Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η σπουδαιότητα της Επιθεώρησης & Διαχείρισης Ποιότητας των Επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η σπουδαιότητα της Επιθεώρησης & Διαχείρισης Ποιότητας των Επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η σπουδαιότητα της Επιθεώρησης & Διαχείρισης Ποιότητας των Επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Διευθυντής TÜV HELLAS Η προστιθέμενη αξία και η εμπειρία του Φορέα TÜV HELLAS Φεβρουάριος 2009

2 Ενότητες Εισήγησης  Ορισμοί  Συμμετοχή Φορέα Επιθεώρησης ανά φάση Συμμετοχή Φορέα Επιθεώρησης ανά φάση  TÜV NORD  TÜV HELLAS  Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  Μελέτη Μελέτη  Υλοποίηση Υλοποίηση  Ολοκλήρωση Ολοκλήρωση  Λειτουργία Λειτουργία  Τα Οφέλη από τη Συμμετοχή του Φορέα Τα Οφέλη από τη Συμμετοχή του Φορέα  Ενεργειακά Έργα με Υπογραφή Ποιότητας TÜV HELLAS Ενεργειακά Έργα με Υπογραφή Ποιότητας TÜV HELLAS

3 TÜVs in Germany TÜV NORD TÜV Rheinland TÜV Saarland TÜV SÜD locations TÜV Thuringia TÜV NORD Argentina Brazil USA Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Italy Latvia Lithuania Netherlands Poland Romania Serbia Montenergro Slovakia Spain Sweden Turkey UK Egypt Ghana Kenya South Africa Tanzania Tunisia Morocco Libya Kazakhstan Russia Ukraine Uzbekistan Bahrain Banglades h China Hong Kong India Indonesia Iran Japan Korea Vietnam Kuwait Lebanon Malaysia Nepal Pakistan Philippines Qatar Saudi Arabia Sri Lanka Syria Taiwan Thailand UAE

4 TUV HELLAS Ο Οργανισμός για Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Οργανισμός Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων, 100% θυγατρικός του TUV NORD Group (7 ος μεγαλύτερος στον κόσμο). 22 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα την έχουν αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους στον τομέα της, με portfolio έργων, που έχουν ταυτιστεί με την ανάπτυξη της χώρας μας. Πιστοποίηση.....άνω των 8.000 πιστοποιήσεων αναφορικά με όλα τα Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης. Επιθεώρηση....των μεγαλύτερων έργων υποδομής (Ολυμπιακά Έργα, Μετεγκατάσταση Ολυμπιακής Αεροπορίας, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) Εκπαίδευση....άνω των 8.000 στελεχών επιχειρήσεων

5 TUV HELLAS Ο Οργανισμός για Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Έχει την ευθύνη συντονισμού και χάραξης στρατηγικής στα Βαλκάνια και τη Ν. Α. Μεσόγειο (Ιταλία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Β. Αφρική). TUV CYPRUS - θυγατρικός της TUV HELLAS TUV LEBANON - branch office

6 TUV HELLAS Ο Οργανισμός για Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών

7 Ορισμοί Ποιότητα είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη ή η συμμόρφωση με Νομοθεσία ή / και Πρότυπα ή /και Προδιαγραφές. Πιστοποίηση της ποιότητας προϊόντων ή συστημάτων είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία / Πρότυπα / Προδιαγραφές. Επιθεώρηση τεχνικών έργων ή κατασκευών είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης με Νομοθεσία / Πρότυπα / Προδιαγραφές. Οργανισμοί Επιθεώρησης / Πιστοποίησης είναι αυτοί που έχουν ελεγχθεί / αξιολογηθεί και εγκριθεί (διαπιστευτεί) από ανεξάρτητη κρατική αρχή (π.χ. ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 45011 και ΕΝ ISO/IEC 17020 & 17021 για τη διενέργεια πιστοποιήσεων / επιθεωρήσεων.

8 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν στην παραγωγή ενός έργου, δηλαδή από το στάδιο της προμήθειας των υλικών και του εξοπλισμού, την κατασκευή του έργου μέχρι τους ελέγχους και τις δοκιμές. Στόχος είναι η σωστή οργάνωση του έργου και η κάλυψη των απαιτήσεων και προδιαγραφών του Επενδυτή.

