Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TRIKALA, GREECE Kick of meeting 18-19 / 03 / 2010 Municipality of Trikala Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA) Greek Republic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TRIKALA, GREECE Kick of meeting 18-19 / 03 / 2010 Municipality of Trikala Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA) Greek Republic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TRIKALA, GREECE Kick of meeting 18-19 / 03 / 2010 Municipality of Trikala Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA) Greek Republic

2 κ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ Δήμαρχος Πύλης, Μέλος ΔΣ Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Τρικάλων (ΤΕΔΚ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) New architecture for local government and decentralized governance in Greece Νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση στην Ελλάδα Mr Constantine KOUFOGAZOS Mayor of Pyli, Member of the Board of Local Union of Municipalities and Communities of Trikala (TEDK)

3 The city of Trikala   LOCATION : Trikala (the city) is the capital of the Province and Is located in central Greece near the famous rocks of ‘METEORA’   DEMOGRAPHIC DATA - The Municipality of Trikala is consisted from the city of Trikala and 13 settlements that are situated within 5 kilometres around the city of Trikala.   EXTENSION: 75.000 acres   POPULATION: 57.914 inhabitants (census of 2001) → real population: 75.000 inhabitants → daily average number of people moving in the city: 85.000.   Concentrates all the important economic, cultural, athletic and other activities of the Prefecture.

4 Trikala’s Municipal Enterprise for Social Development (D.E.K.A.) D.E.K.A. was established according to the guidelines and policies of the European Community concerning local and regional issues. MAIN SECTORS OF INTEREST A. A.HUMAN RESOURCES B. SME'S C. ENVIRONMENT D. TOURISM Experience in E.U. programs :   PROGRAM MED   URBACT II   INTERREG IIIC:   INTERREG IIIB MEDOCC   EQUAL Med-Mutual Learning Program   Integrated interventions in favor of women in the Region of Thessaly   Support of vulnerable groups in the Prefecture of Trikala II And many other national and European programs

5 The city of Trikala Litheos river Matsopoulos’ Park Castle hill, Old city Saint Ilias hill Mosque Main natural landscapes and cultural elements

6 CURRENT SITUATION OF LOCAL AUTHORITIES IN GREECE • 13 Regions • 54 Prefectures (Second level of Local Government) • 1034 Municipalities & Communities (First level of Local Government) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • 13 Περιφέρειες • 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (β’ βαθμός ΤΑ) • 1034 Δήμοι & Κοινότητες (α’ βαθμός ΤΑ)

7 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13 Διοικητικές Περιφέρειες 1. Αττική 2. Στερεά Ελλάδα 3. Κεντρική Μακεδονία 4. Κρήτη 5. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6. Ήπειρος 7. Ιόνια νησιά 8. Βόρειο Αιγαίο 9. Πελοπόννησος 10.Νότιο Αιγαίο 11. Θεσσαλία 12. Δυτική Ελλάδα 13. Δυτική Μακεδονία •Ιδρυτικός νόμος : Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δημοκρατικός Προγραμματισμός». Η λέξη Περιφέρεια, όπως χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο νόμο αλλά και στους επακόλουθους αυτού (Ν. 2503/1997 & 2218/1994), έχει διπλή σημασία: • Η Περιφέρεια αποτελεί γεωγραφική μονάδα που έχει συγκεκριμένα όρια, εδαφική έκταση, πληθυσμό και έδρα, • Η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική μονάδα και αποτελείται από όργανα και υπηρεσίες. • Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας με τις υπ' αυτόν υπηρεσίες και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Περιφέρεια αποτελεί μία αυτοτελή ενιαία Διοικητική Μονάδα αποκέντρωσης της Κρατικής Διοίκησης με αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και εφαρμογής των πολιτικών για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. CURRENT SITUATION 13 Administrative Regions

8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες χωρίζονται σε 51 νομούς με 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις • Ο Νομός Αττικής διαιρείται διοικητικά σε 4 νομαρχίες: Νομαρχία Αθηνών, Νομαρχία Πειραιά, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Νομαρχία Δυτικής Αττικής. Τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα (όπως αποκαλούνται επισήμως) Αθηνών και Πειραιώς συγκροτούν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς, γνωστή και ως «Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς». Επίσης: • Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης («Υπερνομαρχία Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης») περιλαμβάνει τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης. • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου - Ροδόπης («Υπερνομαρχία Έβρου-Ροδόπης CURRENT SITUATION The 13 administrative regions are divided in 51 counties of 54 Prefectures

