Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΥΓΕΡΗ Παρουσίαση του Workflow BPR της Holosofx μέσα από παράδειγμα Αναδιοργάνωσης Τραπεζικής Εφαρμογής

2 ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αναλυτική Περιγραφή Διαδικασίας Επιλογή Εργαλείου Μοντελοποίησης - Μοντελοποίηση Διαδικασίας Μελέτη Διαδικασίας - Εντοπισμός Δυσλειτουργίας Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Συγκριτική Μελέτη Διαδικασιών

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΑ
Πραγματική Τραπεζική Διαδικασία για τη Συμμετοχή Επενδυτών σε Δημόσια Εγγραφή Κατάθεση Αίτησης Συμμετοχής Επενδυτή για συγκεκριμένο πλήθος Μετοχών με προσκόμιση Αντιτίμου (σε Μετρητά ή ‘Κάλυμμα’) - Συναλλαγές Συμμετοχής Η Κύρια Ανάδοχος Τράπεζα υπολογίζει τις τελικές Μετοχές ανά Επενδυτή Απόδοση Μετοχών στον Επενδυτή και Είσπραξη ακριβούς ποσού Αντιτίμου - Συναλλαγές Εκκαθάρισης

4 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ενημέρωση Δικτύου Καταστημάτων μέσω SWIFT από την Κεντρική Υπηρεσία Ελέγχου Πίστεως για τα χαρακτηριστικά της Δημόσιας Εγγραφής Εισαγωγή στοιχείων Δημόσιας Εγγραφής στον ΚΗΥ Τράπεζας από Δ/νση Πληροφορικής Χρήση Μηχανογραφικής Εφαρμογής Υποστήριξης Διαδικασίας Συμμετοχής από τα Καταστήματα Καταμερισμός Μετοχών (από Κύριο Ανάδοχο) Αποστολή Καταστάσεων Τελικής Συμμετοχής από τη Δ/νση Πληροφορικής στα καταστήματα Ενέργειες Εκκαθάρισης Συμμετοχής από τα Καταστήματα

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ολοκλήρωση σε 2 μέρη: Συναλλαγές Συμμετοχής - Συναλλαγές Εκκαθάρισης Συμμετοχής Συμμετοχή Επενδυτή με 6 τρόπους ( Μέσω Λογαριασμού στην Ελλάδα, Λογαριασμού στο Λονδίνο, Δανείου από το Λονδίνο, Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως κάλυμμα, Αλλων Καλυμμάτων - π.χ. REPOS -, Μετρητών ) Συναλλαγές Υποστήριξης Διαδικασίας (Ακύρωση Εγγραφής Επενδυτή, Αλλαγή Στοιχείων Εγγραφής Επενδυτή, Συμφωνία Συνόλων με τον ΚΗΥ) Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιείται και για Συμμετοχή Επενδυτή σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείας

6 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Χρήση Client - Server Εφαρμογής Ελεγχος ορθότητας Καλυμμάτων (Μηχανογραφημένος και Μη) Καταχώρηση Αίτησης Συμμετοχής στο Τοπικό Σύστημα και Online αποστολή της στο ΚΗΥ Ελεγχος αποσταλλέντων και ληφθέντων από ΚΗΥ αιτήσεων συμμετοχής, ανά ημέρα (χρήση μηχανογραφικής εφαρμογής & έλεγχος παραστατικών) Εκκαθάριση Συμμετοχής με χρήση πολλαπλών μηχανογραφικών εφαρμογών, ανάλογα το χρησιμοποιούμενο κάλυμμα

7 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου (ΔΡΧ) -> Αυτοματοποιημένη Διαδικασία (Δέσμευση Αντιτίμου), αλλά ανεξάρτητος έλεγχος Δικαιούχων Λογαριασμού ( 75% επενδυτών ) Λογαριασμός Μη Ταμιευτηρίου (Π.χ. ΞΝ ή Προθεσμιακός) -> επιπλέον ενέργειες π.χ. Υπολογισμός Ισοτιμίας (Δέσμευση Αντιτίμου) (3% επενδυτών) Καταθετικός Λογαριασμός Λονδίνου -> Επικοινωνία με Κατάστημα Λονδίνου (τηλέφωνο - fax) για Δέσμευση Λογαριασμού ( 1-2% επενδυτών - χρόνος 1 ημέρας) Δάνειο Λονδίνου -> Χορήγηση Δανείου (ΠΥΕΠ, Κατάστημα Ελλάδος - Λονδίνου, Γενική Διεύθυνση) ( 2% επενδυτών - χρόνος 2 ημερών)

