Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων Σεμινάριο Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων Σεμινάριο Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων Σεμινάριο Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Νοέμβριος 2007 Δρ. Ανδρέας Σ. Ανδρέου Επίκουρος Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Αναστάσης Σοφοκλέους Επισκέπτης Λέκτορας Επισκέπτης Λέκτορας

2 2 Δομή της διάλεξης 1.Διδακτέα ύλη Πληροφορικής 2.Φιλοσοφία μαθήματος 3.Βασικά μέρη της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων 4.Διδακτέα ύλη Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων 5.Θέματα εξετάσεων - Παραδείγματα 6.Επίλογος – Συμπεράσματα

3 3 Β΄ Λυκείου :  Βασικές έννοιες της Πληροφορικής - 4 δ.π.  Έλεγχος - Προγραμματισμός Υπολογιστή (Visual Basic) - 45 δ.π.  Ανάλυση Συστημάτων - 12 δ.π.  Μελέτη Περιπτώσεως (case study) με τη χρήση Βάσης Δεδομένων (MS-Access) - 18 δ.π.  Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας – 6 δ.π.  Εργασία (μικρό project σε VB ή Web) – 8 δ.π. Διδακτέα ύλη Πληροφορικής (Υπουργείο Παιδείας)

4 4 Γ΄ Λυκείου :  Λογικά Διαγράμματα και Τεχνικές Προγραμματισμού (Pascal) - 68 δ.π.  Ανάλυση Συστημάτων - 18 δ.π. Διδακτέα ύλη Πληροφορικής (Υπουργείο Παιδείας) (συνέχεια...)

5 5 Το μάθημα σχεδιάστηκε ώστε να επιτευχθεί:  Η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών  Η ενίσχυση της κατανόησης των βασικών εννοιών και αρχών της αλγοριθμικής μεθοδολογίας και προγραμματισμού  Η διαμόρφωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον  Η ανάπτυξη των κριτικών και αναλυτικών δεξιοτήτων των μαθητών για την ανάπτυξη / βελτίωση μηχανογραφημένων συστημάτων Κύριο μέλημα : Η απόκτηση ευρύτερης παιδείας και κουλτούρας στην Πληροφορική Φιλοσοφία μαθήματος

6 6 Στο μάθημα επιδιώκεται:  Ικανοποίηση των μαθητών  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων  Πρακτική εξάσκηση σε ρεαλιστικά προβλήματα  Συνεργασία  Ενίσχυση του μαθησιακού αποτελέσματος Φιλοσοφία μαθήματος (συνέχεια...)

7 7 Βασικά μέρη της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων 1.Ανάλυση Απαιτήσεων 2.Μοντελοποίηση Δεδομένων 3.Μοντελοποίηση Διαδικασιών 3 βασικά μέρη (κεφάλαια) :

8 8 1. Ανάλυση Απαιτήσεων Βασικά μέρη της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων (… συνέχεια)  Μέθοδοι ανακάλυψης και συλλογής των απαιτήσεων  Μελέτη έντυπου υλικού  Συνεντεύξεις  Ερωτηματολόγια  Επιτόπου επισκόπηση  Τεκμηρίωση και ανάλυση των απαιτήσεων  Επικύρωση των απαιτήσεων

9 9 2. Μοντελοποίηση Δεδομένων Βασικά μέρη της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων (… συνέχεια)  Λογικά και φυσικά μοντέλα  Λογικό  Τι είναι, τι κάνει το σύστημα  Φυσικό  Λογικό + πώς είναι φυσικά και τεχνολογικά υλοποιημένο  Μοντελοποίηση δεδομένων μέσω διαγραμμάτων οντοτήτων-συσχετισμών (Ε-R diagrams)  Προσδιορισμός οντοτήτων και πεδίων  Καθορισμός κλειδιών (primary, foreign keys)  Συσχετισμοί (relationships)

10 10 3. Μοντελοποίηση Διαδικασιών Βασικά μέρη της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων (… συνέχεια)  Λογικά μοντέλα  Μοντελοποίηση διαδικασιών και Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)  Διάσπαση συστήματος  Υποσυστήματα  Διαδικασίες  Υπο-διαδικασίες  Στοιχειώδεις δραστηριότητες  Διαγράμματα λειτουργικής διάσπασης συστήματος

11 11 Σύνδεση των μερών Βασικά μέρη της Ανάλυσης & Σχεδίασης Συστημάτων (… συνέχεια)  Ανάλυση Απαιτήσεων – Μοντελοποίηση Δεδομένων - Μοντελοποίηση Διαδικασιών Μετασχηματισμός των απαιτήσεων του συστήματος στις λειτουργίες που το σύστημα πρέπει να εκτελεί και τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιούν οι λειτουργίες αυτές  Μοντελοποίηση Δεδομένων - Μοντελοποίηση Διαδικασιών Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετισμών - Σύνδεση των δεδομένων με τις διαδικασίες μέσω των ροών δεδομένων στα ΔΡΔ

12 12  Σύστημα, Υποσύστημα και Περιβάλλον  Πληροφοριακά Συστήματα  Πελάτες και Χρήστες  Αναλυτής Συστημάτων  Κύκλος Ζωής και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων  Προκαταρκτική Έρευνα και Μελέτη Σκοπιμότητας  Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων  Καθορισμός Προδιαγραφών - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διδακτέα Ύλη – Εξεταστέα Ύλη

13 13 Σύστημα είναι ένα σύνολο συστατικών στοιχείων (άνθρωποι – μηχανές – διαδικασίες) που διέπονται από συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας και τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση κάποιου έργου. π.χ. μια αυτοκινητοβιομηχανία αποτελείται από: α) υπαλλήλους, διευθυντικά στελέχη (Άνθρωποι) β) ρομπότ συναρμολόγησης οχημάτων (Μηχανές) γ) παραγωγή, διαφήμιση και διανομή οχημάτων (Διαδικασίες) (Διαδικασίες) Διδακτέα Ύλη – Σύστημα

14 14 Κάθε σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό υποσυστημάτων που και αυτά με τη σειρά τους μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα μικρότερα υποσυστήματα. Όλα αυτά τα υποσυστήματα συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάζοντας δεδομένα για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του συστήματος το οποίο απαρτίζουν. Κάθε σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό υποσυστημάτων που και αυτά με τη σειρά τους μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα μικρότερα υποσυστήματα. Όλα αυτά τα υποσυστήματα συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάζοντας δεδομένα για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του συστήματος το οποίο απαρτίζουν. Υποσύστημα 1Υποσύστημα 2 Είσοδοι Έξοδοι ΣΥΣΤΗΜΑ ……. Έξοδοι Υποσύστημα 1.1Υποσύστημα 1.2 Είσοδοι Υποσύστημα 1 …… Διδακτέα Ύλη – Σύστημα

