Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λογισμικο συστηματοσ Κεφάλαιο 4ο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λογισμικο συστηματοσ Κεφάλαιο 4ο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λογισμικο συστηματοσ Κεφάλαιο 4ο
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Λογισμικο συστηματοσ Κεφάλαιο 4ο

2 4.1 Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό: Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού και αξιοποιούν τις δυνατότητες του για χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου. Λογισμικό εφαρμογών: προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων των χρηστών. Λογισμικό συστήματος: όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με το συντονισμό της λειτουργίας του συστήματος και με τη διαχείριση των μονάδων του. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τα ειδικά εργαλεία | Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και εκτέλεση βοηθητικών εργασιών Το λειτουργικό σύστημα | Λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στο χρήστη και το υλικό και συντονίζει το υλικό ώστε να εκτελούνται σωστά τα προγράμματα εφαρμογών Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

3 4.1 Λογισμικό συστήματος Υπολογιστικό σύστημα Υλικό Λογισμικό
Λογισμικό εφαρμογών Λογισμικό συστήματος Λειτουργικό σύστημα Ειδικά εργαλεία Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

4 4.2 Λειτουργικό Σύστημα Το ΛΣ παίζει το ρόλο του «κυβερνήτη» του υπολογιστή Λαμβάνει τα αιτήματα των χρηστών Τα αναλύει σε επιμέρους λειτουργίες Σχεδιάζει με ποιο τρόπο θα κάνει τη βέλτιστη χρήση του υλικού για την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων Παρακολουθεί την εκτέλεση των απαραίτητων λειτουργιών Συνθέτει τις απαντήσεις και τις προωθεί στον χρήστη Στόχοι Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ευκολίας στο χρήστη Εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των πόρων του συστήματος Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

5 Λειτουργικό Σύστημα Το λειτουργικό σύστημα επικοινωνεί/αλληλεπιδρά με διάφορα μέρη του υπολογιστικού συστήματος Το λειτουργικό σύστημα διαχειρίζεται τους πόρους του συστήματος. Επιτρέπει στις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στους πόρους του συστήματος, είτε απευθείας είτε διαμέσου άλλων λογισμικών συστήματος. Προσφέρει μια άμεση διεπαφή/επικοινωνία του χρήστη με το υπολογιστικό σύστημα. π.χ. βιβλιοθήκη γραφικών, οδηγοί συσκευών Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

6 4.2.2 Εργασίες Λ.Σ. Εργασίες ΛΣ
Εκτέλεση προγραμμάτων |βλ. επόμενη διαφάνεια Λειτουργίες εισόδου – εξόδου |Οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της επικοινωνίας ενός προγράμματος με περιφερειακές συσκευές γίνονται από το ΛΣ Διαχείριση του συστήματος αρχείων | Εργασίες που αφορούν ζητήματα διαχείρισης αρχείων (διαγραφή, μετονομασία κ.α.) Ανίχνευση λαθών | Εντοπίζει σε κάθε λάθος πιθανές αιτίες Κατανομή πόρων | Αξιολογεί τα αιτήματα των χρηστών και κατανέμει τους διαθέσιμους πόρους κατάλληλα Απολογιστικά στοιχεία | εξάγει στατιστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του συστήματος Προστασία – Ασφάλεια | προσφέρει στο χρήστη προστασία, ώστε να μην είναι δυνατό άλλος χρήστης ή το ίδιο το ΛΣ να αλλοιώσει δεδομένα του. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

7 Λειτουργικό Σύστημα – Εκτέλεση Προγραμμάτων
Πολλαπλά προγράμματα που εκτελούνται ταυτόχρονα μοιράζονται τη χρήση της κυρίας μνήμης. Παίρνουν τη σειρά τους χρησιμοποιώντας τη ΚΜΕ. Συναγωνίζονται για μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν συσκευές εισόδου / εξόδου Το λειτουργικό σύστημα παίζει το ρόλο του ελεγκτή για να σιγουρευτεί ότι όλα τα μέρη συνεργάζονται και έχουν την ευκαιρία να «δράσουν»

8 Διαχείριση Πόρων

9 Διαχείριση Πόρων (συν.)

10 4.2.1 Σταθμοί στην εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων
Ομαδική επεξεργασία Πολυπρογραμματισμός Καταμερισμός χρόνου Κατανεμημένη επεξεργασία Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

11 Ομαδική Επεξεργασία Ο χρήστης δίνει στον υπολογιστή μια ομάδα αιτημάτων και ο υπολογιστής τα επεξεργάζεται και τα εκτελεί το ένα μετά το άλλο. Απαιτείται μια ειδική γλώσσα, η γλώσσα ελέγχου εργασιών.

12 Πολυπρογραμματισμός Ένας ή πολλοί χρήστες, διατυπώνουν ταυτόχρονα πολλά αιτήματα. Το ΛΣ επιλέγει τη σειρά εκτέλεσης, έτσι ώστε να αξιοπιείται αποδοτικά το σύστημα. Ο πολυπρογραμματισμός είναι μια προσπάθεια να αυξηθεί η χρήση της ΚΜΕ

13 Καταμερισμός χρόνου Οι πόροι μπορούν να μοιράζονται μεταξύ διαφόρων εργασιών. Ο χρονικός καταμερισμός (time sharing) επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του υπολογιστή από πολλαπλούς χρήστες. Ο χρόνος ΚΜΕ διαμοιράζεται στους ενεργούς χρήστες Διεργασία (process): Ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στη μνήμη και περιμένει για πόρους (πρόσβαση στη ΚΜΕ)

14 Καταμερισμός χρόνου Οι πόροι μπορούν να μοιράζονται μεταξύ διαφόρων εργασιών. Ο χρονικός καταμερισμός (time sharing) επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του υπολογιστή από πολλαπλούς χρήστες. Ο χρόνος ΚΜΕ διαμοιράζεται στους ενεργούς χρήστες Διεργασία (process): Ένα πρόγραμμα που βρίσκεται στη μνήμη και περιμένει για πόρους (πρόσβαση στη ΚΜΕ)

15 Καταμερισμός χρόνου - Πολυπρογραμματισμός
CPU RAM DISC Διεργασίες (Processes) Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 Δ5, Δ6, Δ7, Δ8 User 1 User 2 Καταμερισμός Χρόνου: μεταξύ του χρήστη 1 και χρήστη 2 Πολυπρογραμματισμός: μεταξύ διεργασιών Δ1, Δ2, …, Δ8

16 Κατανεμημένη επεξεργασία
Ένα αίτημα ή μια ομάδα αιτημάτων αναλύεται σε ένα σύνολο επεξεργασιών, εκ των οποίων κάθε επιμέρους επεξεργασία είναι δυνατόν να εκτελείται σε διαφορετικούς υπολογιστές ή επεξεργαστές που επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "Λογισμικο συστηματοσ Κεφάλαιο 4ο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google