Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μνήμες ν αυτικών α π ό τ ις θ άλασσες τ ου κ όσμου … Ερευνητική εργασία Α΄ τετραμήνου Τάξη Α Σχολικό έτος 2012 -2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μνήμες ν αυτικών α π ό τ ις θ άλασσες τ ου κ όσμου … Ερευνητική εργασία Α΄ τετραμήνου Τάξη Α Σχολικό έτος 2012 -2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μνήμες ν αυτικών α π ό τ ις θ άλασσες τ ου κ όσμου … Ερευνητική εργασία Α΄ τετραμήνου Τάξη Α Σχολικό έτος 2012 -2013

3 Σε π ολλά μέρη της π ατρίδας μας, π ου ήταν άγονα και νησιωτικά ο κόσμος α π ό π ολύ νωρίς στράφηκε στη θάλασσα. Έτσι α π ό τα τέλη του 18 ου αιώνα άρχισαν το διαμετακομιστικό εμ π όριο με τα ιστιοφόρα, άλλα μικρά άλλα μεγάλα, τα Χιώτικα π ληρώματα όργωναν τη Μεσόγειο π ρος τη Μασσαλία, Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινού π ολη, Οδησσό και αλλού. Σιγά σιγά και μετά την καταστροφή της Χίου οι οικογένειες ασχολήθηκαν ε π αγγελματικά με τη ναυτιλία. Μάλιστα μετά το β ’ π αγκόσμιο π όλεμο ό π οιος έμενε στην ξηρά θεωρούνταν ανίκανος και άχρηστος.

4 Η Εμ π ορική Ναυτιλία των Ελλήνων είναι ο σημαντικότερος κλάδος της Ελληνικής Οικονομίας και α π οτελεί ουσιαστικά την κύρια οικονομική δραστηριότητα στην ο π οία η χώρα μας διαθέτει την π ρώτη θέση π αγκόσμια.

5 Στη Χίο διατηρούμε ιδιαίτερους δεσμούς με το ναυτικό ε π άγγελμα. Σήμερα, όλο και π ερισσότεροι νέοι ε π ειδή κρίνουν αβέβαιο το μέλλον τους στρέφονται στο ναυτικό ε π άγγελμα και αναθεωρούν τη γνώμη τους για τη ζωή στη θάλασσα. Α π όδειξη της στροφής αυτής α π οτελούν οι ε π ιτυχίες των α π οφοίτων των Λυκείων της Χίου στις Ακαδημίες του Εμ π ορικού Ναυτικού.

6 Το σημαντικότερο κομμάτι της ναυτικής μας ιστορίας είναι ο α π λός ανώνυμος, μούτσος, ναύτης, μάγειρας, τζόβενο, μηχανικός, κα π ετάνιος του τό π ου αυτού. Είναι ο κλασικός ναυτικός π ου έλει π ε π ολλούς μήνες α π ό την π ατρώα γη, την οικογένεια, ήταν όμως και ο ιδεολόγος της θάλασσας, ο αγα π ητικός της, π ου α π ό μικρό π αιδί είχε το όνειρο να κυβερνήσει το καράβι και να γυρίσει τα π έρατα της γης.

7 Ας γνωρίσουμε μαζί τον Αφανή ναύτη του Βροντάδου, τον Καρδαμυλίτη ναυτικό αλλά και την Καρδαμυλίτισσα μάνα π ου π ροσμένει με καρτερικότητα και υ π ομονή στο μώλο το π λοίο π ου θα φέρει π ίσω τον αγα π ημένο άνδρα ή π αιδί της. Καλό ταξίδι …

8

9 … Α π ό τ ότε φ άντασμα η ζ ωή. Θ α μ ου π εις. Δ ε μετάνιωσα ; Κ αι ε γώ δ ε ξ έρω. Α λλά κ αι ν α γυρίσω τ ώρα σ το ν ησί, π άλι δ ε θ α η συχάσω. Με κ ράζει η θ άλασσα …

10 Η μετα π ολεμική π είνα σε συνδυασμό με την ανεργία π ου είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα στις αρχές του δεύτερου μισού του π ερασμένου αιώνα οδήγησαν π ολλούς Έλληνες αλλά και Βρονταδούσους στη θάλασσα. Ήταν η ανάγκη να θρέψουν τις οικογένειές τους αλλά και να π ροικίσουν τις αδελφές τους. Άλλοι π άλι διάλεξαν το ε π άγγελμα του ναυτικού ε π ειδή υ π ήρχε στην οικογένειά τους η ναυτική π αράδοση. Ο π α ππ ούς, ο π ατέρας ή κά π οιος άλλος συγγενής ήταν ναυτικός. Δεν ήταν λοι π όν και τόσο εύκολο να ξεφύγεις α π ό τη μοίρα του ναυτικού.

