Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια’
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αλέξιος Δέφνερ Θεόδωρος Μεταξάς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 7ο Εθνικό Συνέδριο ‘Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια’ Ελληνικό Τμήμα ERSA 7-8 Μαΐου Αθήνα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Πόλεις στο Νέο Οικονομικό Διεθνοποιημένο Περιβάλλον
Ταυτότητα, Εικόνα των Πόλεων και Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά 3. Μάρκετινγκ του Τόπου (Place/city marketing) στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό 4. Το Πρόγραμμα CultMark 5. Η Νέα Ιωνία Μαγνησίας 6. Συμπεράσματα

3 1. Οι Πόλεις στο Νέο Οικονομικό Διεθνοποιημένο Περιβάλλον
Αναγκαιότητα: Για τον προσδιορισμό της ταυτότητας, τη διαμόρφωση ή την αναδιαμόρφωση της εικόνας, με βάση την ανάλυση και αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (local distinctive characteristics) Κύριος στόχος: Υψηλός βαθμός ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, υψηλότερη θέση στην κλίμακα αστικής ιεραρχίας και αύξηση του μεριδίου αγοράς

4 Εργαλεία: Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών προώθησης της εικόνας τους και στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης προκειμένου να προσελκύσουν δυνητικές αγορές στόχους (επενδύσεις, τουρίστες, νέους κατοίκους, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κ.ά.) Συνεργασίες και συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ: Εφαρμογή συνεργασιών κοινής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας με στόχο την ανασυγκρότηση πόλεων, την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη δράσεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την ανάπτυξη δικτύων σε νέες αγορές κ.ά.

5 2. Ταυτότητα, Εικόνα των Πόλεων και Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά
‘Η ταυτότητα ενός τόπου μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα αντικειμενικό πράγμα. Είναι αυτό που στην πραγματικότητα ο κάθε τόπος μοιάζει’ Σύνθεση, ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον των πόλεων Αναφέρεται κυρίως στο ιστορικό παρελθόν των πόλεων και στα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά τις χαρακτηρίζουν

6 Εικόνα ‘Άθροισμα των πεποιθήσεων, των ιδεών και εντυπώσεων που έχουν οι άνθρωποι για ένα τόπο/ πόλη/ προορισμό’ Κατασκευάζονται με βάση τον όγκο, την πηγή και την αντικειμενικότητα των διαθέσιμων πληροφοριών που υπάρχουν για τους προορισμούς, ειδικά τους τουριστικούς Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Αποτελούν τα κύρια ‘συστατικά’ της ‘μοναδικότητας’ της κάθε πόλης, λαμβάνοντας το καθένα το χαρακτήρα ενός ‘ιδιαίτερου αγαθού’ (distinctive good). H εικόνα των πόλεων αντιμετωπίζεται ως ένα πάζλ από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που το καθένα χρειάζεται μια διαφορετική, και στρατηγικά σχεδιασμένη, προσέγγιση

7 3. Μάρκετινγκ του Τόπου (Place/city marketing) στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό
'Το Μάρκετινγκ του τόπου αφορά στην διαδικασία σχεδιασμού ενός τόπου προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αγορών-στόχων (επενδύσεις, επισκέπτες κ.ά.) στις οποίες απευθύνεται. Μπορεί να είναι επιτυχημένο όταν ικανοποιούνται δυο παράμετροι: α) οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι ικανοποιούνται από την κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών που τους παρέχει ο τόπος, και β) οι προσδοκίες των αγορών-στόχων ικανοποιούνται, στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες που τους παρέχει ο τόπος είναι και αυτά τα οποία επιθυμούν να λάβουν’

8 Η εφαρμογή πολιτικών προώθησης στον πολιτισμό και τον τουρισμό ως εργαλεία της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων/ περιφερειών, διαχέεται σε ποικίλες περιοχές αντίστοιχου ερευνητικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τον ελεύθερο χρόνο, όπως ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία, οι τέχνες και τα ΜΜΕ δημιουργούνται ισχυρές ‘πολιτιστικές βιομηχανίες’ (cultural industries), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η μόδα και το σχέδιο, η αρχιτεκτονική και το αστικό τοπίο, η τοπική κληρονομιά, το φαγητό και η διασκέδαση κ.ά.

