Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχεδίου και τα διεθνή standards παραγωγής περιεχομένου στις εφαρμογές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχεδίου και τα διεθνή standards παραγωγής περιεχομένου στις εφαρμογές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχεδίου και τα διεθνή standards παραγωγής περιεχομένου στις εφαρμογές e-learning Χρήστος Τσουμπλέκας (chtsoump@ics.forth.gr)

2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχεδίου  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών  Καθορισμός βέλτιστων στρατηγικών  Καθορισμός αλληλουχίας (sequencing),  Καθορισμός εκπαιδευτικών μέσων

3 Μοντέλα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  Dick & Carey  Kemp  ADDIE κ.α. Ανάλυση Σχεδιασμός Ανάπτυξη Εφαρμογή Διαμορφωτική Αξιολόγηση Συνολική Αξιολόγηση

4 Μαθησιακά Μοντέλα  Υποκίνηση και Μάθηση (μοντέλο ARCS Keller)  Αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση (self-directed learning)  Συνεργατική μάθηση (collaborative learning)  Συμβουλευτική μάθηση (Mentor-coaching learning)

5 Παραγωγή Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Ε-Content)  Συσχετισμός: l Μαθησιακοί στόχοι Μαθησιακά αντικείμενα  Δόμηση Περιεχομένου  Ανάπτυξη Περιεχομένου

6 Πρότυπα δόμησης περιεχομένου Λόγοι για την ανάπτυξη προτύπων:  Συνεργασία μεταξύ Συστημάτων  Ευκολία πρόσβασης και αναζήτησης  Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακού υλικού Πρότυπα:  AICC (Aviation Industry CBT Committee)  IMS Global Learning Consortium  SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

7 Πρότυπο SCORM  Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης (reusability)  Διάρκεια (durability)  Διαλειτουργικότητα (interoperability) και  Ευκολία πρόσβασης (accessibility).

8 Αρχές ανάπτυξης e-content Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο πρέπει:  Να ικανοποιεί τους μαθησιακούς στόχους  Να έχει εκπαιδευτική αξία για τον εκπαιδευόμενο  Να κεντρίζει το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων  Να μην επιβαρύνεται άσκοπα με πολυμέσα Το κάθε μαθησιακό αντικείμενο πρέπει:  Να είναι μικρό σε μέγεθος  Να είναι ανεξάρτητο από το εκπαιδευτικό περιβάλλον και LMS.  Να είναι ανεξάρτητο από παιδαγωγική μέθοδο και τρόπο διδασκαλίας

9 Συμπεράσματα  Κάθε φάση σχεδιασμού πρέπει να αξιολογείται και να αναπροσαρμόζεται εφόσον είναι απαραίτητο  Προηγείται η δόμηση του περιεχομένου από την ανάπτυξη του  Κατά τη διάρκεια της δόμησης και της παραγωγής περιεχομένου λαμβάνονται υπόψη μαθησιακές ιδιαιτερότητες και τα μαθησιακά μοντέλα  Απαιτείται συνεργασία επιστημόνων πληροφορικής με ειδήμονες των αντικειμένων εκπαίδευσης  Η παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μία χρονοβόρα και με υψηλό κόστος διαδικασία


Κατέβασμα ppt "ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχεδίου και τα διεθνή standards παραγωγής περιεχομένου στις εφαρμογές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google