Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Δημήτρης Ι. Φωτιάδης Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας Και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

2 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ομάδα ειδικών και χρηστών που στόχο έχει να εντοπίσει προβλήματα και καλές πρακτικές και να προτείνει λύσεις σε θέματα που αφορούν την καινοτομία σε επιχειρήσεις. Η ομάδα εργασίας ακολουθεί μεθοδολογική προσέγγιση η οποία δίνει την δυνατότητα για «σωστή» προσέγγιση του θέματος.

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Εξέταση Τρέχουσας Κατάστασης Αναζήτηση Καλών Πρακτικών από Άλλες χώρες Συναντήσεις Εργασίας με Ειδικούς και Τελικούς Χρήστες Χρήση Ερωτηματολογίου σε Επιχειρήσεις Επισκέψεις και Συζητήσεις SWOT Ανάλυση Διαμόρφωση Προτάσεων Χρηματοδοτήσεις

4 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Μεταβιομηχανική Επανάσταση που βασίζεται στην πληροφορία. Εξέλιξη Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Μεταμόρφωση της κοινωνίας μας σε «Κοινωνία των Πληροφοριών»

6 ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
Εφαρμογές τηλεματικής με πολυμέσα Νέα μέσα επικοινωνίας

7 ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Επίπεδο Υπηρεσιών Εφαρμογές Υπολογιστών
που δίνουν την δυνατότητα επικοινωνίας και περιβάλλοντος εργασίας Υποδομή Υλικού και Λογισμικού

8 ΟΦΕΛΗ Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
Νέες προοπτικές στην οργάνωση της εργασίας Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Βελτίωση ποιότητας ζωής

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΠ
Επηρεάζει δραστηριότητες και διαδικασίες των περισσότερων οικονομικών τομέων. Προσφέρει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αλλάζει τις μεθόδους εργασίας και τις επαγγελματικές σχέσεις

10 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΠ
Προκαλεί βαθιές αλλαγές στην οργάνωση και διαχείριση των επιχειρήσεων Επηρεάζει την κυβέρνηση και δημοκρατία

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΠ
Επηρεάζει τον τρόπο ζωής, την ποιότητα ζωής και την πολιτισμική μας ταυτότητα. Επηρεάζει τον τρόπο παροχής μόρφωσης και εκπαίδευσης. Επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων.

12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΠ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στήριξη της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας Χωροταξική οργάνωση και κατανομή οικονομικών δραστηριοτήτων Ανταγωνιστικότητα και σχετικός ρόλος περιφερειών

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΠ Παροχές Ζήτηση Υπηρεσίες ποιές χρήσεις νομικά θέματα
ποιοί χρήστες εκπαίδευση χρηστών παροχή πρόσβασης Μελέτη ποιες υπηρεσίες εμπόδια κατηγορίες χρηστών δυναμική αγοράς μακροοικονομικά οφέλη (απασχόληση)

14 Περιφερειακή Ανάπτυξη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΠ Στρατηγική Πιλοτικά Εκτίμηση Επιπτώσεων Απασχόληση Κόστος / Οφέλη Παιδεία ΚΠ Περιφερειακή Ανάπτυξη Αναπτυσσόμενη Προσαρμοζόμενη Διαμορφούμενη

15 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών Υγεία Μορφή Ζωής Ποιότητα Εφαρμογές Οικονομικοί Τομείς Ποιότητα ζωής Οικονομία Εφαρμογές Κοινωνίας Πληροφοριών Υποδομή

16 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (ΑΕΠ)

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (Απασχόληση σε υψηλή τεχνολογία)

19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (Επίπεδο Εκπαίδευσης)

20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (Δαπάνες Ε&Τ)
Μέσος όρος: % Στόχος Μπαρτσελόνα (2010) 3.00 %

21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ (Χρήση ΚτΠ)

22 ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Ποσοστό ΜΜΕ με πρόσβαση στο διαδίκτυο Ήπειρος
33.1 % Ελλάδα 43.7 % Ευρώπη 70 % Ποσοστό ΜΜΕ με δικό τους δικτυακό τόπο Ήπειρος 23.8 % Ελλάδα 28.1 % Ευρώπη 43.4 %

23 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Access to services Affordable cost Usege Efficacy of use Benefits generates with Leads to supports Pro-active role in IS Enabling prerequisites (socio- economic preconditions) Educational level and skills including literacy in ICT Positive private sector orientation & active involvement in IS Public awareness Central prerequisites (technical preconditions) Availability of applications and context Positive public sector orientation & active involvement in IS

24 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

25 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

26 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΜΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη νέων προϊόντων (νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέα μοντέλα, καλύτερη ποιότητα), Εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής (τεχνολογίες πληροφορικής, αυτοματισμούς, νέες μορφές ενέργειας) Εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης (ευελιξία, συστήματα παράδοσης στη στιγμή, παραγωγή σε δίκτυο, βελτιστοποίηση των αλυσίδων παραγωγής, κ.α). Επικέντρωση στις ΜΜΕ

