Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 «Νέες Αγορές, Νέα Προϊόντα, Νέες Επιχειρήσεις»
Πρόταση Δημιουργίας Συστήματος Στήριξης Επιχειρηματικής Εθνικής Εξωστρέφειας Συνοπτική Παρουσίαση Δεκέμβριος 2009 «Νέες Αγορές, Νέα Προϊόντα, Νέες Επιχειρήσεις»

1 ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Οι Αδυναμίες… ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Απουσία Οράματος Εθνικής Εξωστρέφειας Μη Ενεργός Ρόλος των Φορέων Εξωστρέφειας 1 5 Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής, Στόχων & Κατευθύνσεων για τις Εξαγωγές Μονοσήμαντος Προσανατολισμός Ενεργειών Στήριξης των Εξαγωγών 2 6 Έλλειψη Πλαισίου Στήριξης των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Έλλειψη Συστηματικής Εκπαίδευσης στο Χώρο των Εξαγωγών 3 7 Απουσία Στόχευσης σε Νέες Αγορές και Αδυναμία Προσαρμογής των Ελληνικών Προϊόντων σε Νέα Δεδομένα Έλλειψη Ουσιαστικής Ενημέρωσης των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 4 8

2 Η Βασική Αιτία… 4. Απουσία Στόχευσης & Αδυναμία Προσαρμογής Ελληνικών Προϊόντων 5. Μη Ενεργός Ρόλος των Φορέων Εξωστρέφειας 3. Έλλειψη Πλαισίου Στήριξης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων 6. Μονοσήμαντος Προσανατολισμός Ενεργειών Στήριξης 2. Έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής, Στόχων & Κατευθύνσεων ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 7. Έλλειψη Συστηματικής Εκπαίδευσης 1. Απουσία Οράματος Εθνικής Εξωστρέφειας 8. Έλλειψη Ουσιαστικής Ενημέρωσης των Επιχειρήσεων Έλλειψη Συνάφειας & Συντονισμού Εθνικών Προσπαθειών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας Απουσία Κοινού Οράματος, Στρατηγικής, Στόχων και Κατευθύνσεων Αλληλo-επικαλυπτόμενες Αρμοδιότητες Έλλειψη Συντονισμού Απουσία Μηχανισμών Παρακολούθησης & Εποπτείας Μεγάλος Αριθμός Φορέων Εξωστρέφειας

3 Η Πρόταση μας… Σύστημα Στήριξης Εθνικής Εξωστρέφειας
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών (ΕΣΕΞ) Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) Γενική Γραμματεία ΥΠΟΙΟ - Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) Επιμελητήρια και λοιποί επαγγελματικοί φορείς που μερικώς και αποσμασματικά εμπλέκονται σε δράσεις εξωστρέφειας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) Λοιποί Κλαδικοί / Τοπικοί Φορείς που έχουν την ανάγκη Εξωστρέφειας Ενδεικτικοί Φορείς Εξωστρέφειας Δημοσίου Τομέα Ενδεικτικοί Φορείς Εξωστρέφειας Ιδιωτικού Τομέα

4 Τα Οφέλη… Συντονισμός και Εξοικονόμιση Σαφείς Κατευθύνσεις
Παρακολούθηση Εξοικονόμιση Κόστους Ύπαρξη Συγκεκριμένου Επιτελικού & Συντονιστικού Οργάνου Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας Συγκεκριμένο Όραμα για την Εθνική Εξωστρέφεια της Χώρας Δυναμική Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών Σαφείς Προτεραιότητες για τις Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας Ενιαίο Πλαίσιο Στήριξης των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Ενίσχυσης και Στήριξης της Εξωστρέφειας και των Ελληνικών Εξαγωγών Αποτελεσματικοί Μηχανισμοί Συντονισμού, Παρακολούθησης και Εποπτείας των Φορέων Εξωστρέφειας Αποφυγή Επικαλύψεων μεταξύ των Δράσεων Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας Καλύτερη Αξιοποίηση των Πόρων Στήριξης των Εξαγωγών Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας των Ενεργειών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας. Μεγιστοποίηση Συνάφειας & Βελτιστοποίηση Συντονισμού Εθνικών Προσπαθειών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας

5 Οι Στόχοι… Αύξηση των Εξαγωγών κατά 100%
Νέες Αγορές, Νέα Προϊόντα, Νέες Επιχειρήσεις Αύξηση των Εξαγωγών κατά 100% στην επόμενη 5ετία Τρόφιμα Μέταλλα Χημικά & Πλαστικά Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Πετρελαιοειδή Μηχανές & Συσκευές Μη Μεταλλικά Ορυκτά Οχήματα Ποτά & Καπνός Ξύλο & Χαρτί Ενδεικτικά Προϊόντα - Στόχοι Ιταλία Γερμανία Βουλγαρία Κύπρος ΗΠΑ Ηνωμένο Βασίλειο Ρουμανία Σλοβενία Ελβετία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ενδεικτικές Αγορές - Στόχοι Ελληνικές Εξαγωγές (σε δισ. €) Έτος 2008 2014 17,3 δισ. 35,0 δισ.

6 Ενδεικτική Ροή Λειτουργίας του Συστήματος
Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών (ΕΣΕΞ) Εθνική Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης Χάραξης Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών Ομάδα Διοίκησης Δράσεων Ενίσχυσης Εξωστρέφειας Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών με Εξειδίκευση στους Βασικούς «Πυλώνες» της Συντονισμός Δικτύων Εξωτερικών Σχέσεων Γνωσιακή Βάση Δεδομένων / Τεκμηρίωση Χρηματοπιστωτική Υποστήριξη Εξαγωγικού Εμπορίου Σχεδίαση & Ανάθεση Δράσεων Εξωστρέφειας Αξιοποίηση Δικτύων Εξωτερικών Σχέσεων Συλλογή & Διάχυση Πληροφοριών & Γνώσης Χρηματοδότηση Δράσεων Εξωστρέφειας Σχεδιασμός, Ανάθεση & Υποστήριξη Δράσεων Εξωστρέφειας Υποστήριξη Υλοποίησης Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών

7 Ενδεικτική Δομή του Συστήματος Στήριξης Εθνικής Εξωστρέφειας
Ετήσιος έλεγχος και αξιολόγηση δράσεων εξωστρέφειας Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών Προτάσεις πολιτικών και δράσεων στήριξης εξαγωγών Εκτελεστική Γραμματεία με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Φορέων εξωστρέφειας (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) Ομάδα Διοίκησης Δράσεων Ενίσχυσης Εξωστρέφειας Δομή Κατάθεσης / Αξιολόγησης Προτάσεων Συντονισμός Δικτύων Εξωτερικών Σχέσεων Γνωσιακή Βάση Δεδομένων / Τεκμηρίωση Χρηματοπιστωτική Υποστήριξη Εξαγωγικού Εμπορίου Σχεδίαση & Ανάθεση Δράσεων Εξωστρέφειας Συντονισμός Δικτύου ΟΕΥ Ενεργοποίηση και συντονισμός λοιπών Φορέων Εξωστρέφειας στο εξωτερικό Αξιοποίηση της Ομογένειας (π.χ. χαρτογράφηση ομογενειακών επιχειρήσεων , δικτύωση ομογενειακών επιχειρήσεων με ελληνικές επιχειρήσεις, κτλ.) ICAP ΟΠΕ Ερευνητικό Ινστιτούτο Εξαγωγικού Εμπορίου Κατάρτιση ερευνών – μελετών για αγορές- στόχους και κλάδους αιχμής Παρατηρητήριο Εξαγωγών - Παρακολούθηση διεθνών αγορών και κλάδων Κατάρτιση δεικτών - εργαλείων εξωστρέφειας ΟΠΕ ΟΕΥ Συγχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε δράσεις προβολής / προώθησης στο εξωτερικό Χρηματοδοτικά προγράμματα εξαγωγικών επιχειρήσεων (συμβατά με τους κανόνες του κοινοτικού ανταγωνισμού) Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων, Factoring, κτλ. Παροχή πληροφοριών για την χρηματοπιστωτική διαβάθμιση και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων στο εξωτερικό Συγχρηματοδότηση ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό (π.χ. μέσω Venture Capital) ΟΠΕ για μικρές επιχειρήσεις Σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων προβολής / προώθησης ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων “Regional Marketing” Κατανομή δράσεων εξωστρέφειας σε περιφερειακούς φορείς με αξιοκρατικά κριτήρια ΟΠΕ

