Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνταξη: Πανταζής Στέφανος Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΔΜ Σκοπός του Γραφείου Διαμεσολάβησης είναι η ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας και ενέργειας για την προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τοπικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και εθνικούς και διεθνείς στη συνέχεια.

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΜ. Καταγραφή προφίλ των εργαστηρίων του Π.Ι.
Προσωπική επαφή & Ερωτηματολόγια. Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων – Δικτυακού Τόπου – Υλικό Προώθησης. Διαμεσολάβηση μεταξύ ερευνητών του Π.Ι. και Παραγωγικών Φορέων. Υποστήριξη Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Προώθηση δημιουργίας spin-off εταιριών.

4 ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΔΜ
Όλοι οι Ερευνητές και οι Ερευνητικές Μονάδες του Παν/μίου Ιωαννίνων Ινστιτούτο Γάλακτος Κ.ΥΒ.Ε (Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών) ΤΕΙ Ηπείρου Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Εφαρμογών Μιχαηλίδειο Καρδιολογικό Κέντρο Ινστιτούτο Φυτοπροστασίας

5 ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ Π.Ι.
Αναλύσεις ποιότητας τροφίμων (χημικές, μικροβιολογικές,GMO κλπ). Έρευνα στο περιβάλλον (ήλιος, νέφος, βροχόπτωση, κλπ). Αξιοποίηση αποβλήτων. Έρευνα στη τεχνολογία υλικών (οδοστρώματα, πλαστικά κλπ). Έρευνα με φαρμακευτικό και ιατρικό ενδιαφέρον πχ. Ελεύθερες ρίζες. Έρευνα σε θέματα αγροτικού & ενδιαφέροντος

6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΓΔΜ
Εργαστήριο Κεραμικών Υλικών. Εργαστήριο Πολυμερικών Υλικών. Εργαστήριο Μετεωρολογίας. Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Εργαστήριο Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.

7 ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ιατρικής Χημείας Φυσικής Πληροφορικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών Διαχείριση Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Τεχνολογιών

8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: Το ΓΔΜ έρχεται σε επαφή με καθηγητές και ερευνητές του Π.Ι. και ενημερώνει για τις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής και τα θέματα που μπορούν να έχουν ζήτηση ή να εφαρμοστούν άμεσα στη περιφέρεια Ηπείρου. Ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις δυνατότητες των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου και τι μπορούν να κερδίσουν.

9 ΚΛΙΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Αναπτύσσεται έντονη δραστηριότητα, σε σύγχρονα θέματα και τεχνολογίες. Οι φοιτητές και ερευνητές έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα έρευνας. Αλλά τα θέματα που ερευνούνται δεν αξιοποιούνται στην αγορά. Έλλειψη επαφής με την αγορά.

10 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Σε μεγάλο βαθμό γίνεται έρευνα για την έρευνα.
Δεν είναι έντονη η ιδέα ανάπτυξης spin-off επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν προωθούνται στην αγορά. Τα αποτελέσματα απλά δημοσιεύονται και δεν εξασφαλίζεται η εμπορική τους αξιοποίηση. Ο ερευνητής χάνει τα δικαιώματά του (πνευματικά ή βιομηχανικά) και δεν κερδίζει από τα αποτελέσματα της έρευνάς του.

11 ΌΧΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ
Υψηλού επιπέδου έρευνα αλλά σε πολύ εξειδικευμένα και υψηλής τεχνολογίας θέματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν και να αξιοποιηθούν από βιομηχανία-βιοτεχνία ή άλλους φορείς στη περιοχή μας. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται οι ερευνητές. Διαφορετικός προσανατολισμός Π.Ι. από τις επιχειρήσεις.

12 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ OΧΙ ΣΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ. ΌΧΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΟΔΟ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ.

