Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Γερμανικά • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: εξετάσεις (Μπέννινγκ) • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: επιμόρφωση (Βηδενμάιερ) • Επίπεδο Β1 (Κουτίβα)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Γερμανικά • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: εξετάσεις (Μπέννινγκ) • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: επιμόρφωση (Βηδενμάιερ) • Επίπεδο Β1 (Κουτίβα)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Γερμανικά • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: εξετάσεις (Μπέννινγκ) • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: επιμόρφωση (Βηδενμάιερ) • Επίπεδο Β1 (Κουτίβα) • Σχεδιασμός της Κ.Ε.Ε.: Αλλαγές στα γνωστά επίπεδα, νέο επίπεδο Α1/Α2 (Μπέννινγκ)

2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ΕΠΕΑΕΚ Οι κυριότερες δραστηριότητες της επιστημονικής ομάδας των γερμανικών – μέρος 1: εξετάσεις

3 Φορείς του ΕΠΕΑΕΚ για το ΚΠΓ (Γερμανικά)  Υπουργείο Παιδείας  Πανεπιστήμιο Αθηνών  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, επιστημονικούς και διοικητικούς φορείς. Στα γερμανικά μεταξύ άλλων: συνάδελφοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστήμιου Dortmund και του Πανεπιστήμιου Tübingen.

4 Υποέργο: Εξετάσεις στα Γερμανικά (Πακέτα Εργασίας)  Π.Ε. 1: Περιγραφή / ανάλυση συστημάτων πιστοποίησης  Π.Ε. 2: Τράπεζα υλικού  Π.Ε. 3: Τράπεζα δοκιμασιών  Π.Ε. 4: Ολοκληρωμένα όργανα μέτρησης  Π.Ε. 5: Οδηγίες βαθμολόγησης  Π.Ε. 6: Στατιστική ανάλυση, ερμηνεία  Π.Ε. 7: Όργανα μέτρησης συγκριτικά με άλλα συστήματα  Π.Ε. 8: Αυτό-διάγνωση

5 Ψηφιακές Τράπεζες Θεμάτων: Βήματα ανάπτυξης Ψηφιακές Τράπεζες 1. Τράπεζα υλικού Επιλογή κειμένων, ήχου και φωτογραφιών Εσωτερική αξιολόγηση Ένταξη του υλικού στο ψηφιακό σύστημα 2. Τράπεζα δοκιμασιών (ενοτήτων της εξέτασης) Επιλογή κειμένων, ήχου και φωτογραφιών για τη αντίστοιχη ενότητα Ανάπτυξη ασκήσεων (items) Εσωτερική αξιολόγηση και διόρθωση 3. Ολοκληρωμένα όργανα μέτρησης Πιλοτική φάση Item analysis Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και διορθώσεις Σύνθεση των τεστ

6 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και ΕΠΕΑΕΚ Οι κυριότερες δραστηριότητες της επιστημονικής ομάδας των γερμανικών – μέρος 2: επιμόρφωση

7 Υποέργο: Επιμόρφωση Συγκρότηση σώματος εξεταστών και βαθμολογητών για τα Γερμανικά (Πακέτα Εργασίας)  Π.Ε. 1: Επιλογή των εξεταστών και βαθμολογητών  Π.Ε. 2: Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού και διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων των εξεταστών  Π.Ε. 3: Έλεγχος δεξιοτήτων επιμορφωμένων εξεταστών  Π.Ε. 4: Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού και εκπαίδευση βαθμολογητών  Π.Ε. 5: Έλεγχος δεξιοτήτων βαθμολογητών

8 Επιλογή εξεταστών και βαθμολογητών  Έλεγχος αιτήσεων με τα συνημμένα τεκμήρια (συν. 1053 - Αθήνα (476)/ Θεσσαλονίκη (386)/ Κρήτη (59)/ Πελοπόννησος (56)/ Ιωάννινα (50))  Διενέργεια συνεντεύξεων  Εκπόνηση καταλόγου εκπαιδευτικών  Επιλογή εξεταστών (300-450) και βαθμολογητών (20-30)

