Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Ν • Αναστασίου Κώστας • Βουρονίκος Μάκης • Δήμας Νίκος • Ελεμένογλου Κώστας • Ζωγοπούλου Άννα • Λύτος Γιώργος • Νίκας Παναγιώτης • Σταθάκη Αρετιάννα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Ν • Αναστασίου Κώστας • Βουρονίκος Μάκης • Δήμας Νίκος • Ελεμένογλου Κώστας • Ζωγοπούλου Άννα • Λύτος Γιώργος • Νίκας Παναγιώτης • Σταθάκη Αρετιάννα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Ν • Αναστασίου Κώστας • Βουρονίκος Μάκης • Δήμας Νίκος • Ελεμένογλου Κώστας • Ζωγοπούλου Άννα • Λύτος Γιώργος • Νίκας Παναγιώτης • Σταθάκη Αρετιάννα ίου Κώστας

2 Σύγχρονη Τεχνολογία και Εκπαίδευση

3 e-learning  μάθηση - εκπαίδευση ◦ κυρίως με χρήση Η / Υ  CBT (Computer-Based Training)  IBT (Internet-Based Training)  WBT (Web-Based Training)

4 e-learning  Από την πλευρά του δασκάλου ◦ προσέγγιση ◦ τι υλικό διαθέτει

5 e-learning  υλικό ◦ internet ◦ αρχείο ήχου ή video ◦ cd

6 e-learning  Επικοινωνία ◦ Ασύγχρονη  blogs, wikis, forums ◦ Σύγχρονη  skype, chat

7 e-learning ● Τέλος η ακριβή μετακίνηση ● Λιγότερη σπατάλη χρόνου ● Άμεση διαθεσιμότητα ● Αύξηση αυτοπεποίθεσης ● Διαδραστικές εξετάσεις

8 Πλεονεκτήματα ● Προσβασιμότητα ● Κόστος ● Ταχύτητα ● Αποδοτικότητα ● Άνεση ● Συνδεσιμότητα

9 Εμπόδια ● Από την πλευρά του ανθρώπου ● Οργάνωση ● Κουλτούρα ● Εκπαίδευση ● Από την πλευρά της τεχνολογίας ● Λογισμικά ● Κόστος ανάπτυξης λογισμικών

10  Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει νέους τρόπους e-learning.  Απευθύνεται σε καθηγητές, επιστημονικούς ερευνητές και φοιτητές διδακτορικών προγραμμάτων.  Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω υπολογιστή και στοχεύει στη καλύτερη μελλοντική χρήση νέων τεχνολογιών από καθηγητές.

11  Πρώτο το Matej Bel University ( Σλοβακία ) προσπάθησε να εντάξει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους στην Ευρώπη.  Το project περιελάμβανε τη σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως η στατιστική και τα μαθήματα ξένων γλωσσών. ◦ Διαθέσιμα εργαλεία όπως το πρόγραμμα MS SharePoint βοηθούν στην ανάπτυξη και τη διαχείριση ιστοσελίδων.

12 Moodle για καθηγητές.  Ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου.  Χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες τηλεκπαίδευσης.  Πάνω από 200.000 εγγεγραμμένους χρήστες.  Μεταφρασμένο σε 75 γλώσσες.

13 Μάθημα για τις νέες Τεχνολογίες  Target group: Φοιτητές διδακτορικών σπουδών χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία απαιτείται να παρακολουθούν σεμινάρια για 4 ώρες / βδομάδα.

14 Το μάθημα αποτελείται από 3 μέρη A. The methodology of distance education and e-learning.  1 ος στόχος εκμάθηση του ADDI μοντέλου (Analysis, Design, Develop, Implement)  Δημιουργία σεναρίων με τη χρήση λογισμικών όπως το FreeMind.  Δημιουργία ιστοσελίδων.

15 FreeMind  Διαγραμματική απεικόνιση μεγάλου όγκου πληροφορίας.  Εφαρμογή γραμμένη σε Java.  Συμβατό με όλα τα λογισμικά.

