Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NEΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ • Πρόγραμμα 8 εξαμήνων : 7 εξάμηνα μαθημάτων + ένα εξάμηνο πρακτικής και πτυχιακής εργασίας. • Στα τρία τελευταία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NEΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ • Πρόγραμμα 8 εξαμήνων : 7 εξάμηνα μαθημάτων + ένα εξάμηνο πρακτικής και πτυχιακής εργασίας. • Στα τρία τελευταία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NEΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ • Πρόγραμμα 8 εξαμήνων : 7 εξάμηνα μαθημάτων + ένα εξάμηνο πρακτικής και πτυχιακής εργασίας. • Στα τρία τελευταία εξάμηνα προσφέρονται πέντε κύκλοι μαθημάτων από τους οποίους οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τους δύο. • Αυτοί που θα παρακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα θα παίρνουν βεβαίωση σπουδών οκτώ εξαμήνων.

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ποιοι μπορούν να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα (Π8); Όποιοι σπουδαστές το επιθυμούν !! Θα πρέπει όμως να περάσουν όλα τα μαθήματά του ή να έχουν περάσει τα αντίστοιχα του παλαιού προγράμματος σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας που ακολουθούν. 2. Ποιοι μπορούν να ακολουθήσουν το παλαιό πρόγραμμα (Π7); Όποιοι σπουδαστές έχουν κάνει μέχρι τον Μάρτιο 2002 τουλάχιστον πέντε εγγραφές και έχουν περάσει τουλάχιστον ένα μάθημα κατεύθυνσης. 3. Την προσεχή περίοδο εγγραφών οι σπουδαστές εντάσσονται σύμφωνα με τα παραπάνω σε ένα από τα δύο προγράμματα. 4. Όσοι σπουδαστές επιλέξουν παλαιό πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι τον Φεβρουάριο του 2004. Άλλως εντάσσονται στο νέο πρόγραμμα. 5. Οι σπουδαστές του Π7 έχουν δικαίωμα εγγραφής 37 ωρών ανά εξάμηνο. Οι του Π8 έχουν δικαίωμα εγγραφής σε 30 ώρες ανά εξάμηνο.

3 Μαθήματα νέου προγράμματος Μαθήματα παλαιού προγράμματος Δεν δίδονται πλέον!! Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 7 εξαμήνων Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 8 εξαμήνων Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Πλήρης αντιστοιχία ΦΥΣΙΚΗ I Πλήρης αντιστοιχία ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι Πλήρης αντιστοιχία ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πλήρης αντιστοιχία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι Για την Θεωρία που ‘καταργείται’ δίδονται εξεταστικές περίοδοι Πρέπει να περάσουν το μάθημα στην νέα του μορφή (μόνο εργαστήριο) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι- CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι Δίδονται εξεταστικές περίοδοι. Ο βαθμός του γραπτού θεωρείται συνολικός βαθμός για την περίπτωση που ο σπουδαστής χρωστά και το εργαστήριο

4 Μαθήματα νέου προγράμματος Μαθήματα παλαιού προγράμματος Δεν δίδονται πλέον!! Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 7 εξαμήνων Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 8 εξαμήνων Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Πλήρης αντιστοιχία ΦΥΣΙΚΗ IIΦΥΣΙΚΗ IΙ Πλήρης αντιστοιχία ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Πλήρης αντιστοιχία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πλήρης αντιστοιχία με το ‘Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ’ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ Για την Θεωρία που ‘καταργείται’ δίδονται εξεταστικές περίοδοι Πρέπει να περάσουν το μάθημα στην νέα του μορφή (μόνο εργαστήριο) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ- CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ Ίδια ρύθμιση με την ‘Ξένη Γλώσσα Ι’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ι Πρέπει να περάσουν το προ- αιρετικό ‘Ειδικά θέματα Η/Υ’ Αναγνωρίζεται σαν προαιρετικό σε όσους το έχουν περάσει ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΥΛΙΚ. Πλήρης αντιστοιχία με το νέο μάθημα ‘Τεχνολογία Υλικών’ του Γ’ Εξαμήνου

