Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοτικοί κανονισμοί για την εξω-οικογενειακή φροντίδα των παιδιών Quality 4 Children Απρίλιος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοτικοί κανονισμοί για την εξω-οικογενειακή φροντίδα των παιδιών Quality 4 Children Απρίλιος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοτικοί κανονισμοί για την εξω-οικογενειακή φροντίδα των παιδιών Quality 4 Children Απρίλιος 2013

2 Εισαγωγή Το Μάρτιο του 2004 τρεις διεθνείς οργανισμοί που προασπίζουν την παιδική φροντίδα η FICE, η IFCO και τα Παιδικά Χωριά SOS, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να προωθήσουν ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα, έχει ως σκοπό την αναβάθμιση και την ανέλιξη των συνθηκών φροντίδας για τη ζωή στα ιδρύματα στην Ευρώπη. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά 32 Ευρωπαικές χώρες.

3 Αξίες του “Quality4Children” Συμμετοχή. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (παιδιά, νέοι, βιολογικές οικογένειες, επαγγελματίες στα πλαίσια), αποκτούν ουσιαστική εμπλοκή. Συνεργασία. Το πρόγραμμα εγκαθιδρύεται μεταξύ οργανισμών και κρατών σε διεθνές επίπεδο. Δέσμευση. Το πρόγραμμα βασίζεται στη διεθνή συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού(UNICEF). Ευθύνη και Υποστήριξη. Διαμορφώνουμε ένα Ευρωπαικό υποστηρικτικό σύστημα το οποίο δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τη θεωρητική και πρακτική εμπειρία του στο χώρο. Φυλετική ποικιλία και Διαφοροποίηση. Υπάρχει διαφοροποίηση και ποικιλία ανάλογα με το φύλο και τις ανάγκες όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία.

4 Η Αποστολή του “Quality4Children” Να εγκατασταθεί ένα Ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο θα είναι ικανό να προασπίζεται ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών που μεγαλώνουν σε πλαίσια εξω οικογενειακής φροντίδας. Να δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί ποιοτικοί κανονισμοί, βασιζόμενοι στην εμπειρία και τις καλές πρακτικές των άμεσα ενδιαφερομένων. Να προαχθεί η εφαρμογή και η παρακολούθηση των κανονισμών σε Ευρωπαϊκό, διεθνή και τοπικό επίπεδο.

5 Υλοποίηση του Προγράμματος Η κάθε μία από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπροσωπούνται από έναν συντονιστή, ο οποίος μαζί με την καταρτισμένη ομάδα του, συμβάλλουν στο πρόγραμμα με την: Συγκέντρωση ιστοριών. Ανάλυση δεδομένων. Διαμόρφωση και αρθρογράφηση ποιοτικών κανονισμών. Προώθηση του προγράμματος σε διεθνές επίπεδο.

6 Διαδικασία απόφασης για την απομάκρυνση από τη βιολογική οικογένεια και εισαγωγής και μετακίνησης στο νέο πλαίσιο φροντίδας. Το βίωμα σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης στο πλαίσιο φροντίδας. Διαδικασία πιθανής επανένταξης στη βιολογική οικογένεια (ζωή εκτός πλαισίου φροντίδας). Πεδία Ανάλυσης και Έρευνας

7 Q4C Ποιοτικοί Κανονισμοί Αναλυτική Έρευνα 1.Δημιουργία Πλάνου 2.Συνέντευξη 3. Εξαγωγή Πληροφοριών 4.Διαμόρφωση 5.Επικύρωση ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ “STORYTELLING” 6.Επιπλέον Διαδικασίες

8 Στάδια Προγράμματος Στάδιο 1 (Μάρτιος 04 – Δεκέμβριος 05): Επιλογή των Συντονιστών – Βασικών Εκπροσώπων από τις 32 Ευρωπαικές Χώρες. Συναντήσεις προετοιμασίας για τους Συντονιστές και την ομάδα (Εκπαίδευση στο “storyteling”. Συλλογή πληροφοριών μέσω αφήγησης και ελεύθερων συνειρμών). Συλλογή και καταγραφή-αρθρογράφηση των ιστοριών. 1ο”Quality4Children” Ευρωπαικό Συνέδριο στο Gmunden, Αυστρία (Ιούνιος 01 – 02, 2005) 450 συμμετέχοντες.

