Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά
Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά. Το κόστος τη μη Ευρώπης Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη Λέκτορας, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Βόλος, Ιανουάριος 2014

2 Η επιλογή του κοινού νομίσματος: πολιτικοί λόγοι
Robert Mundell Nobel Prize 1993 “Great powers have great currencies” (τι σήμαιναν τα νομίσματα στην αρχαιότητα;)

3 Helmut Kohl François-Maurice-Adrien-Marie Mitterrand

4 Timothy Garton Ash «Η κρίση της Ευρώπης»
«το σύνολο της Γερμανίας για τον Κολ, το μισό γερμανικό μάρκο για τον Μιτεράν» Σίγουρα, ο Κολ ήταν ένας βαθύτατα προσηλωμένος ευρωπαϊστής. Ποτέ δεν κουράστηκε να επαναλαμβάνει ότι η γερμανική και η ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος». Οπότε τώρα, όπως είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέιμς Μπέικερ τρεις ημέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής στο Στρασβούργο, είχε συμφωνήσει ως και σε μια ευρωπαϊκή νομισματική ένωση. Τι ισχυρότερη απόδειξη θα μπορούσε να προσφέρει ως ευρωπαϊκά διαπιστευτήρια η Γερμανία; Ο Κολ «πήρε αυτή την απόφαση εναντίον των γερμανικών συμφερόντων», αναφέρουν τα γερμανικά πρακτικά εκείνης της συνάντησης ότι έχει πει ο Κολ στον Μπέικερ. «Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Bundesbank ήταν εναντίον της παρούσας εξέλιξης. Όμως, το βήμα ήταν πολιτικά σημαντικό, δεδομένου ότι η Γερμανία χρειάζεται φίλους».  Timothy Garton Ash «Η κρίση της Ευρώπης»

5 ΟΝΕ: πολιτικό παρά οικονομικό εγχείρημα
Διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία της Γαλλίας Η Γερμανία δεν επιθυμεί χώρες υψηλού πληθωρισμού όπως Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, ωστόσο, οι οικονομικές εξαγωγικές ελίτ της Γερμανίας πιέζουν για την ΟΝΕ Για την ΟΝΕ ακολουθήθηκε ένας γερμανικός κατά βάση σχεδιασμός. Η Γερμανία πίστευε ότι λίγα κράτη θα πληρούσαν τα κριτήρια σύγκλισης και το ευρώ θα ήταν σταθερό όπως το γερμανικό μάρκο Η Γαλλία εξασφάλισε τη δημιουργία του Eurogroup –11 και πολιτικοποίησε την επιλογή του Προέδρου της ΕΚΤ Η αντίστοιχη διακυβερνητική για την Πολιτική Ένωση είχε πενιχρά αποτελέσματα

6 Τι σημαίνει ένα σταθερό νόμισμα για την Ευρώπη
Εξάλειψη κόστους μετατροπής νομισμάτων Σταθερότητα τιμών – χαμηλός πληθωρισμός Διαφάνεια, σύγκριση τιμών, αύξηση στις διασυνοριακές αγορές, όπως οι αγορές μέσω διαδικτύου, ενίσχυση ανταγωνισμού, διατήρηση τιμών καταναλωτή σε χαμηλά επίπεδα. Αύξηση του εμπορίου

7 Η απόφαση Η απόφαση για τη δημιουργία οικονομικής και νομισματικής ένωσης ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ολλανδική πόλη Μάαστριχτ τον Δεκέμβριο 1991, και στη συνέχεια κατοχυρώθηκε στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ)

8 Η Συνθήκη Μάαστριχτ Όριζε χρονοδιάγραμμα και τρία στάδια για τη δημιουργία της ΟΝΕ Όριζε τα κριτήρια σύγκλισης Περιέγραφε τη θεσμική δομή της ΕΚΤ και του ΕΣΚΤ Όριζε πώς θα λειτουργούσε το θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ Δεν επέτρεπε τη διάσωση κ-μ

9 Χρονοδιάγραμμα 1η Ιουλίου η Δεκεμβρίου 1993, απελευθέρωση των κινήσεων του κεφαλαίου 1η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου 1998, δημιουργία του ΕΝΙ, προπομπού της ΕΚΤ 1ης Ιανουαρίου 1999, αμετάκλητος καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών, λειτουργία της ΕΚΤ Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 1η Ιουλίου 2002 το ευρώ αντικατέστησε όλα τα εθνικά νομίσματα

