Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας
και Κατασκευαστικής Περιεχόμενο Παρουσιάσεων α) Κάποια στοιχεία για τα οποία οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να λάβουν ενημέρωση από τους σύμβουλους των σχολείων, το Υπουργείο και από την ΥΣΦΜ να μην περιλαμβάνονται τις παρουσιάσεις των Σχολών. Η ΥΣΦΜ θα αποστείλει εκ νέου στις Σχολές και στα Τμήματα προτεινόμενα θέματα για τη δομή της παρουσίασης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τη συζήτηση. β) Στις παρουσιάσεις θα ήταν καλά να απαντηθεί το ερώτημα γιατί οι υποψήφιοι να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα σπουδών και ποια είναι τα ιδιαίτερα/ δυνατά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων. γ) Η παρουσίαση των Τμημάτων να είναι σύντομη και να επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία: γιατί ο υποψήφιος να διαλέξει το συγκεκριμένο τμήμα, γιατί το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό, ισχυρό, ποιες οι επιλογές για μελλοντικές σπουδές και για ευκαιρίες απασχόλησης, ποιες διακρίσεις είχε το Τμήμα, ποια τα ερευνητικά κέντρα και τα Πανεπιστήμια στα οποία θα μπορούν οι φοιτητές να φοιτήσουν μετά τη λήξη των σπουδών τους. Γενικότερα, οι παρουσιάσεις να περιλαμβάνουν θέματα που οι Σχολές και τα Τμήματα θέλουν να αναδείξουν. Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙΙ, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι πιο πάνω προτάσεις. Ημερίδα γνωριμίας 26η Ιανουαρίου 2013 Πανεπιστημιούπολη

2 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας
Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Παρουσιάσεις Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίου Κύπρου «Ημέρα Γνωριμίας» (Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013 Δομή και Περιεχόμενο Παρουσιάσεων: α) Η παρουσίαση να αρχίζει με ένα σύντομο χαιρετισμό/ εισαγωγή από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος θα παρουσιάσει τα Προγράμματα Σπουδών και το έργο του Τμήματος. Την ευθύνη για το συντονισμό της παρουσίασης (τήρηση χρόνου κλπ.) θα έχει ο Κοσμήτορας. β) Η παρουσίαση του κάθε Τμήματος να είναι σύντομη και να επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία: Γιατί ο υποψήφιος να διαλέξει το συγκεκριμένο Τμήμα και πρόγραμμα σπουδών (στόχοι, αποστολή); Γιατί το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και ισχυρό; Ποια είναι τα ιδιαίτερα/ δυνατά χαρακτηριστικά του (Διακρίσεις Σχολών – Τμημάτων, Ερευνητικά Κέντρα, Κοινωνική Προσφορά, Ακαδημαϊκό Προσωπικό); Οι φοιτητές των προπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια έρευνα; Ποια είναι τα κύρια μαθήματα που διδάσκονται; Τι είδους εργασίες/ μελέτες γίνονται; Μήπως χρειάζεται κάποια προετοιμασία από πριν-από το σχολείο, ως προς τον τρόπο που γίνονται; Πώς ολοκληρώνονται οι σπουδές/ απαιτήσεις /πιστωτικές μονάδες/ διπλωματική μελέτη- τι είναι; Και είναι άραγε υποχρεωτική; Γίνεται κάποια εξάσκηση ή πρακτική ως προς την ειδικότητα για την μετέπειτα μελλοντική εργοδότηση. Ποιες οι επιλογές για μελλοντικές σπουδές και για ευκαιρίες απασχόλησης; Παραδείγματα επαγγελμάτων που μπορούν να εξασκήσουν οι απόφοιτοι του Προγράμματος. Διάρκεια Παρουσιάσεων Συνολική διάρκεια παρουσιάσεων για την κάθε Σχολή 60 λεπτά. Προτείνεται όπως τουλάχιστον 20 λεπτά αφιερωθούν για ερωτήσεις από το κοινό και για συζήτηση. Με τη λήξη του χρόνου που έχει στη διάθεσή της η κάθε Σχολή, οι ενδιαφερόμενοι να προτρέπονται να επισκεφτούν το περίπτερο της κάθε Σχολής και της ΥΣΦΜ για επιπρόσθετες ερωτήσεις. “… στην καρδιά των τεχνολογικών εξελίξεων και ένας τομέας κλειδί συνυφασμένος με κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής”

