Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου
Παρουσίαση Προγράμματος Σπουδών Μ.Κ. ΦΩΚΑΣ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 Κύριοι Τομείς Αναφοράς
1. Δομή Τμήματος Αρχιτεκτονικής 2. Προγράμματα Σπουδών Αρχιτεκτονικής 3. Ερευνητικές Δραστηριότητες και Κοινωνική Προσφορά 4. Προοπτικές Επαγγέλματος και Αποφοίτων

3 1. Δομή Τμήματος Αρχιτεκτονικής
Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού - Μάριος Κ. Φωκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προεδρεύων - Παναγιώτα Ι. Πύλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Χρίστος Χατζηχρίστος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Ανδρέας Λ. Σαββίδης, Επίκουρος Καθηγητής Σωκράτης Στρατής, Επίκουρος Καθηγητής Νάτια Χαραλάμπους, Λέκτορας - Μαρία Φιλοκύπρου, Λέκτορας - Οδυσσέας Κοντοβούρκης, Λέκτορας Ειδικοί Επιστήμονες: περίπου 6 ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο Επισκέπτες Καθηγητές: 10% των θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού Σε τελικές παρουσιάσεις συνθετικών μαθημάτων: 1 επισκέπτης Κριτής από το εξωτερικό και τον επαγγελματικό τομέα αντίστοιχα Διοικητική Υποστήριξη - Σταυρούλλα Φωτίου-Ρώσση, Γενική Γραφέας - Άντρεα Πρωτοπαπά, Γενική Γραφέας - Αιμίλιος Χατζηπροκόπη, Λειτουργός Μηχανογράφησης

4 2. Προγράμματα Σπουδών Αρχιτεκτονικής
Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών κατέχει η ιδέα της ολοκληρωμένης σύνθεσης, η οποία τονίζει την ανάγκη μιας ισορροπημένης εστίασης στους διάφορους τομείς της Αρχιτεκτονικής. Κύριοι Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών Διατήρηση του παρελθόντος Ικανοποίηση των αναγκών του σήμερα Προγραμματισμός για το μέλλον Σχεδιασμός στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον Καινοτομία και Δημιουργία

5 Πρόγραμμα σπουδών στην Αρχιτεκτονική
Χρόνια Διεπιστημονική έρευνα Πρόγραμμα αρχιτεκτονικής, ερευνητικά εργαστήρια και συνεργασία με άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου B.Sc. στην Αρχιτεκτονική [240 ECTS] 4 Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική [60 ECTS] 1 M.Sc. στην Αρχιτεκτονική [ ECTS] Διδακτορικό στην Αρχιτεκτονική [ ECTS] 3 M.Sc. / M.Eng. in ETSD [ ECTS] Ερευνητικές εργασίες – θεωρητική εργασία και διπλωματική Επαγγελματικό πτυχίο αρχιτεκτονικής κατ΄επιλογή μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου Κατ΄επιλογή μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου Βασικός κορμός μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου Πτυχία τίτλοι σπουδών Δομή σπουδών M.A. / M.Arch/ M.Sc. B.A. / B.Arch./ B.Sc. Διατμηματικό Πρόγραμμα τεχνολογίας Ενέργειας Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική αναγνώριση του 5-ετούς Διπλώματος Αρχιτεκτονικής (B.Sc. στην Αρχιτεκτονική και Δίπλωμα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού) από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ETEK Αναγνώριση και Αντιστοιχία του 5-ετούς Διπλώματος Αρχιτεκτονικής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης ΔΟΑΤΑΠ, Αναγνώριση του 5-ετούς Διπλώματος Αρχιτεκτονικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της Οδηγίας Επαγγελματικών Προσόντων 85/384/EEC,