27 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Καινοτομία ως σύστημα Ε&Α+ΧΡ+ΜΤ+ΑΝΠ+ΔΚ
Εσωτερικό / Εξωτερικό περιβάλλον καινοτομίας 4 Τύποι Περιβάλλοντος Καινοτομίας Ενδο-επιχειρησιακή καινοτομία Καινοτομία στο πλαίσιο της βιομηχανικής συνοικίας Καινοτομία εντός περιφερειακών θεσμών και πολιτικών Καινοτομία σε φυσικό-ψηφιακό περιβάλλον

28 ΓΝΩΣΗ + ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

29 ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

30 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Παρακολούθηση επιχειρήσεων για ανάγκες της ΚΠ
Διαμόρφωση του πλέγματος των υπηρεσιών που απαιτούν Εξαγωγή των χαρακτηριστικών καινοτομίας

31 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Δείγμα επιχειρήσεων
Διατύπωση προβλημάτων – αναγκών που σχετίζονται με την εισαγωγή της ΚΠ Διατύπωση λύσεων Διαμόρφωση καινοτομικού πλαισίου ανάπτυξης

32 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

33 Escape Business Technology
Παρέχει υπηρεσίες τεχνολογίας σε εταιρείες με ως περίπου 100 άτομα από ανάπτυξη λογισμικού έως δικτύωση, κ.α. Η εταιρεία χρειαζόταν πρόσβαση μεγάλου εύρους για να βελτιώσει τις σχέσεις τους με τους πελάτες της. Η λύση ήταν η χρήση γραμμών ADSL και η χρήση Virtual Private Network (VPN). Η λύση αυτή ήταν εξαιρετικά οικονομική και αποδοτική.

34 Αποτελέσματα Υπάρχει φθηνό ενδοδίκτυο για τους υπαλλήλους της εταιρείας και τους πελάτες της. Στο ενδοδίκτυο υπάρχει πληροφορία διαθέσιμη που βοηθάει σημαντική στην βελτίωση της γνώσης εντός της εταιρείας. Το VPN παρέχει Extranet για ασφαλή επικοινωνία των πελατών, π.χ. μπορούν να να κάνουν χρήση του δικτύου για να βλέπουν την πορεία των εργασιών. Το σύστημα μπορεί να ολοκληρωθεί με τα υπόλοιπα συστήματα της εταιρείας και να παρέχει εξαιρετική επικοινωνία.

35 Parthenon Publishing Είναι εταιρεία εκδόσεων βιβλίων και περιοδικών για επαγγελματίες των κλάδων υγείας και περιβάλλοντος. Η εταιρεία μεγάλωνε διαρκώς και αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις σε δύο κτίρια τα οποία βρισκόταν σε κάποια απόσταση. Έκανε επένδυση σε οπτικές ίνες που ένωναν τα δύο κτίρια και επέτρεπαν πλήρη ολοκλήρωση δικτύων, λογισμικού και δεδομένων.

36 Αποτελέσματα Δεν απαιτήθηκε εγκατάσταση συστημάτων δικτύων και τηλεφώνων και η επικοινωνία ήταν πολύ αποτελεσματική. Επιπλέον η χρήση τηλεφώνων over ΙP έκανε την τηλεφωνική επικοινωνία πιο φθηνή. Η ανάπτυξη δικτυακού τόπου βοηθούσε σημαντικά στην διάθεση και προώθηση των εκδόσεων αφού γινόταν γνωστά την ημέρα παραγωγής τους.

37 Irishwear.net Είναι εταιρεία πώλησης ειδών θαλάσσης και βουνού με έμφαση σε προϊόντα γνωστών βιομηχανιών (Dubarry, Sebago Inc.) Μέχρι πρότινος έκαναν χρήση μίας γραμμής dial – up 56 K που τους διευκόλυνε στην πρόσβαση και διαχείριση του δικτυακού της τόπου και την βελτίωση των συναλλαγών μέσω αυτού. Τώρα έχουν αγοράσει μία γραμμή ADSL ενώ ανέπτυξαν το δικό τους σύστημα λογισμικού για την παρακολούθηση των πωλήσεων, την έκδοση τιμολογίων, στατιστικά, κ.α.

38 Αποτελέσματα Το κέντρο των πωλήσεων πλέον είναι ο δικτυακός τόπος που όχι μόνο τις αύξησε, αλλά τις έκανε και πλέον αποτελεσματικές. Γίνεται καλύτερη προώθηση των προϊόντων αφού υπάρχει δικτυακός τόπος και η επικοινωνία με τους πελάτες είναι πολύ ευκολότερη με την χρήση μεγάλου εύρους ζώνης

39 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (#1) Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τα οφέλη από την χρήση των τεχνολογιών. Μερικές από αυτές ήδη χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχουν εταιρείες – σύμβουλοι στην περιοχή που να δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις.

