Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Galaxy platform : υψηλή τεχνολογία  Ανάπτυξη σε.Νet 4.0 / 3.5 της Microsoft  Αξιοποίηση των εργαλείων.Net 4.0 / 3.5  WPF για σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Galaxy platform : υψηλή τεχνολογία  Ανάπτυξη σε.Νet 4.0 / 3.5 της Microsoft  Αξιοποίηση των εργαλείων.Net 4.0 / 3.5  WPF για σύγχρονο περιβάλλον εργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Galaxy platform : υψηλή τεχνολογία  Ανάπτυξη σε.Νet 4.0 / 3.5 της Microsoft  Αξιοποίηση των εργαλείων.Net 4.0 / 3.5  WPF για σύγχρονο περιβάλλον εργασίας (Rich User Interface)  WCF για ασφαλείς και γρήγορες επικοινωνίες  WF για customization χωρίς όρια  Λειτουργία σε Database Sql Server 2008/ Oracle 11g R2  Περιβάλλον εργασίας από τους σχεδιαστές των Windows και Office  Δυνατότητα ασύγχρονων εκτυπώσεων και εργασιών για αδιάλειπτη λειτουργία χωρίς χαμένους χρόνους αναμονών

3 Commercial Advanced Enterprise Suite CRM One Touch Retail Restaurant Οικογένεια Εφαρμογών Galaxy

4 Commercial Adv. Enterprise Suite Εμπορική Διαχείριση Λογιστική Διαχείριση Παραγωγής Λιανική (OTR)Service Διαχείριση Παγίων Διαχείριση Προυπ/σμών Μισθοδοσία Οικονομική Διαχείριση CRM Data Talk Υποσυστήματα Galaxy

5 Σχεδιασμός επιφάνειας εργασίας χρήστη Galaxy : Λειτουργικό περιβάλλον εργασίας

6 Μενού χρήστη (Αγαπημένα) Γρήγορη αναζήτηση (menu και εγγραφές) Galaxy : Λειτουργικό περιβάλλον εργασίας

7 Σχεδιασμός οθονών και Browser Galaxy : Λειτουργικό περιβάλλον εργασίας Σχεδιασμός εκτυπώσεων

8  Δυνατότητα επιλογής γλώσσας κατά την σύνδεση στην εφαρμογή.  Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε πολλαπλές γλώσσες Galaxy : Πολυγλωσσικό

9 Galaxy : Πολυεταιρικότητα  Σύνδεση στην εφαρμογή χωρίς την επιλογή εταιρείας  Εύκολη διαχείριση πολλαπλών εταιρειών χωρίς αντιγραφή των οντοτήτων ανά εταιρεία  Διαχείριση εμπορικών και εκπτωτικών πολιτικών, credit control, τιμοκαταλόγων σε επίπεδο ομίλου

10 Galaxy : Αποθηκευτικοί χώροι / Θέσεις αποθήκευσης  Αποθηκευτικοί χώροι με ιεραρχική δομή  Διαχείριση θέσεων αποθήκευσης με καθορισμό τύπου αποθέματος  Παρακολούθηση αποθέματος ανά ΑΧ, Θέση αποθήκευσής και Τύπο αποθέματος

11 Galaxy : Καθορισμός ρόλων σε οντότητες  Κεντρική διαχείριση συναλλασσομένων και ανάθεση τους σε ρόλους

12 Galaxy : Διαχείριση ενδιάμεσων  Κεντρική διαχείριση ενδιάμεσων και ανάθεση τους σε ρόλους  Παραμετρικός καθορισμός ρόλων  Δυνατότητα διαχείρισης «καρτέλας» ενδιάμεσων  Κίνηση ταυτόχρονα πολλαπλών ρόλων σε παραστατικά πωλήσεων, αγορών & χρημ/κων

13 Galaxy : Διαχείριση έργων  Διαχείριση έργων με ανάλυση εργασιών  Επιμερισμός εγγραφών σε έργα και εργασίες  Καταχώρηση ενεργειών CRM με σύνδεση έργου - εργασίας

14 Galaxy : Διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων  Διαχείριση λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων : Ταμείο – Αξιόγραφα – Πιστωτικές κάρτες – Λογαριασμοί τραπεζών  Εικόνα ταμείου χωρίς ενημέρωση λογιστικής