3 Τομείς Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Νανοτεχνολογία και Υλικά Αεροδιαστημική και Μηχανική Οχημάτων Ψύξη-Θέρμανση Κλιματισμός Βιοϊατρική Μηχανική Κατασκευαστική και Βιομηχανικές Εφαρμογές Μηχανολογία και Κατασκευαστική Περιβαλλοντολογική Μηχανική Συστήματα Παραγωγής & εξοικονόμησης Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

4 Το Τμήμα Δημιουργία : 2001 Πρώτοι φοιτητές : 9-2003
Δημιουργία : 2001 Πρώτοι φοιτητές : Πρώτοι απόφοιτοι : Αξιολόγηση : Top 25% (US) Προπτυχιακοί φοιτητές : 170 Μεταπτυχιακοί φοιτητές : 70 Εργαστήρια Γενικής Μηχανολογίας Ανάλυσης Υλικών Κατασκευαστικής Μικρο- & Νανο- Συστημάτων Διδακτικό προσωπικό : 14 Καθηγητές (1/17) Μηχανών Εσωτερικής καύσης Βιοϊατρικής Εμβιομηχανικής Υπολογιστικής Μηχανικής Ενέργειας & Μεταφοράς Θερμότητας

5 Διδακτικό Προσωπικό Ανδρέας Αλεξάνδρου (Καθηγητής – PhD 1985 U. Michigan) Ιωάννης Γιαπιντζάκης (Καθηγητής – PhD 1992 U. Illinois) Χάρης Δουμανίδης (Καθηγητής – PhD 1988 MIT) Μιχάλης Αβερκίου (Αναπλ. Καθ.– PhD 1994 U. Texas) Σταύρος Κάσινος (Αναπλ. Καθ.– PhD 1995 Stanford U.) Claus Rebholz (Αναπλ. Καθ.– PhD 2000 U. Hull) Ματθαίος Ζερβός (Επικ. Καθ.– PhD 1998 U. Wales) Θεοδώρα Κρασία (Επικ. Καθ.– PhD 2003 Max-Planck Inst.) Ανδρέας Κυπριανού (Επικ. Καθ.– PhD 1999 U. Sheffield) Θεοδώρα Κυράτση (Επικ. Καθ.– PhD 2002 AUTh) Χριστάκης Κωνσταντινίδης (Επικ. Καθ.– PhD 2000 John Hopkins U.) Λουκάς Λουκά (Επικ. Καθ.– PhD 1998 U. Michigan) Δημοκράτης Γρηγοριάδης (Λέκτορας – PhD 2003 AUTh) Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος (Λέκτορας – PhD 2008 U. Minnesota)

6 Υποδομή Σύγχρονα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια

7 Υποδομή Σύγχρονα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Εργαστήρια

8 Διπλώματα Σπουδών Προπτυχιακά Μεταπτυχιακά
Πτυχίο Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Πτυχίο Βιοϊατρικής (Δευτερεύων) Μεταπτυχιακά Μάστερ Μηχανικού Μηχανολογίας Μάστερ Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μάστερ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας Διδακτορικό Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

9 Προπτυχιακό Πρόγραμμα : περιγραφή
Τετραετές πρόγραμμα σπουδών Αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου - ETEK Βασισμένο στο Ευρωπαϊκό σύστημα πίστωσης μονάδων ECTS - European Credit Transfer and Accumulations Systems Σχεδιασμένο με βάση Τα διεθνή πρότυπα και Τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου Έμφαση σε Τομείς και τεχνολογίες αιχμής Δημιουργία καινοτομίας Νέες & υποσχόμενες βιομηχανίες Ευελιξία σε εξειδικευμένα θέματα ενδιαφέροντος