9 Επιμορφωτικά σεμινάρια εξεταστών και βαθμολογητών  Παραγωγή επιμορφωτικού υλικού από την επιστημονική ομάδα ΕΚΠΑ (έντυπο υλικό, DVD)  Επιμορφωτικά σεμινάρια Νοέμβριος 2007  Επιμορφωτικά σεμινάρια Μάιος 2008 Αθήνα/ Θεσσαλονίκη/ Κρήτη/ Ιωάννινα/ Πελοπόννησος

10 Πρόγραμμα σεμιναρίων Νοεμβρίου 2007 Συνεντεύξεις/ Σεμινάρια ΑΘΗΝΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΡΗΤΗ συνεντεύξεις 23/914/106/10 σεμινάρια 21/104/117/10 Σεμινάριο επιμορφωτών 22/9 και 20/10

11 Έλεγχος δεξιοτήτων εξεταστών και βαθμολογητών  Εκπόνηση ερωτηματολογίου  Παρακολούθηση στο έργο και συλλογή στοιχείων  Συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων  Τελική αξιολόγηση εξεταστών/ βαθμολογητών  Κατάρτιση/ ενημέρωση καταλόγου, σχέδιο πιστοποίησης

12 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επίπεδο Β1

13 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  2003 Eπίπεδο Β2  2005 Επίπεδο Γ1  2007 Επίπεδο Β1

14 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Grundstufe A1 Επίπεδο βασικής γνώσης A2 Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης B1 Επίπεδο μέτριας γνώσης Mittelstufe B2 Επίπεδο καλής γνώσης Γ1 Επίπεδο πολύ καλής γνώσης Oberstufe

15 PHASEN (Ενότητες) 1.Leseverstehen (Κατανόηση γραπτού λόγου) 2.Schriftlicher Ausdruck und Sprachmittlung (Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διαμεσολάβηση) 3.Hörverstehen (Κατανόηση προφορικού λόγου) 4.Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung (Παραγωγή προφορικού λόγου και διαμεσολάβηση)

16 Phase 1 LESEVERSTEHEN • Τα κείμενα είναι συντομότερα και λιγότερο σύνθετα • Οι υποψήφιοι απαντούν σε 40 κλειστά ερωτήματα μαυρίζοντας ένα κουτάκι του μηχανογραφικού απαντητικού εντύπου • Οι υποψήφιοι απαντούν σε 10 ανοιχτά ερωτήματα γράφοντας μία ή περισσότερες λέξεις στο μηχανογραφικό απαντητικό έντυπο

17 Phase 2 SCHRIFTLICHER AUSDRUCK UND SPRACHMITTLUNG • Παραγωγή γραπτού λόγου: Τα κείμενα που απαιτείται να παράγουν oι υποψήφιοι είναι λιγότερο σύνθετα τόσο σε επίπεδο γλωσσικό όσο και σε επίπεδο ιδεών. Επίσης είναι πιο σύντομα. (Ως προς τα είδη κειμένων βλ. «Κοινές προδιαγραφές της εξέτασης» http://www.ypepth.gr/kpg) http://www.ypepth.gr/kpg • Διαμεσολάβηση: Σχετίζεται με την ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικής ή συμβατικής αλληλογραφίας, δηλ. oι υποψήφιοι απαντούν σε επιστολή, σημείωμα, email, SMS με ένα αντίστοιχο κείμενο

18 Phase 3 HÖRVERSTEHEN • Τα κείμενα που απαιτείται να κατανοήσουν oι υποψήφιοι είναι πιο σύντομα και είναι λιγότερο σύνθετα τόσο σε επίπεδο γλωσσικό όσο και σε επίπεδο ιδεών • Ο λόγος που ακούν οι υποψήφιοι είναι φυσικός αλλά ηχογραφημένος, ώστε να μη δημιουργεί δυσκολία ο γρήγορος ρυθμός ομιλίας ή οι «θόρυβοι βάθους» • Τα κείμενα ακούγονται συνήθως 2 φορές • Απαντούν σε 15 ερωτήματα μαυρίζοντας ένα σημείο του εντύπου • Απαντούν σε 5 ερωτήματα γράφοντας την απάντηση στο έντυπο