15 15 Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος (άνθρωποι – μηχανές – διαδικασίες) καθορίζουν το εσωτερικό περιβάλλον του. Ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού περιβάλλοντος ονομάζεται εξωτερικό περιβάλλον. Αυτά τα δύο περιβάλλοντα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ανταλλάζοντας δεδομένα (Είσοδοι / Έξοδοι). Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος (άνθρωποι – μηχανές – διαδικασίες) καθορίζουν το εσωτερικό περιβάλλον του. Ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού περιβάλλοντος ονομάζεται εξωτερικό περιβάλλον. Αυτά τα δύο περιβάλλοντα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ανταλλάζοντας δεδομένα (Είσοδοι / Έξοδοι). Εσωτερικό Περιβάλλον Συστήματος Διαδικασίες Άνθρωποι Μηχανές ΕίσοδοιΈξοδοι Εξωτερικό Περιβάλλον Συστήματος Διδακτέα Ύλη – Σύστημα

16 16 Πληροφοριακό Σύστημα είναι το μέσο για τη συνεργασία μεταξύ :  ανθρώπινου δυναμικού  δεδομένων  διαδικασιών  υλικού (δικτύου υπολογιστών, εκτυπωτών κλπ)  τεχνολογίας της Πληροφορικής Η συνεργασία αυτή σκοπό έχει την υποστήριξη και βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την υποστήριξη σε λύσεις προβλημάτων και σε ανάγκες λήψης αποφάσεων, π.χ. αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής μαθητών σε ένα σχολείο. Διδακτέα Ύλη – Πληροφοριακό Σύστημα

17 17 Άνθρωποι Υλικός Εξοπλισμός Τεχνολογία της Πληροφορικής Δεδομένα Διαδικασίες Διδακτέα Ύλη – Πληροφοριακό Σύστημα

18 18 Ένα Πληροφοριακό Σύστημα μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες : Όπως κάθε σύστημα έτσι και το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να αποτελείται από έναν αριθμό υποσυστημάτων, τα οποία συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση του όλου έργου Όπως κάθε σύστημα έτσι και το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να αποτελείται από έναν αριθμό υποσυστημάτων, τα οποία συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση του όλου έργου  Δεδομένα (είσοδοι) είναι ακατέργαστα γεγονότα.  Πληροφορίες (έξοδοι) είναι τα δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε να γίνουν χρήσιμα σε κάποιον Διδακτέα Ύλη – Πληροφοριακό Σύστημα

19 19  Ποιότητα, εγκυρότητα και άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών, στοιχεία απαραίτητα για τη διοίκηση ενός οργανισμού/επιχείρησης  Αυτοματοποιούν τις λειτουργίες του οργανισμού/ επιχείρησης.  Δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων (decision support)  Βοηθούν στην παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών του οργανισμού/επιχείρησης Σκοποί: Διδακτέα Ύλη – Πληροφοριακό Σύστημα

20 20  Βασικό εργαλείο για την οργάνωση και έλεγχο της διοικητικής λειτουργίας ενός οργανισμού/επιχείρησης  Παρέχουν ποιότητα, εγκυρότητα και άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών  απαραίτητα στοιχεία για τη διοίκηση ενός οργανισμού/επιχείρησης  Δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων (decision support)  Βοηθούν στην παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών του οργανισμού/επιχείρησης Διδακτέα Ύλη – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - MIS

21 21  Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών –π.χ. Σύστημα παραγγελιών προϊόντων, Σύστημα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων, κλπ.  Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών – π.χ. Σύστημα παραγγελιών προϊόντων, Σύστημα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων, κλπ.  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – π.χ. Σύστημα διανομής προϊόντων (καταλληλότερη πορεία), κλπ.  Συστήματα Εμπειρογνωμοσύνης – π.χ. Ιατρικά Συστήματα, κλπ.  Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου –π.χ. Σύστημα αρχείου, MS-Office, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, κλπ.  Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου – π.χ. Σύστημα αρχείου, MS-Office, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, κλπ. Συστήματα που μπορούν να δουλέψουν αυτόνομα ή να είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Συστήματα που μπορούν να δουλέψουν αυτόνομα ή να είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Διδακτέα Ύλη – Άλλοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

22 22 Πελάτης είναι το άτομο, σύνολο ατόμων ή ο οργανισμός/επιχείρηση ο οποίος πληρώνει για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος. Χρήστης είναι το άτομο ή το σύνολο ατόμων που χρησιμοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα. Διδακτέα Ύλη – Πελάτες και Χρήστες ΠΣ

23 23  Είναι το άτομο που μελετά τα προβλήματα και τις ανάγκες ενός οργανισμού, με σκοπό να καθορίσει πώς η τεχνολογία της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, δίκτυα υπολογιστών) μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα και να πετύχει βελτιώσεις  Μέρος της εργασίας του η ανάλυση και η σχεδίαση συστημάτων:  Ανάλυση Συστημάτων: είναι η μελέτη των προβλημάτων της επιχείρησης με σκοπό την εισήγηση βελτιώσεων και τον προσδιορισμό της λύσης  Σχεδίαση Συστημάτων: είναι ο καθορισμός ή η κατασκευή μιας τεχνικής λύσης, βασισμένης στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, πάντοτε με βάση αυτά που καθορίστηκαν στην ανάλυση του συστήματος Διδακτέα Ύλη – Αναλυτής Συστημάτων

24 24  Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας (υφιστάμενες μέθοδοι και τεχνικές)  Προγραμματιστική Εμπειρία  Γενική Γνώση Επιχειρήσεων  Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων  Ικανότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας (καλή χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου)  Ικανότητες ΔιαπροσωπικώνΣχέσεων  Ικανότητες Διαπροσωπικών Σχέσεων  Διαλλακτικότητα και Προσαρμογή  Χαρακτήρας και Ηθική (εχεμύθεια και σεβασμός προς τους συνεργάτες)  Ικανότητες Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστημάτων (συνεχής επιμόρφωση) Αναγκαία Προσόντα: Διδακτέα Ύλη – Αναλυτής Συστημάτων

25 25 ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.....  Η κατασκευή πληροφοριακού συστήματος δεν είναι μόνο προγραμματισμός  Ο προγραμματισμός είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πληροφοριακού συστήματος  Ο προγραμματισμός για να είναι επιτυχημένος βασίζεται στη σωστή κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος Διδακτέα Ύλη – Ανάπτυξη ΠΣ

26 26  Προκαταρκτική έρευνα - Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας  Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων Απαιτήσεων  Καθορισμός Προδιαγραφών  Σχεδιασμός συστήματος  Υλοποίηση – Συνένωση Κώδικα και Έλεγχος συστήματος  Συντήρηση συστήματος Φάσεις Κύκλου Ζωής και Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος: Ανάλυση Συστήματος Διδακτέα Ύλη – Κύκλος Ζωής &Ανάπτυξης ΠΣ

27 27 Προκαταρκτική Έρευνα - Μελέτη Σκοπιμότητας Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων Καθορισμός Προδιαγραφών Σχεδίαση ΥλοποίησηΣυντήρηση Ανάλυση Συστήματος Διδακτέα Ύλη - Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστημάτων

