο οντότητα που βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο. Μούλου Ευγενία

50 Το ιεραρχικό μοντέλο ήταν το πρώτο που εμφανίστηκε αλλά τώρα θεωρείται δύσχρηστο και ξεπερασμένο.
Μούλου Ευγενία

51 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το δικτυωτό μοντέλο : Τα στοιχεία τοποθετούνται σε ένα επίπεδο ιεραρχίας, αλλά κάθε στοιχείο μπορεί να συσχετισθεί με πολλά στοιχεία σε ένα κατώτερο ή σε ένα ανώτερο επίπεδο. Μούλου Ευγενία

52 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Βάσεις Δεδομένων ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το σχεσιακό μοντέλο : Εδώ οι βάσεις δεδομένων περιγράφονται με αυστηρές μαθηματικές έννοιες και ο χρήστης βλέπει τις οντότητες και τις συσχετίσεις με τη μορφή πινάκων και σχέσεων αντίστοιχα. Μούλου Ευγενία

53 Το σχεσιακό μοντέλο έχει επικρατήσει σήμερα στην αναπαράσταση δεδομένων καθώς διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς τα άλλα δύο μοντέλα και οι βάσεις που σχεδιάζονται σύμφωνα με αυτό ονομάζονται σχεσιακές. Μούλου Ευγενία

54 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας πίνακας πελατών και ένας πίνακας παραγγελιών μιας εμπορικής εταιρείας. Τα πεδία που μπορούμε να ορίσουμε στους πίνακες αυτούς είναι τα εξής : Πίνακας (οντότητα) πελάτες Πίνακας (οντότητα) παραγγελίες Μούλου Ευγενία

55 Πίνακας (οντότητα) πελάτες
Κωδικός Πελάτη Επώνυμο Όνομα Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Α.Φ.Μ. Υπόλοιπο Μούλου Ευγενία

56 Πίνακας (οντότητα) παραγγελίες
Κωδικός Πελάτη Κωδικός Παραγγελίας Ημερομηνία Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μούλου Ευγενία

57 Βλέπουμε πως οι δύο πίνακες έχουν ένα κοινό πεδίο (κωδικό πελάτη) το οποίο είναι απαραίτητο για να έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε πληροφορίες και από τους δύο πίνακες. Μούλου Ευγενία

58 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΣΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κάθε οντότητα πρέπει να παριστάνεται ως ένας ξεχωριστός πίνακας. Κάθε στήλη του πίνακα αντιστοιχεί σε μια ιδιότητα της οντότητας. Κάθε γραμμή πρέπει να είναι μοναδική Μούλου Ευγενία

59 Κάθε στήλη έχει μια δική της μοναδική ονομασία
Η στήλη που αποτελεί το πρωτεύον κλειδί μιας οντότητας, δεν πρέπει να είναι ποτέ κενή Αποκλείεται να υπάρχουν δύο ή και περισσότερες γραμμές που να περιέχουν την ίδια τιμή στο πρωτεύον κλειδί Μούλου Ευγενία

60 ΤΥΠΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Οι βάσεις δεδομένων χωρίζονται άτυπα σε “απλές” και “σύνθετες” ή “επαγγελματικές”. Μούλου Ευγενία

61 ΑΠΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ταυτίζονται με μικρού μεγέθους εφαρμογές, που μπορούν να αξιοποιηθούν από έναν απλό χρήστη, μια μικρή επιχείρηση ή ένα γραφείο και δεν απαιτούν τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού. Μερικές απλές βάσεις δεδομένων είναι: Microsoft Access, Lotus Approach, Corel Paradox και File Marker Pro. Μούλου Ευγενία

62 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Οι επαγγελματικές βάσεις είναι ολοκληρωμένα συστήματα που απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις. Τα συστήματα αυτά απαιτούν εκτός από εξειδικευμένο software και δαπανηρό εξοπλισμό (π.χ database servers). Παραδείγματα τέτοιων βάσεων είναι: SQL Server, Oracle και Informix. Μούλου Ευγενία

63 Οι βάσεις δεδομένων είναι λοιπόν εφαρμογές λογισμικού (προγράμματα) που προσφέρουν ένα μεθοδικό και συστηματικό τρόπο συλλογής, καταχώρησης και συσχετισμού δεδομένων, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά και την ανάλυση τους, με διαφορετικούς τρόπους. Μούλου Ευγενία

64 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οικονομία χώρου, χρόνου και πόρων Ταχύτητα Αξιοπιστία Ασφάλεια Μούλου Ευγενία

65 ΤΕΛΟΣ Μούλου Ευγενία


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μούλου Ευγενία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google