19 Phase 4 MÜNDLICHER AUSDRUCK UND SPRACHMITTLUNG • Προφορική παραγωγή Οι υποψήφιοι απαντούν σε απλές προσωπικές ερωτήσεις. • Προφορική διάδραση Οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήματα γύρω από ένα θέμα που προσδιορίζεται οπτικά και καμιά φορά και λεκτικά (λ.χ. εικόνα με λεζάντα) • Προφορική διαμεσολάβηση Μεταφορά πληροφοριών από ένα ελληνικό κείμενο στη γερμανική γλώσσα, με ακροατή τον/την συνυποψήφιο/συνυποψήφια και τον/την δεύτερο/η βαθμολογητή/τρια

20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ Ενότητα Αριθμός ερωτημάτων Βαθμολογία Χρονική διάρκεια ΄Εκταση κειμένων Leseverstehen50 (40+10) 25/8 (50x0,5) 60’ 700-1.000 λ. Schriftlicher Ausdruck und Sprachmittlung 2 30/9 40’ 160-200 λ. Hörverstehen 20 (15+5) 25/8 (15x1+5x2) 15 -20’Περίπου 400-600 λ. Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung απροσδιόριστος 20/6 15-20/2=9’(για κάθε υποψήφιο απροσδιόριστη

21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ • Η τυπολογία είναι «κλειστή», δηλ. δεν αλλάζει εάν δεν έχουν ενημερωθεί έγκαιρα (έναν τουλάχιστον χρόνο πριν) οι ενδιαφερόμενοι. • Ωστόσο για να αποφευχθεί η υπέρμετρη τυποποίηση, δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς που ετοιμάζουν τα θέματα να μην επιλέγουν σε κάθε εξεταστική περίοδο τον ίδιο τύπο δοκιμασίας, και μάλιστα στην ίδια θέση του τεστ, αλλά να διαφοροποιούν τις δοκιμασίες σε μέγιστο ποσοστό 15%. • Οι οδηγίες σε όλες τις δοκιμασίες δίνονται στη Γερμανική, ενίοτε και στην Ελληνική. Ωστόσο δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να εκφραστούν στην Ελληνική, ούτε γραπτά ούτε προφορικά.

22 Για περισσότερες πληροφορίες http://www.ypepth.gr/kpg

23 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Σχεδιασμός της Κ.Ε.Ε.: - Αλλαγές στα γνωστά επίπεδα (από 11/07) - Νέο επίπεδο Α1/Α2

24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Επίπεδο:A1, A2B1, B2Γ1 (Γ2) Τύπος item:ΕπιλογήΣυµπλήρ.ΕπιλογήΣυµπλήρΕπιλογήΣυµπλήρ. Αριθµός:301040106010 Μονάδες:1510205 5 Σύνολα:40 items > 25 µον.50 items > 25 µον.70 items > 25 µον. Διάρκεια εξέτασης:50 λεπτά της ώρας (1,25 λεπτά ανά item) 60 λεπτά της ώρας (1,20 λεπτά ανά item) 85 λεπτά της ώρας (1,21 λεπτά ανά item)

25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ Β ΚΑΙ Γ Επίπεδο:B1, B2Γ1 (Γ2) Τύπος item:ΕπιλογήΣυµπλήρΕπιλογήΣυµπλήρ. Αριθµός:155205 Μονάδες:1510205 Σύνολα:20 items > 25 µον.25 items > 25 µον. Διάρκεια εξέτασης: 20 λεπτά της ώρας (1 λεπτό ανά item) 25 λεπτά της ώρας (1 λεπτό ανά item)

26 Νέα επίπεδα  Νέες εξετάσεις για τα επίπεδα Α1 και Α2  Διαβαθμισμένη εξέταση  Ομάδα στόχο νεαρής ηλικίας (?)  Ανάπτυξη δείγματος εξέτασης μέχρι τέλος του 2007 (ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ)  Πρώτη εξέταση: Μάιος 2008

27


Κατέβασμα ppt "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Γερμανικά • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: εξετάσεις (Μπέννινγκ) • ΚΠΓ και ΕΠΕΑΕΚ: επιμόρφωση (Βηδενμάιερ) • Επίπεδο Β1 (Κουτίβα)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google