9 4. Το Πρόγραμμα CultMark Στα πλαίσια του Interreg IIIC το πρόγραμμα CultMark (Πολιτιστική Κληρονομιά, Τοπική Ταυτότητα και Μάρκετινγκ του Τόπου για Αειφόρο Ανάπτυξη) εφαρμόζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια στρατηγική μάρκετινγκ του τόπου με πολιτιστικό προσανατολισμό, δηλαδή με έμφαση στην πολιτισμική διάσταση του μάρκετινγκ αλλά και με την προβολή των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, και μάλιστα σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό παραδειγματικών δράσεων Κεντρικός στόχος: η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών μάρκετινγκ του τόπου, αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία της τοπικής ταυτότητας και του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος των περιοχών των εταίρων ώστε να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2006 Επικεφαλής φορέας του CultMark είναι η Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών και Ανάπτυξης (ΔΕΜΚΑ) του Δήμου Νέας Ιωνίας. Εταίροι είναι τοπικοί φορείς στο Τσέστερ και Ελσμίαρ Πόρτ Βρετανίας, στο Καϊνού Φιλανδίας, στο Ροστόκ και Βίσμαρ Γερμανίας και στην Πάφο Κύπρου (συμμετέχει η Ευρεία Τουριστική Επιτροπή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου όπου συμμετέχουν οι τέσσερις Δήμοι της Επαρχίας Πάφου)

10 4.1 Μεθοδολογία Η μεθοδολογία βασίζεται στη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού, με στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών μελέτης, τον προσδιορισμό των στόχων ανάπτυξης, και την αξιολόγηση και επιλογή των μέσων για την επίτευξη των στόχων Βασικοί άξονες: Αξιολόγηση και επιλογή των στρατηγικών, τακτικών και εναλλακτικών σεναρίων, με βάση τη διεθνή εμπειρία αντίστοιχων περιπτώσεων Προσδιορισμός και δημιουργία ενός ειδικού ‘πακέτου προώθησης’ (promotional package) Προσδιορισμός των δυνητικών αγορών στόχων

11 Διαδικασία Επικοινωνίας: Συμμετοχή των σχεδιαστών, των φορέων και των υπευθύνων μάρκετινγκ στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή στρατηγικών δράσεων Διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ‘πιλοτικού προγράμματος’ Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των επιλεγμένων στρατηγικών και τακτικών Διαδικασία αναπληροφόρησης και διαδικασία μάθησης (Feedback process and learning process): οι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις στο περιβάλλον των πόλεων/ περιφερειών θα πρέπει να διαγνώσουν τις αδυναμίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των επιλεγμένων τακτικών σε κάθε φάση ανάπτυξης των δράσεων, προκειμένου να αλλάξουν, να καταργήσουν ή να διατηρήσουν κάποιες στρατηγικές

12 4.2 Έμφαση στην Έρευνα Αγοράς
Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Μάρκετινγκ. Η πλειονότητα των εργασιών εστιάζει στην ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού σε πόλεις και περιφέρειες, χρησιμοποιώντας κυρίως πρωτογενή δεδομένα και ποσοτικές αναλύσεις Κύριος στόχος: Διερεύνηση των διεθνών τουριστικών τάσεων, της συμπεριφοράς των τουριστών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, καθώς και των πλεονεκτημάτων/ μειονεκτημάτων των πόλεων/ περιφερειών, προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικές στη διεθνή τουριστική και πολιτιστική αγορά Προσανατολισμός έρευνας: Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον των πόλεων/ περιφερειών

13 4.3 Έρευνες στα πλαίσια του CultMark
Εργαλείο / μέσο έρευνας Αγορά - Στόχος Μορφή ερωτηματολογίου Στόχος έρευνας Δείγμα Ερωτηματο-λόγιο 1 (Μάρτιος – Μάιος 2004) Τοπικοί Φορείς Διοίκησης και Οργανισμοί Ειδικά διαμορφωμένο με μια ομάδα κλειστών ερωτήσεων σε Linker scale (1: min, 7: max) Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων/ μειονεκτημάτων κάθε περιοχής 5-10 φορείς ανά περιοχή Ερωτηματο-λόγιο 2 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2004) Επισκέπτες, ντόπιοι και αλλοδαποί σε αναλογία 70% και 30% αντίστοιχα, ηλικίας από ετών, 50% άνδρες και 50% γυναίκες Ερωτηματολόγιο με 7 ομάδες κλειστών ερωτήσεων, σε Linker scale (1: min, 5: max) Κριτήρια επισκεψιμότητας και ικανότητα της περιοχής να ικανοποιεί τις ανάγκες και προσδοκίες των τουριστών 100 άτομα ανά περιοχή

