Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αρχιτεκτονική Προσωπικού Υπολογιστή. 2 Εσωτερικό Προσωπικού Υπολογιστή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αρχιτεκτονική Προσωπικού Υπολογιστή. 2 Εσωτερικό Προσωπικού Υπολογιστή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αρχιτεκτονική Προσωπικού Υπολογιστή

2 2 Εσωτερικό Προσωπικού Υπολογιστή

3 3 Δομή του Υπολογιστή

4 4 Ερωτήματα 1. Πως η ΚΜΕ ειδοποιείται από τις άλλες μονάδες προκειμένου να τις εξυπηρετήσει; 2. Μήπως μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις οι μονάδες να μη διακόπτουν τον επεξεργαστή; 3. Πως μπορεί ο ίδιος διάδρομος να εξυπηρετεί πολλές μονάδες; 4. Γιατί κατά τη μεταφορά δεδομένων από το διάδρομο, αυτά πάνε στον σωστό και όχι σε άλλο παραλήπτη; 5. Που μπορεί μια μονάδα να αποθηκεύει πληροφορίες προσωρινά κατά τη λειτουργία της;

5 5 Διάδρομος ή Αρτηρία (BUS)  Ένας διάδρομος αποτελείται από 3 μέρη: – Το διάδρομο Διευθύνσεων (Address Bus) – Το διάδρομο Δεδομένων (Data Bus) – Το διάδρομο Ελέγχου (Control Bus)

6 6 Πόροι - ρυθμίσεις  Για να μπορεί κάθε μονάδα του Η/Υ να επικοινωνεί σωστά με τον επεξεργαστή και τη μνήμη θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σωστά ώστε να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους πόρους του Η/Υ.

7 7 Η ρύθμιση των μονάδων γίνεται με 3 τρόπους: 1. Με βραχυκυκλωτήρες (jumpers) πάνω στις μονάδες 2. Μέσω του BIOS, αν οι μονάδες είναι πάνω στη μητρική 3. Μέσω του λειτουργικού συστήματος, με ειδικά προγράμματα

8 8 Οι πόροι ενός Η/Υ  Σήματα διακοπών IRQs  Κανάλια DMA  Διευθύνσεις εισόδου/εξόδου  Περιοχές μνήμης

9 9 1. Σήματα διακοπών IRQs  Τα σήματα διακοπών ή διακοπές (IRQ-Interrupt ReQuests) χρησιμοποιούνται από τις περιφερειακές συσκευές ώστε να διακόπτουν τη λειτουργία του επεξεργαστή προκειμένου να τις εξυπηρετήσει. (π.χ. να αναλάβει τη μεταφορά δεδομένων από την περιφερειακή συσκευή στη μνήμη).  Η ΚΜΕ μόλις δεχτεί ένα σήμα διακοπής από μια περιφερειακή συσκευή, διακόπτει την εργασία που έκανε και ξεκινά να εξυπηρετεί τη συσκευή που έστειλε το σήμα διακοπής.  Στη συνέχεια η ΚΜΕ συνεχίζει την εργασία που είχε διακόψει.

10 10 Σήματα διακοπών IRQs  Ο προσωπικός υπολογιστής υποστηρίζει μέχρι 16 διακοπές που αριθμούνται ως εξής: – IRQs: 0, 1, 2, 3, 4, …, 15  Κάποιες από τις διακοπές είναι δεσμευμένες (χρησιμοποιούνται) για συγκεκριμένες λειτουργίες, π.χ – Ρολόι συστήματος – Πληκτρολόγιο – Ελεγκτές  Οι υπόλοιπες είναι διαθέσιμες για τις περιφερειακές μονάδες που διαθέτει ο υπολογιστής μας.