10 Προπτυχιακό Πρόγραμμα : υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής Bannerweb Πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων Επιλογή μαθημάτων, αλλαγή προσωπικών στοιχείων Ιστότοπος Blackboard Ανάρτηση σημειώσεων σε ηλεκτρονική μορφή Ανακοινώσεις, επικοινωνία με τους Διδάσκοντες Υποβολή ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Βιβλιοθήκη Υπηρεσίες Φοιτητικής μέρυμνας Γραφεία στέγασης, στήριξης, πληροφοριακών συστημάτων κ.α.

11 Προπτυχιακό Πρόγραμμα : απαιτήσεις
Εντατική παρακολούθηση διαλέξεων (5-6 μαθήματα / εξάμηνο) Επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων Σύνολο > 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS) 15 ECTS από μαθήματα επιλογής από τουλάχιστον δύο διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου 10 ECTS από το Τμήμα Ξένων γλωσσών Επιτυχή ολοκλήρωση & παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ακαδημαϊκή αξιολόγηση με βάση : Θεωρητικές και πειραματικές ασκήσεις Εργασίες (ατομικές και ομαδικές) Ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις Πιθανές παρεκκλίσεις…

12 Διπλωματική Εργασία Απαιτείται από όλους τους τεταρτοετείς φοιτητές Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (15 ECTS) Ομαδική ή ατομική Θέμα Επιλογή το εαρινό εξάμηνο 3ου έτους Ορισμός σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή Διάρκεια Ένα έτος (δύο εξάμηνα) Εκπόνηση Σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή ή/και τη βιομηχανία Παρουσίαση 15-20’ στους Διδάσκοντες και Φοιτητές του Τμήματος

13 Τομείς Έρευνας - Εργαστήρια
Ερευνητικές οντότητες Κατασκευαστικής Κατασκευαστικής «Ήφαιστος» Μίκρο- και νάνο- συστημάτων  Υπολογιστικής μηχανικής Ucy-CompSci Εργαστήρια Θερμο-ρευστομηχανική και συστήματα ενέργειας Μηχανική στερεών και μηχανική υλικών Μοντελοποίηση και έλεγχος μηχανικών συστημάτων Σχεδιασμός, κατασκευαστική, αυτοματοποίηση και ρομποτική Μικρο- και Νανοτεχνολογία Βιοϊατρική μηχανική και βιοτεχνολογία

14 Σχεδιασμός, Κατασκευαστική, Αυτοματοποίηση και Ρομποτική
ΜΜΚ 341 Σχεδίαση και Κατασκευαστική ΜΜΚ 343 Στοιχεία Μηχανών ΜΜΚ 342 Κατασκευαστικές Διεργασίες ΜΜΚ 344 Μηχανολογικός Σχεδιασμός

15 Μηχανική Στερεών και Μηχανική Υλικών
ΜΜΚ 231 Αντοχή Υλικών ΜΜΚ 251 Εφαρμοσμένη Χημεία για Μηχανικούς ΜΜΚ 252 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΜΜΚ 451 Χαρακτηρισμός Δομής και Μορφολογίας Υλικών ΜΜΚ 452 Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών ΜΜΚ 462 Επιστήμη των Στερεών Υλικών

16 Μοντελοποίηση και Έλεγχος Μηχανικών Συστημάτων
ΜΜΚ 221 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων ΜΜΚ 321 Συστήματα Ελέγχου με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΜΜΚ 331 Ταλαντώσεις και Ακουστική ΜΜΚ 421 Προχωρημένη Δυναμική και Ταλαντώσεις