14 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2004) Τοπικοί Φορείς Διοίκησης και Οργανισμοί
Ερωτηματολόγιο 3 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2004) Τοπικοί Φορείς Διοίκησης και Οργανισμοί Ερωτηματολόγιο με 4 ομάδες κλειστών ερωτήσεων, σε Linker scale (1: min, 5:max) Προσδιορισμός και αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών προώθησης της εικόνας των πόλεων 5-10 φορείς ανά περιοχή Ερωτηματολόγιο 4 (η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη) Ερωτηματολόγιο με 5 ομάδες ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων. Οι κλειστές ερωτήσεις αξιολογούνται σε Linker scale (1: min, 7:max) Προσδιορισμός του Οράματος, της Ταυτότητας και της Εικόνας της κάθε περιοχής

15 5. Η Νέα Ιωνία Μαγνησίας Η Νέα Ιωνία με βάση τον προσδιορισμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της έχει επενδύσει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μορφών τουριστικής ανάπτυξης. Έχοντας ως άξονα τη μελέτη για την ανάπτυξη στρατηγικών, το ‘τελικό παραγόμενο αγαθό’ της Νέας Ιωνίας αποτελεί ένα συνδυασμό πολιτιστικού (αρχαιολογικού), αθλητικού τουρισμού, και τουρισμού φαγητού Κύριο ενδιαφέρον: ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών, προκειμένου να δομηθεί μια ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα της πόλης, εστιάζοντας στην ενίσχυση του συνδυασμού τουρισμός-πολιτισμός

16 Το ‘Τελικό Παραγόμενο Αγαθό’ Αρχαιολογικός Τουρισμός
Μυκηναϊκός Τάφος, Νεολιθικά ευρήματα στο Σέσκλο και το Διμήνι, Αρχαιολογικό Μουσείο, Γλαφυρά Ακρόπολη Ένα πολυδιάστατο αγαθό, …με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προώθησης …με ειδικές δυσκολίες στην αξιολόγηση των αγορών στόχων Κύρια στρατηγική: Εστίαση Κύρια ερώτηση: Διαθέτει η πόλη της Νέας Ιωνίας την ικανότητα να προσφέρει και να υποστηρίξει το αγαθό αυτό αποτελεσματικά; Αθλητικός Τουρισμός Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βασδέκιο Στάδιο, γήπεδα 5Χ5, και άλλες υποδομές Τουρισμός φαγητού Παραδοσιακά ‘Τσιπουράδικα’ και Μικρασιατική κουζίνα

17 Οι Αγορές Στόχοι της Νέας Ιωνίας
Εξωτερικό Περιβάλλον Εθνικό επίπεδο Τουριστικά Πρακτορεία σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ά.) Ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές Επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα (π.χ οικολόγοι ή νέοι ερευνητές) Εθνικοί οργανισμοί ή πολιτιστικοί φορείς Δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, γκαλερί κ.ά. Εθνικοί αθλητικοί οργανισμοί, αθλητικά σωματεία, σύνδεσμοι, επιχειρήσεις Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Μαζικός τουρισμός αλλά και αγορές με ειδικά ενδιαφέροντα Ξένοι επενδυτές Μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες Οργανισμοί πολιτισμού, αθλητισμού και επισιτισμού Μουσεία, γκαλερί, φεστιβάλ, συνέδρια κ.ά. Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα Εσωτερικό Περιβάλλον Κάτοικοι Επιχειρήσεις Οργανισμοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί), Τοπικοί Φορείς, Ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, μειονότητες, Decision makers, Σωματεία Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα

18 ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (City Marketing Office)
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ A’ Επίπεδο: ΕΘΝΙΚΟ (ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ) - Δήμοι - Υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας - Αναπτυξιακές εταιρίες και γραφεία συμβούλων - Μεγάλα αεροδρόμια - Μεγάλα λιμάνια - Σταθμοί τρένων - Τουριστικοί οργανισμοί-σωματεία Επιχειρήσεις -ΜΜΕ B’ Επίπεδο: Κανάλια διανομής ανά ειδικό τομέα ΠΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΤουριστικά γραφεία - πράκτορες ΑΑλυσίδες ξενοδοχείων -   Πολιτιστικοί οργανισμοί και κέντρα - Θέατρα -   Μουσεία και γκαλερί -   Πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα -   Επιχειρήσεις τέχνης-πολιτισμού ΑΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  Αθλητικοί οργανισμοί και κέντρα -        Δημόσια και ιδιωτικά αθλητικά σωματεία -        Επιχειρήσεις αθλητικών ειδών -        Πανεπιστήμια και αθλητικές ακαδημίες -        Αθλητικοί σύνδεσμοι, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο ΦΦΑΓΗΤΟ  Αλυσίδες ξενοδοχείων -        Εστιατόρια και ταβέρνες -        Επιχειρήσεις φαγητού και οίνου -        Σύνδεσμοι/ σωματεία εστίασης -        Κάβες ποτών - κρασιών ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

19 5.1 Μέσα προώθησης της ‘εικόνας’ της Νέας Ιωνίας
Μέσα προβολής Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Επίπεδο εφαρμογής 1 Τηλεόραση Συνδυάζει εικόνα, ήχο και κίνηση – προκαλεί την προσοχή – απευθύνεται σε ευρύ κοινό Πολύ υψηλό κόστος – ταχεία έκθεση στο κοινό – μειωμένος βαθμός επιλογής κοινού Περιφερειακό, Εθνικό 2 Ραδιόφωνο Μαζική χρήση – υψηλός βαθμός γεωγραφικής και δημογραφικής επιλογής κοινού – χαμηλό κόστος Προκαλεί λιγότερη προσοχή από την τηλεόραση – ταχεία έκθεση στο κοινό 3 Internet Υψηλός βαθμός επιλογής κοινού – διαδραστικό μέσο – σχετικά χαμηλό κόστος Ένα σχετικά νέο μέσο προβολής με μικρό αριθμό χρηστών σε πολλές χώρες Περιφερειακό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές 4 Τηλέφωνο Μεγάλος αριθμός χρηστών – παρέχει την ευκαιρία για προσωπική επαφή Πολύ χαμηλός βαθμός συντονισμού στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 5 Εφημερίδες Ευελιξία – καλή τοπική διαχείριση και κάλυψη των τοπικών αγορών Μικρός κύκλος ζωής – έλλειψη σταθερής ποιότητας Περιφερειακό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό

20 6 Περιοδικά Υψηλός βαθμός επιλογής κοινού γεωγραφικά και δημογραφικά – αξιοπιστία - γόητρο Μακρόχρονη αγοραστική δυνατότητα – Ορισμένες φορές υπάρχει άσκοπη διακίνηση Περιφερειακό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές 7 Newsletters Υψηλός βαθμός επιλογής κοινού – πλήρης έλεγχος – σχετικά χαμηλό κόστος Όχι σταθερά κόστη Περιφερειακό, Εθνικό 8 Μπροσούρες – Prospectus Ευελιξία – πλήρης έλεγχος – δυνατότητα υπερβολής στην παροχή μηνυμάτων Η παραγωγή των μπροσούρων-prospectus μπορεί να είναι ένας στόχος από μόνος του, διότι δεν αποτελούν άμεσο μέσο αλλά θα πρέπει να δημιουργηθούν εξαρχής Περιφερειακό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό 9 Direct mail Υψηλός βαθμός επιλογής κοινού - μετρήσιμο Σχετικά υψηλά κόστη 10 Υπαίθριοι πίνακες -διαφημίσεων Ευελιξία – υψηλός βαθμός επαναληπτικής έκθεσης στο κοινό – χαμηλό κόστος – μειωμένος ανταγωνισμός Έλλειψη δυνατότητας επιλογής κοινού

21 5.2. Στρατηγικές, Τακτικές και Εναλλακτικά σενάρια
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 1 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ -Εντοπισμός μιας νέας αγοράς στόχου -Προσδιορισμός τρόπου προσέγγισης -Επιλογή μέσων και ομάδας δράσης -Τοποθέτηση (positioning) του τουριστικού προϊόντος –Συλλογή στοιχείων αντιδράσεων/ εντυπώσεων Ανάπτυξη , προβολή και υποστήριξη σε μια νέα αγορά στόχο 2 ΕΣΤΙΑΣΗ -   Προσανατολισμός και προσέγγιση μιας ειδικής αγοράς στόχου που ενδιαφέρει και που ήδη υπάρχει -   Σαφής προσδιορισμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ειδικής αγοράς Σύνδεση της ειδικής αγοράς με τα προσδοκώμενα οφέλη για την περιοχή Ανάπτυξη , προβολή και υποστήριξη σε μια υπάρχουσα αγορά στόχο