28 28 Η Προκαταρκτική Έρευνα σκοπό έχει να εξακριβώσει εάν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Είναι μια φάση μικρής διάρκειας, κατά την οποία γίνεται μια γρήγορη εξέταση του υπάρχοντος συστήματος και των προβλημάτων, ευκαιριών και εντολών.  Πρόβλημα είναι μια κατάσταση που εμποδίζει έναν οργανισμό/ επιχείρηση να εκπληρώσει τους στόχους του.  Ευκαιρία είναι μια κατάσταση η οποία βελτιώνει την αποδοτικότητα ενός οργανισμού/επιχείρησης.  Εντολή είναι μια απαίτηση η οποία επιβάλλεται σε έναν οργανισμό/επιχείρηση από το εξωτερικό περιβάλλον. Εάν το αποτέλεσμα της προκαταρτικής έρευνας είναι θετικό τότε αρχίζει η Μελέτη Σκοπιμότητας. Διδακτέα Ύλη – Προκαταρκτική Έρευνα

29 29 Η Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study), έχει σαν στόχο να ερευνήσει μέσα στον οργανισμό/επιχείρηση τη δυνατότητα για τη δημιουργία του νέου συστήματος, πόσο ωφέλιμο θα είναι και αν πραγματικά συμφέρει στον οργανισμό. Θα παρουσιάσει:  Τα πλεονεκτήματα - Ποια τα οφέλη που θα υπάρξουν για τον οργανισμό/επιχείρηση οργανισμό/επιχείρηση  Τα Μειονεκτήματα - Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση  Οικονομικό Τομέα - Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση  Τεχνικό Τομέα - Ανάγκες για μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό προσωπικό  Κοινωνικό Τομέα - Επιδράσεις στο προσωπικό (ανακατατάξεις, απολύσεις, επιμορφώσεις κλπ) απολύσεις, επιμορφώσεις κλπ)  Χρονοδιαγράμματα - Χρόνος αποπεράτωσης, πότε θα λειτουργήσει Διδακτέα Ύλη – Μελέτη Σκοπιμότητας (Εφικτού)

30 30 Διδακτέα Ύλη – Μέθοδοι Καταγραφής Προδιαγραφών  Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι καταγραφής προδιαγραφών, με την κάθε μια να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά  Μερικές μέθοδοι έχουν ως επίκεντρο τις διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα και ονομάζονται μέθοδοι μοντελοποίησης διαδικασιών, ενώ άλλες έχουν ως επίκεντρο τα δεδομένα και ονομάζονται μέθοδοι μοντελοποίησης δεδομένων Μέθοδοι:  Φυσική Γλώσσα  Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)  Διαγράμματα Σχέσεων Οντοτήτων (ΔΣΟ)

31 31  Καθορίζουν τα σύνορα του συστήματος  Μπορούν να είναι πρόσωπα, μονάδες του οργανισμού, κάποιο άλλο σύστημα ή άλλοι οργανισμοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το σύστημά μας ανταλλάσσοντας δεδομένα – είτε για είσοδο είτε για έξοδο είτε και τα δύο Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ – Εξωτερικοί πράκτορες

32 32 Διαδικασία  Διάφορες λειτουργίες (επεξεργασία)  Δέχονται κάποια δεδομένα ως είσοδο και παράγουν άλλα δεδομένα ως έξοδο  Τουλάχιστον ένα βέλος εισερχόμενης ροής δεδομένων (μια διαδικασία δεν μπορεί να παράγει πληροφορίες χωρίς είσοδο)  Τουλάχιστον ένα βέλος εξερχόμενης ροής δεδομένων (μια διαδικασία η οποία δεν παράγει καθόλου πληροφορίες είναι πρακτικά αχρείαστη) Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ - Διαδικασίες Διαδικασία ή

33 33  Αναπαριστούν εισόδους και εξόδους δεδομένων από και προςμια διαδικασία  Αναπαριστούν εισόδους και εξόδους δεδομένων από και προς μια διαδικασία  Προέρχονται από εξωτερικούς πράκτορες, αποθηκευτικές μονάδες ή άλλες διαδικασίες Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ – Ροές Δεδομένων Ροή Δεδομένων Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)

34 34  Χώροι όπου φυλάγονται επί μόνιμης βάσεως δεδομένα  Περιγράφουν πράγματα για τα οποία η επιχείρηση θέλει να αποθηκεύσει δεδομένα και πληροφορίες, όπως πρόσωπα, τοποθεσίες, αντικείμενα, γεγονότα και έννοιες  Συνήθως υλοποιούνται ως αρχεία ή Βάσεις Δεδομένων Αποθηκευτική Μονάδα Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ – Αποθηκευτικές Μονάδες Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)

35 35 Επεξεργασία Παραγγελίας Πληροφορίες Προϊόντος Στοιχεία Πελάτη Πελάτης Παραγγελία ΤιμολόγιοΑρχείοΠελατών Προϊόντα Απλό διάγραμμα ροής δεδομένων (ΔΡΔ) Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)

36 36 Μη Έγκυρες Ροές Δεδομένων Εξωτερικός Πράκτορας 1 Εξωτερικός Πράκτορας 2 Διαδικασία Εξωτερικός Πράκτορας 1 Εξωτερικός Πράκτορας 2 ΛάθοςΣωστό Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εξωτερικών πρακτόρων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)

37 37 Μη Έγκυρες Ροές Δεδομένων ΛάθοςΣωστό 2 1 Εξωτερικός Πράκτορας Αποθηκευτική Μονάδα Διαδικασία Εξωτερικός Πράκτορας 11 Αποθηκευτική Μονάδα 2 2 Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων από πράκτορα προς αποθηκευτική μονάδα (ροή 1) ή αντίστροφα (ροή 2) πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία. Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)

38 38 Μη Έγκυρες Ροές Δεδομένων ΛάθοςΣωστό Αποθηκευτική Μονάδα 2 Αποθηκευτική Μονάδα 1 Αποθηκευτική Μονάδα 2 Αποθηκευτική Μονάδα 1 Διαδικασία Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αποθηκευτικών μονάδων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία Διδακτέα Ύλη - Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)

39 39 Όταν ένα σύστημα είναι μεγάλο και πολύπλοκο, το διασπούμε σε μικρότερα υποσυστήματα και στη συνέχεια αυτά τα υποσυστήματα τα διασπούμε σε άλλα πιο μικρά. Συνεχίζουμε τη διάσπαση μέχρι που να φτάσουμε σε μικρές, εύκολο να τις καταγράψουμε, διαδικασίες. Διδακτέα Ύλη - Αποσύνθεση Συστημάτων Η τεχνική αυτή ονομάζεται αποσύνθεση