15 Galaxy : Μονάδες μέτρησης  Δυνατότητα παρακολούθησης 3 μονάδων μέτρησης στο είδος  Σύνδεση είδους με 3 ομάδες μονάδων μέτρησης για καταχώρηση κινήσεων σε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης από τις μονάδες των ομάδων

16 Galaxy : Ομάδες χαρακτηριστικών  Καθορισμός χαρακτηριστικών ανά κατηγορία εγγραφών  Ορισμός χαρακτηριστικών σε όλες τις οντότητες (είδη, πελάτες, προμηθευτές, κλπ)  Μηχανισμός αναζήτησης ειδών βάσει χαρακτηριστικών

17 Galaxy : Χαρακτηριστικά ειδών  Παρακολούθηση 3 χαρακτηριστικών στο είδος (πχ χρώμα, μέγεθος, στυλ)  Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά χαρακτηριστικό  Δυνατότητα ορισμού τιμής πώλησης ανά τιμή χαρακτηριστικού (πχ μέγεθος)

18 Galaxy : Καθορισμός μεταβλητών  Δυνατότητα καθορισμού μεταβλητών ανά οντότητα Είδη – Συναλλασσόμενοι - Οικονομικοί λογαριασμοί - Λογιστική  Δυνατότητα σχεδιασμού των προβολών αυτών

19 Galaxy : Management analytics / Olap,Grid Views  Στατιστικές οικονομικές καταστάσεις

20 Galaxy : Δείκτες εταιρίας  Οικονομικά στοιχεία  Συγκριτικά στοιχεία εταιρίας

21  Συναλλασσόμενοι Βασισμένοι σε Ρόλους  Πιστωτικός Έλεγχος Ανεξαρτήτως Εταιρίας και Ρόλου  Ενδιάμεσοι Βασισμένοι σε Ρόλους  Αναθέσεις (Πωλητών – Πιστωτικών Ελέγχων)  Λογαριασμοί Ταμείου  Οικονομικοί Λογαριασμοί (Εσόδων - Εξόδων)  Διαχείριση Έργων– Ανάλυση Εργασιών Υπεροχή Galaxy : Οικονομική διαχείριση

22  Τρείς Ομάδες Μονάδων Μέτρησης  Ειδικά Χαρακτηριστικά (Χρώμα-Μέγεθος-Στυλ)  Ταυτόχρονη Παρακολούθηση Υπολοίπου Ανά Παρτίδα/Serial Number / Χαρακτηριστικό  Υπερεταιρικοί Εναλλακτικοί Κωδικοί  Δυναμικές Σχέσεις Ειδών  Τιμοκατάλογοι Βάσει Κανόνων / Συσχετίσεις  Τιμές Ανά Ειδικό Χαρακτηριστικό Υπεροχή Galaxy : Εμπορική διαχείριση

23  Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου Ανά Χρήση  Λογιστικά Σχέδια Αναφορών  Παράλληλη Παρακολούθηση Ισοζυγίων (3 Εναλλακτικά)  Δυναμικός Ορισμός Συνθετικών Υπεροχή Galaxy : Λογιστική

24  Διαχείριση Υπεργολάβων ανά Φάση και Εντολή  Προγραμματισμός Παραγωγής (Προβολή Gantt Chart )  Independent Warehouses Transactions  Μερισμός Αναλώσεων  Αυτόματη Δημιουργία Εντολών Παραγωγής Από Παραστατικά Πωλήσεων (Συγκεντρωτικά, Αναλυτικά)  Πολλαπλοί Τρόποι Μερισμού  What-If Κοστολογικά Σενάρια Υπεροχή Galaxy : Διαχείριση παραγωγής

25  Διαχείριση Υπεργολάβων ανά Φάση και Εντολή  Συσχετιζόμενες Επαφές (Πολλά προς Πολλά)  Παραμετρικοί Τύποι Δραστηριοτήτων και Συμπεριφορών  Stand-Alone Outlook Integration  Παραμετρικές Ροές Εργασιών  Διαχείριση Knowledge Base  Έλεγχος Διαθεσιμότητας με Πολλαπλή Ανάθεση  Web Client Υπεροχή Galaxy : Διαχείριση CRM

26


Κατέβασμα ppt "Galaxy platform : υψηλή τεχνολογία  Ανάπτυξη σε.Νet 4.0 / 3.5 της Microsoft  Αξιοποίηση των εργαλείων.Net 4.0 / 3.5  WPF για σύγχρονο περιβάλλον εργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google