8 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Διάσπαση Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Εργοεπένδυσης - Χρηματαγορών) -> Συγκεντρωτική Κατάσταση Διάσπασης Α.Κ. προς ΑΕΔΑΚ από Κατάστημα, Εκτέλεση από ΑΕΔΑΚ & ενημέρωση Καταστήματος Αλλων Α.Κ. -> Τηλ/κός Ελεγχος Στοιχείων Α.Κ. με ΑΕΔΑΚ, Εξαγορά Α.Κ. μέσω μηχ/κης εφαρμογής Δέσμευση ποσού από Λογαριασμό Ρευστοποίησης Α.Κ. (15% επενδυτών - χρόνος 2 ημερών) Αλλα Καλύμματα (π.χ. REPOS) -> Επιβεβαίωση ύπαρξης καλύμματος, συμφωνία τελικής εκκαθάρισης, μη δέσμευση ποσού ( 1%) Μετρητά -> Υπολογισμός Αντιτίμου Συμμετοχής, Πληρωμή Αντιτίμου στο Ταμείο, Κατάθεση Αίτησης (2% επενδυτών)

9 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου (ΔΡΧ) -> Η συμμετοχή έχει εκκαθαριστεί αυτόματα από το σύστημα Λογαριασμός Μη Ταμιευτηρίου (Π.χ. ΞΝ ή Προθεσμιακός) -> τελική πληρωμή μέσω λογαριασμού ΔΡΧ ή μετρητών και αποδέσμευση Λογ.ΞΝ ή ‘σπάσιμο’ Λογαριασμού ΞΝ ή προθεσμιακού για πληρωμή μετοχών Καταθετικός Λογαριασμός Λονδίνου -> Επικοινωνία με Λονδίνο & πληρωμή μέσω εμβάσματος SWIFT, αποδέσμευση Λογαριασμού Λονδίνου Δάνειο Λονδίνου -> Χρήση Ποσού Δανείου για πληρωμή μετοχών

10 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Αμοιβαία Κεφάλαια -> Αποδέσμευση και ανάληψη αντιτίμου από λογαριασμό ρευστοποίησης Α.Κ., Επανεπένδυση της διαφοράς του ποσού ρευστοποίησης του Α.Κ. και του αντιτίμου των μετοχών Αλλα Καλύμματα -> Επικοινωνία με Πελάτη για διευθέτηση πληρωμής Μετρητά -> Πίστωση καταθετικού Λογαριασμού Πελάτη με το επιστρεφόμενο ποσό ή ειδοποίηση του πελάτη για ταμειακή πληρωμή του πελάτη κατά την ‘παραλαβή των μετοχών’

11 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

12 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

13 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ακύρωση Εγγραφής Επενδυτή Αλλαγή Στοιχείων Εγγραφόμενου Επενδυτή Συμφωνία Συνόλων Εγγραφών με ΚΗΥ

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

15 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Η εργασία (3), εκτελείται μόνο εάν ο πελάτης δεν είναι ο κύριος δικαιούχος του λογαριασμού που θα χρεωθεί (η εφαρμογή εμφανίζει μόνο τα στοιχεία του κύριου δικαιούχου). Σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά δεν υπάρχουν τα βήματα 2,3. 2. Οι εργασίες (6, 7 ) - επανεκτύπωση γραμματίου - επαναλαμβάνονται 2 φορές γιατί πρέπει να έχει αντίγραφο ο πελάτης και ένα αντίγραφο να καταχωρηθεί στο φάκελο του καταστήματος. Εκτελείται μόνο εάν δεν τυπωθεί σωστά το γραμμάτιο, εξαιτίας προβλήματος του εκτυπωτή. 3.Τα βήματα 9,10,11,12 εκτελούνται στο τέλος της ημέρας, μία μόνο φορά για όλες τις συναλλαγές του UnderWriting. 4.Το βήμα 12 εκτελείται μόνο όταν υπάρχει διαφορά με τον ΚΗΥ, γεγονός σπάνιο. 5.Στο παραπάνω διάγραμμα με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται στοιχεία εισόδου στο κατάστημα και με πράσινο στοιχεία εξόδου από το κατάστημα. 6.Με διακεκομένες γραμμές, απεικονίζονται εργασίες που δεν είναι τυπικές για την εκτέλεση της λειτουργίας, αλλά εκτελούνται κυρίως από δυσλειτουργίες της εφαρμογής UnderWriting. 7.Καθυστέρηση στη διαδικασία προσδίδουν τα βήματα 3, 4, 5.

