Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αν το παιδί σας εκδηλώνει κάποια από τα παρακάτω ζητήστε τη γνώμη παιδιάτρου :  Δε χαμογελά ή δεν έχει χαρούμενες εκφράσεις από την ηλικία των 6 μηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αν το παιδί σας εκδηλώνει κάποια από τα παρακάτω ζητήστε τη γνώμη παιδιάτρου :  Δε χαμογελά ή δεν έχει χαρούμενες εκφράσεις από την ηλικία των 6 μηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αν το παιδί σας εκδηλώνει κάποια από τα παρακάτω ζητήστε τη γνώμη παιδιάτρου :  Δε χαμογελά ή δεν έχει χαρούμενες εκφράσεις από την ηλικία των 6 μηνών ή έπειτα.  Καμία αμφίδρομη ανταλλαγή ήχων, χαμόγελου ή άλλων εκφράσεων του προσώπου στους 9 μήνες.  Δεν υπάρχει βάβισμα στους 12 μήνες.  Καμία αμφίδρομη ανταλλαγή χειρονομιών όπως δείξιμο, άπλωμα με το χέρι στους 12 μήνες.  Καμία λέξη σε ηλικία 16 μηνών.  Δεν λέει προτάσεις 2 λέξεων με νόημα στους 24 μήνες.  Απώλεια λόγου ή κοινωνικών δεξιοτήτων σε οποιαδήποτε ηλικία.

3  Είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση με στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς και του πώς αυτή επηρεάζεται από το περιβάλλον.  Η « συμπεριφορά » αναφέρεται σε πράξεις και δεξιότητες.  Το « περιβάλλον » περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιρροή - φυσική ή κοινωνική - που πιθανόν οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς κάποιου.

4  Η αποτελεσματική παρέμβαση που βασίζεται στην ΕΑΣ δεν είναι ένα σύνολο τεχνικών  αντίθετα, ο θεραπευτής προσαρμόζει το θεραπευτικό πλάνο στις δεξιότητες, στις ανάγκες και στις προτιμήσεις του παιδιού αλλά και της οικογενειακής κατάστασης.  Έτσι το πρόγραμμα ενός παιδιού θα διαφέρει από ένα άλλο.

5  Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί ποικιλία συμπεριφορικών - αναλυτικών τεχνικών ( κύκλος συστηματικής διδασκαλίας, προγράμματα αυτοαπασχόλησης, παροχή τμηματικής βοήθειας, διδασκαλία αλυσιδωτών αντιδράσεων, κ. ά.).  Οι γονείς ή / και άλλα μέλη της οικογένειας ή πρόσωπα φροντίδας εκπαιδεύονται έτσι ώστε να είναι σε θέση να στηρίξουν τη μάθηση κατά τη διάρκεια της ημέρας.  Η ημέρα του παιδιού δομείται έτσι ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για μάθηση - τόσο σε συνθήκες δομημένες όσο και σε αυθόρμητες με σκοπό την απόκτηση και εξάσκηση δεξιοτήτων εκ μέρους του παιδιού.

6  Το παιδί λαμβάνει θετική ενίσχυση ( προσωδία, χάδι, επιβράβευση, φαγώσιμο, αγαπημένο παιχνίδι ) για την εκδήλωση των επιθυμητών συμπεριφορών.  Δίνεται έμφαση στις θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στη μάθηση στα πλαίσια ευχάριστων δραστηριοτήτων.  Δεν λαμβάνει ενίσχυση όταν εκδηλώνει διασπαστικές συμπεριφορές ( κραυγές, αυτοτραυματισμοί κ. λ. π ) ( Δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις συμπεριφορές ).

7  40 ώρες / εβδομάδα  Αναλογία παιδιού - θεραπευτών 1:1  Εκπαίδευση γονέων  Υπό εποπτεία ένταξη στο σχολείο  Τακτική αξιολόγηση προόδου

8  Το παιδί λαμβάνει πρώιμη εντατική παρέμβαση τουλάχιστον 25 ώρες εβδομαδιαίως.  Οι θεραπευτές πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και να έχουν εξειδίκευση στον αυτισμό.  Οι θεραπευτικοί στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και ελέγχεται τακτικά η πρόοδος του παιδιού.  Η παρέμβαση επικεντρώνεται στα βασικά ελλείμματα των παιδιών με αυτισμό : κοινωνικές δεξιότητες, γλώσσα, επικοινωνία, μίμηση, δεξιότητες παιχνιδιού, αυτοϋπηρέτησης και κινητικές δεξιότητες.  Το πρόγραμμα παρέχει στο παιδί την ευκαιρία να συναναστραφεί με συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης.

9  Το πρόγραμμα εμπλέκει ενεργά τους γονείς, τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στον τρόπο παρέμβασης.  Οι θεραπευτές σέβονται τις μοναδικές ανάγκες, αξίες και στάσεις τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειάς του.  Το πρόγραμμα παρέχεται από διεπιστημονική ομάδα η οποία συνήθως περιλαμβάνει : ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ιατρό.

10  Όταν η παρέμβαση είναι πρώιμη, δηλαδή πριν την ηλικία των 3 ετών, μπορεί το παιδί ακόμα και να πάψει να πληροί τα κριτήρια διάγνωσης του αυτισμού.  Παρατηρούνται βελτίωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνιακής ικανότητας, των δεξιοτήτων μίμησης και παιχνιδιού, και μείωση των διασπαστικών συμπεριφορών και στερεοτυπιών ( ιδιαίτερες κινήσεις ή ήχοι ).  Θετικά συναισθήματα για τους γονείς ( μείωση του άγχους, της αρνητικής διάθεσης, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης ).


Κατέβασμα ppt "Αν το παιδί σας εκδηλώνει κάποια από τα παρακάτω ζητήστε τη γνώμη παιδιάτρου :  Δε χαμογελά ή δεν έχει χαρούμενες εκφράσεις από την ηλικία των 6 μηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google