9 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Περιφέρεια Θεσσαλίας  Αποτελείται από τους Νομούς Καρδίτσας, Λαρίσης, Μαγνησίας και Τρικάλων  Έκταση : 14.036 χλμ2 (10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας).  Πληθυσμός : 743.075 κάτοικοι (1998) (7,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας). CURRENT SITUATION Region of Thessaly  Consisted by the prefectures of Karditsa, Larisa, Magnesia and Trikala  Area: 14,036 km2 (10.6% of the total area of the country).  Population: 743,075 inhabitants (1998) (7.1% of total population).

10 Πληθυσμός : 149.548 Έκταση σε τετρ.χιλ.: 3.389 Ορεινή έκταση : 66% Ημι-ορεινή έκταση : 14% Πεδινή έκταση : 20% Αποτελείται από : 23 Δήμους & 3 Κοινότητες Prefectural Administration of Trikala Νομός (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) Τρικάλων Population: 149.548 Size in km2.: 3389 Mountainious area: 66% Semi-mountainous area: 14% Lowland area: 20% It consists of: 23 municipalities and 3 communities

11 ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Γενική περιγραφή GREEK REPUBLIC Ministry Of Interior Decentralization And Electronic Governance PLAN “KALLIKRATIS” General description

12 Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 1.Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση 2.Δευτεροβάθμια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 3.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Plan “KALLIKRATIS” Principles of legislative initiative for the new architecture of local and decentralized administration 1. 1.Primary Local Authorities 2. 2.Secondary Regional Authorities 3. 3.Decentralized Administration

13 1.Primary Local Authorities 1. Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση 370 Δήμοι Σε 370 από τους 1.034 δήμους και κοινότητες. Κάθε νησί και δήμος Αρμοδιότητες  Πρόνοια και υγειονομικός έλεγχος  Ανέγερση νέων κτιρίων  Ένταξη μεταναστών  Λαϊκές αγορές  Αδειοδοτήσεις και έλεγχος των τοπικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων  Πολιτική προστασία Σε 2.000 μειώνονται τα 6.000 Νομικά Πρόσωπα και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 370 Municipalities In 370 of the 1,034 municipalities and communities. Every island a Municipality Responsibilities • • Welfare and health measures • • Construction of new buildings • • Integrating immigrants • • Markets • • Licensing and controling of local and social activities • • Civil protection The 6000 legal entities and Municipal Enterprises are reducedn 2000 Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’

14 Municipal Governance System Σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’

15 Τοπικά Συμβούλια  Τοπικά Διαμερίσματα έως 500 κατοίκους  1 Μέλος  Τοπικά Διαμερίσματα έως 1.000 κατοίκους  3 Μέλη  Τοπικά Διαμερίσματα άνω των 1.000 κατοίκων  5 Μέλη Τα Τοπικά Συμβούλια εκλέγουν Πρόεδρο, ο οποίος συμμετέχει στο Δ.Σ. και στην Εκτελεστική Επιτροπή (όταν συζητούνται θέματα τοπικού χαρακτήρα για το διαμέρισμά του.) Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Local Councils   Local departments up to 500 residents  1 Member   Local departments up to 1,000 residents  3 Members   Local departments of over 1,000 residents  5 Members The Local councils elect the President, who participates in Board and Executive Committees (when issues local to the apartment are discussed)

16 2. Secondary Regional Authorities 2. Δευτεροβάθμια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Περιφερειάρχης : Αιρετός, με ηγετικό ρόλο για το συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Θα αποφασίζει για :  Τους Αντιπεριφερειάρχες  Το Περιφερειακό Συμβούλιο  Την Περιφερειακή Επιτροπή  Την Εκτελεστική Επιτροπή  Το Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας Ο περιφερειακός Συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση, θα έχει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών. Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Regional System of Government The Region Leader: Elected with a leading role in coordinating actions of the Regional Government He/She will decide about the : • • The Vice-Regional Leaders • • The District Council • • The Regional Committee • • The Executive Committee • • The Consultation Council of the Region The Regional Counsel for Citizens and Businesses, shall be responsible for the mediation amogst citizens.

