Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό σχέδιο υλοποίησης προγράμματος Global Product Strategy (GPS) Άρης Τσαουσάκης (BASF Hellas ΑΒΕΕ) Συντονιστής Δικτύου Υπεύθυνης Φροντίδας ΣΕΧΒ 4 Οκτωβριου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό σχέδιο υλοποίησης προγράμματος Global Product Strategy (GPS) Άρης Τσαουσάκης (BASF Hellas ΑΒΕΕ) Συντονιστής Δικτύου Υπεύθυνης Φροντίδας ΣΕΧΒ 4 Οκτωβριου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό σχέδιο υλοποίησης προγράμματος Global Product Strategy (GPS) Άρης Τσαουσάκης (BASF Hellas ΑΒΕΕ) Συντονιστής Δικτύου Υπεύθυνης Φροντίδας ΣΕΧΒ 4 Οκτωβριου 2011

2  Στο ICCM-1 (Dubai, 2006) η ICCA ανέλαβε δύο εθελοντικές πρωτοβουλίες,  Responsible Care Global Charter (RCGC)  «...after two decades since the launch of Responsible Care in 1985, the Charter expands and extends the process of continuous improvement beyond manufacturing to other activities, especially those associated with the safe use and handling of our products along the value chain...» Peter Elverding Chairman Of The ICCA Board Of Directors  Global Product Strategy (GPS)  Στόχος: η βελτίωση του χειρισμού των χημικών παγκόσμια.  Όλες οι μεγάλες χημικές εταιρίες αποδέχτηκαν την υποχρέωση να θέσουν σε εφαρμογή το GPS.  Έλεγχος προόδου: ανασκοπήσεις της διαδικασίας μέσω ICCM’s (2009 / 2012 / 2015 / 2018). oICCM: International Conference on Chemical Management oICCA: International Council of Chemical Associations H ICCA αντιμετωπίζει την πρόκληση να επιταχύνει τις ενέργειες της βιομηχανίας

3 Global Product Strategy Εργαλεία για επιτυχία Αύξηση της διατιθέμενης πληροφορίας GPS Safety Summary ICCA ΙΤ Portal Μεταφορά γνώσης και ανάπτυξη ικανοτήτων Εκπαιδευτικά σεμινάρια Ενημερωτικό υλικό Αύξηση αντίληψης κινδύνου στην διαχείριση των χημικών Αρχές της ICCA για συστήματα διαχείρισης χημικών Έρευνα υπαρχόντων και νέων θεμάτων ICCA Long Range Research Initiative (LRI)

4 Global Product Strategy (GPS) Υλοποίηση εθνικών σχεδίων Απρίλιος 2011 - RCLG & RC Forum meetings USA South Africa Canada Mexico Japan Chinese Taipei Indonesia South Korea India Russia Morocco Europe Thailand Singapore Malaysia Israel CEFIC Saudi Arabia China Philippines Argentina Brazil Colombia Uruguay Ecuador Peru Venezuela Chile Σε εξέλιξη (10) Καμμία πληροφορία (16)Έχουν υποβληθεί (28) o RCLG: Responsible Care Leadership Group

5 Global Product Strategy (GPS) Υλοποίηση εθνικών σχεδίων Απρίλιος 2011 - RCLG & RC Forum meetings USA South Africa Canada Mexico Japan Chinese Taipei Indonesia South Korea India Russia Morocco Austria, Belgium, France, Italy, UK Germany, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Estonia, Lithuania, Sweden, Swiss, Hungary, Latvia Europe Thailand Singapore Malaysia Israel CEFIC Ireland Denmark, Greece, Finland, Turkey Saudi Arabia China Philippines Argentina Brazil Colombia Uruguay Ecuador Peru Venezuela Chile Σε εξέλιξη (10) Καμμία πληροφορία (16)Έχουν υποβληθεί (28) o RCLG: Responsible Care Leadership Group

6 Υλοποίηση προγράμματος Global Product Strategy (GPS) στην Ελλάδα  Φεβρουάριος 2011  Ανάρτηση ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με το GPS στην ιστοσελίδα του ΣΕΧΒ.  Μάιος 2011  Σύνταξη σχεδίου υλοποίησης προγράμματος GPS στην ελληνική βιομηχανία.