9 Στάδια Προγράμματος Στάδιο 2 (Δεκέμβριος 05 – Δεκέμβριος 06): Δημιουργία Ποιοτικών Κανονισμών βασιζόμενων στις συγκεντρωτικές πληροφορίες από τις ιστορίες των άμεσα ενδιαφερόμενων. Διαχωρισμός των ομάδων σε τρεις βασικές διεθνής ομάδες για την ανάλυση και καταγραφή των δεδομένων. Καταγραφή προσχέδιου των Ποιοτικών Κανονισμών έτσι ώστε να ενημερωθούν και να ανατροφοδοτηθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (Ιούνιος 06). Ολοκλήρωση και τελική καταγραφή των Q4C Ποιοτικών Κανονισμών (Οκτώβριος 06). Στάδιο 3(εως το 2007): Δημοσίευση των Ποιοτικών Κανονισμών (Ιανουάριος 07). Προώθηση και έναρξη εφαρμογής των Ποιοτικών Κανονισμών. Μόνιμη διεύρυνση του συστήματος με σκοπό την υποστήριξη και κάλυψη των στόχων του προγράμματος Q4C.

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός 1: Το Παιδί και η Βιολογική οικογένεια του λαμβάνουν κάθε δυνατή υποστήριξη κατά την διάρκεια της λήψης απόφασης. Κανονισμός 2: Το Παιδί ενθαρρύνεται στο να συμμετέχει στην λήψη απόφασης. Κανονισμός 3: Μια επαγγελματική διαδικασία κατά την λήψη απόφασης κατοχυρώνει την καλύτερη φροντίδα για το παιδί. Κανονισμός 4: Τα αδέλφια διαμένουν στο ίδιο πλαίσιο φροντίδας. Κανονισμός 5: Η μετακίνηση στο πλαίσιο φροντίδας είναι καλά προετοιμασμένη και υλοποιείται με ευαισθησία. Κανονισμός 6: Ο αποχωρισμός από την Βιολογική Οικογένεια καθοδηγείται από ένα εξατομικευμένο σχέδιο για κάθε παιδί.

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Κανονισμός 7: Η τοποθέτηση του παιδιού εναρμονίζεται με τις ανάγκες, την κατάσταση ζωής και το προηγούμενο κοινωνικό περιβάλλον του. Κανονισμός 8: Το παιδί διατηρεί επικοινωνία με την βιολογική οικογένεια του. Κανονισμός 9: Τα πρόσωπα φροντίδας είναι ειδικευμένα και έχουν επαρκείς συνθήκες εργασίας. Κανονισμός 10: Οι σχέσεις του προσωπικού φροντίδας και του παιδιού βασίζονται στην κατανόηση και τον σεβασμό. Κανονισμός 11: Το παιδί ενισχύεται στο να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που επηρεάζουν την ζωή του.

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Κανονισμός 12: Το παιδί μεγαλώνει σε κατάλληλες συνθήκες φροντίδας. Κανονισμός 13: Παιδιά με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα. Κανονισμός 14: Το παιδί/νέος ενήλικας προετοιμάζεται συνεχώς για την αυτονόμηση του.

13 Διαδικασία ανεξαρτητοποίησης Κανονισμός 15: Η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης προετοιμάζεται και υλοποιείται επιμελώς. Κανονισμός 16: Η επικοινωνία διεξάγεται με κατάλληλο και χρήσιμο τρόπο. Κανονισμός 17: Το παιδί/νέος ενήλικας ενθαρρύνεται να συμμετέχει στην διαδικασία. Κανονισμός 18: Διασφαλίζονται η ανατροφοδότηση (feedback), η δυνατότητα επικοινωνίας και η συνεχής στήριξη.

14 ‘Εκβαση του “Q4Children” Παρουσίαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2006 Αναφορά στη διάσκεψη για θέματα που αφορούν την Εθνική Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ιούλιος 2007) Ενημέρωση των κυριότερων φορέων παιδικής προστασίας για τα αποτελέσματα, με σκοπό τη θεσμοθέτησή των ποιοτικών κανονισμών από τους ίδιους τους φορείς.

15 ‘Εκβαση του “Q4Children” Συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού και δύο φορείς Παιδικής Προστασίας (πιλοτικά) με σκοπο την συμμετοχή των παιδιών στην υλοποίηση των Standards. Στους άμεσους στόχους είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα 10 τουλάχιστον φορέων, επιλεγμένων από τον Συνήγορο του Παιδιού. Οργάνωση και υλοποίηση βιωματικών σεμιναρίων στο προσωπικό φροντίδας των ενδιαφερόμενων φορέων.

16 Επιπλέον Πληροφορίες Website: www.quality4children.info Ελληνική Ομάδα QUALITY4CHILDREN : Email: quality4hildren@gmail.com Blog: http://quality4children.blogspot.comhttp://quality4children.blogspot.com Facebook:http://www.facebook.com/pages/quality4chi ldren-greece/175915855807967


Κατέβασμα ppt "Ποιοτικοί κανονισμοί για την εξω-οικογενειακή φροντίδα των παιδιών Quality 4 Children Απρίλιος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google