5 Μαθήματα νέου προγράμματος Μαθήματα παλαιού προγράμματος Δεν δίδονται πλέον!! Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 7 εξαμήνων Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 8 εξαμήνων Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΡΜΟ- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ- ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι Πλήρης αντιστοιχία ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Ηλεκτροτεχνία’ του παλαιού Δ’ Εξαμήνου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Πλήρης αντιστοιχία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι Πλήρης αντιστοιχία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Ποιοτικός Έλεγχος – Τεχν. Υλικών’ του παλαιού Γ’ Εξαμήνου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα του νέου Δ’ Εξαμήνου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Πληροφορική’ του νέου Β’ Εξαμήνου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα του νέου Β’ Εξαμήνου

6 Μαθήματα νέου προγράμματος Μαθήματα παλαιού προγράμματος Δεν δίδονται πλέον!! Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 7 εξαμήνων Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 8 εξαμήνων Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ Πλήρης αντιστοιχία ΜΕΚ Ι Πλήρης αντιστοιχία ΥΔΡΟΔΥΝΑ-ΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ Ρύθμιση ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ. ΠΕΡΙΒ. Πλήρης αντιστοιχία ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα του παλαιού Γ’ Εξαμήνου ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ TEXΝ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Ξένη γλώσσα ΙV’ του παλαιού ΣΤ’ Εξαμήνου ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙ- ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Τεχνοοικονομική ανάλυση’ του νέου ΣΤ’ Εξαμήνου ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα του νέου Β’ Εξαμήνου ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική’ του νέου Γ’ Εξαμήνου

7 Μαθήματα νέου προγράμματος Μαθήματα παλαιού προγράμματος Δεν δίδονται πλέον!! Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 7 εξαμήνων Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 8 εξαμήνων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Πλήρης αντιστοιχία ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙ- ΚΗ ΑΝΑΛ. (Δ΄ΕΞ) Πλήρης αντιστοιχία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Πλήρης αντιστοιχία. Για το Χειμερινό 2002 μόνο θα δοθεί σαν ‘Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί’ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δεν υποχρεούνται να το πάρουν ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πλήρης αντιστοιχία. Για τα προσεχή δύο εξάμηνα θα δίδεται σαν ‘Νομοθεσία – Κανονισμοί’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ Ίδια ρύθμιση με την ‘Ξένη Γλώσσα Ι’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Ξενόγλωσση τεχνική ορολογία’ του νέου Δ’ Εξαμήνου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δίδεται ακόμη δύο εξάμηναΑναγνωρίζεται σαν προαιρετικό σε όσους το έχουν περάσει.

8 Μαθήματα νέου προγράμματος Μαθήματα παλαιού προγράμματος Δεν δίδονται πλέον!! Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 7 εξαμήνων Σπουδαστές που θα πάρουν πτυχίο 8 εξαμήνων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Πλήρης αντιστοιχία με το μάθημα ‘Κατασκευαστικές Τεχνολογίες’ του Βιομηχανο - κατασκευαστικού Κύκλου του Νέου Προγράμματος ΘΕΡΜΟ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ Δίδονται εξεταστικές περίοδοι. Αναγνωρίζεται σαν προαιρετικό σε όσους το έχουν περάσει. ΟΔΒΕ Ρύθμιση ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δίδεται ακόμη δύο εξάμηνα Αναγνωρίζεται σαν προαιρετικό σε όσους το έχουν περάσει. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Δίδεται ακόμη δύο εξάμηνα Αναγνωρίζεται σαν προαιρετικό σε όσους το έχουν περάσει.

