Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξάσκηση στην προπαίδεια Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξάσκηση στην προπαίδεια Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξάσκηση στην προπαίδεια Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια

2 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3 Χ 5 15 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

3 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5 Χ 6 30 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

4 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6 Χ 7 42 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

5 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 7 Χ 8 56 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

6 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8 Χ 8 64 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

7 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9 Χ 9 81 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

8 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 4 16 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

9 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 7 28 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

10 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6 Χ 3 18 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

11 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 8 32 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

12 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9 Χ 3 27 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

13 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6 Χ 9 54 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

14 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5 Χ 8 40 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

15 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 6 24 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

16 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 8 32 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

17 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2 Χ 9 18 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

18 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3 Χ 7 21 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

19 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6 Χ 6 36 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

20 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 5 20 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

21 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3 Χ 10 30 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

22 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2 Χ 8 16 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

23 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3 Χ 6 18 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

24 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2 Χ 11 22 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

25 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2 Χ 3 6 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

26 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9 Χ 4 36 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

27 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5 Χ 2 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

28 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9 Χ 5 45 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

29 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 11 Χ 3 33 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

30 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8 Χ 3 24 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

31 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 10 40 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

32 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8 Χ 11 88 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

33 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 7 Χ 5 35 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

34 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10 Χ 5 50 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

35 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 11 44 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

36 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2 Χ 10 20 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

37 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 2 8 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

38 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 11 Χ 9 99 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

39 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8 Χ 6 48 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

40 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5 Χ 2 10 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

41 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 5 Χ 11 55 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

42 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 2 Χ 6 12 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

43 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10 Χ 6 60 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

44 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 4 Χ 3 12 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

45 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 7 Χ 7 49 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

46 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 6 Χ 11 66 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

47 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10 Χ 7 70 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

48 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 3 Χ 3 9 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

49 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8 Χ 9 72 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

50 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 9 Χ 10 90 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

51 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 7 Χ 11 77 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

52 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 8 Χ 10 80 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

53 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 10 Χ 11 110 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

54 Υπολόγισε, κάνε κλικ για να δεις την απάντηση και ξανά κλικ για να συνεχίσεις. 11 Χ 11 121 Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια

55 πήγαινε στην αρχή Μπράβο για την προσπάθειά σου!!!! (Για έξοδο κάντε δεξί κλικ και πατήστε «Τέλος προβολής».)


Κατέβασμα ppt "Εξάσκηση στην προπαίδεια Δημιουργήθηκε από την Πασχαλίνα Γκρούγια κάνε κλικ για τη συνέχεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google