17 Βιοϊατρική Μηχανική και Βιοτεχνολογία
ΜΜΚ 311 Αριθμητικές Μέθοδοι ΜΜΚ 332 Φυσιολογία και Εμβιομηχανική ΜΜΚ 431 Μηχανική Ακουστική ΜΜΚ 432 Εισαγωγή σε Διαγνωστικές και Απεικονιστικές Τεχνικές έ

18 Μικρο- και Νανοτεχνολογία
ΜΜΚ 261 Μηχατρονική και Συστήματα Αυτοματισμού ΜΜΚ 461 Μηχανική και Θερμοδυναμική στη Νανοκλίμακα ΜΜΚ 463 Εισαγωγή στη φυσική, σχεδιασμό και κατασκευή μικρό- ηλεκτρό- μηχανικών συστημάτων

19 Θερμο-ρευστομηχανική / Ενέργεια
ΜΜΚ 211 Θερμοδυναμική ΜΜΚ 212 Μηχανική Ρευστών ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 313 Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας ΜΜΚ 411 Ψύξη, Θέρμανση, Κλιματισμός ΜΜΚ 412 Ανώτερη Υπολογιστική Μηχανική ΜΜΚ 414 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

20 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας
και Κατασκευαστικής Περιεχόμενο Παρουσιάσεων α) Κάποια στοιχεία για τα οποία οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να λάβουν ενημέρωση από τους σύμβουλους των σχολείων, το Υπουργείο και από την ΥΣΦΜ να μην περιλαμβάνονται τις παρουσιάσεις των Σχολών. Η ΥΣΦΜ θα αποστείλει εκ νέου στις Σχολές και στα Τμήματα προτεινόμενα θέματα για τη δομή της παρουσίασης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τη συζήτηση. β) Στις παρουσιάσεις θα ήταν καλά να απαντηθεί το ερώτημα γιατί οι υποψήφιοι να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα σπουδών και ποια είναι τα ιδιαίτερα/ δυνατά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων. γ) Η παρουσίαση των Τμημάτων να είναι σύντομη και να επικεντρώνεται στα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία: γιατί ο υποψήφιος να διαλέξει το συγκεκριμένο τμήμα, γιατί το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό, ισχυρό, ποιες οι επιλογές για μελλοντικές σπουδές και για ευκαιρίες απασχόλησης, ποιες διακρίσεις είχε το Τμήμα, ποια τα ερευνητικά κέντρα και τα Πανεπιστήμια στα οποία θα μπορούν οι φοιτητές να φοιτήσουν μετά τη λήξη των σπουδών τους. Γενικότερα, οι παρουσιάσεις να περιλαμβάνουν θέματα που οι Σχολές και τα Τμήματα θέλουν να αναδείξουν. Επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙΙ, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι πιο πάνω προτάσεις. Ημερίδα γνωριμίας 26η Ιανουαρίου 2013 Πανεπιστημιούπολη

21 Ερωτήσεις

22 Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας
και Κατασκευαστικής 26η Αυγούστου 2012 ΕΒ-107