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ #2 Η χρήση των τεχνολογιών αφορά μηχανοργάνωση – αυτοματισμούς – πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εξαιρετική καινοτομία δεν υπάρχει διαθέσιμη πέρα από κάποιες επιχειρήσεις Οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν, είναι όμως αργές και δεν έχει γίνει καλή εκμετάλλευση

42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ #3 Λείπει το one – stop – shop στον τομέα που θα ήταν σημαντικό για την περιοχή Ο ρόλος του Πανεπιστημίου θα πρέπει να είναι πιο ενεργός Η υποδομή τηλεπικοινωνιών στην Ήπειρο δεν είναι επαρκής και σε πολλές περιπτώσεις μη διαθέσιμη Οι καλές πρακτικές από άλλες χώρες θα πρέπει να προσαρμοσθούν πριν μεταφερθούν στην Ήπειρο

43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

44 ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κύρια λογιστικά προγράμματα Υπάρχουν προβλήματα από την έλλειψη υποστήριξης και μη προσαρμογής στις ανάγκες της επιχείρησης Υπάρχουν οφέλη από την βελτίωση της παραγωγικότητας, μείωση χρόνου εργασίας και την οργάνωση της επιχείρησης

45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γίνεται περιστασιακά από συμβούλους ή από εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους Η ενημέρωση δεν είναι ικανοποιητική και όχι πλήρης Συνήθως όμως και οι επιχειρηματίες δεν ενδιαφέρονται για ενημέρωση

46 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει καινοτομία στον τομέα τους και δεν ξέρουν πως μπορεί να γίνεια αυτό Υπάρχει αδυναμία πρόσβασης σε συμβούλους καινοτομίας και λίγοι έρχονται στο BIC EPIRUS ή στο ΕΤΕΠΗ

47 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες Προώθηση προϊόντων μέσω διαδικτύου Δικτύωση / μηχανογράφηση Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών δημοσίου ή τραπεζών

48 ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ

49 ΠΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Παραγωγή λογισμικού για επιχειρήσεις και για την τοπική αγορά Παραγωγή ετοίμων πακέτων για εμπορική χρήση και δημόσιους οργανισμούς Εγκατάσταση λογισμικού σε πελάτες Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που τελικά οδηγούν σε λύσεις λογισμικού

50 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ευρυζωνικότητα
Ασύρματη και κινητή επικοινωνία Ασφάλεια Ολοκλήρωση συστημάτων Τεχνολογίες επικοινωνιών

51 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

52 SWOT STRENGTHS Καλή τεχνογνωσία
Ύπαρξη στρατηγικών συνεργασιών και συνεργειών Ύπαρξη δομών για προώθηση καινοτομίας Καλές σχετικά τηλεπικοινωνίες Αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Ικανά στελέχη του Π.Ι. και ερευνητικών ινστιτούτων

53 SWOT WEAKNESSES Μη ανταγωνιστική, εσωστρεφής τοπική οικονομία
Ασθενής έως ανύπαρκτος τομέας παροχής υπηρεσιών πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών Έλλειψη ενδιάμεσων φορέων (πλην ΕΤΕΠΗ) Αδυναμία πρόσβασης σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία Αδυναμία παροχής τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων Έλλειψη ενημέρωσης Μικρή χρηματοδότηση για προγράμματα καινοτομίας Όχι ενδιαφέρον για καινοτομία Κακώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητα

54 SWOT THREATS Αδυναμία κατανόησης των ωφελειών για τις επιχειρήσεις από την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Μονοδιάστατη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας Έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων

55 SWOT OPPORTUNITIES Διάχυση πληροφορίας και ενημέρωσης
Ανάπτυξη συνδέσμων με φορείς καινοτομίας και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (δημιουργία ΙΜΕ) Δημιουργία και λειτουργία one – stop - shop

56 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

57 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περισσότερη πληροφόρηση
Υποβοήθηση για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα Υποβοήθηση ανάπτυξης συμβούλων Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων Λειτουργία one – stop – shop Ειδική προκήρυξη έργων από την Περιφέρεια με κατευθύνσεις Ενεργοποίηση ΣΕΣΥ και προγραμμάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Περιφέρεια

58 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

59 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Regional Technology Plans - RTP(1994-97)
Regional Innovation Strategies - RIS ( ) Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructures - RITTS ( ) Regional Innovative Actions ( )

60 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Δικτυωθείτε Ι και ΙΙ ΜΕΤΕΧΩ Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Μέτρο (ΕΠΑΝ) ΠΕΠ για ΜΜΕ Αναπτυξιακός Νόμος 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

61 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

62 Η Ήπειρος υστερεί σημαντικά
Δεν υπάρχει παιδεία καινοτομίας Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν αλλά δεν γίνεται χρήση τους Απαιτείται ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών/συμβουλών Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στα επόμενα τρία – τέσσερα χρόνια θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις αν δεν υπάρχουν δράσεις ενημέρωσης και ήπιας παρέμβασης


Κατέβασμα ppt "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google