16

17 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Στο παραπάνω διάγραμμα με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται στοιχεία εισόδου στο κατάστημα και με πράσινο στοιχεία εξόδου από το κατάστημα. 2. Ο πελάτης θα παραλάβει τα παραστατικά, όταν παραλάβει τις μετοχές του.

18 BPR ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (I)
Business Process: Σύνολο από διεργασίες - tasks -, που εκτελούνται με στόχο τη δημιουργία συγκεκριμένου αποτελέσματος, που έχει έννοια για την επιχείρηση. Διαστάσεις Διεργασιών: Οντότητες (Entities), Αντικείμενα (Objects), Δραστηριότητες (activities)

19 BPR ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (IΙ)
Ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας π.χ. Μείωση κόστους διεργασίας Προσδιορισμός Ανασχεδιαζόμενων Διεργασιών π.χ. κύριες ή προβληματικές διεργασίες Κατανόηση και Μέτρηση Υπάρχουσας Διεργασίας Προσδιορισμός Επιπέδου Χρήσης της Πληροφορικής Σχεδιασμός και Δημιουργία Πρωτοτύπου της Νέας Διεργασίας

20 BPR ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (III)
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Υποστηρίζουν την εκτέλεση ενός BPR Project βοηθώντας στη μοντελοποίηση, μελέτη και ανασχεδιασμό της διαδικασίας. Ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία μοντελοποίησης, με δυνατότητα γραφικής αναπαράστασής της. Ενσωματώνουν βασικά χαρακτηριστικά όπως χρόνος, κόστος, πόροι κ.λπ. Παρέχουν αυτοματοποιημένες δυνατότητες μελέτης των στοιχείων της διαδικασίας ακόμη και προσομοίωσης

21 HOLOSOFX WORKFLOW BPR (I)
Εργαλείο για την απεικόνιση, ανάλυση, σύγκριση και τεκμηρίωση των διεργασιών μιας επιχείρησης Μοντελοποίηση Υφιστάμενης Διεργασίας με τη δημιουργία της ‘As-Is Process’ Μοντελοποίηση Νέας Διεργασίας με τη δημιουργία της ‘To Be Process’ Σύνθεση καταχωρημένων στοιχείων για τη δημιουργία τεκμηρίωσης των διεργασιών Δημιουργία δυναμικού μοντέλου που μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διεργασίας Παραγωγή εξόδου που εισάγεται αυτοματοποιημένα στο FlowMark της IBM & Visual Workflow της Filenet για τη μελέτη workflow της διεργασίας

22 HOLOSOFX WORKFLOW BPR (II)
Παρέχει μηχανισμούς για: Την απεικόνιση της αλληλεπίδρασης πελατών - επιχείρησης Τον προσδιορισμό των σημείων που προσδίδεται αξία στην επιχείρηση Την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των τμημάτων της επιχείρησης Τον καθορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων της επιχείρησης Την υπόδειξη των αδυναμιών των διεργασιών Τον καθορισμό των μετρήσιμων στόχων για την επιχείρηση

23 HOLOSOFX WORKFLOW BPR (III)
Μεθοδολογίες Ανάλυσης Διεργασιών Weighted Average Analysis: Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους και του χρόνου μιας διεργασίας κατά την εκτέλεσή της, λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφοροποιήσεις της διεργασίας και την πιθανότητά τους. Case Analysis: Επιτρέπει τον προσδιορισμό και την ανάλυση των διαφορετικών μονοπατιών μιας διεργασίας. Αποτελέσματα σε μορφή charts (Communication Diagram, Activity Cost Graph, Resource Cost Chart). Simulation Analysis: Επιτρέπει τον έλεγχο του μοντέλου σε συνθήκες λειτουργίας. Γραφική αναπαράσταση προσομοίωσης, παραγωγή reports, έλεγχος what-if σεναρίων.