10 Τα κριτήρια σύγκλισης (1) ο πληθωρισμός του κ-μ να μην υπερβαίνει το 1,5% των τριών χαμηλότερων επιπέδων πληθωρισμού σε κ-μ του ΕΝΣ. (2) τα μακροπρόθεσμα επιτόκια να μην υπερβαίνουν το 2% των αντίστοιχων επιτοκίων στις κ-μ με τα τρία χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού. (3) Το κ-μ να έχει ενταχθεί στο μηχανισμό συναλλαγματικής ισοτιμίας του ΕΝΣ και να μην έχει υποτιμήσει το νόμισμά του μέσα στα δύο χρόνια πριν από την ένταξη της στην ένωση. (4) το δημοσιονομικό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού να μην υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ (5) το δημόσιο χρέος να μην υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ

11 Άρθρο 122, παρ. 2 ΣΛΕΕ 2. Όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες, οφειλόμενες σε φυσικές καταστροφές ή έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει να του χορηγήσει, υπό ορισμένους όρους, χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ληφθείσα απόφαση

12 Άρθρο 123 ΣΛΕΕ Απαγορεύονται οι υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, οι οποίες εφεξής αποκαλούνται «εθνικές κεντρικές τράπεζες», προς θεσμικά και λοιπά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών απαγορεύεται επίσης να αγοράζουν απευθείας χρεόγραφα, από τους οργανισμούς ή τους φορείς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή οι εθνικές κεντρικές τράπεζες.

13 Άρθρο 125 (no bail out clause)
Η Ένωση δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, άλλοι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών, ούτε τις αναλαμβάνει, με την επιφύλαξη των αμοιβαίων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για την από κοινού εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου….

14 Άρθρο 126 ΣΛΕΕ παρ. 9 Εάν ένα κ-μ επιμένει να μην εφαρμόζει τις συστάσεις του Συμβουλίου, τότε το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να ειδοποιήσει το κ-μ να λάβει, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος την οποία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από το κ-μ, να υποβάλλει εκθέσεις σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για να εξετάσει τις προσπάθειες προσαρμογής που καταβάλλει αυτό το κ-μ.

15 Άρθρο 126 , παρ.11 Το Συμβούλιο, εφόσον ένα κ-μ δεν συμμορφώνεται...μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει ή να ενισχύσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: — να απαιτήσει να δημοσιεύει το εν λόγω κ-μ πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ορίζει το Συμβούλιο, προτού εκδώσει ομολογίες και χρεόγραφα, — να καλέσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναθεωρήσει την πολιτική δανεισμού που ασκεί έναντι του εν λόγω κ-μ, — να απαιτήσει από το εν λόγω κ-μ να καταθέσει ατόκως στην Ένωση ποσό κατάλληλου ύψους, έως ότου, κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, διορθωθεί το υπερβολικό έλλειμμα, — να επιβάλει πρόστιμα εύλογου ύψους.

16 Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Tο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον συντονισμό των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών που συμμετέχουν στην ΟΝΕ Έχει ένα προληπτικό κι ένα αποτρεπτικό σκέλος αν ένα κράτος δεν συμμορφώνεται.

17 Προληπτικό σκέλος Tο Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει έγκαιρη προειδοποίηση για την αποφυγή υπερβολικού ελλείμματος Μέσω του συστήματος έγκαιρης συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα πολιτικής, η Επιτροπή μπορεί να κάνει σύσταση σε ένα κράτος μέλος να τηρεί τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

18 Αποτρεπτικό σκέλος Συστάσεις από το Συμβούλιο προς το κ-μ να συμμορφωθεί Κυρώσεις (ένα πάγιο ποσό 0,2% ΑΕΠ κι ένα μεταβλητό ανάλογα με το μέγεθος του ελλείμματος) Άρση κυρώσεων (τα πρόστιμα ΔΕΝ επιστρέφονται)

19 Ευρωζώνη: από 12 σε 17 κ-μ

20 Στην πράξη, η ΟΝΕ σημαίνει τα εξής: (σε ιδανικές συνθήκες)
Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών Συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, κυρίως με τον περιορισμό του δημόσιου χρέους και του ελλείματος Aνεξάρτητη νομισματική πολιτική την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EΚΤ) Ενιαίο νόμισμα και ευρωζώνη