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

9 1 2 3 4 5 6 Προτεινόμενα Επόμενα Άμεσα Βήματα
Διαβουλεύσεις με επιλεγμένους Φορείς Εξωστρέφειας για τις ανάγκες ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και για τη σκοπιμότητα δημιουργίας, το ρόλο και τα θέματα λειτουργίας του Συστήματος Στήριξης Εθνικής Εξωστρέφειας 2 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και απαιτήσεων ενίσχυσης της Εξωστρέφειας στην Ελλάδα 3 Ανάλυση «Βέλτιστων Πρακτικών» και «Επιτυχημένων Παραδειγμάτων» από το εξωτερικό 4 Καθορισμός του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Συστήματος Στήριξης Εθνικής Εξωστρέφειας 5 Σχεδιασμός της οργάνωσης, των δομών και του τρόπου λειτουργίας του Συστήματος Στήριξης Εθνικής Εξωστρέφειας 6 Ανάλυση των βασικών αναγκών λειτουργίας του Συστήματος Στήριξης Εθνικής Εξωστρέφειας (στελέχωση, προϋπολογισμός, σχέσεις αναφοράς, κ.α.) 9 9

10 Ανάλυση ανά Τομέα: Υπηρεσία Συντονισμού Δικτύου ΟΕΥ
Συντονισμός Δικτύου ΟΕΥ Συντονισμός και διεύρυνση του Δικτύου ΟΕΥ σε αγορές-στόχους για τη στήριξη των εξαγωγών και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό Άμεση συνεργασία των ΟΕΥ με το τμήμα προώθησης των ελληνικών εξαγωγών για την υλοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων ελληνικών επιχειρήσεων με τοπικές εισαγωγικές επιχειρήσεις Ενίσχυση και άμεση συνεργασία των ΟΕΥ με το τμήμα του Οργανισμού που είναι αρμόδιο για την υλοποίηση εμπορικών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση τους στις τοπικές αγορές Δράσεις ΟΕΥ: Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για τα απαραίτητα έγγραφα εξαγωγής και τα εμπόδιο διείσδυσης που μπορεί να συναντήσουν τα ελληνικά προϊόντα στη συγκεκριμένη αγορά Παροχή διαρκούς ενημέρωσης για τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που ανοίγονται για διείσδυση των ελληνικών προϊόντων Κατάρτιση εκθέσεων και μελετών σε μηνιαία βάση για τις εξελίξεις στην τοπική οικονομία και το εμπόριο Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στις τοπικές αγορές, καθώς και στις επιχειρήσεις που εξάγουν σε αυτές 2. Αξιοποίηση της Ομογένειας Συνεργασία και συντονισμός για την αξιοποίηση της ομογένειας με σκοπό την ανάπτυξη των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό και της δημιουργίας επιχειρήσεων στο εξωτερικό από Έλληνες ομογενείς Συνεργαζόμενοι Φορείς: Υπουργείο Εξωτερικών (Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού) Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Φορείς επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό Άλλα Υπουργεία και εξαγωγικοί φορείς της Ελλάδας Δράσεις: Δικτύωση ομογενειακών επιχειρήσεων με ελληνικές επιχειρήσεις Χαρτογράφηση ομογενειακών επιχειρήσεων 10 10

11 1. Κατάρτιση ερευνών – μελετών για αγορές-στόχους και κλάδους αιχμής
Ανάλυση ανά Τομέα: Ερευνητικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου 1. Κατάρτιση ερευνών – μελετών για αγορές-στόχους και κλάδους αιχμής Ελληνικές Εξαγωγές Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης ελληνικών εξαγωγών αγαθών. Ανάδειξη ευκαιριών και προοπτικών σε αγορές στόχους Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης περιφερειακών εξαγωγών αγαθών. Ανάδειξη της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας ανά περιφέρεια (Regional Marketing). Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών. Ανάδειξη δυνατοτήτων και αδυναμιών ανά κατηγορία υπηρεσιών Κατάρτιση και ετήσια αναπροσαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για τις ελληνικές εξαγωγές, βάσει μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας Ανά Χώρα Εκπόνηση μελετών ανά αγορά – στόχο και διερεύνηση – μελέτη σκοπιμότητας για επέκταση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στις χώρες αυτές Ανά κλάδο Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές του κλάδου Χρηματοοικονομική ανάλυση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου Χαρτογράφηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε παγκόσμιες αγορές-στόχους Χαρτογράφηση ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και σημαντικότερων ανταγωνιστών-παικτών παγκοσμια Υλοποίηση τακτικών μελετών για τη βέλτιστη στρατηγική προϊόντος, προώθηση–προβολή, τοποθέτηση και τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να ακολουθούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ανά αγορά και τύπο προϊόντος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Μελέτη για την ανάδειξη του Συσχετισμού/ Αλληλεπίδρασης ελληνικής ανταγωνιστικότητας με την εξωστρέφεια ελληνικών επιχειρήσεων Επενδύσεις Χαρτογράφηση των ελληνικών άμεσων επενδύσεων ανά τον κόσμο. Συμπεράσματα – προοπτικές – ευκαιρίες – κίνδυνοι ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την επένδυση ελληνικών κεφαλαίων σε δυναμικές και αναδυόμενες οικονομίες του εξωτερικού 11 11

