Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η κινητικότητα Erasmus & το ECTS/DS Label Βόλος, 21/5/ 201 2 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η κινητικότητα Erasmus & το ECTS/DS Label Βόλος, 21/5/ 201 2 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η κινητικότητα Erasmus & το ECTS/DS Label Βόλος, 21/5/ 201 2 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts E-mail: akarabela@iky.grakarabela@iky.gr

2 ECTS/DS Label: Μια τιμητική διάκριση DS Αίτηση: βήμα-βήμα Νέα διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για το 2012 και το 2013

3 Κινητικότητα Erasmus - φτάνει τα 3 εκατομμύρια

4 Ο αντίκτυπος του Erasmus σε ατομικό επίπεδο - φοιτητές  Καλλιεργεί δεξιότητες (διαπολιτισμικές, γλωσσικές κ.λ.π.)  Ενισχύει το βαθμό προσαρμογής & ευελιξίας  Προωθεί την Ευρωπαϊκή ταυτότητα  Διευκολύνει την εύρεση εργασίας  Δίνει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης  Δίνει δυνατότητες για διεθνή σταδιοδρομία και αυξάνει την εργασιακή κινητικότητα

5

6 Youth in Action Programme International higher education Programmes (currently Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) Erasmus Grundtvig Leonardo Comenius Lifelong Learning Programme: A single integrated programme Existing programmes New Programme post-2013 Structure Erasmus for All 1. Learning Mobility 3. Policy support 2. Institutional co-operation Preparatory Sport European Commission

7 Κινητικότητα – Το πρόγραμμα Erasmus... Παρελθόν και μέλλον Η ΕΕ ενθαρρύνει τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια υπάρχουν στην αναγνώριση τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων European Commission,

8 1999 Bologna 2001 Prague 2003 Berlin 2005 Bergen 2007 London 2009 Leuven 2012 Bucharest www.ehea.eu

9 http://globalhighered.wordpress.com/2011/04/20/mapping-bologna-process-membership

10 Area Covered by the European Higher Education Area 47 Countries Participating European Higher Education Area

11 Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)

12 ΕΧΑΕ - 12 Μαρτίου 2010 Διακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης Διεθνώς ανταγωνιστικός και ελκυστικός ΕΧΑΕ, όπου τα ΑΕΙ, υποστηριζόμενα από ποιοτικό και συνειδητά δεσμευμένο προσωπικό, θα μπορέσουν να επιτύχουν στην πολυποίκιλη αποστολή τους σε μια κοινωνία της γνώσης… Budapest: Venue of the Ministerial Anniversary Conference 2010

13 ΕΧΑΕ - 12 Μαρτίου 2010 Budapest-Vienna Declaration …όπου ο ι φοιτητές θα ωφελούνται δια μέσω της ομαλής και δίκαιης αναγνώρισης των σπουδών που πραγματοποίησαν κατά την περίοδο της κινητικότητάς τους με το Erasmus…

14 ΕΧΑΕ - 12 Μαρτίου 2010 Budapest-Vienna Declaration … προκειμένου να τους παρέχεται η δυνατότητα να βρίσκουν τον δρόμο και το είδος της εκπαίδευσης που θεωρούν κατάλληλο για την περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρώπης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 5 μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2020, και αφορούν την απασχόληση, την έρευνα και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρώπης

16 ECTS & DS Labels 2009-2010-2011 ECTS: 40 Labels DS: 160 Labels

17 EACEA - Lifelong Learning Programme

18 Συγχαρητήρια στο ΤΕΙ Καβάλας και στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας!