13 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ? Περισσότερη επαφή του Π.Ι. με την αγορά και τις ανάγκες του τόπου και εργασία για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Δίκτυο Οριζόντιων Εργαστηρίων (υπάρχει ήδη) που να είναι πολυδιάστατο και να μπορεί να καλύψει πολλές ανάγκες. Διάδοση στην αγορά των δυνατοτήτων του Π.Ι. Όχι φόβο από μεριά των επιχειρήσεων και εμπιστοσύνη στην έρευνα. Όχι φόβο από πλευρά των ερευνητών προς την νοοτροπία του εμπορίου & της αγοράς. Δημιουργία εταιριών έντασης γνώσης (spin-off).

14 Εργαστηριακές Μονάδες και Κέντρα του Δικτύου
Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM) Μονάδα Συνεστιακής Μικροσκοπίας Laser Μονάδες Περίθλασης Ακτίνων-Χ κόνεως (powder XRD) Μονάδες Περίθλασης Ακτίνων-Χ μονοκρυστάλλων (single crystal XRD) Μονάδα Φασματοσκοπίας Φθορισμού Ακτίνων-Χ (XRF) Μονάδα Φασματομετρίας Μάζας Μονάδα Μαγνητικών Μετρήσεων Μονάδα Θερμικών Μετρήσεων Κέντρο Ραδιοχρονολόγησης Μονάδα Πιστοποίησης Ποιότητας Τροφίμων Κέντρο Εφαρμογών Laser Μονάδα Νέων Τεχνολογιών Αγωγής Ο χρόνος για τον επιχειρηματία είναι χρήμα!!!

15 Εταιρίες έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί (spin-off)
Επικέντρωση δραστηριότητας σε εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και εκμετάλλευση γνώσης. Σύνδεση ερευνητικής δραστηριότητας με τη παραγωγική διαδικασία. Εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Αντιπροσωπεύουν ακριβώς την αξιοποίηση της έρευνας στην αγορά!!! Σημαντικός παράγοντας Οικονομικής Ανάπτυξης & δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας!!!

16 Καταστατικό Spin-off εταιριών:
Εμπορική δραστηριότητα. Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) ή Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών & ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου από ιδιωτικούς φορείς.

17 ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ?
Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Οργανισμοί Τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ερευνητές απαραίτητα Μεταπτυχιακοί

18 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Από: Dr Mike Cox Technology Transfer Manager Heriot-Watt University κοστολόγηση Αξιολογώ Προστατεύω Εκμετάλλευση Προσδιορίζω

19 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ
Τα αποτελέσματα της έρευνας τα: Προσδιορίζω Αξιολογώ Προστατεύω Κοστολογώ Εκμεταλλεύομαι

20 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ:
Κρατάει μυστικά τα αποτελέσματα Τα κατοχυρώνει Συμβουλεύεται τι να κάνει μετά Προσδιορίζει τις δυνατότητες Τα εκμεταλλεύεται Να μη μείνει η έρευνα στο συρτάρι!!!

21 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΒΙ – ΟΠΙ κατοχύρωση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ο ερευνητής μπορεί: Να πάρει αμοιβή για το έργο του, να το εκμεταλλευτεί και να το προστατέψει από παράνομη χρήση. Να πουλήσει τα δικαιώματα σε επιχειρήσεις & αξιοποίηση στην αγορά από αυτές.

22 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Περιουσιακό δικαίωμα ή δικαίωμα εκμετάλλευσης: Αναπαραγωγή Παρουσίαση Κυκλοφορία Εκτέλεση Ηθικό δικαίωμα Πότε? Πως? Που? Περικοπές Τροποποιήσεις Είναι δικό του!!! Αυτός αποφασίζει!!!

23 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Συμβάσεις Εκμετάλλευσης Άδειες Εκμετάλλευσης Αποκλειστικές ή μη αποκλειστικές. Καθορισμένος χρόνος ισχύος. Αλλιώς βάση νόμου ισχύουν για 5 έτη.

24 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εφεύρεση είναι ένα επινόημα νέο που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικό βιομηχανικής εφαρμογής, αφορά δε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή. ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ: (ΔΕ) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΠΥΧ) Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας Αξιοποιείται με: Συμβατική Άδεια Εκμετάλλευσης.