40 40 Διδακτέα Ύλη - Παράδειγμα Αποσύνθεσης Συστημάτων

41 41 Διδακτέα Ύλη – Προσέγγιση Προβλήματος  Ο μαθητής δεν πρέπει να αποστηθίζει εκφωνήσεις-λύσεις προβλημάτων και ασκήσεων για τα ΔΡΔ  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και πρωτοβουλίας στην επίλυση  Περισσότερες της μιας οι πιθανές λύσεις  Καλλιέργεια σωστής αντιμετώπισης μιας άσκησης  Διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση και την κατανοούμε  Εργαζόμαστε μεθοδικά για την επίλυση  Αρχίζουμε από τις λειτουργίες του προβλήματος και αποσυνθέτουμε

42 42 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων Α. Βάσει περιγραφής του προβλήματος ζητούνται τα ακόλουθα: 1.Να παρατεθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος που θα ικανοποιεί την περιγραφή (παράθεση απαιτούμενων λειτουργιών) 2.Να δημιουργηθεί το Διάγραμμα Ροής Δεδομένων 3.Να προταθούν οι πίνακες με τα δεδομένα μέχρι το επίπεδο των πεδίων, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων (πληθυκότητες) 4.Να σχεδιαστούν οι οθόνες καταχώρησης στοιχείων 5.Να σχεδιαστούν οι αναφορές (εκτυπώσεις) με τα πεδία των πινάκων που απαιτούνται Πιθανά Θέματα Εξετάσεων :

43 43 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων Πιθανά Θέματα Εξετάσεων : B. Έστω ότι δίνεται μαζί με την περιγραφή και το ΔΡΔ: Με βάση την περιγραφή και το ΔΡΔ ζητούνται τα ακόλουθα: 1.Να παρατεθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος που θα ικανοποιεί την περιγραφή (παράθεση απαιτούμενων λειτουργιών) 2.Να αναλυθούν τα στοιχεία του ΔΡΔ (ροές δεδομένων, διεργασίες, αποθήκες δεδομένων, πράκτορες) 3.Να προταθούν οι πίνακες με τα δεδομένα μέχρι το επίπεδο των πεδίων, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων (πληθυκότητες) 4.Να σχεδιαστούν οι οθόνες καταχώρησης στοιχείων 5.Να σχεδιαστούν οι αναφορές (εκτυπώσεις) με τα πεδία των πινάκων που απαιτούνται

44 44 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων Πιθανά Θέματα Εξετάσεων : Γ. Δίνεται η περιγραφή ενός προβλήματος μαζί με το ΔΡΔ το οποίο περιέχει κάποια λάθη. Με βάση την περιγραφή και το ΔΡΔ ζητούνται τα ακόλουθα: 1.Να βρεθούν τα λάθη στο ΔΡΔ και να αιτιολογηθούν 2.Να προταθεί η επίλυση των προβλημάτων αυτών (διορθώσεις στο ΔΡΔ) και να αιτιολογηθεί Σημείωση: Τα λάθη στο ΔΡΔ συνήθως αφορούν μη έγκυρες ροές δεδομένων, διαδικασίες χωρίς είσοδο ή έξοδο, διαδικασίες που χωρίς να παίρνουν τα αναγκαία δεδομένα παράγουν την κατάλληλη έξοδο (θαύμα), και ….. ;;;

45 45 ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κάποιο σχολείο της Κύπρου κατά τη διάρκεια των εγγραφών συμπληρώνεται ειδικό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή. Κατά τη διάρκεια των κανονικών μαθημάτων του τριμήνου οι βαθμοί του κάθε μαθητή εισάγονται στο αρχείο της βαθμολογίας. Ετοιμάζεται κατάσταση βαθμολογίας και ο μέσος όρος τα οποία θα δοθούν στο μαθητή και στη διεύθυνση του σχολείου. Τέλος ετοιμάζεται για τη διεύθυνση συνοπτικός κατάλογος μαθητών που δεν έχουν περάσει τη βάση σε συγκεκριμένο μάθημα. Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων Α

46 46 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Μαθητής Πρόσθεσε μαθητή στο αρχείο Αρχείο μαθητών Πρόσθεσε βαθμολογία στο αρχείο Καθηγητής Αρχείο βαθμών Διεύθυνση Ετοίμασε κατάλογο στάσιμων Προσωπικά στοιχεία Αρ. Μαθητή, Βαθμός Βαθμός μαθητή Βαθμοί μαθητών και Μ.Ο. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14141414 13131313 16 18181818 18 Ετοίμασε βαθμολογία και Μ.Ο. 12 Αρχείο βαθμών 11 Βαθμοί μαθητών Κατάλογος στάσιμων Μ.Ο. βαθμών μαθητών 17171717 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αρχείο μαθητών 5 19 Στοιχεία μαθητή

47 47 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Ανάλυση του ΔΡΔ :  Εξωτερικοί πράκτορες (actors, άλλη ονομασία  οντότητες)  Διαδικασίες (ή διεργασίες )  λειτουργίες  Ροές δεδομένων (data flows)  Αποθηκευτικοί χώροι δεδομένων (data stores)

48 48 1, 7, 18 1  Μαθητής : Παρέχει τα στοιχεία που συμπληρώνονται τη μέρα της εγγραφής κάθε τάξης στο σχολείο κατά το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 7  Καθηγητής : Διορθώνει τα διάφορα γραπτά και/ή άλλες εργασίες που δίνουν τη βαθμολογία στο μαθητή (μπορεί να είναι και ο προφορικός βαθμός) 18  Διεύθυνση : Λαμβάνει κατάσταση βαθμολογίας μαθητών και κατάλογο στάσιμων μαθητών Εξωτερικοί πράκτορες (οντότητες) : Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια)

49 49 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Διαδικασίες (διεργασίες) : 3, 9, 12, 16 3  Τα στοιχεία του μαθητή καταχωρούνται στο σύστημα (εγγραφή στο αρχείο μαθητών) 9  Η βαθμολογία κάθε μαθητή καταχωρείται στο σύστημα (εγγραφή στο αρχείο βαθμών) 12  Για κάθε μαθητή ετοιμάζεται κατάσταση βαθμολογίας με τους βαθμούς του τριμήνου και υπολογίζεται ο μέσος όρος 16  Για κάθε μαθητή ελέγχεται ο μέσος όρος βαθμών και ετοιμάζεται κατάλογος στάσιμων μαθητών

50 50 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) 2, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 2  Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών εισάγονται στη φόρμα οθόνης 4  Τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών εισάγονται από τη φόρμα οθόνης στο αρχείο των μαθητών 8  Οι βαθμοί των μαθητών εισάγονται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 10  Οι βαθμοί των μαθητών φυλάσσονται στο αρχείο των βαθμών Ροές Δεδομένων (data flows) :