22 3 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ -Διείσδυση σε υπάρχουσες και δυνητικές αγορές στόχους με κάτι το νέο, το διαφορετικό (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού) -Κάλυψη μιας νέας ανάγκης των καταναλωτών -Ενίσχυση και υποστήριξη της μοναδικότητας αυτής 4 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ MARKETING -Επιλογή φορέων συνεργασίας στο εσωτερικό, άμεσο εξωτερικό και έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον -Προσέγγιση των φορέων -Διαμόρφωση οφελών και πλεονεκτημάτων συνεργασίας -Εξασφάλιση ενίσχυσης και υποστήριξης -Ανάθεση και προσδιορισμός ρόλων, καθηκόντων και υποχρεώσεων -Προσδιορισμός διαδικασιών λήψης αποφάσεων, αναπληροφόρησης και ελέγχου δράσεων -Καθορισμός κοινού οράματος και στόχων -Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την τοπική ανάπτυξη -Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής -Ένταξη με ενεργές, στρατηγικά σχεδιασμένες, δράσεις της περιοχής μελέτης στον κοινωνικό ιστό

23 6. Συμπεράσματα Η Νέα Ιωνία ακολουθεί τη στρατηγική μάρκετινγκ της ‘εστίασης’ (focus marketing strategy), η οποία βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και στο πλεονέκτημα της Ολυμπιακής πόλης. Κατά συνέπεια, προσπαθεί να ισχυροποιήσει τη θέση της στα πεδία του αθλητικού και του πολιτιστικού τουρισμού. Θα πρέπει να προσδιοριστεί εάν τελικά το ‘παραγόμενο αγαθό’ της πόλης παρουσιάζει μια ισχυρή ή αδύναμη δομή Η βασική αναγκαιότητα για τη Νέα Ιωνία είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών με στόχο τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτισμικού χαρακτήρα, εστιάζοντας στο συνδυασμό του ‘τουρισμού-πολιτισμού’ και της ‘βιομηχανικής-βιοτεχνικής’ παραδοσιακής της ταυτότητας Η αποτελεσματικότητα του Μάρκετινγκ του Τόπου προσδιορίζεται (στην εισήγηση) σε επίπεδο σχεδιαστικό και ικανότητας των σχεδιαστών και υπευθύνων να ασκήσουν και να διαχειριστούν κατά τρόπο αποτελεσματικό όλες τις φάσεις υλοποίησης της διαδικασίας μάρκετινγκ

24 Δεν παρουσιάζονται αποτελέσματα εφαρμογής τα οποία οδηγούν σε ποσοτικές αναλύσεις, αφενός διότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, και αφετέρου διότι είναι δύσκολο να μετρηθεί το πόσο θετική είναι η επίδραση της όλης διαδικασίας στην ανάπτυξη των πόλεων/ περιφερειών Η δημιουργία θετικών προσδοκώμενων οφελών τόσο για την Νέα Ιωνία, όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές του προγράμματος, βασίζεται στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση, την επιλογή και την εφαρμογή των δράσεων εκείνων που ‘ταιριάζουν’ στην κάθε πόλη/ περιφέρεια. Οι δράσεις ελέγχονται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους και ενισχύονται, τροποποιούνται ή και καταργούνται, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην κάθε πόλη/ περιφέρεια Το Μάρκετινγκ του Τόπου δεν είναι μια τυχαία διαδικασία. Δεν αποτελεί απλά τη δημιουργία ενός διαφημιστικού εντύπου, ενός επενδυτικού ή ταξιδιωτικού-τουριστικού οδηγού. Είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο που απαιτεί τεχνογνωσία, γνώση των ιδιαιτεροτήτων της πόλης/ περιφέρειας, συμμετοχή όλων των ομάδων στο εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής και κοινή εκπροσώπηση συμφερόντων, με άξονα την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα


Κατέβασμα ppt "‘Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google