11 11 Πίνακας διακοπών υπολογιστή ΔΙΑΚΟΠΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ IRQ0Ρολόι συστήματος IRQ1Πληκτρολόγιο IRQ2Ελεγκτής διακοπών IRQ3Διαθέσιμο IRQ4Διαθέσιμο IRQ5Διαθέσιμο IRQ6Ελεγκτής floppy drive IRQ7Παράλληλη θύρα IRQ8Ρολόι πραγματικού χρόνου IRQ9Διαθέσιμο IRQ10Διαθέσιμο IRQ11Διαθέσιμο IRQ12Διαθέσιμο IRQ13Μαθηματικός επεξεργαστής IRQ14Πρωτεύων ελεγκτής IDE IRQ15Δευτερεύων ελεγκτής IDE

12 12 2. Κανάλια DMA – Direct Memory Access  Για να μη διακόπτουν συνέχεια οι μονάδες του Η/Υ την ΚΜΕ για να μεταφέρουν στη μνήμη δεδομένα, υπάρχει δυνατότητα οι μονάδες να χρησιμοποιήσουν τα κανάλια DMA (απ’ ευθείας προσπέλαση μνήμης).  Τα κανάλια DMA είναι διάδρομοι που μπορεί να αναλάβουν την μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη χωρίς να διακόψουμε τον επεξεργαστή.  Χρησιμοποιούνται από μονάδες όπως τα αποθηκευτικά μέσα, οι κάρτες ήχου, κ.α.

13 13 Χρήση καναλιών DMA  Χρησιμοποιώντας τα κανάλια DMA απελευθερώνεται ο επεξεργαστής από συχνές διακοπές που προκαλούν οι μονάδες.

14 14 Κανάλια DMA  Οι προσωπικοί υπολογιστές διαθέτουν 8 συνολικά κανάλια DMA για μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη.  Υπεύθυνοι για τη λειτουργία των καναλιών είναι οι ελεγκτές καναλιών DMA  Υπάρχουν 2 ελεγκτές DMA – O 1 ος ελέγχει τα 4 κανάλια DMA με εύρος 8bits – Τα κανάλια αυτά είναι : Κανάλι 0, 1, 2, 3 – Ο 2 ος ελέγχει τα 4 κανάλια DMA με εύρος 16bits – Τα κανάλια αυτά είναι : Κανάλι 4, 5, 6, 7

15 15 3. Διευθύνσεις εισόδου/εξόδου  Ο επεξεργαστής διαθέτει 65536 διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (θύρες) για επικοινωνία με περιφερειακές μονάδες.  Έτσι οι διάφορες μονάδες χρησιμοποιούν αυτές τις διευθύνσεις για να επικοινωνούν με τον επεξεργαστή.  Κάθε μονάδα ξεχωρίζει από τις άλλες αφού χρησιμοποιεί διαφορετικές διευθύνσεις.

16 16 4. Περιοχές μνήμης  Είναι περιοχές διευθύνσεων της κύριας μνήμης που παραχωρούνται στις διάφορες μονάδες του Η/Υ, ως προσωρινός χώρος αποθήκευσης.  Αυτό κυρίως γίνεται για γρηγορότερη πρόσβαση του επεξεργαστή στα δεδομένα των μονάδων και λόγω του ότι ορισμένες από αυτές δεν έχουν επαρκή διαθέσιμη μνήμη.

17 17 Σύγκρουση ή διένεξη (Conflict)  Όταν 2 ή περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούν τον ίδιο πόρο (IRQ, DMA, I/O, μνήμη), τότε έχουμε σύγκρουση ή διένεξη.  Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι μονάδες ή και ο Η/Υ να μη μπορούν να λειτουργήσουν. – ΕΞΑΙΡΕΣΗ – ΕΞΑΙΡΕΣΗ: IRQs Επιτρέπεται σε παραπάνω από 2 συσκευές να χρησιμοποιούν την ίδια διακοπή χωρίς διένεξη. (Το πολύ μέχρι 4 μονάδες).


Κατέβασμα ppt "1 Αρχιτεκτονική Προσωπικού Υπολογιστή. 2 Εσωτερικό Προσωπικού Υπολογιστή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google