51 51 13  Οι βαθμοί και ΜΟ χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία της βαθμολογίας για τα δελτία προόδου 14  Οι βαθμοί και ΜΟ αποστέλλονται στους μαθητές (δελτία προόδου) 15  Η κατάσταση με τη βαθμολογία και ΜΟ αποστέλλεται στη διεύθυνση 17  Οι ΜΟ χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία καταλόγου στάσιμων 18  Η κατάσταση με τους στάσιμους μαθητές αποστέλλεται στη διεύθυνση 19  Προσωπικά στοιχεία μαθητή που χρησιμοποιούνται για ταυτοποίηση και αποστολή της βαθμολογίας Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Ροές Δεδομένων (data flows) :

52 52 5, 11 5  Αρχείο μαθητών στο οποίο φυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών 11  Αρχείο βαθμών με τα δεδομένα των βαθμών για κάθε μαθητή Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Αποθηκευτικοί Χώροι Δεδομένων (data stores) :

53 53 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Προσωπικά Στοιχεία Μαθητών (Students) Αρ. Μαθητή Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα ΤάξηΤμήμαΔιεύθυνση Τηλέφωνο οικίας Τηλέφωνο εργασίας κηδεμόνα Πίνακες :

54 54 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Βαθμοί (Grades) Αρ. Μαθητού Μάθημα Βαθμός 1 ου τριμήνου Βαθμός 2 ου τριμήνου Βαθμός 3 ου τριμήνου

55 55 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΟΥ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΟΥ:............................... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:......................................................................................... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΗΔΕΜΟΝΑ:…............................................................................ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:......................................................................................................... ………........................................................................................................................ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:...................….. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:......................... ΤΑΞΗ: ….....................ΤΜΗΜΑ:.............................. Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Φόρμες Καταχώρησης Στοιχείων :

56 56 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Φόρμες Καταχώρησης Στοιχείων : ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΟΥ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΟΥ:......................... ΜΑΘΗΜΑ:.............................................................. ΒΑΘΜΟΣ 1 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ:................................ ΒΑΘΜΟΣ 2 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ:................................ ΒΑΘΜΟΣ 3 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ:................................

57 57 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΑΘΗΤΟΥ 2 ΜΑΘΗΜΑ1 ο 2 ο 3 ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ20191819 ΦΥΣΙΚΗ12131112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ17181918 ΝΕΑ20131114,6666666666667 Εκτυπώσεις - Αναφορές :

58 58 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κάποιο διαδικτυακό κατάστημα πώλησης ψηφιακών δίσκων οι πελάτες πληρώνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά με την αποστολή του αριθμού του λογαριασμού που διατηρούν στο κατάστημα και του ποσού αγοράς. Όλες οι πληρωμές καταγράφονται από το κατάστημα στο αρχείο συναλλαγών πελατών. Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη ανακτώνται μέσα από το αρχείο πελατών με τη χρήση του αριθμού λογαριασμού. Οι πληροφορίες της πληρωμής μαζί με το προηγούμενο υπόλοιπο πίστωσης του πελάτη χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση και τη δημιουργία του νέου υπολοίπου πίστωσης. Στη συνέχεια, το νέο υπόλοιπο καταγράφεται στο αρχείο πίστωσης του πελάτη και μια απόδειξη αποστέλλεται σε αυτόν. Οι πληροφορίες της πληρωμής χρησιμοποιούνται για να γίνει κατάθεση στη τράπεζα. Διαδικασία πληρωμής από το διαδίκτυο μετά από αγορά ψηφιακών δίσκων

59 59 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Κατάγραψε Πληρωμή Τράπεζα Κατάθεσε στην τράπεζα Ενημέρωσε υπόλοιπο λογαριασμού πίστωσης Πελάτης Αριθμός λογαριασμού πελάτη, ποσό Πληροφορίες πληρωμής Προηγούμενο Υπόλοιπο Νέο Υπόλοιπο 4 Αρχείο πίστωσης πελατών Απόδειξη Δεδομένα κατάθεσης Πληροφορίες πληρωμής Πληροφορίες πληρωμής 10 12 1314 15 11 8 9 7 6 5 1 2 Προσωπικά στοιχεία 17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 Αρχείο συναλλαγών πελατών 16 Αρχείο πελατών

60 60 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Εξωτερικοί πράκτορες (οντότητες) : 1, 2 1  Πελάτης: Παρέχει τα στοιχεία για την πληρωμή των ψηφιακών δίσκων που αγόρασε 2  Τράπεζα: Δέχεται τα δεδομένα της κατάθεσης έτσι που να προχωρήσει στη διεκπεραίωση της

61 61 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Διαδικασίες (διεργασίες) : 5, 6, 7 5  Τα στοιχεία της πληρωμής καταχωρούνται στο σύστημα (εγγραφή στο αρχείο συναλλαγών πελατών) 6  Γίνεται ενημέρωση του υπολοίπου του λογαριασμού πίστωσης (εγγραφή στο αρχείο πίστωσης πελατών) 7  Μέσα από τις πληροφορίες πληρωμής ετοιμάζεται η κατάθεση του ποσού στη τράπεζα

62 62 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Ροές Δεδομένων (data flows) : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 8  Οι πληροφορίες πληρωμής εισάγονται στο αρχείο συναλλαγών πελατών 9  Οι πληροφορίες πληρωμής χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του υπολοίπου του λογαριασμού πίστωσης 10  Ο αριθμός λογαριασμού του πελάτη και το ποσό εισάγονται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 11  Οι πληροφορίες πληρωμής χρησιμοποιούνται για την κατάθεση του ποσού στην τράπεζα 12  Η απόδειξη αποστέλλεται στον πελάτη

63 63 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) 13  Το προηγούμενο υπόλοιπο εμφανίζεται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 14  Ενημέρωση του αρχείου πίστωσης με το νέο υπόλοιπο του πελάτη 15  Δεδομένα της κατάθεσης αποστέλλονται στην τράπεζα 17  Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη εμφανίζονται στα κατάλληλα πεδία της φόρμας οθόνης

64 64 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Αποθηκευτικοί Χώροι Δεδομένων (data stores) : 3, 4, 16 3  Αρχείο συναλλαγών πελατών στο οποίο φυλάσσονται όλες τις πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε ένας πελάτης 4  Αρχείο πίστωσης πελατών στο οποίο φυλάσσονται όλες τις πληροφορίες για την πίστωση του κάθε πελάτη 16  Αρχείο πελατών στο οποίο φυλάσσονται τα προσωπικά τους στοιχεία

65 65 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Συναλλαγές πελατών Αρ. Συναλλαγής Αριθμός λογαριασμού Αριθμός πιστωτικής κάρτας Ημερομηνία Ποσό αγοράς

66 66 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίστωση πελατών Αρ. Πίστωσης Ονοματεπώνυμο Αριθμός λογαριασμού Τρέχον Υπόλοιπο Πίνακες :

67 67 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Προσωπικά Στοιχεία Πελατών Ονοματεπώνυμο Αριθμός λογαριασμού Αριθμός πιστωτικής κάρτας Ημερομηνία εγγραφής ΔιεύθυνσηΤηλέφωνο Τηλέφωνο εργασίας Πίνακες :

68 68 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Φόρμες Καταχώρησης Στοιχείων : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ & ΠΟΣΟΥ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:................................................................................. ΠΟΣΟ:..........................