19 Πληροφόρηση προς τα Ιδρύματα •Συναντήσεις:Υποστήριξη: Bologna Experts •Θεσσαλονίκη, 2/4/2012 •Αθήνα, 6/4/2012 Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ - Έλεγχος αιτήσεων, συστάσεις προς τους αιτούντες σε συνεργασία με τους Bologna Experts 25 Σεπτεμβρίου: Αποστολή όλων των τελικών αιτήσεων των Ιδρυμάτων στην Executive Agency (EACEA) στις Βρυξέλλες Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ EACEA/EUROPEAN COMMISSION Οκτ. – Nοε.: Η EACEA με την βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων θα αξιολογήσει όλες τις αιτήσεις και η απόφαση για την επιλογή των επιτυχημένων αιτήσεων θα γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεκέμβριος: Ενημέρωση αποτελεσμάτων Καταληκτική Ημερομηνία ΑΡΧΙΚΩΝ αιτήσεων 1 Ιουνίου 2012 Καταληκτική Ημερομηνία ΑΡΧΙΚΩΝ αιτήσεων 1 Ιουνίου 2012 Τελική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων στην EACEA 1 Οκτωβρίου 2012 Τελική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων στην EACEA 1 Οκτωβρίου 2012 Αιτήσεις 2012 για ECTS/DS Label Τι αλλάζει; Καταληκτική Ημερομηνία ΤΕΛΙΚΩΝ αιτήσεων 24 Σεπτεμβρίου 2012 Καταληκτική Ημερομηνία ΤΕΛΙΚΩΝ αιτήσεων 24 Σεπτεμβρίου 2012

20 • To Label είναι μια τιμητική διάκριση • Το Ίδρυμα που την αποκτά είναι περισσότερο ευδιάκριτο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης Γιατί ένα Ίδρυμα να υποβάλει αίτηση απονομής του ECTS ή/και DS Label;

21 Κίνητρο προώθησης • της διαφάνειας • της αναγνωρισιμότητας των σπουδών Τελικός στόχος: πιστοποίηση του Ιδρύματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Γιατί ένα Ίδρυμα να υποβάλει αίτηση απονομής του ECTS ή/και DS Label;

22

23 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Με τον Νόμο 3374/2005, (ΦΕΚ 189/2-8-2005, τ. Α) για: "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, άρθρο 14: "Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων" και άρθρο 15: "Παράρτημα Διπλώματος", καθιερώθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Η εφαρμογή τους στα Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’).. Με τον Νόμο 3374/2005, (ΦΕΚ 189/2-8-2005, τ. Α) για: "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση - Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ, άρθρο 14: "Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων" και άρθρο 15: "Παράρτημα Διπλώματος", καθιερώθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και το Παράρτημα Διπλώματος (DS). Η εφαρμογή τους στα Α.Ε.Ι. πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (Υ.Α. Φ5/72535/Β3, ΦΕΚ 1091/10-8-06 τ. Β’ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β’ και Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β’)..

24 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εφάρμοσαν τον Νόμο • Κάποια άλλα δεν τον εφάρμοσαν ακόμα ή ετοιμάζονται να τον εφαρμόσουν • Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: "Διενήργησε Έρευνα σχετικά με την Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και την Έκδοση του Παραρτήματος Διπλώματος στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης"

25 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εφαρμόζουν το ECTS:  80,8% αυτών που απάντησαν  ή το 60,2% του συνόλου, αν θεωρήσουμε ότι όσα δεν απάντησαν δεν εφαρμόζουν το σύστημα Χορηγούν το DS:  Το 17,3% εκδίδουν και χορηγούν ήδη το Παράρτημα Διπλώματος όλων των προγραμμάτων, στους πτυχιούχους  ή το 12,9% του συνόλου, αν θεωρήσουμε ότι όσα δεν απάντησαν δεν το χορηγούν

26 BOLOGNA PROCESS «Μέχρι το 2020 η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση έχει μια συμμετοχή ζωτικής σημασίας, στη πραγμάτωση μιας Ευρώπης της γνώσης, ιδιαίτερα δημιουργικής και καινοτόμου. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, μόνο αν μεγιστοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και αν ενισχύει την προσπάθεια στη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση» Αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι το 2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό· «Μέχρι το 2020 η ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση έχει μια συμμετοχή ζωτικής σημασίας, στη πραγμάτωση μιας Ευρώπης της γνώσης, ιδιαίτερα δημιουργικής και καινοτόμου. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, μόνο αν μεγιστοποιεί τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των πολιτών της και αν ενισχύει την προσπάθεια στη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση» Αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι το 2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό· Δήλωση Υπουργών Παιδείας, Leuven, Απρίλιος 2009

