Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δημήτρης Ι. Φωτιάδης Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δημήτρης Ι. Φωτιάδης Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δημήτρης Ι. Φωτιάδης Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚτΠ

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΠ Υπηρεσίες • ποιές • χρήσεις • νομικά θέματα Υπηρεσίες • ποιές • χρήσεις • νομικά θέματα ΠαροχέςΖήτηση • ποιοί χρήστες • εκπαίδευση χρηστών • παροχή πρόσβασης • ποιοί χρήστες • εκπαίδευση χρηστών • παροχή πρόσβασης Μελέτη • ποιες υπηρεσίες • εμπόδια • κατηγορίες χρηστών • δυναμική αγοράς • μακροοικονομικά οφέλη (απασχόληση)

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΠ Στρατηγική Πιλοτικά Εκτίμηση Επιπτώσεων Εκτίμηση Επιπτώσεων Απασχόληση Κόστος / Οφέλη Παιδεία ΚΠ Περιφερειακή Ανάπτυξη Αναπτυσσόμενη Προσαρμοζόμενη Διαμορφούμενη

5 ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Οι εφαρμογές της ΚΠ δεν είναι τεχνολογικά προσανατολισμένες. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή στην Ελλάδα δεν είναι η καλύτερη και στην Ήπειρο όχι εύκολα διαθέσιμη. Η βασική ανάγκη είναι η θεσμική και οργανωτική δομή. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη παιδείας στην Τεχνολογία των Πληροφοριών.

7 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στις αγροτικές περιοχές είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της ελάχιστης ποιότητας ζωής. Δεν υπάρχει συμβατότητα των εφαρμογών ΚΠ με τις υπάρχουσες διαδικασίες οργάνωσης και εργασίας. Υπάρχει έλλειψη οργανωτικής/επιχειρησιακής ικανότητας

8 ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση Αναβάθμιση της δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης Προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και δια βίου μάθησης Ενίσχυση της οικονομίας για να επιτύχει υψηλή μεγέθυνση και απασχόληση Επίτευξη ισότητας ανδρών και γυναικών. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες Βελτίωση ποιότητας και αποτελεσματικότητας δημόσιας διοίκησης

9 ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφοριών (διαθεσιμότητα εφαρμογών και υπηρεσιών, συνέχεια, χαμηλό κόστος, κ.α.) Διαμόρφωση επικοινωνιακής πολιτικής Φιλικότητα χρήσης Βελτίωση της παραγωγικότητας Δημιουργία θέσεων εργασίας Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Βελτίωση αγοράς εργασίας

10 ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Υποστήριξη της εμπιστοσύνης στις δυνατότητες που προσφέρει για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ενσωμάτωση κοινωνικής πολιτικής με έμφαση στην εξομάλυνση των ανισοτήτων και επίτευξης ίσων ευκαιριών. Συμμετοχή των δημόσιων αρχών στην διαμόρφωση πολιτικών. Εντοπισμός συγκεκριμένων ενεργειών για βελτιστοποίηση της συνεισφοράς της κοινωνίας των πληροφοριών στην απασχόληση.

11 Η ΚτΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

12 Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η απόσταση μειώνεται με την πρόσβαση σε δίκτυα Η απόσταση διατηρείται και περιορίζεται από το κόστος πρόσβασης Το μεγάλο εμπόδιο είναι η παρακολούθηση και χρήση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα χρήσης

13 Η ΚΠ ΜΕΙΩΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Ε.Ε. ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ; Από προηγούμενη εμπειρία και από πρωτοβουλίες στρατηγικής αλλά και μελέτες μπορούμε να δούμε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μερικές λάθος υποθέσεις που έχουν περιορίσει την αποτελεσματικότητα πολιτικών που ήδη έχουν εφαρμοσθεί Προβλήματα της ΚΠ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη

14 Η ΚΠ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΧΗ Γιατί Όχι: Οι μεγάλες επιχειρήσεις αφομοιώνουν ταχύτερα και αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα Σε περιοχές που υστερούν τα εμπόδια για συμμετοχή είναι περισσότερα Οι περιφέρειες μπορούν να συμμετάσχουν αλλά σε δραστηριότητες που κατευθύνονται από την Ε.Ε. Τα οφέλη στην συνοχή της ΚΠ πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση

15 Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Στην πραγματικότητα με την ΚΠ η απόσταση μειώνεται δεν εξαφανίζεται. Μερικές περιοχές θα γίνουν με την ΚΠ πιο σημαντικές από όσο είναι τώρα. Όταν η πρόσβαση στην πληροφορία θα είναι δυνατή για όλους τότε η ανταγωνιστικότητα θα εξαρτάται από την διαφοροποίηση στην δυνατότητα χρήσης της πληροφορίας. Οι αποστάσεις εξακολουθούν να παραμένουν

16 Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΠ Έχει αποδειχθεί ότι σε περιπτώσεις απουσίας μέτρων ενίσχυσης της ζήτησης η τηλεπικοινωνιακή υποδομή έχει περιορισμένες επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στην ελεύθερη οικονομία των τηλεπικοινωνιών οι επενδύσεις θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την ζήτηση. Τα μέτρα αύξησης της ζήτησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι η κύρια στρατηγική προτεραιότητα για τις τηλεπικοινωνίες στην περιφέρειες που υστερούν.

17 ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΠ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η εμπειρία φανερώνει ότι το αποτέλεσμα από μία συγκεκριμένη εφαρμογή είναι διαφορετικό για κάθε περιφέρεια. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές της ΚΠ που έχουν δείξει ότι ευνοούν περισσότερο την περιφερειακή ανάπτυξη, π.χ. εφαρμογές που δίνουν την δυνατότητα διασύνδεσης μίας περιφέρειας με την Ε.Ε. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Το περιεχόμενο και ο στόχος καθορίζουν τις εφαρμογές.

18 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ Έχει αποδειχθεί ότι τα οργανωτικά και θεσμικά εμπόδια είναι περισσότερο σημαντικά, ενώ η τεχνολογική υστέρηση μπορεί να καλυφθεί. Η συμμετοχή των Περιφερειών που υστερούν στην ΚΠ περιορίζεται κυρίως από το ανθρώπινο δυναμικό, τις οργανωτικές δομές και διαδικασίες.

19 ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΠ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Η εμπειρία δείχνει ότι οι παροχείς υπηρεσιών διαθέτουν πληροφορία περισσότερη από αυτή που απαιτείται από τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ επιθυμούν περισσότερο να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες συναλλαγών παρά σε πληροφορία. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικότερο στις ΜΜΕ από απλή πρόσβαση στην πληροφορία.

20 ΤΟ WWW ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ Όμως δεν έχουν όλες οι ΜΜΕ ανταγωνιστικά προϊόντα για τις μεγάλες αγορές. Μερικές τοπικές αγορές θα είναι περισσότερο ανοικτές σε ανταγωνισμό από προμηθευτές υπηρεσιών και αγαθών. Το WWW παρέχει την δυνατότητα προβολής ΜΜΕ. Μερικές από αυτές (λίγες) μπορούν να επωφεληθούν.

21 ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η ενημέρωση πράγματι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Σημαντικά εμπόδια είναι επίσης το κόστος, η έλλειψη ανάγκης και έλλειψη εξειδίκευσης. Η κύρια αιτία για συμμετοχή των ΜΜΕ στην ΚΠ είναι η πίεση από τους πελάτες της. Τα εμπόδια για την συμμετοχή των ΜΜΕ στην ΚΠ είναι πολλά. Η γενική ενημέρωση είναι μικρότερης σημασίας.

22 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΠ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εάν δούμε στενότερα την ΚΠ, η εφαρμογή της σημαίνει χρήση της πληροφορίας και της γνώσης παρά της τεχνολογίας. Η δημιουργία της περιφερειακής ΚΠ βασίζεται στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη της περιφερειακής διαδικασίας εκμάθησης και ανάπτυξης δικτύων.

23 ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΠ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΨΗΛΑ Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις της ΚΠ: Ως δημιουργική και περιεχομένου παραγωγή Ως τομέας πολλών - μέσων Ως τομέας βελτίωσης επιχειρηματικών κινήσεων Ως ηλεκτρονικό εμπόριο Ως γνώση και μάθηση Ως υπηρεσίες πολιτών και υπηρεσίες υγείας Ως ενθάρρυνση της δημοκρατίας Προκύπτει έτσι ότι κάθε περιοχή θα πρέπει να ορίσει και υλοποιήσει το δικό της όραμα για την ΚΠ, που καλύπτει το άμεσο μέλλον και τις δυνατότητες της περιοχής. Οι στρατηγικές της ΚΠ πρέπει να αναπτύσσονται από κάθε περιοχή χωριστά.

