Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 Hμερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Ερευνητικού Έργου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 24 Ιανουαρίου 2013 Δρ Χρυσάνθη Κάτζη, Frederick Research Centre pre.kch@frederick.ac.cy Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα: Aειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 Κοινωνικές, Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Δράση: Παιδεία Frederick Research Centre

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ •Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας •Συγχρηματοδότηση: Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ. •Συνεργαζόμενοι Φορείς: –Frederick Research Centre (Ανάδοχος Φορέας), –Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, –University of Karlsruhe (Γερμανία), –University of Alberta (Καναδάς) •Διάρκεια: Σεπτ. 2010 – Ιαν. 2013

3 Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί μια ριζοσπαστική μορφή εκπαίδευσης τα χαρακτηριστικά της οποίας συνάδουν με αυτά της ποιοτικής εκπαίδευσης (quality education):  Προσανατολισμός στο μέλλον  Πολιτικός, κοινωνικός και κριτικός χαρακτήρας  Μεταρρυθμιστικός χαρακτήρας με προσανατολισμό στη δράση και την κοινωνική αλλαγή για την επίλυση σύγχρονων ζητημάτων  Στηρίζεται στην αμφισβήτηση, την αναζήτηση, την επινόηση, την διερεύνηση, τον προβληματισμό, την επαγρύπνηση  Προσανατολίζεται στην ανάπτυξη αξιών (δημοκρατία, ισότητα…)  Οδηγείται μέσα από την αβεβαιότητα, την επανατοποθέτηση και τον επαναπροσδιορισμό.

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ: Η πολυπλοκότητα της έννοιας και του περιεχομένου της ΕΑΑ, μπορεί να αξιοποιηθεί ως το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (ΝΕ) στην εκπαίδευση, αφού παρέχει ευκαιρίες για απόκτηση πλούσιων παιδαγωγικών εμπειριών και δεξιοτήτων από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και προωθεί την επίτευξη απαραίτητων, εκπαιδευτικών στόχων όπως η ανάπτυξη κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους και αξιών.

5 Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη της σημασίας των προγραμμάτων ένταξης νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση μέσα από το πλαίσιο της ΕΑΑ, τόσο σε σχέση με τη μελλοντική επαγγελματική τους πρακτική, όσο και σε θέματα ΕΑΑ.

6 ΔΕ3. Αξιολόγηση Αναγκών ΔΕ1. Διαχεί- ριση του έργου (α) Ανάπτυξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ΝΕ (ΕΑΑ) (β) Ανάπτυξη Προγραμμάτων Εκπαίδευσης μεντόρων Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης ΝΕ (ΕΑΑ) Υλοποίηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης μεντόρων ΔΕ7. Προετοιμασία πακέτου ένταξης ΝΕ, μέσω ΕΑΑ ΔΕ2. Διάχυση – εκμετάλ- λευση αποτε- λεσμάτων ΔΕ6. Στήριξη ΝΕ σε σχολική βάση ΔΕ4. ΔΕ5. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

7 Φάση Α (Αξιολόγηση αναγκών): Το έργο ξεκίνησε με αξιολόγηση των αναγκών των νεοεισερχόμενων, κυρίως σε θέματα ΕΑΑ με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε Παγκύπρια βάση σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Παράλληλα διεξήχθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με νεοεισερχόμενους δάσκαλους και νηπιαγωγούς.

8 •Φάση Β: Προπαρασκευαστική φάση έρευνας Ι&ΙΙ Ανάπτυξη προγράμματος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που θα συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου στα σχολεία. Ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων για τη συλλογή δεδομένων κατά την υλοποίηση του έργου στα σχολεία. Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, 4 & 5 Φεβρουαρίου το 2012. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά 46 εκπαιδευτικοί (18 ΝΕ & 11 ΜΕ δημοτικής εκπαίδευσης και 6 ΝΕ & 11 ΜΕ προδημοτικής). Αξιολόγηση συναντήσεων (φύλλα αξιολόγησης και προσωπικές συνεντεύξεις)

9

10

11

12

13

14

15

16 •Φάση Γ: Υλοποίηση έργου στα σχολεία Συμμετέχοντες 13 νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, 3 νεοεισερχόμενες νηπιαγωγοί και 8 φοιτήτριες νηπιαγωγοί με τους μέντορες τους. Τρόπος ανάθεσης μεντόρων / νεοεισερχομένων - διευκόλυνση συνεργασίας. - 1 μέντορας / 1-3 νεοεισερχόμενους Ο κάθε νεοεισερχόμενος, με βοήθεια και καθοδήγηση από τον μέντορα του έπρεπε να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει σειρά μαθημάτων σε σχέση με την ΕΑΑ. Συλλογή δεδομένων: Ημερολόγιο νεοεισερχομένων και ημερολόγιο μεντόρων

17

18 Η τελευταία φάση αφορά στην οικοδόμηση πρότασης ενταξιακού προγράμματος με πλαίσιο αναφοράς την ΕΑΑ


Κατέβασμα ppt "Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google