Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Νίκος Π. Κανατσούλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Νίκος Π. Κανατσούλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Νίκος Π. Κανατσούλης Υπεύθυνος Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας

2 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Λειτουργία και Δράσεις του Δικτύου Η Δράση του Δικτύου μετά το πέρας του RI-SE Μελλοντικές Δράσεις του Δικτύου Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Λειτουργία και Δράσεις του Δικτύου Πρώτη πιλοτική εφαρμογή ΔΕΚ 2003-ΜΑΙΟΣ 2004 Δημιουργία Δικτύου Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ερευνητικοί φορείς ΕΚΕΠΥ ΤΕΙ Χαλκίδας ΤΕΙ Λαμίας ΕΘΙΑΓΕ 15 επιλεγμένοι Βιομηχανικοί φορείς 14 επιλεγμένοι Βιομηχανικοί φορείς ΕΚΕΠΥ Ενεργός Πυρήνας Υπόλοιπα Μέλη

4 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Λειτουργία και Δράσεις του Δικτύου Σκοπός του Δικτύου είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής, μέσα από διαρκή αλληλοενημέρωση και συνεργασία των μελών του ☞ Μακροπρόθεσμη Λειτουργία του Δικτύου ☞ ‘Ιδρυση απο την ΕΚΕΠΥ αυτοτελούς Υπηρεσίας Βιομηχανικών Αποβλήτων ☞ Καθιέρωση μηχανισμών διαρκούς παρακολούθησης των πηγών ρύπανσης και η αποτίμηση του είδους και της ποσότητας των ρύπων

5 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Η Δράση του Δικτύου μετά το πέρας του RISE 13.05.2004 - Συνάντηση των μελών του Δικτύου στην ΕΑΒ 09.07.2004 - Συνάντηση των μελών του Δικτύου στην ΤΙΤΑΝ Συμμετοχή της ΕΚΕΠΥ σε ημερίδες Μεταφοράς Τεχνολογίας Συνεχής Ενημέρωση του portal http://www.cereco.gr/rise_act1/index.html Διαδικτυακή Συζήτηση (forum) Επιμόρφωση νέων επιστημόνων – ΚΕΚ Ευβοϊκή Ανάπτυξη

6 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005  Από την αρχή της λειτουργίας του Δικτύου υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για Δικτύωση από όλους του φορείς, ιδιαίτερα από τους βιομηχανικούς, που αντιμετωπίζουν πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων.  Η ΕΚΕΠΥ δεσμεύτηκε για συνέχιση της ενεργούς δραστηριότητας του Δικτύου μετά το πέρας του προγράμματος RI-SE. Η Δράση του Δικτύου μετά το πέρας του RISE

7 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Υποβολή Πρότασης στα πλαίσια του RI-SE+ Δεδομένης της ρεαλιστικής πιθανότητας για συνέχιση της χρηματοδότησης των δράσεων του Δικτύου η ΕΚΕΠΥ έχει εκπονήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα διετούς διάρκειας που αφορά την συνέχιση και εξειδίκευση των δράσεων του Δικτύου περιβαλλοντικής διαχείρισης “Ανάπτυξη του Δικτύου για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Καινοτομία ” Μελλοντικές Δράσεις του Δικτύου ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

8 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 1.Υποστήριξη, Δημοσιοποίηση του ΔΠΔ  Συναντήσεις των μελών του Δικτύου και ειδικές εκδηλώσεις  Υποστήριξη και ενίσχυση του portal  Δημοσιοποίηση δραστηριότητας του Δικτύου 2.Διεύρυνση Του Δικτύου  Αύξηση των Μελών του Δικτύου  Επαφές με τοπικούς φορείς  Επαφές με φορείς εκτός Περιφέρειας Μελλοντικές Δράσεις του Δικτύου ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

9 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 3.Διαχείριση-Αξιοποίηση Παραπροϊοντων από Επιχειρήσεις με συμπληρωματικές ανάγκες  Διερεύνηση δυνατότητας διάθεσης παραπροϊοντων ορισμένων επιχειρήσεων-μελών από άλλες επιχειρήσεις-μέλη  Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων  Διαλεύκανση προβλημάτων ρυθμιστικής ή περιβαλλοντικής φύσης Μελλοντικές Δράσεις του Δικτύου ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

10 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 4.Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  Υποβολή Καινοτομικών Προτάσεων για Επιδότηση από την Περιφέρεια ή άλλα Εθνικά Προγράμματα  Ενημέρωση για υπάρχουσες τεχνολογίες που αφορούν το Περιβάλλον  Εμπλοκή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας Μελλοντικές Δράσεις του Δικτύου ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