24 Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπάρχουν ομοιότητες: Εμπειρία, προβλήματα, τοπικής παραγωγής, κ.α. Υπάρχει συμπληρωματικότητα: π.χ. διαφορετικό επίπεδο στην αλυσίδα διακίνησης Υπάρχει ανάγκη για προσεκτική προσέγγιση (συνεργασία και όχι ανταγωνισμός)

25 ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

26 ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Παραγωγή λογισμικού για επιχειρήσεις και για την τοπική αγορά  Παραγωγή ετοίμων πακέτων για εμπορική χρήση και δημόσιους οργανισμούς  Εγκατάσταση λογισμικού σε πελάτες  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που τελικά οδηγούν σε λύσεις λογισμικού

27 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ευρυζωνικότητα  Ασύρματη και κινητή επικοινωνία  Ασφάλεια  Ολοκλήρωση συστημάτων  Τεχνολογίες επικοινωνιών

28 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΜΕ

29 CommonTime Ltd  Πουλάει λογισμικό σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός χώρας. Κάνουν χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, αλλά θεωρούν αναγκαία την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία για καλύτερη υποστήριξη.  Επέλεξαν ως λύση την χρήση συστήματος videoconference και την χρήση αυτόματου συστήματος μηνυμάτων.  Το αποτέλεσμα είναι ότι το 65 % των εσόδων προέρχονται από αυτή την υπηρεσία.

30 Escape Business Technology  Παρέχει υπηρεσίες τεχνολογίας σε εταιρείες με ως περίπου 100 άτομα από ανάπτυξη λογισμικού έως δικτύωση, κ.α.  Η εταιρεία χρειαζόταν πρόσβαση μεγάλου εύρους για να βελτιώσει τις σχέσεις τους με τους πελάτες της.  Η λύση ήταν η χρήση γραμμών ADSL και η χρήση Virtual Private Network (VPN).  Η λύση αυτή ήταν εξαιρετικά οικονομική και αποδοτική.

31 Αποτελέσματα  Υπάρχει φθηνό ενδοδίκτυο για τους υπαλλήλους της εταιρείας και τους πελάτες της. Στο ενδοδίκτυο υπάρχει πληροφορία διαθέσιμη που βοηθάει σημαντική στην βελτίωση της γνώσης εντός της εταιρείας.  Το VPN παρέχει Extranet για ασφαλή επικοινωνία των πελατών, π.χ. μπορούν να να κάνουν χρήση του δικτύου για να βλέπουν την πορεία των εργασιών.  Το σύστημα μπορεί να ολοκληρωθεί με τα υπόλοιπα συστήματα της εταιρείας και να παρέχει εξαιρετική επικοινωνία.

32 Information From Data (IFD)  Παρέχει υπηρεσίες λογισμικού στην τοπική αυτοδιοίκηση (κοινότητες και δήμους)  Διαπιστώθηκε ότι για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών θα έπρεπε να κάνουν πολλά ταξίδια που δεν είναι μόνο χάσιμο χρόνου, αλλά και χρημάτων.  Αποφάσισαν να κάνουν χρήση του συστήματος videoconferencing WebEx (επικοινωνεί με Microsoft Outlook και χρησιμοποιεί κωδικοποίηση SSL)

33 Αποτελέσματα  Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου.  Άλλαξε ο τρόπος ενημέρωσης από ενημέρωση σε ομάδες χρηστών σε προσωπική ενημέρωση, πράγμα που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.  Ένας πελάτης επέλεξε το προϊόν της εταιρείας χωρίς φυσική επικοινωνία.

34 Parthenon Publishing  Είναι εταιρεία εκδόσεων βιβλίων και περιοδικών για επαγγελματίες των κλάδων υγείας και περιβάλλοντος.  Η εταιρεία μεγάλωνε διαρκώς και αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις σε δύο κτίρια τα οποία βρισκόταν σε κάποια απόσταση.  Έκανε επένδυση σε οπτικές ίνες που ένωναν τα δύο κτίρια και επέτρεπαν πλήρη ολοκλήρωση δικτύων, λογισμικού και δεδομένων.

35 Αποτελέσματα  Δεν απαιτήθηκε εγκατάσταση συστημάτων δικτύων και τηλεφώνων και η επικοινωνία ήταν πολύ αποτελεσματική.  Επιπλέον η χρήση τηλεφώνων over ΙP έκανε την τηλεφωνική επικοινωνία πιο φθηνή.  Η ανάπτυξη δικτυακού τόπου βοηθούσε σημαντικά στην διάθεση και προώθηση των εκδόσεων αφού γινόταν γνωστά την ημέρα παραγωγής τους.