17 Επτά (7) Γενικές Διευθύνσεις Θα αντικαταστήσουν τις 13 κρατικές περιφέρειες Αρμοδιότητες :  Μεταναστευτική πολιτική  Χωροταξία – Πολεοδομία  Περιβάλλον  Δάση 3. Decentralized Administration 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’ Seven (7) General Directorates Shall replace the 13 State Regions Responsibilities : • •Immigration policy • •Planning - Urban Planning • •Environment • •Forests

18 THE HISTORICAL EVOLUTION OF LOCAL AUTHORITIES IN TRIKALA PREFECTURE --------- Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο του κ. Βασ. Παπαευθυμίου (πρ. δημάρχου) Εκδ. ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων (2009)

19 From the 14 Municipalities in 1883 …

20 .. to the first 101 communities in 1912 and …. to the 146 Local Authorities in 1991..

21 …. to the 16 Councils in the Region in 1994 …

22 … to the 23 Municipalities and 3 Communities in 1998 (Kapodistrias 1).

23 Plan ‘KALLIKRATHS’ - 2011 … ? …Towards a New Administrative Reformation … Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» - 2011 … ?

24 SCENARIO OF 6 MUNICIPALITIES ΣΕΝΑΡΙΟ 6 ΔΗΜΩΝ Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΤΑ

25 HISTORICAL EVOLUTION ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

26 1883 First form Αρχική μορφή Τρίκκαλα (5.563), Αγία Κυριακή (167), Βράνοι [Κηπάκι] (45), Ριζαριόν (216), Κόκκινος Πύργος (111), Πυργετός (319), Λογγάκι (60), Λόγγος Αχμέτ Αγά {Λόγγος} (55), Φλαμούλι (ακατοίκητο), Αγία Μονή (289), Σαράγια (249), Καρυαί (115), Αλή Καρά (248), Σωτήρα (154), Σελίμογλον (32), Μέρτζι Μεγάλον {Μεγ. Κεφαλόβρυσο}(267), Μέρτζι Μικρόν {Κεφαλόβρυσο} (450), Λέστενον {Διπόταμος} (111), Ζαπτσαίοι {Αγ. Απόστολοι} (195), Μπουχούνιστα {Μεγαλοχώρι}(530), Γλήνος (198), Πατουλιά (121), Κουρμπαλί {Φανερωμένη} (269), Ρόγγια (100), Νομή (220), Μεγάλα Καλύβια (941), Σερβωτά (256). ΕΤΟ ΣΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 188921.622 189630.387 190725.793 Αργότερα προσαρτήθηκε ο Πύργος

27 1998 final form τελική μορφή Καποδίστριας 1

28 Motion by Motion by : Πρόταση από το : Plan “KALLIKRATIS” Σχέδιο ‘Καλλικράτης’ Spatial Distribution of New Municipalities of Trikala Prefecture Χωροταξική Κατανομή Νέων Δήμων Νομού Τρικάλων

29 Αποτελείται από τους ΔΗΜΟΥΣ 1. 1. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2. 2. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 3. 3.ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 4. 4. ΚΟΖΙΑΚΑ 5. 5.Μ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 6. 6.ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ και τους Οικισμούς 1. 1. Πηγή, Δροσερό, Μουριά του Δήμου ΓΟΜΦΩΝ 2. 2. Φήκη, Ελευθεροχώρι, Παραπόταμος του Δήμου ΠΙΑΛΕΙΩΝ

30 Στατιστικά Στοιχεία Έκταση (Km 2 ) Αριθμός Τοπικών Διαμερισμά των Πυκνότητα (m 2 / κάτοικο) ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2.927439,762313,58 ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2.311921,83339,45 ΚΟΖΙΑΚΑ 2.503859,193423,65 Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 3.021345,333215,01 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 57.914869,20501,19 ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 3.946876,329419,34 ΠΗΓΗ 1.1921 1 ΔΡΟΣΕΡΟ 4461 1 ΜΟΥΡΙΑ 5931 1 ΦΗΚΗ 1.3072 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 5391 1 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 4571 1 Σύνολο - 1 77.15647311,65522 Όνομα ΟΤΑΑρ. ΟικισμώνΠληθυσμός

31 Thank you for your attention ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "TRIKALA, GREECE Kick of meeting 18-19 / 03 / 2010 Municipality of Trikala Trikala Municipal Enterprise for Social Development (DEKA) Greek Republic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google