69 69 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:............................... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.............................................................................. ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:.................................................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...................….............................. ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΑΣ: …................................................. Φόρμες Καταχώρησης Στοιχείων :

70 70 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Εκτυπώσεις - Αναφορές : ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ: 2342123 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6758-8574-56 ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ: 3453 4567 345 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/03/2004 ΠΟΣΟ ΑΓΟΡΑΣ: £40

71 71 Έστω ότι δίνεται πρώτα το DFD και ζητούνται η περιγραφή και η ανάλυσή του Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια)

72 72 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Β Επεξεργάσου στοιχεία παραγγελίας Πελάτης Έγκριση ή απόρριψη Στοιχεία πελάτη και πληροφορίες παραγγελίας 6 Αρχείο παραγγελιών 6 Αρχείο παραγγελιών Αριθμόςπιστωτικής κάρτας, ποσό παραγγελίας Έλεγξε πιστωτική κάρτα Προετοίμασε αποστολή παραγγελίας Στοιχεία πελάτη και παραγγελίας Ημερομηνίαπαράδοσης Τύπος προϊόντος, ποσότητα Απόδειξη καταχώρησης παραγγελίας Πληροφορίεςπαραγγελίαςπελάτη 18 4 3 1 17 8 9 10 11 13 14 5 7 Κατάλογος απογραφής Εταιρία πιστωτικών καρτών Εταιρία πιστωτικών καρτών Αριθμός πιστωτικής κάρτας, ποσό παραγγελίας Αναβολή παράδοσης παραγγελίας 15 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ e - Shopping Ενημέρωση εγκυρότητας 16 2 12

73 73 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) e - Shopping ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κάποιο διαδικτυακό κατάστημα που προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων οι πελάτες δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τον αριθμό πιστωτικής τους κάρτας και την παραγγελία τους. Αυτά τυγχάνουν της κατάλληλης επεξεργασίας και τους αποστέλλεταιμια απόδειξη καταχώρησης της παραγγελίας. Ακολούθως, οι πληροφορίες της παραγγελίας εισάγονται στο αρχείο παραγγελιών. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος της πιστωτικής κάρτας του πελάτη σε συνεργασία με την εταιρία πιστωτικών καρτών. Αν ο έλεγχος είναι θετικός η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί διαφορετικά ακυρώνεται και ειδοποιείται ο πελάτης. Ο τύπος των προϊόντων και η ποσότητα που θα περιλαμβάνει η παραγγελία σημειώνονται στο κατάλογο απογραφής και η ημερομηνία παράδοσης αποστέλλεται στον πελάτη. Σε κάποιο διαδικτυακό κατάστημα που προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων οι πελάτες δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τον αριθμό πιστωτικής τους κάρτας και την παραγγελία τους. Αυτά τυγχάνουν της κατάλληλης επεξεργασίας και τους αποστέλλεται μια απόδειξη καταχώρησης της παραγγελίας. Ακολούθως, οι πληροφορίες της παραγγελίας εισάγονται στο αρχείο παραγγελιών. Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος της πιστωτικής κάρτας του πελάτη σε συνεργασία με την εταιρία πιστωτικών καρτών. Αν ο έλεγχος είναι θετικός η παραγγελία μπορεί να αποσταλεί διαφορετικά ακυρώνεται και ειδοποιείται ο πελάτης. Ο τύπος των προϊόντων και η ποσότητα που θα περιλαμβάνει η παραγγελία σημειώνονται στο κατάλογο απογραφής και η ημερομηνία παράδοσης αποστέλλεται στον πελάτη.

74 74 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Εξωτερικοί πράκτορες (οντότητες) : 1, 2 1  Πελάτης: Παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία, τον αριθμό πιστωτικής του κάρτας και τα στοιχεία της παραγγελίας προς το e -κατάστημα 2  Εταιρία πιστωτικών καρτών: Λαμβάνει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας μαζί με το ποσό και τα ελέγχει εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας τη συναλλαγή

75 75 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Διαδικασίες (διεργασίες) : 3, 4, 5 3  Τα στοιχεία του πελάτη και της κάθε παραγγελίας καταχωρούνται στο αρχείο παραγγελιών και αποστέλλεται στον πελάτη απόδειξη καταχώρησης της παραγγελίας του 4  Η πιστωτική κάρτα του πελάτη ελέγχεται για την εγκυρότητα της και αν έχει το απαιτούμενο ποσό για την παραγγελία τότε ξεκινά η προετοιμασία αποστολής της, διαφορετικά ο πελάτης ειδοποιείται για αναβολή εκτέλεσης της παραγγελίας του 5  Κάθε παραγγελία η οποία προετοιμάζεται για αποστολή καταχωρείται στο κατάλογο απογραφής (τύπος και ποσότητα κάθε προϊόντος ) και στη συνέχεια αποστέλλεται στον πελάτη η ημερομηνία παράδοσης

76 76 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Ροές Δεδομένων (data flows) : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18 8  Τα στοιχεία του πελάτη, της πιστωτικής του κάρτας και της παραγγελίας του εισάγονται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 9  Η απόδειξη καταχώρησης της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη 10  Οι πληροφορίες για την παραγγελία και τον πελάτη εισάγονται στο αρχείο των παραγγελιών 11  Ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας και το ποσό της παραγγελίας προωθούνται για τον έλεγχο εγκυρότητας της συναλλαγής

77 77 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) 12  Ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας και το ποσό αποστέλλονται στην εταιρία πιστωτικών καρτών 13  Η εταιρία πιστωτικών καρτών εγκρίνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή 14  Οι πληροφορίες για την παραγγελία και τον πελάτη ανακτώνται από το αρχείο παραγγελιών 15  Ειδοποιείται ο πελάτης για αναβολή της παραγγελίας 16  Γίνεται η ενημέρωση για την εγκυρότητα της κάρτας έτσι που να προχωρήσει η ετοιμασία της παραγγελίας 17  Ο τύπος και η ποσότητα του προϊόντος στη παραγγελία εισάγονται στον κατάλογο απογραφής 18  Η ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη

78 78 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Αποθηκευτικοί Χώροι Δεδομένων (data stores) : 6, 7 6  Το αρχείο πελατών που φυλάσσει τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη μαζί με τα στοιχεία της παραγγελίας του 7  Κατάλογος απογραφής που φυλάσσει όλες τις πωλήσεις προϊόντων μαζί με την ποσότητα της κάθε πώλησης

79 79 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Αρχείο παραγγελιών Κωδικός πελάτη Αρ. Παραγγελίας ΟνοματεπώνυμοΔιεύθυνση Αριθμός πιστωτικής κάρτας Ημερομηνία Ονομασία Προϊόντος ΠοσότηταΚόστος

80 80 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Κατάλογος απογραφής ΚωδικόςΗμερομηνία Ονομασία Προϊόντος ΠοσότηταΚόστος

81 81 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Φόρμες Καταχώρησης Στοιχείων : ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.............................................................................. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ:...................................................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...................................................................................................................................................................................................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:...................….............. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:...................….............. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:...............................