21 Τι σημαίνει "οικονομική ολοκλήρωση";
Ζώνη συναλλαγών με προτιμησιακούς όρους (μειωμένοι δασμοί μεταξύ ορισμένων χωρών) Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (συναλλαγές χωρίς εσωτερικούς δασμούς για ορισμένα ή όλα τα προϊόντα των συμμετεχουσών χωρών) Τελωνειακή ένωση (με κοινό εξωτερικό δασμολόγιο για τις τρίτες χώρες και κοινή εμπορική πολιτική) Ενιαία αγορά (με κοινές κανονιστικές ρυθμίσεις για τα προϊόντα και ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού και υπηρεσιών) Οικονομική και νομισματική ένωση (ενιαία αγορά με κοινό νόμισμα και κοινή νομισματική πολιτική) Πλήρης οικονομική ολοκλήρωση (όλα τα προηγούμενα στάδια συν εναρμονισμένες δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές).

22 Ποιος κάνει τι στην Ευρωζώνη;
Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαράσσει τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής Το Συμβούλιο (Ecofin) συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές H Ευρω-ομάδα (Eurogroup) αποφασίζει για τα ζητήματα της Ευρωζώνης Tα κράτη μέλη καταρτίζουν τον εθνικό τους προϋπολογισμό εντός των συμφωνημένων ορίων για το έλλειμμα και το χρέος και χαράσσουν τις δικές τους διαρθρωτικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, τις συντάξεις και τις κεφαλαιαγορές

23 Ποιος κάνει τι; Η Επιτροπή παρακολουθεί τις επιδόσεις των κ-μ
Η ΕΚΤ ασκεί ανεξάρτητη νομισματική πολιτική Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - είναι συναρμόδιο με το Συμβούλιο να εκδίδει νομοθεσία και ασκεί τον δημοκρατικό έλεγχο της οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως μέσω του νέου Οικονομικού Διαλόγου.

24 ΕΣΚΤ και EKT Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Χαράζει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του ευρώ

25 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

26 έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της έκδοσης του ευρώ.
Γενικά για την Ε.Κ.Τ Το άρθρο 13(1) ΣΕΕ τοποθετεί την Ε.Κ.Τ ως το 6ο θεσμικό όργανο της Ε.Ε. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της έκδοσης του ευρώ. έχει δομή εταιρίας, έχει όργανα, νομική προσωπικότητα, κεφάλαιο, το οποίο καλύπτεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών. Άτυπος νόμος μία χώρα-μία εκπροσώπηση, έδρα της Ε.Κ.Τ Φρανκφούρτη 26

27 Το άρθρο 28 (2) του καταστατικού τονίζει πως οι μόνοι μεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της Ε.Κ.Τ. είναι οι κεντρικές τράπεζες. Το άρθρο 29 καθορίζει την κατανομή του κεφαλαίου μεταξύ των κεντρικών τραπεζών (Bundesbank 21,1364%, Γαλλική Κεντρική Τράπεζα 14,8712%, Τράπεζα της Ελλάδος 1,8974%). Επικεφαλής της Ε.Κ.Τ είναι ο Μάριο Ντράγκι (Super Mario). Προηγούμενος επικεφαλής ο Γάλλος Jean-Claude Trichet. Bank of England 14,3822% , Bank of Malta= 0,0647% 27

28

29 Πρωταρχικός στόχος: σταθερότητα τιμών

30 Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρώ

31 Πλήρωση κριτηρίων σύγκλισης ΟΝΕ
Ιταλία: πολιτικός συμβιβασμός Βέλγιο: ήδη σε νομισματική ένωση με το Λουξεμβούργο

32 Γιατί συμμετέχουμε στο ευρώ
Χαμηλότερα κόστη συναλλαγών Πιο αποδοτική αγορά Μεγαλύτερη οικονομική βεβαιότητα, επενδύσεις Χαμηλότερα επιτόκια Υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη Οι σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και η ανάθεση της νομισματικής πολιτικής σε μια υπερεθνική κεντρική τράπεζα θα προστάτευε τη χώρα από κερδοσκοπικές επιθέσεις (κρίση ). Ρευστότητα

33 Η επιλογή συμμετοχής στο ευρώ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Η Ελλάδα θα συμμετείχει σε μια ισχυρή ομάδα με ενιαία φωνή στην παγκόσμια οικονομία Ένα βήμα προς την Πολιτική Ένωση Αποτροπή μιας ενδεχόμενης επίθεσης