27 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ “National Teams of Bologna Experts 2008, 2009-2011” 1ΤΕΙ Ιονίων Νήσων19/10/2009 2ΤΕΙ Χαλκίδας26/10/2009 3Πανεπιστήμιο Αιγαίου29/10/2009 4Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο30/10/2009 5ΑΣΚΤ Αθήνας09/11/2009 6Πανεπιστήμιο Πατρών26/11/2009 7ΤΕΙ Καβάλας14/04/2010 8Πάντειο Πανεπιστήμιο19/05/2010 9ΤΕΙ Καλαμάτας23/06/2010 10Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο01/10/2010 11ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας06/10/2010 12Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας08/10/2010 13ΤΕΙ Λάρισας25/10/2010 14Γεωπονικό Πανεπιστήμιο19/11/2010 15TEI Κρήτης18/01/2011 16Πανεπιστήμιο Κρήτης19/01/2011 17Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1 η Συνάντηση09/02/2011 18Πολυτεχνείο Κρήτης14/02/2011 19Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2 η Συνάντηση18/02/2011 20ΤΕΙ Αθήνας21/02/2011 21Πανεπιστήμιο Μακεδονίας24/02/2011 22Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης25/02/2011 23Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων02/03/2011 2424ΤΕΙ Μεσολογγίου15/03/2011 2525Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης04/04/2011 2626Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας09/05/2011 2727TEI Πειραιά20/05/2011 2828ΑΣΠΑΙΤΕ02/06/2011

28 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ “National Teams of Bologna Experts 2011-2013” 1Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας23/01/2012 2Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων16/02/2012 3Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου23/02/2012 4Ιόνιο Πανεπιστήμιο28/03/2012

29 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

30

31 2ο Βραβείο “Tallinn Poster Session, 7-9 June 2010” “ 1 st Award- Lebanon N.A. 3 rd Award- Cyprus NA 2 nd Award- Greek NA

32 Καλή Πρακτική Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε καλή πρακτική την προσπάθεια της Ελλάδας σχετικά με τις «Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης» και την προτείνει και σε άλλα κράτη μέλη, διότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που είχε αυτή την πρωτοβουλία

33 Label holders •DS Label HoldersDS Label Holders •ECTS Label HoldersECTS Label Holders •AustriaAustria •BelgiumBelgium •BulgariaBulgaria •CyprusCyprus •Czech RepublicCzech Republic •DenmarkDenmark •FinlandFinland •FranceFrance •GreeceGreece •IslandIsland •ItalyItaly •LithuaniaLithuania •LatviaLatvia •NetherlandNetherland •NorwayNorway •PortugalPortugal •SwedenSweden •TurkeyTurkey •United KingdomUnited Kingdom http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_e n.php#fragment-1

34 Michael Hörig EUA Programme Manager

35 “… if we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow” - John Dewey Israel -Dr.Miri Yemini miriye@sce.ac.il

36 Θέλουμε να διευκολύνουμε τους φοιτητές ώστε να στοχεύουν ψηλά και να υλοποιούν τα εκπαιδευτικά/επαγγελματικά όνειρά τους ! The motto for future work with mobility in the European Higher Education Area (EHEA) is taken from the European Students ’ Union and Education International mobility campaign: Let ’ s Go! Make Mobility for Higher Education Students and Staff a Reality!

37 «Μορφώνω δεν θα πει μόνο οπλίζω το νέο άνθρωπο για τον αγώνα της ζωής, αλλά ακόμη, ευγενίζω την ψυχή του, βαθαίνω την αντίληψή του για τον κόσμο, τον καθοδηγώ να ανακαλύψει ένα νόημα στη ζωή. Με μια λέξη: τον κάνω πιο άνθρωπο. Το σχολείο δεν θα εκτελέσει ποτέ το παιδευτικό του έργο, αν δεν εμπνέεται από ένα τέτοιο ιδανικό, το ιδανικό που σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες ονομάζεται ιδανικό του ανθρωπισμού». Ευάγγελος Παπανούτσος

38 Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts E-mail: akarabela@iky.grakarabela@iky.gr


Κατέβασμα ppt "Η κινητικότητα Erasmus & το ECTS/DS Label Βόλος, 21/5/ 201 2 Άσπα Καράμπελα Υπεύθυνη Erasmus/Bologna Experts"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google