23 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

24 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Υποχρεωτικά Μαθήματα Προαπαιτούμενα ECTS Εξάμηνο Κωδικός Μαθήματος Ελάχιστη βαθμολογία ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής 5 1ο ΓΛΩ 104 Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 2ο ΗΜΥ 340 Μηχανική Συστήμάτων Ηλεκτρικής Ισχύος 6 ΜΑΣ 041 Μαθηματικά: Απειροστικός Λογισμός ΜΑΣ 042 Γραμμική Άλγεβρα ΜΑΣ 043 Μαθηματικά για Μηχανικούς 3ο ΜΑΣ 044 Στατιστική και Πιθανότητες για Μηχανικούς 4ο ΔΔΕ 243 Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας   ΜΜΚ 101 Εργασία: Τεχνολογία και Κοινωνία Ι ΜΜΚ 102 Εργασία: Τεχνολογία και Κοινωνία ΙI ΜΜΚ 103 Εισαγωγή στον Ηλεκτρομαγνητισμό και Κυματική 7 ΜΜΚ 111 Εισαγωγή στους Υπολογιστές για Μηχανικούς ΜΜΚ 121 Εισαγωγή στη Μηχανική ΜΜΚ 141 Σχεδίαση με τη Βοήθεια Υπολογιστών ΜΜΚ 211 Θερμοδυναμική 4 ΜΜΚ 212 Μηχανική Ρευστών ΜΜΚ 221 Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων MMK121 ΜΜΚ 231 Αντοχή Υλικών (ΠΠΜ 230) ΜΜΚ 251 Εφαρμοσμένη Χημεία για Μηχανικούς ΜΜΚ 252 Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΜΜΚ 261 Μηχατρονική και Συστήματα Αυτοματισμού 8 ΜΜΚ 311 Αριθμητικές Μέθοδοι 5ο ΜΑΣ 042, ΜΑΣ 043, MMK111 3.5 ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας MΑΣ 041, MMK 211 ΜΜΚ 313 Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 6ο ΜΜΚ 321 Συστήματα Ελέγχου με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΜΜΚ 121, MMK 221 ΜΜΚ 331 Ταλαντώσεις και Ακουστική ΜΜΚ 121, MMK 231 ΜΜΚ 332 Φυσιολογία και Εμβιομηχανική ΜΜΚ 341 Σχεδίαση και Κατασκευαστική MMK 141 ΜΜΚ 342 Κατασκευαστικές Διεργασίες ΜΜΚ 141, MMK 341 ΜΜΚ 343 Στοιχεία Μηχανών ΜΜΚ 121, MMK 231, ΜΜΚ 344 Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΜΜΚ 121, ΜΜΚ 231, MMK 343 ΜΜΚ 400 Διπλωματική Εργασία Ι 7ο ΜΜΚ 401 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 8ο

25 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα Προαπαιτούμενα ECTS Εξάμηνο Μάθημα Διπλώματος Κωδικός Μαθήματος ΜΜΚ 411 Ψύξη, Θέρμανση και Κλιματισμός 6 7ο ή 8ο ΜΜΚ312 ΜΜΚ 412 Ανώτερη Υπολογιστική Μηχανική ΜΜΚ311 ΜΜΚ 413 Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας ΜΜΚ103 ΜΜΚ 414 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ναι ΜΜΚ 415 Ηλιακή Μηχανική και Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας ΜΜΚ411 ΜΜΚ 418 Φαινόμενα Μεταφοράς ΜΜΚ 421 Προχωρημένη Δυναμική και Ταλαντώσεις ΜΜΚ331 ΜΜΚ 422 Δυναμική Μηχανών και Μηχανισμών ΜΜΚ221 ΜΜΚ 431 Μηχανική Ακουστική MAΣ043 ΜΜΚ 432 Εισαγωγή σε Διαγνωστικές και Απεικονιστικές Τεχνικές ΜΑΣ 043 ΜΜΚ 433 Προχωρημένη Αντοχή Υλικών ΜΜΚ231 ΜΜΚ 434 Μηχανική κυττάρων και ιστών ΜΜΚ 441 Οργάνωση Παραγωγής ΜΜΚ 451 Χαρακτηρισμός Δομής και Μορφολογίας Υλικών ΜΜΚ252 ΜΜΚ 452 Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών ΜΜΚ 461 Μηχανική και Θερμοδυναμική στη Νανοκλίμακα ΜΜΚ 211, ΜΜΚ331 ΜΜΚ 462 Επιστήμη των Στερεών Υλικών ΜΜΚ 463 Εισαγωγή στις αρχές λειτουργίας, σχεδιασμό και κατασκευή μικρό-ηλεκτρό-μηχανικών συστημάτων ΜΜΚ 221 ΜΜΚ 464 Εισαγωγή στις αρχές των ημιαγωγών και φωτοβολταϊκά στοιχεία


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google