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ ΜΕΛΕΤΗ Χρονικό Σημείο Επένδυσης Μελέτη Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας Φορέας Επιθεώρησης Έλεγχος Ενσωμάτωσης Νομοθεσίας Προτύπων Προδιαγραφώ ν Αποτέλεσμα Πληρότητα - Αρτιότητα Μελέτης

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Χρονικό Σημείο Επένδυσης Υλοποίηση Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας Φορέας Επιθεώρησης 1. Έγκριση ΠΠΕ Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος Παραλαβής Σιδηρού Οπλισμού 2. Έλεγχος Υλικών Υποσταθμών3. Έλεγχος Εξοπλισμού 4. Έλεγχος Κατασκευών Διαστασιολογικοί Οπτικοί

11 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Χρονικό Σημείο Επένδυσης Υλοποίηση Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας Φορέας Επιθεώρησης Έλεγχος Εφαρμογής Γεωτεχνικής Μελέτης Έλεγχος Εργασιών Οδοποιίας 5. Επιθεώρηση κατά την Κατασκευή Έλεγχος Τοποθέτησης Σιδηρού Οπλισμού Έλεγχος Σκυροδετήσεων Έλεγχος Κτιριακών Εγκαταστάσεων Έλεγχος Τοποθέτησης Καλωδίων Έλεγχος Ανέγερσης Ανεμογεννητριών

12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Χρονικό Σημείο Επένδυσης Υλοποίηση Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας Φορέας Επιθεώρησης Έλεγχος Μονώσεων Καλωδίων 6. Παρουσία στις Δοκιμές, Εργαστηριακοί Έλεγχοι Έλεγχος Δικτύου Οπτικών Ινών Έλεγχος Αντικεραυνικής Προστασίας Έλεγχος Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς Αποτέλεσμα Άρτια – Ποιοτική Κατασκευή

13 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Χρονικό Σημείο Επένδυσης Ολοκλήρωση Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας Φορέας Επιθεώρησης Δοκιμές Παραλαβής Τελική Επιθεώρηση Διαστασιολογικοί – Οπτικοί Έλεγχοι Λειτουργικοί Έλεγχοι Αποτέλεσμα Άρτια – Ποιοτική – Ασφαλής – Λειτουργική Εγκατάσταση Έλεγχος Γειώσεων Μετρήσεις Ισοδυναμικής Προστασίας

14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ_ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χρονικό Σημείο Επένδυσης Λειτουργία Επένδυσης Αιολικής Ενέργειας Φορέας Επιθεώρησης Οπτικός Έλεγχος Μειωτήρων Περιοδικοί Έλεγχοι Οπτικός Έλεγχος Μηχανολογικού Εξοπλισμού Έλεγχος Γειώσεων Μετρήσεις Ισοδυναμικής Προστασίας Αποτέλεσμα Αδιάκοπη – Απρόσκοπτη – Ασφαλής Λειτουργία Λοιποί Λειτουργικοί Έλεγχοι

15 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

16  Διεθνής Αιολική ΑΤΕΒΕ στη Νότια Εύβοια Περιοδικοί έλεγχοι. Έλεγχοι οπτικοί, λειτουργικοί και ασφάλειας στον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.  Αιολική Παναχαϊκού Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού που ενσωματώθηκαν στο έργο Επιθεώρηση κατά την κατασκευή Λειτουργικοί έλεγχοι – δοκιμές παραλαβής Ενεργειακά Έργα με Υπογραφή Ποιότητας TUV HELLAS

17  Αιολικό Πάρκο στην Τσούκα Αρκαδίας / Αιολική Κυλινδρίας Έλεγχος υλικών και εξοπλισμού που ενσωματώθηκαν στο έργο Επιθεώρηση κατά την κατασκευή Λειτουργικοί έλεγχοι – δοκιμές παραλαβής  Αιολικά Πάρκα Γαρμπής και Ζέφυρος στην Τρίπολη. Τεχνική αξιολόγηση ολοκληρωμένων έργων και επιθεώρηση κρίσιμων σημείων της κατασκευής. Ενεργειακά Έργα με Υπογραφή Ποιότητας TUV HELLAS

18  Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής Ρεύματος στο Αίγιο Έλεγχος υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο Επιθεώρηση κατά την κατασκευή Λειτουργικοί έλεγχοι – δοκιμές παραλαβής  Ήρων ΙΙ - θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου. - Επιθεώρηση κατασκευής, επιθεώρηση εξοπλισμού στα εργοστάσια παραγωγής - Πιστοποίηση εξοπλισμού υπό πίεση (PED) Ενεργειακά Έργα με Υπογραφή Ποιότητας TUV HELLAS

19  ΤΕΚΟΜ φωτοβολταϊκό πάρκο 2MW στη ΒΙΠΕ Βόλου Επιθεώρηση κατά την κατασκευή, δοκιμές και επιβεβαίωση ηλεκτρικών μεγεθών.  Σταθμοί παραγωγής ενέργειας Εκτέλεση δοκιμών παραλαβής των μονάδων και μετρήσεων του βαθμού απόδοσης των σταθμών ΔΕΗ (Αγίου Δημητρίου V, Λαυρίου, Αθερινόλακου, Μελίτη, Καρδιά, Μεγαλόπολη IV) Ήρων Θερμοηλεκτρική I Ενεργειακά Έργα με Υπογραφή Ποιότητας TUV HELLAS

20 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΞΙΖΕΙ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ


Κατέβασμα ppt "Η σπουδαιότητα της Επιθεώρησης & Διαχείρισης Ποιότητας των Επενδύσεων Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google