11 Τον καιρό εκείνο (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) το επάγγελμα του ναυτικού ήταν σχεδόν το μόνο επάγγελμα που μπορούσες να ακολουθήσεις. Ήταν το επάγγελμα που βοηθούσε την οικογένεια να μην έχει οικονομικά προβλήματα. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε από τους Ναζί σε εκτελεστικό απόσπασμα. Η ανάγκη για δουλειά με έσπρωξε στη θάλασσα… Μαρτυρία Μάρκου Γλύκα

12 Ο σ κληρός α π οχωρισμός …

13 Δεκέμβρης 13,1960 Όμως αν ήσουν από ένα μέρος να μ΄έβλεπες όταν τα διάβαζα θα με λυπόσουν όχι μόνο συ αλλά και κάθε άλλος. Διαβάζοντας τα λόγια του Νικολή για το φευγιό μου, νοιώθοντας τον πόνο που δοκίμασε και αναλογιζόμενος την σκηνή που έκλαιγε πόνεσα τόσο πολύ που είπα καλύτερα να έσπαγε το πόδι μου και να μην ερχόμουν. Αρχίνησαν δε να τρέχουν τα μάτια μου σα βρύσες και το χειρότερο το κλάμα τελικά συνοδεύτηκε από αναφιλητά. Τέτοιο κακό είχα καιρό να πάθω … Απόσπασμα από γράμμα του Θ. Τριπολίτη στη σύζυγό του

14 Οι γυναίκες π ερνούσαν δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια του α π οχωρισμού. Φορούσαν μαύρα ρούχα και έκλειναν τα π αντζούρια στα σ π ίτια τους. Άναβαν καθημερινά τα καντηλάκια στο εικονοστάσι του σ π ιτιού τους και π ροσεύχονταν στην Παναγία αλλά και στον Άγιο Νικόλα για να π άνε όλα καλά. Το σ π ίτι ερήμωνε και όλοι μαζί ήλ π ιζαν να φτάσει γρήγορα η στιγμή της ε π ιστροφής.

15 Περιμένω ν έα σ ου … Στα καράβια του π ροηγούμενου αιώνα η ε π ικοινωνία του ναυτικού με την οικογένειά του δεν ήταν εύκολη, γινόταν κυρίως με τα γράμματα. Τις π ερισσότερες φορές τα έστελναν αλλά και τα έ π αιρναν καθυστερημένα, το λιγότερο σε 20 μέρες.

16 Γ Αγάπη μου γεια σου. Σήμερα έφτασε το πλήρωμα για το οποίο θα σου μιλήσω παρά κάτω και έφερε και την πολυπόθητο αλληλογραφία. Πήρα λοιπόν 5 γράμματα σου παλιά και καινούργια με ημερομηνίες 21 και 29/7 και 10,23 και 29/8. Τα διάβασα όλα με απληστία και από δύο φορές. Έμαθα απ΄αυτά τα νέα σας. Είναι αλήθεια ότι ‘ήμουν ανήσυχος γιατί δεν είχα γράμμα σου και έβαζε πολλά κακά ο νους μου. Τα γράμματά σου όμως μου έφεραν ψυχική γαλήνη.. Απόσπασμα από γράμμα του Θ. Τριπολίτη στη σύζυγό του

17 Οι μέρες των γιορτών π ερνούσαν ευχάριστα αλλά και μοναχικά αφού ο κάθε ναυτικός σκεφτόταν και νοσταλγούσε την οικογένειά του. Όλο το π λήρωμα κάθονταν στο εορταστικό τρα π έζι, άκουγαν τραγούδια και γλεντούσαν. Ο μάγειρας έφτιαχνε γλυκά και έκανε ό, τι μ π ορούσε για να ευχαριστήσει τον κάθε ναυτικό. Ο ένας ευχόταν στον άλλον « του χρόνου στο σ π ίτι μας ». Οι γ ιορτές σ το π λοίο