36 Stamco Timber  Είναι εταιρεία παραγωγής καλουπιών η οποία ανέπτυξε νέα προϊόντα και απαιτεί ανάπτυξη απευθείας πωλήσεων.  Δημιούργησε την δική της μονάδα παραγωγής η οποία βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τα κεντρικά γραφεία  Απαιτήθηκε ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και καλή επικοινωνία της μονάδας παραγωγής με το τελικό σημείο πώλησης κύρια μέσω τηλεφωνίας IP.

37 Αποτελέσματα  Η εταιρεία είχε αυτόματη γραμμή παραγωγής, ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυο WAN και οπτικές ίνες μεταξύ των σημείων εγκατάστασης  Αποφασίστηκε να χρησιμοποιήσει VoIP όπου η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γραμμές δεδομένων για τηλεφωνία και επικοινωνία δεδομένων (Axess Communication Platform)

38 Zonal Retail Data System Ltd  Είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού για Electronic Point of Sale κύρια για την βιομηχανία διασκέδασης.  Έχει τρία σημεία γραφείων και πολλές βάσεις δεδομένων  Η ιδέα ήταν να κάνει ολοκλήρωση δεδομένων και να εγκαταστήσει ένα call center  Μέχρι τώρα για τα δεδομένα χρησιμοποιούταν από ένα σύστημα του εμπορίου με αποτέλεσμα το σύστημα να γίνεται πιο πολύπλοκο και να μην είναι διαθέσιμα άμεσα τα δεδομένα στους υπαλλήλους της.

39 Αποτελέσματα  Δημιούργησε ολοκληρωμένο περιβάλλον δεδομένων και χρησιμοποίησε ένα σύστημα ACD (Automated Call Distribution).  Επιτρέπεται η πρόσβαση σε έργα, ανάλυση των διαδικασιών εργασίας και η πρόσβαση σε έκθεση, ιδιαίτερα μέσω δικτυακών εφαρμογών

40 Irishwear.net  Είναι εταιρεία πώλησης ειδών θαλάσσης και βουνού με έμφαση σε προϊόντα γνωστών βιομηχανιών (Dubarry, Sebago Inc.)  Μέχρι πρότινος έκαναν χρήση μίας γραμμής dial – up 56 K που τους διευκόλυνε στην πρόσβαση και διαχείριση του δικτυακού της τόπου και την βελτίωση των συναλλαγών μέσω αυτού.  Τώρα έχουν αγοράσει μία γραμμή ADSL ενώ ανέπτυξαν το δικό τους σύστημα λογισμικού για την παρακολούθηση των πωλήσεων, την έκδοση τιμολογίων, στατιστικά, κ.α.

41 Αποτελέσματα  Το κέντρο των πωλήσεων πλέον είναι ο δικτυακός τόπος που όχι μόνο τις αύξησε, αλλά τις έκανε και πλέον αποτελεσματικές.  Γίνεται καλύτερη προώθηση των προϊόντων αφού υπάρχει δικτυακός τόπος και η επικοινωνία με τους πελάτες είναι πολύ ευκολότερη με την χρήση μεγάλου εύρους ζώνης

42 Leasure Estates International Group  Είναι τουριστικό γραφείο που παρέχει πλήρη υποστήριξη για εκδρομές για σκι από μεταφορά έως διαμονή.  Υποστηρίζεται από σύστημα λογισμικού (όλες οι λεπτομέρειες για διακοπές, σύστημα κρατήσεων, ανταλλαγή πληροφοριών με εταίρους και παράγει σχέσεις για την διαχείριση δεδομένων πελατών.

43 Αποτελέσματα  Δημιούργησε σύστημα συνεργασίας με τους πελάτες για την δυνατότητα παρακολούθησης κρατήσεων και επικοινωνίας.  Οι πωλήσεις κατά 50 % γίνονται μέσω διαδικτύου και περίπου το 60 – 70 % είναι e-business

44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

45 Συμπεράσματα  Καλές πρακτικές υπάρχουν σε όλους τους τομείς της οικονομίας.  Υπάρχει δυσκολία μεταφοράς και προσαρμογής στις εδώ συνθήκες.  Η νοοτροπία και ο τρόπος εργασίας δεν επιτρέπουν πολλές από αυτές τις λύσεις να αναπτυχθούν στην Ήπειρο.  Υπάρχει πρόβλημα παιδείας με τους πελάτες.


Κατέβασμα ppt "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δημήτρης Ι. Φωτιάδης Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google