34 Το ρίσκο για την Ελλάδα Δυσκολίες ανταπόκρισης σ΄ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον Απεμπόληση του νομισματικού εργαλείου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αδυναμία υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών και δημοσιονομικής εξυγίανσης Οικονομία που στηρίζεται κατά 80% σε εισαγωγές και 20% σε εγχώρια παραγωγή

35 Το ελληνικό «παράδοξο»
Αύξηση της ρευστότητας, ωστόσο αύξηση του δανεισμού Ανάπτυξη που βασιζόταν κυρίως στην οικοδομική έξαρση Υψηλό δημοσιονομικό χρέος Απελευθέρωση τομέων της οικονομίας, π.χ. τηλεπικοινωνίες και χρημοτοοικονομικές συναλλαγές Αύξηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή των Βαλκανίων Εισροή πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία Ολυμπιακοί αγώνες Πηγή: M. Mitsopoulos, T. P e l a g i d i s (2009)

36 Το ελληνικό «παράδοξο»
Κατά την περίοδο αύξηση των ελληνικών τιμών κατά 32,8% Σύμφωνα με εκτίμηση του ΔΝΤ η Ελληνική οικονομία έχασε το 25% της ανταγωνιστικότητάς της τη τελευταία 10ετία. Πηγή: Kotios, Pavlidis and Galanos (2011)

37 Πολλοί οικονομολόγοι μιλούσαν για αποτυχία της ΟΝΕ
Δεν αποτελούσε άριστη νομισματική περιοχή ειδικά σε σύγκριση με τις ΗΠΑ (Eichegreen, 1990) Οι οικονομικές επιδόσεις των κ-μ διαφέρουν σημαντικά Μικρός βαθμός ευελιξίας στην αγορά εργασίας, τόσο ως προς την κινητικότητα όσο και ως προς την ευελιξία των μισθών Χαμηλός βαθμός εμπορικής ολοκλήρωσης

38 The Euro crisis

39 Οι χώρες του νότου…

40 Ο νέος παίκτης: ΔΝΤ

41 Οι μεγαλύτεροι δανειζόμενοι
Ελλάδα Ιρλανδία Πορτογαλία

42 Ευρωπαϊκός μηχανισμός
Balance –of-payments assistance facility Μηχανισμός βοήθειας για το ισοζύγιο πληρωμών, χρησιμοποιήθηκε για την Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία

43 Τι σημαίνει αυτό για την Ε. Ε
Τι σημαίνει αυτό για την Ε.Ε.; Μικτές λύσεις (ΔΕΕ-ΝΑΤΟ, ΕΝΤ-ΔΝΤ) Η ΟΝΕ είναι η καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματος

44 Δομικές αδυναμίες της ευρωζώνης
Ασυμμετρία στις οικονομικές δυνατότητες των κρατών μελών της Ευρωζώνης Έλλειψη μηχανισμού διάσωσης (bail-out) Έλλειψη μηχανισμού αναδιανομής των κερδών Έλλειψη μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων Δεν υπάρχει διαδικασία αντιμετώπισης εσωτερικών ανισορροπιών Κοινή αρχή εποπτείας του τραπεζικού συστήματος

45 Ποια είναι η λύση; Σε επίπεδο συστήματος Θεραπεία δομικής ανισορροπίας
Νέα οικονομική διακυβέρνηση Τραπεζική ένωση (;) Δημοσιονομική ένωση (;)

46 Οι μηχανισμοί διάσωσης
Στις οι Αρχηγοί των κ-μ και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αποφάσισαν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης (EFSM) που έχει κοινοτικό χαρακτήρα κι επιτρέπει στην Επιτροπή τη λήψη δανείων για στήριξη κ-μ ύψους 60 δις ευρώ με εγγύηση του ευρ. προϋπολογισμού Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης ίδρυσαν με βάση τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου ανώνυμη εταιρεία υπό τον τίτλο European Financial Stability Facility (EFSF) (440 δισ. ευρώ στη βάση ενός διακυβερνητικού μηχανισμού και από δάνεια του ΔΝΤ ύψους 250 δισ.ευρώ)

47 Μόνιμος μηχανισμός Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Μάρτιος 2011 συμφώνησε στη μεταρρύθμιση της Συνθήκης (Άρθρο 136 ΣΛΕΕ) και την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας με συνολικά κεφάλαια ύψους 700 δις ευρώ και χρηματοδοτική ικανότητα ύψους 500 δις ευρώ, που θα αντικαταστήσει από το 2013 το EFSF και τον EFSM

48 Yπογραφή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση
Στις 2 Μαρτίου 2012, οι Αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, πλην του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Συνθήκη αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.