12 2. Παρατηρητήριο Εξαγωγών - Παρακολούθηση Διεθνών Αγορών και κλάδων
Ανάλυση ανά Τομέα: Ερευνητικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου 2. Παρατηρητήριο Εξαγωγών - Παρακολούθηση Διεθνών Αγορών και κλάδων Διαρκής παρακολούθηση ελληνικών εξαγωγών ανά χώρα, στις αγορές-στόχους, ανά κλάδο, σε σύγκριση με την ΕΕ-27 και την ΟΝΕ, σε σύγκριση με τους βασικούς ανταγωνιστές μας ανά αγορά και κλάδο Παροχή δυνατότητας στον Έλληνα εξαγωγέα να γνωρίζει για κάθε βασικό κλάδο ή προϊόν, ποιες είναι οι ανταγωνιστικές αγορές που θα πρέπει να απευθύνει τα προϊόντα του Παρακολούθηση και συνεργασία σε καθορισμένα τακτικά χρονικά διαστήματα με αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των ελληνικών εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων Δείκτες – Εργαλεία εξωστρέφειας Ελληνικές Εξαγωγές Σχεδιασμός και συνεχής παρακολούθηση ενός δείκτη εξωστρέφειας (extroversion index), που θα δείχνει κατατάσσει την εξωστρέφεια της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο και θα τη συγκρίνει με τους Ευρωπαϊκούς εταίρους Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών (best practices) των χωρών που βελτίωσαν σημαντικά τη θέση τους Μελέτη σκοπιμότητας για τη μεταφορά και την προσαρμογή των πρακτικών αυτών στα ελληνικά δεδομένα Gravity Model Εφαρμογή του μοντέλου για τη συγκριτική απεικόνιση των ελληνικών εξαγωγών και βασικών ανταγωνιστών των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό 12 12

13 Ανάλυση ανά Τομέα: Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός Εξαγωγικού Εμπορίου
1. Συγχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε δράσεις προβολής-προώθησης στο εξωτερικό Ενίσχυση και στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέσω κάλυψης μέρους του συνολικού κόστους συμμετοχής σε δράσεις όπως διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, Partenariat, road shows Υλοποίηση προγράμματος συγχρηματοδότησης σε συνεργασία τους τοπικούς και κλαδικούς επιχειρηματικούς φορείς Έμφαση – Στόχευση ενίσχυσης σε επιλεγμένους ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας – ενδεικτικά: τρόφιμα-ποτά, δομικά, χημικά. 2. Χρηματοδοτικά προγράμματα εξαγωγικών επιχειρήσεων (συμβατά με τους κανόνες του κοινοτικού ανταγωνισμού) ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων (εγγύηση δημοσίου-επιδότηση επιτοκίου-επιχειρηματικά κεφάλαια) πχ μέσω ΤΕΜΠΜΕ χρηματοδότηση δράσεων εξωστρέφειας μέσω αναπτυξιακού νόμου και μοριοδότηση με το κριτήριο της εξωστρέφειας έμμεση χρηματοδότηση μέσω φορολογικών απαλλαγών πχ δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης κατάργηση επιβαρύνσεων για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις όπως η εισφορά του 0,6% σε τραπεζικά δάνεια 13 13