82 82 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Εκτυπώσεις - Αναφορές : ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/07/2004 ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ: 5639 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ: 464 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΟΥΜΕΛΗΣ 2, 6036 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 22 753998 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 22 753998 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 DVD-Player £ 150 1 CD-Player £ 50 1 English dictionary £ 12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: £ 212

83 83 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Β Παρουσίασε ερώτηση Μαθητής 5 Αρχείο ερωτήσεων 5 Αρχείο ερωτήσεων Απάντησημαθητή Κατάγραψε απάντηση Σύγκρινε απαντήσεις Παρουσίαση ερώτησης και πιθανών απαντήσεων Επιλογή ερώτησης Ερώτηση Ανάδραση Σωστή / Λάθος απάντηση 4 2 3 1 8 9 10 12 13 7 Αρχείο ορθών απαντήσεων 7 Αρχείο ορθών απαντήσεων Ορθή απάντηση Επιλογήαπάντησης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 6 Αρχείο απαντήσεων μαθητών 6 Αρχείο απαντήσεων μαθητών Αριθμοί ερώτησης και απάντησης μαθητή 14 15 16 Λογισμικό εξετάσεων Αριθμός ερώτησης μαθητή 11

84 84 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Λογισμικό Εξετάσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αυτό το λογισμικό εξετάσεων ο μαθητής επιλέγει μια ερώτηση δίνοντας τον αριθμό της. Όλες οι ερωτήσεις βρίσκονται μέσα στο αρχείο ερωτήσεων. Στη συνέχεια, η ερώτηση που επιλέχθηκε παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή μαζί με τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Ο μαθητής επιλέγει μια από τις τέσσερις απαντήσεις και η απάντηση αυτή καταχωρείται στο αρχείο απαντήσεων μαθητών. Ακολούθως, γίνεται σύγκριση της απάντησης που έδωσε ο μαθητής, με τη ορθή απάντηση που βρίσκεται στο αρχείο ορθών απαντήσεων. Τέλος, ο μαθητής ενημερώνεται αν η απάντηση που έδωσε είναι ορθή ή λανθασμένη.

85 85 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Εξωτερικοί πράκτορες (οντότητες) : 1 1  Μαθητής : Επιλέγει ερωτήσεις και δίνει απαντήσεις

86 86 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Διαδικασίες (διεργασίες) : 2, 3, 4 2  Παρουσίαση στην οθόνη της ερώτησης που επέλεξε ο μαθητής (αρχείο ερωτήσεων) 3  Καταγραφή της απάντησης που έδωσε ο μαθητής και καταχώρηση της στο αρχείο απαντήσεων μαθητών 4  Σύγκριση της απάντησης του μαθητή με τη ορθή απάντηση (αρχείο ορθών απαντήσεων) και ενημέρωση του μαθητή για ορθή ή λανθασμένη απάντηση σε ειδική φόρμα οθόνης

87 87 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Ροές Δεδομένων (data flows) : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 8  Η επιλογή της ερώτησης (αριθμός) εισάγεται στο κατάλληλο πεδίο της φόρμας οθόνης 9  Η ερώτηση ανακτάται από το αρχείο ερωτήσεων και εμφανίζεται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 10  Η ερώτηση και οι πιθανές απαντήσεις παρουσιάζονται στο μαθητή σε κατάλληλη φόρμα οθόνης 11  Ο αριθμός ερώτησης προωθείται στην καταγραφή της απάντησης για σκοπούς αντιστοίχισης

88 88 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) 12  Η επιλογή της απάντησης εισάγεται στο κατάλληλο πεδίο της φόρμας οθόνης 13  Η απάντηση του μαθητή (αριθμός) εισάγεται στο αρχείο απαντήσεων μαθητών 14  Οι αριθμοί ερώτησης και απάντησης του μαθητή εισάγεται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 15  Η ορθή απάντηση ανακτάται από το αρχείο σωστών απαντήσεων και εμφανίζεται στην κατάλληλη φόρμα οθόνης 16  Ο μαθητής ενημερώνεται αν η απάντηση που έδωσε είναι ορθή ή λανθασμένη

89 89 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Αποθηκευτικοί Χώροι Δεδομένων (data stores) : 5, 6, 7 6  Το αρχείο ερωτήσεων όπου φυλάσσονται όλες οι ερωτήσεις 7  Το αρχείο απαντήσεων μαθητών όπου φυλάσσονται όλες οι απαντήσεις των μαθητών 8  Το αρχείο των ορθών απαντήσεων όπου φυλάσσονται όλες οι ορθές απαντήσεις

90 90 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Αρχείο ερωτήσεων Αριθμός ερώτησης Διατύπωση Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση Τρίτη απάντηση Τέταρτη απάντηση

91 91 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Αρχείο απαντήσεων μαθητών Αριθμός ερώτησης Αριθμός απάντησης που δόθηκε

92 92 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Πίνακες : Αρχείο ορθών απαντήσεων Αριθμός ερώτησης Ορθή απάντηση

93 93 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Φόρμες Καταχώρησης Στοιχείων : Παρουσίαση Ερώτησης Αριθμός Ερώτησης: 34 Πότε ξεκίνησε η Τουρκοκρατία στην Κύπρο; 1. 1571 3. 1821 2. 1530 4. 1876 Σωστή απάντηση:.....................

94 94 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Γ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κάποια εταιρεία θέλει να δημιουργήσει σύστημα το οποίο να καλύπτει τη διαδικασία μισθοδοσίας των υπαλλήλων, η οποία είναι η ακόλουθη: Ο κάθε υπάλληλος συμπληρώνει τις ώρες εργασίας οι οποίες τηρούνται σε ένα κεντρικό αρχείο ωρών εργασίας. Με τη χρήση του αρχείου ωρών εργασίας και του κεντρικού αρχείου υπαλλήλων γίνεται ο υπολογισμός των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών. Για να μπορέσουν να υπολογιστούν οι καθαρές απολαβές του υπαλλήλου λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα του υπαλλήλου και το ποσοστό αποκοπών το οποίο αντλείται από ένα αρχείο το οποίο περιέχει όλα τα ποσοστά αποκοπών και πως αντιστοιχούν σε κάποιο υπάλληλο. Στη συνέχεια υπολογίζεται η τελική πληρωμή, δημιουργείται η κατάσταση μισθοδοσίας η οποία μαζί με την επιταγή πληρωμής πάνε προς τον υπάλληλο, ενώ ενημερώνεται και κάποιο αρχείο με τις μισθοδοσίες που τηρείται για εσωτερικούς σκοπούς της εταιρείας.

