Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο Κυριάκου Ιουλία Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο Κυριάκου Ιουλία Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο Κυριάκου Ιουλία Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα

2  Ως Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001). Ορισμός Ιατρικών Αποβλήτων

3  Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑΑΧ)  Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ)  Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα Απόβλητα (ΕΙΑΜΧ)  Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα Μολυσματικό και Τοξικό Χαρακτήρα (ΕΙΑΜΤΧ)  Απόβλητα Αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑΤΧ)  Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ) : Ραδιενεργά, Μπαταρίες, Συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.ά. Κατηγορίες Ιατρικών Αποβλήτων

4  Πηγές Ι.Α. είναι υγειονομικές μονάδες όπως:  Δημόσια θεραπευτήρια  Δημοτικοί υγιειονομικοί σταθμοί  Κέντρα αιμοδοσίας  Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια  Κτηνιατρεία  Απορρίματα που παράγονται εκτός νοσοκομείων, από ασθενείς με αναπνευστήρες ή με αιμοκάθαρση Προέλευση ιατρικών αποβλήτων

5 Ποσοστό της τάξης του 75% - 95% των ιατρικών αποβλήτων θεωρούνται μη επικίνδυνα.Τα 10-25% θεωρούνται επικίνδυνα με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου.. Πηγή: Air & Waste Management Association (AWMA), Medical Waste Disposal. Medical Waste Committee (WT-3), Technical Council, Air & Waste Management Association. J. Air,1994. Σύσταση Ι.Α

6  Το μέγεθος του νοσηλευτικού ιδρύματος  Το είδος του νοσηλευτικού ιδρύματος  Την αναλογία του προσωπικού ως προς τον αριθμό των κλινών  Τον αριθμό των επεμβάσεων που γίνονται  Το είδος των ασθένων που νοσηλεύονται  Το βαθμό ανακύκλωσης απορριμάτων  Την ερευνητική δραστηριότητα του ιδρύματος που επηρεάζει την παραγωγή ειδικών/μολυσματικών απορριμάτων.  Το διαφορετικό τρόπο προμήθειας αναγκαίων υλικών και τροφίμων. Η παραγωγή απορριμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:

7

8  Τα αστικού χαρακτήρα Ιατρικά απόβλητα (ΙΑ – ΑΧ) συλλέγονται σε κοινούς πλαστικούς σάκους  Τα αμιγώς μολυσματικά απόβλητα συλλέγονται σε ειδικά χαρτοκιβώτια (Hospital Box)  Τα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα απορρίματα συλλέγονται σε ανθεκτικούς σάκους, που φέρουν το ανεξίτηλο και ευδιάκριτο σήμα « Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα»  Τα αιχμηρά αντικείμενα (βελόνες, κοφτερά αντικείμενα, δίσκοι, υποδόριες σύριγγες κ.λ.π.) συλλέγονται σε ειδικούς κάδους (Approved Sharps Disposal Containers)  Τα τοξικά ιατρικά απόβλητα, όπως αμάλγαμα  που εμπεριέχουν άργυρο, τα συλλέγουμε σε ειδικά δοχεία (απαργυρωτές)  Οι άχρηστες ή ληγμένες φαρμακευτικές ουσίες επιστρέφονται στο φαρμακείο της μονάδας για απόσυρση και τοποθετούνται σε ειδικό περιέκτη. Συλλογή ιατρικών αποβλήτων

9 Κάδοι και δοχεία απόρριψης και μεταφοράς αποβλητων

10  Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων πρέπει να περιλαμβάνει:  Τον προσδιορισμό των Υπευθύνων για την εποπτεία και την τήρηση των μέτρων, των όρων και των περιορισμών στη διαχείριση τους  Τις κατηγορίες των αποβλήτων που παράγονται στην Υγειονομική Μονάδα  Τον διαχωρισμό, τη συλλογή, τη μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση εντός της Υγειονομικής Μονάδας Διαχείριση και επεξεργασία

11  Την επεξεργασία και την τελική διάθεση τους  Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διαχείριση τους  Την εκπαίδευση του προσωπικού  Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

12  Μάσκες προσώπου ανάλογα με την εργασία  Γυαλία ανάλογα με την εργασία  Φόρμα προστασίας (υποχρεωτικό)  Βιομηχανικές ποδιές  Ποδονάρια ή μπότες (υποχρεωτικό)  Γάντια ιατρικό και προσωπικό νοσηλευτικό προσωπικό ή χοντρά γάντια για εργάτες απορριμάτων Προστατευτικός εξοπλισμός

13 Μέθοδοι επεξεργασίας-Κριτήρια επιλογής  Αποτέφρωση  Πυρόλυση  Αποστείρωση  Απολύμανση με μικροκύματα  Χημική απολύμανση  Το είδος των αποβλήτων  Η ποσότητα  Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου  Η σταθερή ποιότητα  Το κόστος

14 Πίνακας για την επεξεργασία των αποβλήτων

15 Επιπτώσεις για το περιβάλλον και αντιμετώπιση Παρατηρείται αυξημένη ρύπανση  του αέρα  των υπόγειων νερών  του εδάφους Τρόποι αντιμετώπισης Χρήση πετρελαίου diesel Συντήρηση-καθαρισμός καυστήρα διαθέσιμο και σε καλή κατάσταση το δίκτυο ύδατος παροχής και αποχέτευσης συνεπής εφαρμογή του διαχωρισμού απορριμάτων

16

17  Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων  Επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου  Ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του νοσηλευτικού και ιατρικού δυναμικού Στόχοι-Συμπεράσματα

18 [1] «Διαχείριση των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων» Φ Καρυστινάκη, Ε Αδάμου. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 70, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, 2008. [2] «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Γιαννοπούλου Ευδοξία, Βύρλιος Κωνσταντίνος, Ζιάμπα Βασιλική. http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtFIN.pdf 26 Μαΐου 2010. http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtFIN.pdf 26 Μαΐου 2010 [3] «Σε χωματερές καταλήγουν σχεδόν όλα τα νοσοκομειακά απόβλητα» www.in.gr 31 Αυγ. 2011 [4] «Ιστοσελίδα: ΕΕΔΣΑ» Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, http://www.eedsa.gr. [5] «Νοσοκομειακά Απόβλητα: Κίνδυνοι για την Υγεία των Εργαζομένων» ΕΙΣΗΓΗΣΗ Β.ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγητή Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. ΤΕΕ, Αθήνα, 2 Φεβ., 2005. [6] «Ιστοσελίδα: Μηχανή αναζήτησης WEB Google» www.google.gr. [7] «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ» Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α. Ν. Θ. «Θεαγένειο» [8] «Ιστοσελίδα: Κ.Ε.Ε» Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας http://www.kee.gr [9] «Ιστοσελίδα:WHO» Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, http://www.who.int/topics/medical_waste/en/. http://www.who.int/topics/medical_waste/en/ Βιβλιογραφία

19 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!


Κατέβασμα ppt "Διάθεση αποβλήτων στο κλινικό εργαστήριο Κυριάκου Ιουλία Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα Χριστοφή Μαρία-Ιωάννα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google