6 Κύρια στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών
Η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα που οδηγεί στην απόκτηση του διπλώματος Αρχιτέκτονα γίνεται διαμέσου μαθημάτων που συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της αρχιτεκτονικής με σκοπό την απόκτηση Ικανότητας να δημιουργεί αρχιτεκτονικές λύσεις που να ικανοποιούν αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις 2. Μια ικανοποιητική γνώση Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των σχετικών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπιστικών επιστημών που μπορούν να επηρεάζουν την ποιότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Γνώσεις των καλών τεχνών που επηρεάζουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Μια ικανοποιητική γνώση του αστικού σχεδιασμού αναπτύσσοντας ικανότητες απαραίτητες για τη διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού. Κατανόηση της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και κτιρίων και της ανάγκης σύνδεσης των χώρων με τις ανθρώπινες ανάγκες και την κλίμακα. Κατανόηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, ετοιμάζοντας όρους που λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς παράγοντες. Κατανόηση της μεθοδολογίας διερεύνησης και ετοιμασίας όρων για σχεδιασμό Κατανόηση του κατασκευαστικού σχεδιασμού, των κατασκευαστικών και στατικών προβλημάτων που συνδέονται με το σχεδιασμό Ικανοποιητική γνώση των φυσικών προβλημάτων και τεχνολογιών καθώς και των λειτουργιών και εγκαταστάσεων των κτιρίων που επιτυγχάνουν άνεση και προστασία έναντι του περιβάλλοντος και του κλίματος 10. Απόκτηση των απαραίτητων σχεδιαστικών εργαλείων και της ικανότητας για αντιμετώπιση των αναγκών των χρηστών με βάση τους οικοδομικούς κανονισμούς και τις δαπάνες. 11. Απόκτηση μιας ικανοποιητικής γνώσης των βιομηχανιών, οργανισμών, κανονισμών και διαδικασιών που εμπεριέχονται στη διαδικασία μετατροπής των αρχιτεκτονικών ιδεών σε κτίρια και στην ενσωμάτωση σχεδίων στο συνολικό προγραμματισμό και πολεοδομικό σχεδιασμό * Από οδηγία ΕΕ: 85/384/EEC και Document MARKT/D/4984/2/2006-EN.

7 B.Sc. στην Αρχιτεκτονική και Δίπλωμα Αρχιτέκτονα - Μηχανικού
Βασικοί τομείς των σπουδών: A1. Αρχιτεκτονική Θεωρία και ιστορία A2. Αρχιτεκτονικά Μέσα επικοινωνίας A3. Aρχιτεκτονική Τεχνολογία - A4. Αστικός Σχεδιασμός *1 Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός εμπεριέχεται σε όλους τους θεματικούς τομείς του προγράμματος σπουδών

8 3. Ερευνητικές Δραστηριότητες και Κοινωνική Προσφορά
Η έρευνα στο πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς θεωρίας και σύνθεσης: - Αρχιτεκτονική Θεωρία και Ιστορία - Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας - Αρχιτεκτονική Τεχνολογία - Αστικός Σχεδιασμός Τα ερευνητικά θέματα του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος επικεντρώνονται ως εξής: - Ανάλυση Σύνταξης Χώρου Κτιρίων - Ιστορία Αρχιτεκτονικής - Η Κοινωνική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής - Επιστημολογία και Αρχιτεκτονική - Ψηφιακός και Παραμετρικός Σχεδιασμός - Περιβαλλοντικές Θεωρίες στην Αρχιτεκτονική - Τεχνολογικά ευφυής Αρχιτεκτονική - Ευφυή Υλικά και Οικοδομικά Συστήματα - Δομικές Κατασκευές στην Αρχιτεκτονική - Κτίρια από Χάλυβα - Αντισεισμικές Κατασκευές Κτιρίων - Τοπική Παραδοσιακή και Σύγχρονη Αρχιτεκτονική

9 - Διεθνής Συνεργασίες στη Διδασκαλία και Έρευνα
Συνδιδασκαλία Κύριων Συνθετικών Μαθημάτων με άλλες Σχολές Συνεργασίες με την Επιστημονική και Επαγγελματική Κοινότητα Σε τοπικό επίπεδο – Παρουσιάσεις, Συμπόσια, Εκθέσεις, Δημοσιεύσεις Σε διεθνές επίπεδο – Επιστημονικά Συνέδρια και Εργαστήρια

10


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google