95 95 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Γ Υπάλληλος Υπολόγισε συνολική μισθοδοσία Αρχείο με ώρες υπαλλ. υπαλλ. Κεντρικό αρχείο υπαλλήλων Στοιχεία υπαλλήλου 1 2 6 Υπολόγισε αποκοπές 3 Υπολόγισε τελική πληρωμή 4 Δημιούργησε καταστάσεις μισθοδοσίας 5 Υπάλληλος 1 Κεντρικό αρχείο υπαλλήλων 7 7 9 11 10 1213 14 15 16 17 Ώρες εργασίας Στοιχεία ωρών εργασίας Συνολικές απολαβές Αποκοπές Τελική πληρωμή Στοιχεία υπαλλήλου Κατάσταση μισθοδοσίας Στοιχεία διευθέτησης μισθοδ. 1 2 3 4 1.Εξωτερικές οντότητες επικοινωνεί με αποθ. δεδομένων 2.Διαδικασία χωρίς εξόδους 3.Διαδικασία χωρίς εισόδους 4.Αποθ. Δεδομ. Επικοινωνούν μεταξύ τους 5.Ελλιπή δεδομένα 6 Αρχείο μισθοδοσίας 5

96 96 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Γ – Διορθωμένο διάγραμμα Υπάλληλος Υπολόγισε συνολική μισθοδοσία Αρχείο με ώρες υπαλλ. υπαλλ. Κεντρικό αρχείο υπαλλήλων Στοιχεία υπαλλήλου 1 3 6 Υπολόγισε αποκοπές 4 Υπάλληλος 1 7 8 10 12121212 11 15 Ώρες εργασίας Στοιχεία ωρών εργασίας Συνολικές απολαβές Κατάσταση μισθοδοσίας και επιταγή Ενημέρωσε αρχείο με ώρες εργασίας 2 Υπολόγισε τελική πληρωμή 5 Δημιούργησε κατάσταση μισθοδοσίας 6 Αρχείο με καταστάσεις αποκοπών 7 9 11 11 17 18 1413 16 Κατάσταση με ώρες εργασίας Αριθμός εξαρτωμένων Ποσό αποκοπών 15 Ποσοστό αποκοπών Τελικήπληρωμή Στοιχεία διευθέτησης μισθοδ. 6 Αρχείο μισθοδοσίας Ενημέρωσε αρχείο μισθοδοσίας 7 19 Κατάσταση μισθοδοσίας

97 97 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε κάποιο νοσοκομείο της Κύπρου προσέρχονται ασθενείς για εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία. Εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αρχείο ασθενών τότε εγγράφονται δίνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα) και παίρνουν έναν κωδικό αριθμό ασθενή. Με τον κωδικό τους μπορούν να ζητήσουν ραντεβού- εξέταση από κάποιο συγκεκριμένο ιατρό. Οι ιατροί χωρίζονται σε διάφορες ειδικότητες, π.χ. παθολόγοι, καρδιολόγοι, ορθοπεδικοί, δερματολόγοι, παιδίατροι κλπ. Μετά την εξέταση ο ιατρός συμπληρώνει μια καρτέλα για τον ασθενή στην οποία αναφέρεται ο κωδικός και το ονοματεπώνυμό του, η εξέταση που έγινε, η διάγνωση και τα φάρμακα που πρέπει να πάρει. Στο τέλος κάθε μέρας ετοιμάζεται κατάλογος ασθενών που εξετάστηκαν συνολικά, αλλά και ανά ειδικότητα ιατρού. Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Α

98 98 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Βρίσκω τις λειτουργίες (διαδικασίες) : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Καταχώρηση νέου ασθενή  Καταχώρηση ραντεβού-εξέτασης  Καταχώρηση αποτελεσμάτων εξέτασης (ενημέρωση καρτέλας ασθενή)  Δημιουργία αναφοράς ημέρας ανά ειδικότητα  Δημιουργία συνολικής κατάστασης εξετασθέντων ασθενών  Έλεγχος αν ο ασθενής είναι καταχωρημένος (προαιρετικό)  Καταχώρηση ιατρών ανά ειδικότητα (προαιρετικό)

99 99 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Βρίσκω τους εξωτερικούς πράκτορες : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ασθενής  Ιατρός  Διεύθυνση

100 100 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Βρίσκω τους αποθηκευτικούς χώρους : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Αρχείο ασθενών  Αρχείο εξετάσεων  Αρχείο ιατρών ανά ειδικότητα (προαιρετικό)  Αρχείο ραντεβού-εξετάσεων (προαιρετικό)

101 101 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Βρίσκω τις ροές δεδομένων : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Προσωπικά στοιχεία ασθενών  Κωδικός αριθμός ασθενή  Στοιχεία ραντεβού-εξέτασης  Στοιχεία ιατρού (ειδικότητα)  Αποτελέσματα εξέτασης

102 102 Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια) Δημιουργώ το ΔΡΔ:  Συνδέω εξωτερικούς πράκτορες με διαδικασίες, μέσω ροών δεδομένων  Συνδέω αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων με διαδικασίες, μέσω ροών δεδομένων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

103 103 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια)  Ροές δεδομένων (πότε είναι ροή;)  Αποθηκευτικοί χώροι (τι χρειάζεται να αποθηκεύεται, γιατί;)  Η έννοια της πινακοποιημένης μορφής στοιχείων  Εξωτερικός πράκτορας (έννοια, υπόσταση)  Συνδυασμός των πιο πάνω σε ΔΡΔ (συσχετισμός για την απεικόνιση της επιθυμητής λειτουργίας)

104 104 ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ (κρίσιμα) Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια)  Διαδικασία χωρίς είσοδο ή έξοδο  Διαδικασία που δεν παίρνει τα σωστά δεδομένα για την εκτέλεσή της  Πράκτορας να έχει απευθείας πρόσβαση σε αποθήκη δεδομένων (read, write)  Επικοινωνία πράκτορα με πράκτορα  Επικοινωνία αποθήκης δεδομένων με αποθήκη δεδομένων  Παράλειψη λειτουργιών συστήματος

105 105 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Θέματα εξετάσεων – Παράδειγμα λύσεων (… συνέχεια)  Τα συχνά λάθη στο ΔΡΔ (προηγ. διαφάνεια) Κρίσιμα λάθη : Μη κρίσιμα λάθη :  Παραλείψεις στις μη βασικές λειτουργίες, πίνακες, εκτυπώσεις-αναφορές

106 106 Επίλογος - Συμπεράσματα  Έχει γίνει το πρώτο από μια σειρά βημάτων για την καθιέρωση της Πληροφορικής στα σχολεία  Επιβάλλεται η Πληροφορική να αναβαθμιστεί σαν μάθημα και να εμπλουτιστεί  Πληροφορική : Οριζόντια επιστήμη, το μέλλον της απόκτησης νέας γνώσης παγκοσμίως  Ενωμένη Ευρώπη  Η πρόκληση  Η καλή αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Η αρχή γίνεται από σας

107 107 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ aandreou@cs.ucy.ac.cy Tel. 22892692 asofok@cs.ucy.ac.cy Tel. 22892744


Κατέβασμα ppt "1 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων Σεμινάριο Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google