24 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ WORKFLOW BPR (I)
Προσδιορισμός & Μοντελοποίηση Περιβάλλοντος Διεργασίας - Οργανισμού - Organization Data Repository Προσδιορισμός & Μοντελοποίηση Υφιστάμενης Διεργασίας - Process Data Repository

25 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ WORKFLOW BPR (II)
Organization Data Repository Organization Information Calendars Time Zones Locations Currencies Resources Functions (εδώ Frontoffice - ροζ, BackOffice - μπλε, Batch - Πορτοκαλί) Databases Operating Systems Servers Applications Organization Units Resource Allocation Chart of Accounts External Entities Roles Employees Levels Skills Skill Types

26 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ WORKFLOW BPR (IIΙ)
Process Data Repository Tasks External Processes Phi Types (paper document, electronic document, other) Phis Phi States Media Groups Classifications Delay Reasons Authorizations Data Fields Data Structures Decisions Choices

27 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (I)
Task : Αντιστοιχεί σε μια χαμηλού επιπέδου ενέργεια, η οποία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια μιας διεργασίας. Παριλαμβάνει στοιχεία κόστους και χρόνου εκτέλεσης και αναφορά των απαιτούμενων ανθρώπινων και υλικών πόρων. Σχηματικά παριστάνεται ως εξής:

28 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (II)
Process Object: Αντιστοιχεί σε μια υψηλού επιπέδου ενέργεια, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια διεργασία. Παριστάνει μια διεργασία χαμηλότερου επιπέδου, η οποία αποτελείται από tasks ή ακόμη και από άλλα process objects, δημιουργώντας μια ιεραρχία. Σχηματικά παριστάνεται ως εξής:

29 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (III)
External Entities and External Processes: Με τον όρο external Process, αναφέρεται μια ενέργεια η οποία εκτελείται από μια εξωτερική προς τη μοντελοποιούμενη διεργασία, οντότητα – external entity. Παρότι οι εξωτερικές διεργασίες θεωρούνται εκτός του ελέγχου του μοντελοποιούμενου φορέα, η αναφορά τους στα Activity Decision Diagrams είναι απαραίτητη για τη μοντελοποίηση της ροής εκτέλεσης της διεργασίας. Σχηματικά μια external process παριστάνεται ως εξής:

30 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (IV)
Phis: Πρόκειται για ένα αντικείμενο που παριστάνει την είσοδο και την έξοδο μιας δραστηριότητας. Ενα Phi, μπορεί να υπάρχει περισσότερες από μία φορές στον κύκλο ροής μιας διεργασίας, σε διαφορετική κάθε φορά κατάσταση. Π.χ. Αντίγραφο Εντολής και Επικυρωμένο Αντίγραφο Εντολής. Τα Phis ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με το είδος της διακινούμενης πληροφορίας που εκφράζουν, δημιουργώντας τον τύπο του Phi, π.χ. Προτυπωμένες Φόρμες Συναλλαγών. Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται από το χρήστη του εργαλείου. Το ίδιο το Workflow BPR, διακρίνει τρεις κατηγορίες στην οποίες εντάσσονται τα Phis, ανάλογα με το μέσο με το οποίο γίνεται η διακίνηση τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι: paper document, για πληροφορία σε έντυπη μορφή, electronic document, για πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή και other, για όλες τις άλλες πιθανές μορφές διακίνησης πληροφορίας. Σχηματικά ένα Phi παριστάνεται ως εξής:

31 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (V)
Decisions and Choices: Τα συγκεκριμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν εκείνα τα σημεία στη ροή εκτέλεσης μιας διεργασίας, όπου λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες διαφοροποιούν την περαιτέρω ροή εκτέλεσης της διεργασίας. Π.χ. απόρριψη ή μη μιας εντολής του πελάτη. Κύριο χαρακτηριστικό των Choices είναι η πιθανότητα επιλογής τους, για το συγκεκριμένο Decision στο οποίο ανήκουν. Μια απόφαση (decision), απεικονίζεται ως εξής:

32 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (VI)
Connectors: Καθορίζουν την ακολουθιακή ροή εκτέλεσης των ενεργιών μιας διεργασίας. Περιλαμβάνουν πληροφορία για τον τρόπο μεταφοράς του Phi, μέσω του συγκεκριμένου Connector, από το αρχικό object στο τελικό και μπορούν να μοντελοποιήσουν την υποχρεωτική ή μη μεταφορά της πληροφορίας. Ετσι στην περίπτωση που ο connector απεικονίζεται ως συμπαγής γραμμή, η μεταφορά της πληροφορίας είναι υποχρεωτική, ενώ εάν πρόκειται για διακεκομένη γραμμή, είναι προαιρετική. Το βέλος δείχνει τον παραλήπτη της πληροφορίας. Σχηματικά τα δύο είδη connector, απεικονίζονται ως εξής:

33 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (VII)
Go To Objects: Ουσιαστικά αποτελεί συντόμευση μιας σύνδεσης, η οποία υφίσταται σε μεγάλη απόσταση στο διάγραμμα, δηλαδή τα δύο συνδεόμενα αντικείμενα, γραφικά απέχουν μεγάλη απόσταση, οπότε το Go To Object - From αποτελεί την αρχή της σύνδεσης (συνδέεται με το From Object) και το Go To Object - To, το τέλος της σύνδεσης (συνδέεται με το To Object). Επίσης χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση Loops, μέσα σε μια διεργασία. Διαγραμματικά, μια σύνδεση με Go To Objects, έχει ως εξής:

34 ACTIVITY DECISION FLOW DIAGRAMS (ADF) (VIII)
Stops: Υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο μονοπάτι της διαδικασίας έχει τελειώσει. Σχηματικά απεικονίζεται ως εξής:

35 WORKFLOW BPR TOOL CUSTOMIZATION
Format Menu

36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (I)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

37 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (II)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

38 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (III)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

39 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (IV)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

40 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (V)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ Α.Κ.

41 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (VI)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

42 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ
Repository Organization Data Repository Process Data Process Data

43 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (I)
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ Α.Κ. TASK OBJECTS

44 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (II)
TASK CLASIFICATIONS

45 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (III)
TASK ASSIGNMENT

46 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (IV)
RESOURCE REQUIREMENTS

47 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (V)
PROCESS OBJECTS PROCESS DECISIONS

48 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(VI)
PROCESS DECISION CHOICES

49 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (VII)
EXPRESSION CODES

50 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(VIII)
CONNECTORS

51 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ(IX)
APPLIED PHIS

52 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (X)
EXTERNAL PROCESS OBJECTS

53 Ανάλυση Σταθμισμένων Μέσων Ορων (Weighted Average Analysis)
‘Cases’: Κάθε δυνατό σενάριο ροής της διαδικασίας, σύμφωνα με τα ‘decision choices’ που περιέχει. Η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογίζει μέσο όρων μεγεθών όπως χρόνος εκτέλεσης και κόστος της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψιν κάθε ‘case’ της διεργασίας. Στον υπολογισμό των τιμών των παραπάνω μεγεθών κάθε case συμμετέχει με το αντίστοιχο βάρος του, που καθορίζεται από την πιθανότητα να συμβεί. Π.χ. Αν το case 1 έχει΄χρόνο ολοκλήρωσης 5 min και πιθανότητα να συμβεί 10%, η συμμετοχή του στον τελικό μέσο χρόνο της διαδικασίας θα είναι 5*0,1 = 0,5min Με την ανάλυση σταθμισμένων μέσων όρων, δεν λαμβάνονται υπόψιν οι ουρές αναμονής, η συχνότητα επανάληψης της διαδικασίας (νέο αίτημα πελάτη), οι διαθέσιμοι πόροι κλπ. Η συμβολή των στοιχείων αυτών μελετάται με τη μέθοδο της προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα από την Ανάλυση Σταθμισμένων Μέσων Ορων, παρουσιάζονται από το εργαλείο ως Reports. Χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες αναφορών, που αφορούν στο χρόνο, το κόστος, τις κατηγοριοποιήσεις (classifications), τους δείκτες (indices) workflow και electronic document και σε γενικά στοιχεία των σεναρίων.


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google