Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

2 Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)

3 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Βάρη Αττικής Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό , Τεθωρακισμένα , Πυροβολικό , Μηχανικό , Διαβιβάσεις , Αεροπορία Στρατού) Σώματα (Εφοδιασμού Μεταφορών , Υλικού Πολέμου , Τεχνικού) Βάση 2009 : (Όπλα) – (Σώματα)

4 2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μάχιμοι Μηχανικοί Βάση 2009 : (Μάχιμοι) – (Μηχανικοί)

5 3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο
Έδρα : Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Ιπτάμενοι Μηχανικοί (Αεροσκαφών , Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών , Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) Βάση 2009 : (Ιπτάμενοι) – (Μηχανικοί)

6 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε. Π. ΒΑΣΗ 2009 Ιατρικό Θεσσαλονίκη 6 χρόνια (+12) 3ο 19.436 Οδοντιατρικό 5 χρόνια (+10) 19.431 Φαρμακευτικό 18.336 Κτηνιατρικό 18.299 Στρατολογικό 4 χρόνια (+8) 1ο 19.016 Ψυχολογικό 19.256 Οικονομικό 5ο 19.455

7 5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
Επιστημονικό Πεδίο : 3ο Έδρα : Στρατόπεδο «ΣΑΚΕTΤΑ Α» - Αθήνα Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Βάση 2009 :

8 Β. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

9 1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο (ήταν 4ο – 5ο) Έδρα : Τρίκαλα Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού, Φροντιστές) (ΒΑΣΗ 2009 : 9.100) Σώματα (Τεχνικό , Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας-Πληροφορικής, Υγειονομικό, Γεωγραφικό, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικό, Φροντιστές) (ΒΑΣΗ 2009 : )

10 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο (ήταν 4ο – 5ο) Έδρα : Κέντρο Εκπ/σης Παλάσκας - Σκαραμαγκάς Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες: Ομάδα Α: Τηλεγραφητές, Τεχνίτες Πυροβόλων, Διαχειριστές, Σηματωροί, Διαχειριστές υλικού Ομάδα Β: Ηλεκτριστές-Ηλεκτροτεχνίτες, Ηλεκτρονικοί-Διευθύνσεως Βολής, Τεχνίτες Τορπιλών, Τεχνίτες Ναρκών Ομάδα Γ: Μηχανικοί, Τεχνίτες Πυρομαχικών Βάση 2009 :

11 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
Επιστημονικό Πεδίο : 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Ελεγκτού Αναχαίτισης, Γενικού Υλικονόμου. Βάση 2009 :

12 4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Επιστημονικό Πεδίο : 5ο Έδρα : Αεροδρόμιο Σέδες - Θεσσαλονίκη Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μετεωρολόγου , Αμύνης Αεροδρομίων , Ταμειακού , Στρατολόγου και Πληροφοριών. Βάση 2009 :

13 5. ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο - 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Βάση 2004 :

14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ειδ. Κατ. 3648/α (35% της γενικής σειράς επιτυχίας)
Παιδιά Πολυτέκνων Παιδιά τρίτεκνων οικογενειών Ειδ. κατ. 3648/β (3,5% της γενικής σειράς επιτυχίας, όμως τουλάχιστον 1 άτομο) Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις και Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου με αναπηρία λόγω διατεταγμένης υπηρεσίας Παιδιά Στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Παιδιά Εφέδρων Στρατιωτικών και κληρωτών οπλιτών που έλαβαν μέρος στα γεγονότα του 1964 ή του 1967 ή του 1974 στην Κύπρο Ειδ. κατ. 3648/γ (3% της γενικής σειράς επιτυχίας) Έλληνες του Εξωτερικού

15 ΒΑΣΕΙΣ 2008 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (μερικών σχολών)
ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. 3648/α ΕΙΔ. ΚΑΤ. 3648/β Σ.Σ.Ε. (Όπλα) 16.431 14.733 - Σ.Σ.Ε. (Σώματα) 18.303 17.144 Σ.Ν.Δ. (Μάχιμοι) 17.671 16.287 Σ.Ι. (Ιπτάμενοι) 17.303 15.524 Σ.Ι. (Μηχανικοί) 19.187 18.658 ΣΣΑΣ Ιατρικό 19.436 19.131 14.959 ΣΣΑΣ Στρατολογικό 19.016 18.816 12.993 ΣΣΑΣ Ψυχολογικό 19.256 19.022 15.158 ΣΣΑΣ Οικονομικό 19.455 18.989 19.032 Σ.Μ.Υ. (Όπλα) 9.100 Σ.Μ.Υ.Ν. 13.081 9.139 Σ.Τ.Υ.Α. 16.760 16.434

16 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος.
Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση. Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

17 Σχετικά με την «άρτια» σωματική διάπλαση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
Ανάστημα Υπολογίζεται ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος) = Βάρος/(ύψος^2) Άνδρες: 20 – , Γυναίκες: 18 – 22 Να πληρούν προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας Να έχουν κανονική ομιλία Να πληρούν προϋποθέσεις ακουστικής οξύτητας Ιπτάμενοι Άντρες  1,70  1,70 και  1,90 Γυναίκες  1,65

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δήλωση στο Λύκειο για συμμετοχή στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις των Στρατιωτικών σχολών (1-20 Φεβρουαρίου) Αποστολή ταχυδρομικά αίτησης – δήλωσης προτίμησης των σχολών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (μέσα Μαρτίου) Ανακοίνωση από τις Στρατιωτικές Σχολές των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά (Αρχές Μαΐου) Υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών (Μέσα Μαΐου) Συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Ιούνιος) Δήλωση των σχολών προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Ιούλιος)

19 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.
2 φωτογραφίες έγχρωμες 3x4 εκ., όπου στο πίσω μέρος θα γράφεται το ονοματεπώνυμο. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου επικυρωμένο (για απόφοιτους) ή βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους είναι κοσμία. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται το γένος και η υπηκοότητα. Δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

20 Όλα τα πρωτότυπα από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη σχολή της πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου.

21 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Είναι tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις) Υγειονομικές εξετάσεις Αθλητικές δοκιμασίες

22 Όρια επίδοσης στις αθλητικές δοκιμασίες
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΕ/’Οπλα , ΣΝΔ , ΣΙ/Ιπτ , ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/Σώμ , ΣΙ/Μηχ , ΣΣΑΣ , ΣΑΝ , ΣΜΥ/Σώμ , ΣΜΥΝ , ΣΤΥΑ , ΣΥΔ , ΣΙΡ 1 Δρόμος 100 μ. 16΄΄ 17΄΄ 2 Δρόμος 1000 μ. 4΄ 20΄΄ 4΄ 30΄΄ 3 Άλμα σε ύψος 1,05 μ. 1 μ. 4 Άλμα σε μήκος 3,60 μ. 5 Σφαίρα 4,5 μ. 4,4 μ. 6 Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο (για ΣΝΔ , ΣΙ/ιπτ , ΣΜΥΝ , ΣΙΡ)

23 Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής :
Αστυνομική ταυτότητα (ή βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη) Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ Φωτοαντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις.

24 Καλή επιτυχία στις επιλογές σας
Δημιουργία-Επεξεργασία Υλικού Κοτζάμπασης Αθ. ΓΡΑΣΕΠ ΑΡΝΑΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google