7 Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος GPS στην ελληνική βιομηχανία. Στόχοι και διαθέσιμοι πόροι  Στόχοι  Να αυξηθεί η αίσθηση ευθύνης για την ασφαλή χρήση των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και μέχρι την τελική χρήση ή καταστροφή τους.  Προώθηση της ιδέας για παραγωγή ασφαλών προϊόντων στη βιομηχανία.  Διαθέσιμοι πόροι  Η επιτροπή Υπεύθυνης Φροντίδας του ΣΕΧΒ (υπό σύσταση), μέλη του ΣΕΧΒ, βοήθεια από το ICCA και τις υπεύθυνες ελληνικές αρχές.

8 Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος GPS στην ελληνική βιομηχανία. 2011 - Εισαγωγή του GPS στην Ελληνική χημική βιομηχανία  Δημοσίευση GPS e-Newsletters  Ανάρτηση ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με το GPS στην ιστοσελίδα του ΣΕΧΒ.  Εισαγωγή της αρχής του GPS στην ελληνική χημική βιομηχανία  Παρουσίαση στην Γενική συνέλευση του ΣΕΧΒ (31-5-2011).  Παρουσίαση στην επιτροπή Υπεύθυνης Φροντίδας του ΣΕΧΒ.  Διοργάνωση εισαγωγικού σεμιναρίου.

9 Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος GPS στην ελληνική βιομηχανία. 2012 – Κατανόηση και προώθηση του GPS – Έναρξη υλοποίησης  Διοργάνωση σεμιναρίου για την σύνταξη εκτιμήσεων ασφαλείας GPS με την βοήθεια ειδικών του ICCA.  Επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  Πιλοτική καταχώριση Safety Summary.  Δημοσίευση GPS e-Newsletters

10 Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος GPS στην ελληνική βιομηχανία. 2013 –Υλοποίηση  Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την βοήθεια του ICCA και συμμετοχή των υπεύθυνων αρχών.  Αποτίμηση της πιλοτικής καταχώρισης Safety Summary.  Παρακολούθηση υλοποίησης  Ορισμός ως μόνιμου θέματος στις συναντήσεις της επιτροπής Υπεύθυνης Φροντίδας και στα άλλα όργανα του ΣΕΧΒ.  Παρακολούθηση της υλοποίησης του GPS από τα μέλη του ΣΕΧΒ.  Δημοσίευση GPS e-Newsletters

11 Σχέδιο υλοποίησης προγράμματος GPS στην ελληνική βιομηχανία. 2014 – Αποτίμηση και αναφορά αποτελεσμάτων  Εκτίμηση προόδου σε θέματα σχετιζόμενα με το GPS  Χρήση δεικτών (ΚΡΙ) για αποτίμηση της υλοποίησης του GPS.  Έρευνα μεταξύ των μελών του ΣΕΧΒ σχετικά με την υλοποίηση του GPS.  Εκδήλωση για το GPS.  Δημοσίευση GPS e-Newsletters  Εκτίμηση των απαιτούμενων επιπλέον ενεργειών με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία και τους δείκτες αποτίμησης της υλοποίησης του GPS.

12 Εθνικό σχέδιο υλοποίησης προγράμματος Global Product Strategy (GPS)  Η επιτυχής υλοποίηση του GPS στην ελληνική βιομηχανία θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ασφάλειας κατά τον χειρισμό χημικών στην Ελλάδα.  Η συμμετοχή της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στις εθελοντικές δράσεις του ICCA θα βελτιώσουν την δημόσια εικόνα των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Άρης Τσαουσάκης (BASF Hellas ΑΒΕΕ) Συντονιστής Δικτύου Υπεύθυνης Φροντίδας ΣΕΧΒ aris.tsaousakis@basf.com


Κατέβασμα ppt "Εθνικό σχέδιο υλοποίησης προγράμματος Global Product Strategy (GPS) Άρης Τσαουσάκης (BASF Hellas ΑΒΕΕ) Συντονιστής Δικτύου Υπεύθυνης Φροντίδας ΣΕΧΒ 4 Οκτωβριου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google