18 Οι γιορτές μέσα στο καράβι για ένα ναυτικό είναι οι χειρότερες διότι σκέφτεσαι την οικογένειά σου κατά τα άλλα όμως δεν μας έλειπε τίποτα. Και σουβλίζαμε και τρώγαμε μαγειρίτσες. Δεν μας έλειπε τίποτα. Μαρτυρία Μάρκου Σφήκα

19 Πολλοί είναι οι κίνδυνοι π ου έχουν να αντιμετω π ίσουν στην καθημερινότητά τους οι ναυτικοί. Οι π ιο συχνοί είναι : •Η φουρτουνιασμένη θάλασσα •Οι αρρώστιες •Τα ναυάγια •Η π ειρατεία

20 Η φ ουρτουνιασμένη θ άλασσα

21 Philadelphia, 22/02/1961 …Χθες το πρωί φτάσαμε εδώ ύστερα από δύο ημερών καθυστέρηση λόγω κακοκαιρίας Ο Ατλαντικός και η Μεσόγειος θέλανε τα βαπόρια να χορεύουν, ίσως επειδή ήταν Απόκριες. Αναγκαστήκαμε να ελαττώσουμε ταχύτητα κι ακόμα να αλλάξομε πορεία. Υποφέραμε... Απόσπασμα από γράμμα του Θ. Τριπολίτη στη σύζυγό του

22 Η γυναίκα του ναυτικού

23 Στα Καρδάμυλα, στην π αραλία του χωριού, βλέ π ουμε το άγαλμα της Καρδαμυλίτισσας μάνας, συζύγου, κόρης π ου αγναντεύει το π έλαγος μή π ως και φανεί το καράβι π ου θα φέρει έστω και για λίγο το δικό της άνθρω π ο στο σ π ιτικό τους.

24 Η Χιακή κοινωνία α π οτίει φόρο τιμής στη γυναίκα του ναυτικού για την π ροσφορά της στη Ναυτιλία και τη ναυτική οικογένεια, αναγνώριση για την καρτερικότητα και τις θυσίες κάθε γυναίκας π ου ένωσε τη ζωή της με άντρα ναυτικό.

25 Οι γυναίκες των ναυτικών ζούσαν σε ένα αυστηρό κοινωνικό π λαίσιο σε μια δύσκολη αλλά και α π άνθρω π η π ολλές φορές κοινωνία. Αναλάμβαναν τη διαχείριση του νοικοκυριού, την ανατροφή αλλά και την εκ π αίδευση των π αιδιών τους. Τα π αιδιά μόλις μάθαιναν τα π ρώτα τους γράμματα ξεκινούσαν αλληλογραφία με τους π ατεράδες τους.

26 Εμείς πιστεύουμε πως κάναμε το καθήκον μας απέναντι σου. Δε σου λείψε τίποτα και δε θέμε γι αυτό να αισθάνεσαι υποχρεωμένος απέναντι μας αφού εμείς κάναμε απλά το καθήκον μας. Αργότερα θα κάμης κι εσύ το καθήκον σου στα δικά σου παιδιά. Ας σου γίνει μάθημα κι ας σου μείνει παράδειγμα το δικό μας φέρσιμο κι εφάρμοσέ το κι εσύ με τον καιρό στα δικά σου τα παιδιά... Οι γονείς δεν είναι αιώνιοι θα φύγουν αργά ή γρήγορα, θα πρέπει εσύ ο ίδιος να συντηρείς μόνος την οικογένειά σου, δεν είναι εύκολο πράγμα όσο τουλάχιστον φαίνεται, παιδί μου. Αν δεν θέλεις κάποια μέρα να δεις τον εαυτό σου τον ίδιο να ζει με στερήσεις και αργότερα την οικογένεια να στερείται εξαιτίας σου και τα παιδιά σου να μένουν στην φτώχεια κι αμόρφωτα, κάμε το καθήκον σου. Απόσπασμα από γράμμα του Θ. Τριπολίτη στo γιο του