49 Η ΣΣΣΔ Επιτάσσει ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς εθνικούς προϋπολογισμούς. Ο κανόνας αυτός πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο εντός ενός έτους από τη θέση της Συνθήκης σε ισχύ. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορεί να ελέγχει τη μεταφορά του κανόνα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στο εθνικό δίκαιο. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι δεσμευτική, θα μπορεί δε να επισφραγίζεται με χρηματικές κυρώσεις εάν το εκάστοτε κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί προς αυτήν.

50 Η Ελλάδα Νόμος Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

51 Το διακύβευμα

52 Το Ευρωπαϊκό εξάμηνο

53 Τραπεζική Ένωση Πηγή: Reuters: Η τραπεζική ένωση το μεγαλύτερο βήμα της ΕΕ μετά το ευρώ
Η αρχή εποπτείας, που θα έχει την βάση της στην ΕΚΤ, θα αναλάβει τον εποπτικό έλεγχο των 126 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών. Το ΔΣ της θα αποφασίζει ποια τράπεζα θα πρέπει να διασπαστεί, ποια να κλείσει και ποια να χρηματοδοτηθεί από την ειδική εισφορά επί των τραπεζικών καταθέσεων. Μέχρι να θεσμοθετηθούν τα εθνικά ταμεία διάσωσης και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μηχανισμός, μέρος του κόστους των αναδιαρθρώσεων θα το αναλαμβάνουν οι μέτοχοι των τραπεζών, οι πιστωτές και οι μεγαλοκαταθέτες -όπως έγινε στην περίπτωση της Κύπρου. Ωστόσο, η περιπλοκότητα στην εκκαθάριση μιας τράπεζας, το πλήθος των αξιωματούχων που θα κληθούν για να λάβουν την απόφαση και η απουσία κοινής πολιτικής αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης, σημειώνει το Reuters. Θα χρειαστεί μία δεκαετία για μπορέσει να χρηματοδοτηθεί πλήρως το ταμείο εκκαθάρισης από την ειδική εισφορά επί των καταθέσεων. 

54 The Global Competitiveness Index 2013-2014

55 «Today’s EU is a story of unfinished business»
JOHN McCORMICK Jean Monnet Professor of European Union Politics Indiana University Indianapolis, USA

56 Γιατί ΕΕ; Ο στόχος της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα είναι:
• να παράσχει ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στους λαούς της, • να υπερβεί τις διχόνοιες στην ήπειρο, • να διασφαλίσει την ασφαλή διαβίωση των πολιτών της, • να προωθήσει την ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, • να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να διατηρήσει την πολυμορφία των λαών της Ευρώπης, • να υπερασπιστεί τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και το υγιές περιβάλλον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνική οικονομία της αγοράς.

57 «Η συνεργασία των εθνών, όσο σημαντική και να είναι, δεν επιλύει τίποτα. Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί είναι η συγχώνευση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών και όχι απλά η διατήρηση των ισορροπιών αυτών των συμφερόντων.» Jean Monnet

58 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

59 Κύριες πηγές Μαριάς, Ε. (2010), Η δανειακή σύμβαση Ελλάδας-κρατών Ευρωζώνης υπό το πρίσμα των θεσμών και του δικαίου της ΕΕ. Νομικό Βήμα, τ.58, σσ Παπαστάμκος, Γ. & Α. Κότιος (2011), Κρίση της Ευρωζώνης, Κρίση του συστήματος ή της πολιτικής;, NAFTEMPORIKI.GR Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011 διαθέσιμο Eichengreen., Β. (1990), "Is Europe an Optimum Currency Area?," Economics Working Papers , University of California at Berkeley.Kotios, Α., G. Pavlidis and G.Galanos (2011) “Greece and the Euro: The Chronicle of an Expected Collapse”, Intereconomics: Review of European Economic Policy, Vol.46, No 5, pp M. Mitsopoulos, T. P e l a g i d i s (2009), “Economic and Social Turbulencein Greece: The Product Markets Are a No-brainer, the “Labour MarketIs Not, Intereconomics: Review of European Economic Policy, Vol. 44, No. 4, pp


Κατέβασμα ppt "Η οικονομική ταυτότητα. Το ενιαίο νόμισμα: τα υπέρ και τα κατά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google