11 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 5.Εργαστηριακές Μετρήσεις  Αποτύπωση Ρυπαντικού Φορτίου  Χημικές Αναλύσεις σε υγρά και στερεά απόβλητα, υδάτινοι πόροι  Μετρήσεις βαρέων μετάλων, pH, Αγωγιμότητα, BOD, COD 6.Διαχείριση του Προγράμματος  Τεχνικός Σύμβουλος ΕΚΕΠΥ ΑΕ Μελλοντικές Δράσεις του Δικτύου ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

12 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - HIRC Ο Ελληνικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Innovation Relay Centers (IRC Network) - 72 κόμβοι, 240 Ευρωπαϊκοί οργανισμοί «το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών και μεταφοράς τεχνολογίας» www.hirc.gr HELLENIC INNOVATON RELAY CENTRE

13 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ

14 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ Ευρώπη Αναζήτηση ΤεχνολογίαςΠροσφορά Τεχνολογίας ? Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Έρευνα Τεχνολογία ΜΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ευρώπη

15 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ Promotion and Demonstration of Sustainable Environmental Technologies for SMEs Πανευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προώθηση και την Επίδειξη Περιβαλλονικών Τεχνολογιών σε ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις www.prodests.org PRODESTS

16 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ ☞ Δημιουργία πλατφόρμας γνώσης όπου θα συναντώνται οι πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ με τις ερευνητικές ικανότητες ☞ Ενθάρρυνση ανάπτυξης και επίδειξης περιβαλλοντικών και καθαρών τεχνολογιών σε επίπεδο ΜΜΕ ☞ Αύξηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ‘Ερευνας και Καινοτομίας ☞ Προσδιορισμός ευκαιριών για καινοτομία και βελτίωση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών ΣΚΟΠΟΣ

17 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ BLUEWATERS, Austria Joanneum Research, Austria Vito, Belgium AMCP, Czech Republic CPC, Czech Republic VTT, Finland ARMINES/EMSE, France CETIM, France CTIF, France Fraunhofer, Germany TTZ, Germany ΕΚΕΠΥ, Ελλάδα ΕΛΚΕΔΕ, Ελλάδα INNOTERM, Hungary CIT, Ireland D’Appolonia, Italy LEBIC, Latvia TMBK, Poland CATIM, Portugal ISQ, Portugal IREAS, Slovak Republic AIMME, Spain INASMET, Spain LEIA, Spain Bogazici University, Turkey Questor, UK University of Oxford, UK Εθνικά σημεία επαφής για την διασύνδεση των ΜΜΕ

18 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ  Μέλη ενός Ευρωπαϊκού δικτύου με δυνατότητες για μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας και έρευνας  Πρόσβαση σε νέες ιδέες και λύσεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών αναγκών από άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες  Πρόσβαση σε εταιρίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για την παροχή βοήθειας για την υποβολή εκ μέρους των εταιριών προτάσεων για Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

19 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Ευρωπαϊκή Δικτύωση της ΕΚΕΠΥ  Προτάσεις για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων σχετικά με νερό, αέρα, στερεά απόβλητα, καθαρές τεχνολογίες  Παρακολούθηση και ενημέρωση για σχετικές προκηρύξεις  Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην συγγραφή προτάσεων  Βάσεις δεδομένων με δυνητικούς εταίρους για προγράμματα  Δίκτυο από τοπικά σημεία επαφής για συνεχή επικοινωνία μεταξύ ΜΜΕ και ειδκών του τομέα ΔΙΚΤΥΟ

20 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

21 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο RI-SE+

22 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 HELECO 2005 Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων για το Περιβάλλον και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας HELEXPO, Περίπτερο D18 Αθήνα 3-5 Φεβρουαρίου 2005 http://irc.cordis.lu/bemt/home.cfm?EventID=1230 Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο Forum Μεταφοράς Τεχνολογίας

23 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο HANNOVERMESSE 2005 Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων για βιομηχανικό εξοπλισμό και επιφανειακές κατεργασίες 11-12 Απριλίου 2005 Αννόβερο, Γερμανίας http://www.irc-innsa.de/hmi.html Forum Μεταφοράς Τεχνολογίας

24 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας σε Περιφερειακό Επίπεδο Τεχνολογική Διάγνωση σε επιλεγμένους βιομηχανικούς φορείς. Technology Audit Διοργάνωση Ημερίδας Μεταφοράς Τεχνολογίας Διοργάνωση Επιχειρηματικών Αποστολών Σχεδιαζόμενες Δράσειες για τιςΕπιχειρήσεις της ΠΣΕ

25 Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Στερεά Ελλάδα – Προκλήσεις και Προοπτικές Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2005 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Νίκος Π. Κανατσούλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google