16 Β. Creation of multimedia educational materials for distance education and e-learning  Εξοικείωση με εργαλεία όπως τα CamStudio και Camtasia Studio για τη δημιουργία video tutorials.

17 Adobe Captivate  Τι είναι ???  Λογισμικό για διαδραστικό e-learning περιεχόμενο  Εύκολη δημιουργία demo ή διάφορων εφαρμογών  Μπορεί μα γίνει εισαγωγή διαφανειών του PowerPoint και να εμπλουτιστούν με εικόνες ήχο  Μεταφορά περιχομένου σε συσκευές όπως πχ i-Pads

18 C. Management of distance and e-learning  Περιλαμβάνει 7 εργαστήρια από 5 ώρες το καθένα.

19 Παραδείγματα δραστηριοτήτων των μαθημάτων Πρώτο μέρος του μαθήματος  Μετά το θεωρητικό κομμάτι οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στα εργαλεία FreeMind, για τη δημιουργία σχεδίων εργασίας και eXe (eLearning XHTML editor) για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Ακολουθεί: • Συζήτηση για δημιουργία χάρτη μυαλού και για επιλογή θέματος • Συζήτηση για τη δομή των ηλεκτρονικών μαθημάτων • Σύνθεση ενός σχεδίου μαθήματος

20 Ενέργειες • Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων και εφαρμογή τους στο σχέδιο μαθήματος. Αξιολόγηση σχεδίου μαθήματος και στόχων. • Δημιουργία του μαθήματος με βάση το σχέδιο μάθησης και προετοιμασία διδακτικού υλικού. Συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του τρόπου διδασκαλίας. • Διαίρεση του μαθήματος και σχεδιασμός δημιουργικών δραστηριοτήτων.

21 • Προσθήκη δραστηριοτήτων αξιολόγησης στο μάθημα που δημιουργήθηκε • Διαίρεση του μαθήματος σε μεμονωμένα μαθησιακά αντικείμενα και δημιουργία μαθησιακών πακέτων σύμφωνα με το SCORM Το SCORM είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά πακέτα Τηλεκπαίδευσης • Αυτοαξιολόγηση και προσαρμογή του σχεδίου μαθήματος Ενέργειες

22 Δεύτερο μέρος του μαθήματος Μετά την πρώτη εισαγωγή στις multimedia εφαρμογές επικεντρωνόμαστε στην δημιουργία video. Αρχικά ένα κανονικό video από windows movie maker και ένα εικονικό από camStudio

23 ACTIVITY 1  Φτιάχνουμε ένα σύντομο video στο windows movie maker με το θέμα που μας ενδιαφέρει. Βάζουμε μουσική στο video και προσαρμόζουμε την διάρκεια του όσο η διάρκεια του τραγουδιου που επιλέξαμε. Στο τέλος βάζουμε τους τίτλους τέλους με τα ονόματα των συντελεστών. Το αποθηκέυουμε σε φάκελο σε προκαθορισμένη θέση σε μορφή WMV.

24 ACTIVITY 2  Με την βοήθεια του CamStudio ή του Camtasia studio κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση ενός θέματος που μας ενδιαφέρει και το « ντουμπλάρουμε » σε μια ξένη γλώσσα. Κατόπιν το αποθεκέυουμε σε μορφή AVI σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία σε ένα φάκελο στον υπολογιστή.

25 ACTIVITY 3  Ως τρίτη δραστηριότητα κάνουμε μια παρουσίαση σε power point και χρησιμοποιούμε animation,video και ενεργα ενεργά links προσπαθώντας να την κάνουμε επίσης πολύπλοκη στην δομή της.

26 Το τρίτο σκέλος του μαθήματος  Κοινός μας στόχος σε αυτό το μέρος του μαθήματος είναι να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό μάθημα στο Moodle.  X ρησιμοποιούμε ένα διακομιστή που βρίσκεται στο http://io.fpv.umb.sk/matematika/ στην οποία το Moodle χρησιμοποιείται για βελτίωση της παρουσίασης του μαθήματος.  Ο διαχειριστής επιτρέπει στους μαθητές να ζητήσουν τους προσωρινούς κανόνες του μαθήματος.