25 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΕΙ?
Know-how Patents Designs Copyright Trade marks

26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ:
Συμβάσεις μέσω Επιτροπής Ερευνών. Καθορίζεται το ακριβές αντικείμενο έρευνας. Ποιοι είναι οι συμβαλλόμενοι. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων. Το κόστος. Ο τρόπος πληρωμής. Όλες οι λεπτομέρειες.

27 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το ΓΔΜ ενημερώνεται και ενημερώνει τους ερευνητές για πηγές χρηματοδότησης της έρευνας. Ενημερώνει και τους αντίστοιχους επιχειρηματίες για πηγές χρηματοδότησης της συμμετοχής τους στην έρευνα. Μέσω συνεργασίας επωφελούνται και οι δύο!

28 ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ?
Γίνονται πιο ανταγωνιστικές! Δεν ακολουθούν τους υπόλοιπους αλλά πρωτοπορούν. Είναι πάντα 1 βήμα μπροστά & γίνονται Leader στην αγορά. Έχουν δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. Μαθαίνουν να επενδύουν στην έρευνα και τη καινοτομία. Αλλαγή νοοτροπίας για το μέλλον. Οικονομικό κέρδος!!!

29 ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ?
Αναπτύσσει δραστηριότητα έρευνας που ενδιαφέρει το κοινό. Αποτελέσματα που είναι χειροπιαστά, εφαρμόσιμα και αξιοποιήσιμα. Μεγαλύτερη Δύναμη & Περισσότερη Προβολή ως φορέας. Σύμφωνο με τις οδηγίες της Ευρώπης – πλέον ζητούν αποτελέσματα από τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται. Υψηλού επιπέδου γνώση & ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Σύνδεση με την πραγματικότητα που ισχύει στην αγορά. Οικονομικό όφελος – έσοδα.

30 ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ?
Η έρευνά τους είναι εφαρμοσμένη και αξιοποιήσιμη. Τα αποτελέσματα ενδιαφέρουν το κοινό & βρίσκουν εφαρμογή στην αγορά. Κερδίζουν εμπορικά. Τα δικαιώματά τους δεν χάνονται αλλά κερδίζουν από αυτά. Οικονομικό όφελος. Συνηθίζουν να εργάζονται πιο εντατικά κυνηγώντας το αποτέλεσμα.

31 ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ?
Μαθαίνουν να κάνουν έρευνα σε θέματα που απασχολούν την αγορά. Επαφή με την πραγματικότητα & το κλίμα της αγοράς. Έχουν τη προϋπηρεσία και τη γνώση για όταν θα βγουν στην αγορά. Θα είναι έτσι ανταγωνιστικοί και περιζήτητοι.

32 ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ & Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ?
Ανάπτυξη του ανταγωνισμού Καλύτερα προϊόντα (υψηλής τεχνολογίας) στην αγορά Γίνεται η αγορά μας πιο ανταγωνιστική και δυνατή ΑΝΑΠΤΥΞΗ

33 ΟΦΕΛΗ ΑΠΌ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κόστος κατοχύρωσης Οφέλη εμπορευματοποίησης ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ!!!

34 ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ?
ΒΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ? ΒΑΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ? ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ? ΒΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ? Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ? ΌΛΑ ΜΑΖΙ!!! ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΌΧΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΙΜΕΝΗ

35 ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΑΝΑΓΚΕΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ. ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

36 ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ . ΚΕΡΔΟΣ

37 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΛΕΓΧΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ.

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ: Ενημέρωση Αποφασιστικότητα Απαραίτητες διαδικασίες & Τεχνικές Υπομονή

39 Οι επενδύσεις στην έρευνα οδηγούν γρήγορα σε σημαντικά αποτελέσματα, αρκεί να υπάρχει ορθολογισμός και σωστός σχεδιασμός" Δημήτριος Α. Κυριακίδης, Καθηγητής Βιοχημείας του ΑΠΘ και Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

40 Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ… ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google