9 Αντιστοιχίσεις μαθημάτων κύκλων νέου προγράμματος με παλιά μαθήματα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προσφέρονται άμεσα ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ/CAM ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Όποιος έχει περάσει το προαιρετικό ‘Πνευματικά – Υδραυλικά’, έχει περάσει το ‘μισό’ νέο μάθημα Προσφέρονται από το εαρινό εξάμηνο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜ. – ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ (Προσφέρεται για ένα ακόμη εξάμηνο) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Προσφέρονται από το επόμενο έτος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Προσφέρεται για δύο ακόμη εξάμηνα)

10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προσφέρονται άμεσα MEK IIΜΕΚ ΙΙ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΕΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσφέρονται από το εαρινό εξάμηνο ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ – ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ (Προσφέρεται για ένα ακόμη εξάμηνο) ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προσφέρονται από το επόμενο έτος ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προαιρετικό μάθημα «ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11 ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προσφέρονται άμεσα ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Προσφέρονται από το εαρινό εξάμηνο ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Θ.Ψ.Κ. Ι (Προσφέρεται για ένα ακόμη εξάμηνο) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Προσφέρονται από το επόμενο έτος ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ Θ.Ψ.Κ. ΙΙ (Προσφέρεται για ένα ακόμη έτος) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

12 ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προσφέρονται άμεσα ΟΔΒΕαντιστοιχία ΕΠΙΧ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Προσφέρονται από το εαρινό εξάμηνο ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Αντίστοιχο Προαιρετικό μάθημα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Προσφέρονται από το επόμενο έτος ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΣΤΑΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Προσφέρεται για ένα ακόμη έτος) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

13 ΚΥΚΛΟΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προσφέρονται άμεσα ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Προσφέρονται από το εαρινό εξάμηνο ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ CAD Προαιρετικό μάθημα CAD/CAM Προσφέρονται από το επόμενο έτος ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Προαιρετικό μάθημα POMPOTIKH

14 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΚατεύθυνσηΑ’ Κατεύθυνση Δεν έχουν περάσει Οφείλουν.. Πλήρης αντιστοιχία με το νέο μάθημα των ‘Υδροδυναμικών Μηχανών’ Ένα μέρος του μαθήματος Νέες ‘Υδροδυναμικές μηχανές’ Όλο το μάθημα Ένα μάθημα του Νέου ενεργειακού κύκλου + Υδροδυναμικές Μηχανές ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΡΕΥΣΤΑ ΙΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΑΝΑΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Πλήρης αντιστοιχία με το νέο μάθημα των ‘Υδροδυναμικών Μηχανών’ • Αν τυχόν κάποιος έχει περάσει και Ρευστά ΙΙ και Υδροδυναμικές Μηχανές, του αναγνωρίζεται ένα προαιρετικό.

15 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΟμάδαςΒ’ Ομάδας Δεν έχουν περάσειΟφείλουν.. Πλήρης αντιστοιχία παλαιάς και νέας ΟΔΒΕ Οργάνωση Παραγωγής Νέα ΟΔΒΕ ΟΔΒΕ Ένα μάθημα από τους κύκλους ‘Οργάνωσης’ ή ‘Βιομ.-Κατασκευαστικό’ που δεν υποχρεούνται να περάσουν για άλλο λόγο. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ‘ΠΑΛΑΙΑ’ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΒΕ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όσοι επιλέξουν τον κύκλο ‘ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ’..Λοιποί Με ένα οποιοδήποτε από τους παρακάτω συνδυασμούς θεωρείται ότι έχουν περάσει το νέο μάθημα ‘ΟΔΒΕ’ : • ΟΔΒΕ (παλαιό) + Εργαστήριο ΟΔΒΕ (νέου) • Όλη την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ • ΟΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Θεωρία) + Εργαστήριο ΟΔΒΕ (νέου) • ΟΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Εργαστ) + Θεωρία ΟΔΒΕ (νέου) Η ΟΔΒΕ αναγνωρίζεται σαν προαιρετικό.


Κατέβασμα ppt "NEΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ • Πρόγραμμα 8 εξαμήνων : 7 εξάμηνα μαθημάτων + ένα εξάμηνο πρακτικής και πτυχιακής εργασίας. • Στα τρία τελευταία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google