27 Στο Βροντάδο και στα Καρδάμυλα ο ναυτικός και η οικογένειά του κατέχουν ξεχωριστή θέση. Τόσο αυτός π ου γύρισε θριαμβευτής με εμ π ειρίες και άσ π ρα μαλλιά όσο και αυτός π ου χάθηκε π αλεύοντας στα κύματα... Όλους αυτούς μας θυμίζουν τα π αρακάτω …

28 Μνημείο Αφανούς Ναύτη. Βροντάδ o ς – Χίος. 1958 – Γλύ π της Αθανάσιος Α π άρτης Μνημείο Αφανή Ναύτη Βροντάδος, Χίος Γλύ π της : Αθανάσιος Α π άρτης 1958

29 Μνημείο Καραμυλίτη Ναύτη Καρδάμυλα, Χίος Γλύ π της : Αθανάσιος Α π άρτης 1960

30

31 Οι ναύτες του Τσαρούχη ….

32 Ο ναύτης … μικρός μέσα στην α π εραντοσύνη Οι θάλασσές του δεν είναι οι θάλασσες των τουριστικών φυλλαδίων. Οι δικές του είναι αγριεμένες και μοναχικές. Τα δικά του καράβια δεν είναι π ολυτελή κρουαζιερό π λοια, αλλά καρβουνιάρικα και π ειρατικά π ου ' χουν τα φανάρια τους στην π ρύμνη. Ο δικός του ήλιος δεν μαυρίζει αγαλματένια κορμιά … Είναι σκληρός, ανελέητος …

33

34 Στα μάτια του καθρεφτίζεται η εικόνα της αγα π ημένης του π ου α π οχωρίστηκε σκληρά, στα αυτιά του ο ήχος α π ό το κλάμα ενός μωρού π ου τον έκανε π ατέρα, στο π ρόσω π ό του χαραγμένες με την αλμύρα οι αγωνίες, ο νους του ανεξέλεγκτα γυρνάει σε θύμησες όταν ξα π λώνει στο καρφωμένο του κρεβάτι … σαράντα μέρες ουρανός και θάλασσα, νόστος ….

35 Το ταξίδι … Ένας γαλάζιος δρόμος π ου ανάλογα γίνεται μουντός συννεφιασμένος, αγριεμένος. Δρόμος π ερι π λανήσεων, λησμονιάς, π ίκρας, στεναγμών. Υγροί δρόμοι ταυτισμένοι με τη μοίρα του Έλληνα … Η σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα π αραγωγική και μεταφυσική …

36 Η θάλασσα στοιχείο αιώνιο π ου κρύβει καλά τα μυστικά της …

37 Νίκος Καββαδίας ο π οιητής της θάλασσας Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά, σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων...

38 Εραστής των γαλάζιων π όντων … είναι ο Έλληνας ναυτικός… ριψοκίνδυνος, γενναίος, επιδέξιος, προσεύχεται στον Άγιο Νικόλα και παρακαλάει για ήμερες θάλασσες «….από συνήθεια κάνουνε, πριν πέσουν, το σταυρό τους κι αρχίζοντας με σιγανή φωνή « Πάτερ ημών...» το μακρουλό σταυρώνουνε λερό προσκέφαλό τους.…»

39 σημαδεύει το κορμί του με το σώμα μιας γοργόνας ή με μία άγκυρα για να εξορκίσει τους φόβους του, «Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα, μια μπαλαρίνα στην κοιλιά, που εχόρευε γυμνή κι απά στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένην είχε με στίγματ’ ανεξάλειπτα μιαν άγρια καλλονή. [...]» αγαπάει, αγαπιέται, λησμονάει, λησμονιέται, νικάει… νικιέται …

40 Αυτός είναι ο δικός μας ναυτικός … •Ο π α ππ ούς μας … •Ο π ατέρας μας … •Ο αδελφός μας … •Ο θείος μας …


Κατέβασμα ppt "Μνήμες ν αυτικών α π ό τ ις θ άλασσες τ ου κ όσμου … Ερευνητική εργασία Α΄ τετραμήνου Τάξη Α Σχολικό έτος 2012 -2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google