14 Ανάλυση ανά Τομέα: Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός Εξαγωγικού Εμπορίου
3. Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων και ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό Καθορισμός εθνικής πολιτικής ασφαλιστικής κάλυψης εξαγωγικών πιστώσεων και ανά χώρα και κλάδο Βελτίωση όρων ασφάλισης και απλούστευση των διαδικασιών ασφάλισης σε προϊόντα που παρέχονται ήδη από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) επανεξέταση του ρόλου του ΟΑΕΠ και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων ειδικά μέτρα στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του ΟΑΕΠ για τη στήριξη της ρευστότητάς τους και την αντιμετώπιση της κρίσης από την οποία πλήττονται λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας Eνίσχυση του θεσμού του εξαγωγικού factoring διερεύνηση της δυνατότητας ενίσχυσης του θεσμού του factoring μέσω του ΟΑΕΠ ή γενικότερα μέσω της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, για απαιτήσεις από πελάτες του εξωτερικού 4. Παροχή πληροφοριών για την χρηματοπιστωτική διαβάθμιση και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων στο εξωτερικό έλεγχος φερεγγυότητας επιχειρήσεων εξωτερικού συλλογή και αξιολόγηση Δελτίων Εμπορικών Πληροφοριών για κάθε ξένο αγοραστή σε συνεργασία με Εταιρίες Παροχής Εμπορικών Πληροφοριών για την αποδοχή αίτησης ασφάλισης και καθορισμού του πιστωτικού ορίου που μπορεί να καλυφθεί 5. Συγχρηματοδότηση ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό (μέσω Venture Capital) 14 14

15 1. Δράσεις Προβολής - Προώθησης ελληνικών προϊόντων
Ανάλυση ανά Τομέα: Υπηρεσία Σχεδίασης & Ανάθεσης Δράσεων Εξωστρέφειας 1. Δράσεις Προβολής - Προώθησης ελληνικών προϊόντων Διεθνείς κλαδικές εκθέσεις Διαφημιστική προβολή σε τοπικά ΜΜΕ ευρείας κυκλοφορίας, θέασης και ακρόασης, Επιθετική προσέγγιση επιχειρηματιών, φορέων, Αρχών, διαμορφωτών γνώμης, Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, Οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, Προβολή ντοκιμαντέρ για τη χώρα και το προϊόν με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικής και 3D, Επισκέψεις σε πρότυπες βιομηχανίες και εμπορικά κέντρα, Οργάνωση γευσιγνωστικών και πολιτιστικών δρώμενων Επιχειρηματικές Αποστολές Επιθετική προσέγγιση επιχειρηματιών, φορέων, Αρχών, διαμορφωτών γνώμης, Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, Προβολή ντοκιμαντέρ για τη χώρα και το προϊόν με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικής και 3D, Επισκέψεις σε πρότυπες βιομηχανίες και εμπορικά κέντρα, Οργάνωση γευσιγνωστικών δρώμενων Εκδηλώσεις – Συνέδρια – Ημερίδες Ενίσχυση των δέκα (10) βασικών κλάδων εμπορίου και υπηρεσιών, Eνημέρωση, Aνάδειξη θεμάτων, Σύσφιξη-προώθηση διμερών επιχειρηματικών σχέσεων, Τόνωση επιχειρηματικότητας, Βελτίωση τεχνογνωσίας (ηλεκτρονικό partenariat), ζ. Αύξηση κοινοπρακτικών δράσεων, Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 15 15

16 Ανάλυση ανά Τομέα: Υπηρεσία Σχεδίασης & Ανάθεσης Δράσεων Εξωστρέφειας
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων Regional Marketing Δράσεις εξωστρέφειας σε συνεργασία με περιφερειακούς επιχειρηματικούς φορείς Εκδηλώσεις τύπου Partenariat, Προκλήσεις αγοραστών- Match-making εκδηλώσεις, Road Shows, Εκπαίδευση Ελλήνων παραγωγών-εξαγωγέων, Επισκέψεις σε τοπικές παραγωγικές μονάδες, Επισκέψεις πολιτιστικού περιεχόμενου, Περιηγήσεις, Αθλητικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στο τοπικό φυσικό περιβάλλον, Εκδηλώσεις γαστρονομίας Ανάδειξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες σε περιφερειακό επίπεδο Κατοχύρωση εθνικού σήματος κατατεθέν, Προβολή τοπικών προϊόντων και τοπικής εικόνας, Καθιέρωση τοπικών προϊόντων με ξεχωριστό brand name – σήμα κατατεθέν, Απόδοση προστιθέμενης αξία, Πιστοποίηση προϊόντων 3. Κατανομή δράσεων εξωστρέφειας σε περιφερειακούς φορείς με αξιοκρατικά κριτήρια α. Μακρόχρονη παρουσία και ενασχόληση με θέματα εξωστρέφειας β. Εκτεταμένη και τεκμηριωμένη εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας γ. Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο δ. Πολύχρονη συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς και Αρχές


Κατέβασμα ppt "ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google