27 Παράδειγμα του μαθήματος " Τριγωνομετρικές συναρτήσεις "

28 Αλληλεπίδραση με τους φοιτητές  Μετά τη δημιουργία ενός νέου μαθήματος, οι μαθητές μαθαίνουν να διαχειρίζονται το μάθημα και να προσθέτουν στο μάθημα πόρους και λοιπές μαθησιακές δραστηριότητες υπό τη μορφή ◦ H λεκτρονικών διαλέξεων ◦ Τεστ : απαιτείται βάση δεδομένων με άφθονες έτοιμες ερωτήσεις. ◦ E ργασιών.

29 Η εισαγωγική σελίδα του μαθήματος Θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και την μέθοδο διδασκαλίας. Κατ ' αρχάς, πρέπει να περιέχει :  Θεματικό πλάνο του μαθήματος, μέθοδο αξιολόγησης και προϋποθέσεις για τη αξιολόγηση.  Χώρος για την επικοινωνία μαθητών - δασκάλων - φόρουμ συζήτησης,latest news, ημερολόγιο γεγονότων.

30 Η εισαγωγική σελίδα του μαθήματος  Ξεχωριστή ομάδα για την υποστήριξη - παρουσίαση, διαφάνειες και ούτω καθεξής.  Εργασίες - ασκήσεις, γραπτές εργασίες, εργασίες πάνω σε σεμινάρια και τα αποτελέσματα της συνεχούς αξιολόγησης τους.  Αποκλεισμός για επιπλέον κείμενα μελέτης και διδακτικού υλικού.

31 Η εισαγωγή των ερωτήσεων στο τεστ

32 Στο τέλος οι μαθητές μαθαίνουν για τις δυνατότητες επικοινωνίας στο μάθημα. Μπορούν να επικοινωνήσουν με 2 τρόπους κατά την διάρκεια του μαθήματος.  Σύγχρονα - λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, οι συμμετέχοντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους (chat room).  Ασύγχρονα - δεν λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή ( φόρουμ συζήτησης και e- mail).

33 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  H σύγχρονη εκπαίδευση εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιούνται οι διάφορες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στη μάθηση και στη διδασκαλία.  Είναι πολύ σημαντική η εξοικείωση της νεότερης γενιάς εκπαιδευτικών με την σύγχρονη τεχνολογία για τη βέλτιστη χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Η συμβολή μας μπορεί να χρησιμεύσει ως δείγμα επιτυχημένο λανσάρισμα έτοιμων εκπαιδευτικών μοντέλων στην πράξη.

34 REFERENCES  [1] VITKO, P., HORV Α THOV Α, D. 2008: Multim ι di α a ich využitie vo  vzdel α van ν. Bansk α Bystrica : Akad ι mia umen ν, 2008, ISBN 978-80-  89078-47-9  [2] HUBA, M., PIŠ Ϊ TOV Α -GERBER, K. 2007a: Z α klady e-vzdel α vania.  Bratislava Slovensk α technick α univerzita, 2007. 112 s. ISBN 978-80-  Figure 4. Inserting the questions to the test 89316-00-7  [3] HUBA, M., BIST Α K, P., FIKAR, M. 2007b: Autori e-vzdel α vania. Bratislava  : Slovensk α technick α univerzita, 2007. 214 s. ISBN 978-80-89316- 02-1  [4] MAGDIN, M., TUR Α NI, M., BURIANOV Α, M., VR Α BEL, M. 2009:  Projektovanie multimedi α lnych aplik α ci ν. Nitra : Univerzita Konštant ν na  Filozofa, 2009, ISBN 978-80-8094-626-5  https://www.youtube.com/watch?v=nzV1NmhC7ik

35

36


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Ν • Αναστασίου Κώστας • Βουρονίκος Μάκης • Δήμας Νίκος • Ελεμένογλου Κώστας • Ζωγοπούλου Άννα • Λύτος Γιώργος • Νίκας Παναγιώτης • Σταθάκη Αρετιάννα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google