Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 • Reorientación de las BPs hacia los usuarios : Nuevos servicios • Inserción de las BPs en la vida cultural de la comunidad •Centro cultural elegido.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 • Reorientación de las BPs hacia los usuarios : Nuevos servicios • Inserción de las BPs en la vida cultural de la comunidad •Centro cultural elegido."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 2 • Reorientación de las BPs hacia los usuarios : Nuevos servicios • Inserción de las BPs en la vida cultural de la comunidad •Centro cultural elegido por la Sociedad •Αναπροσανατολισμός των Δημ.Βιβλ. προς τους χρήστες: Νέες υπηρεσίες •Ένταξη των Δημ. Βιβλιοθ. στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας •Πολιτιστικό κέντρο που επελέγη από την Κοινωνία

3 3 • Centro joven y dinámico • Constante ampliación y mejora de los servicios Receptividαd hacia el voluntariado •Κέντρο νέο και δυναμικό •Συνεχής διεύρυνση και βελτίωση των υπηρεσιών Δεκτικότητα προς τον εθελοντισμό

4 4 • Principal proyecto de la BRMU con aportación del voluntariado  Ayuntamiento de Murcia  BRMU  Solidarios para el desarrollo • Triple implicación: •Βασικό πρόγραμμα της ΔΠΒΜ με προσφορά των εθελοντών •Τριπλή εμπλοκή:  Δήμος Μούρθια  ΔΠΒΜ  Αλληλέγγυοι

5 5 • Préstamo colectivo: “Maletas viajeras” • Clubes de Lectura:  Voluntario de Solidarios organiza  Fondo específico de la BRMU en depósito: responsable (“bibliotecario”) del propio centro  Guías de lectura y carteles •Συλλογικός δανεισμός: ¨Βαλίτσες που ταξιδεύουν» •Ομάδες Ανάγνωσης:  Τα οργανώνει εθελοντής  Ειδικοί πόροι της ΔΠΒΜ σε παρακαταθήκη: υπεύθυνος (¨βιβλιοθηκάριος») του ίδιου του κέντρου  Οδηγοί ανάγνωσης και αφίσες

6 6 • Préstamo ‘a la carta’ • Participantes en el programa “Ayuda a Domicilio” del Ayuntamiento de Murcia • Voluntario de Solidarios • Doble aspecto: lectura + acompañamiento •Δανεισμός «κατά παραγγελία» •Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Βοήθεια κατ’ οίκον» του Δήμου Μούρθια •Εθελοντής των Αλληλέγγυων •Διπλή όψη: ανάγνωση + συντροφιά

7 7 • Falta de continuidad de voluntariado • Nivel participantes en ‘Ayuda a Domicilio’ • Escasa actividad cultural de los Centros de Mayores •Έλλειψη συνέχειας των εθελοντών •Επίπεδο συμμετεχόντων στο «Βοήθεια κατ΄οίκον» •Πολύ μικρή πολιτιστική δραστηριότητα στα ΚΑΠΗ

8 8 • ACDOMUR:  Constancia  Formación previa  Proximidad psico-social  Conocimiento del medio • ACDOMUR:  Συνέπεια  Προηγούμενη εκπαίδευση  Ψυχο-κοινωνική προσέγγιση  Γνώση του περιβάλλοντος

9 9 • Coordinador único de las actividades • Nueva campaña de captación • Ampliación del ámbito geográfico • Participación de PSUV •Ένας συντονιστής δραστηριοτήτων •Νέα εκστρατεία συλλογής •Διεύρυνση του γεωγραφικού χώρου • Συμμετοχή του PSUV

10 10 • 29 clubes de lectura • 2.949 libros prestados • 29 κλαμπ ανάγνωσης • 2.949 δανεισμένα βιβλία


Κατέβασμα ppt "2 • Reorientación de las BPs hacia los usuarios : Nuevos servicios • Inserción de las BPs en la vida cultural de la comunidad •Centro cultural elegido."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google