Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

2 Α. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΕΙ)

3 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Βάρη Αττικής (νότια της Αθήνας) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό , Τεθωρακισμένα , Πυροβολικό , Μηχανικό , Διαβιβάσεις , Αεροπορία Στρατού) Σώματα (Εφοδιασμού Μεταφορών , Υλικού Πολέμου , Τεχνικού) Βάση 2010 : (Όπλα) – (Σώματα)

4 2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Πειραιάς (Χατζηκυριάκειο) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μάχιμοι Μηχανικοί Βάση 2010 : (Μάχιμοι) – (Μηχανικοί)

5 3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο
Έδρα : Αεροδρόμιο Δεκέλειας (Τατόι) Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Ιπτάμενοι Μηχανικοί (Αεροσκαφών , Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών , Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) Ελεγκτές Αεράμυνας Βάση 2010 : (Ιπτάμενοι) – (Μηχανικοί) (Ελεγκτές Αεράμυνας)

6 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε. Π. ΒΑΣΗ 2010 Ιατρικό Θεσσαλονίκη 6 χρόνια (+12) 3ο 19.336 Οδοντιατρικό 5 χρόνια (+10) 19.246 Φαρμακευτικό 19.076 Κτηνιατρικό 19.081 Στρατολογικό 4 χρόνια (+8) 1ο 19.087 Ψυχολογικό 19.386 Οικονομικό 5ο 19.275

7 5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
Επιστημονικό Πεδίο : 3ο Έδρα : Στρατόπεδο «ΣΑΚΕTΤΑ Α» - Αθήνα Διάρκεια σπουδών : 4 χρόνια (+ 8 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Βάση 2010 :

8 Β. ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

9 1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Τρίκαλα Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Όπλα (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού, Φροντιστές) (Βάση 2010 : ) Σώματα (Τεχνικό , Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας-Πληροφορικής, Υγειονομικό, Γεωγραφικό, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικό, Φροντιστές) (Βάση 2010 : )

10 2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο – 4ο Έδρα : Κέντρο Εκπ/σης Παλάσκας - Σκαραμαγκάς Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες: Πεδίο Α (Διοίκηση & Διαχείρησης):, Διαχειριστές (ΔΙΑΧ), Μουσικοί Πεδίο Β (Ναυτικών Επιχειρήσεων): Αρμενιστές (ΑΡΜ), Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών Πεδίο Γ (Ναυτικών Όπλων): Τεχνικός Όπλων Πεδίο Δ (Τεχνολογικών Εφαρμογών): Ηλεκτρολόγοι, Τεχνικοί Μηχανολογικών Συστημάτων, Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστών και Δικτύων. Βάση 2010 :

11 3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
Επιστημονικό Πεδίο : 4ο Έδρα : 128 ΣΕΤΗ – Καβούρι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικού Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών, Ελεγκτού Αναχαίτισης, Γενικού Υλικονόμου. Βάση 2010 :

12 4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Επιστημονικό Πεδίο : 5ο Έδρα : Αεροδρόμιο Σέδες - Θεσσαλονίκη Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητες : Μετεωρολόγου , Αμύνης Αεροδρομίων , Ταμειακού , Στρατολόγου και Πληροφοριών. Βάση 2010 :

13 5. ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (Σ.Ι.Ρ.)
Επιστημονικά Πεδία : 2ο - 4ο Έδρα : 123 ΠΤΕ – Τατόι Αττικής Διάρκεια σπουδών : 2 χρόνια (+ 5 χρ. υποχρ. στο στράτευμα) Ειδικότητα: Ραδιοναυτίλου Βάση 2010 :

14 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ειδ. Κατ. 3648/α (35% της γενικής σειράς επιτυχίας)
Παιδιά Πολυτέκνων Παιδιά τρίτεκνων οικογενειών Ειδ. κατ. 3648/β (3,5% της γενικής σειράς επιτυχίας, όμως τουλάχιστον 1 άτομο) Παιδιά ή αδέλφια αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις και Στρατιωτικών ειρηνικής περιόδου με αναπηρία λόγω διατεταγμένης υπηρεσίας Παιδιά Στρατιωτικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας. Παιδιά Εφέδρων Στρατιωτικών και κληρωτών οπλιτών που έλαβαν μέρος στα γεγονότα του 1964 ή του 1967 ή του 1974 στην Κύπρο Ειδ. κατ. 3648/γ (3% της γενικής σειράς επιτυχίας) Έλληνες του Εξωτερικού

15 ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (μερικών σχολών)
ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. 3648/α ΕΙΔ. ΚΑΤ. 3648/β Σ.Σ.Ε. (Όπλα) 17.075 15.393 4.052 Σ.Σ.Ε. (Σώματα) 18.455 17.771 11.503 Σ.Ν.Δ. (Μάχιμοι) 17.464 15.399 16.920 Σ.Ι. (Ιπτάμενοι) 17.363 15.504 5.697 Σ.Ι. (Μηχανικοί) 19.040 18.760 16.721 ΣΣΑΣ Ιατρικό 19.336 19.118 13.444 ΣΣΑΣ Στρατολογικό 19.087 18.775 7.079 ΣΣΑΣ Ψυχολογικό 19.386 19.143 13.465 ΣΣΑΣ Οικονομικό 19.275 19.105 18.482 Σ.Μ.Υ. (Όπλα) 14.172 12.677 - Σ.Μ.Υ.Ν. 14.874 12.659 3.192 Σ.Τ.Υ.Α. 17.364 15.949 6.023

16 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος.
Να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική διάπλαση. Να έχουν διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ Να πληρούν προϋποθέσεις ηλικίας. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο

17 Σχετικά με την «άρτια» σωματική διάπλαση οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:
Ανάστημα Υπολογίζεται ο ΔΜΣ (δείκτης μάζας σώματος) = Βάρος/(ύψος^2) Άνδρες: 19 – , Γυναίκες: 18 – 25 Να πληρούν προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας Να έχουν κανονική ομιλία Να πληρούν προϋποθέσεις ακουστικής οξύτητας Ιπτάμενοι Άντρες  1,70  1,70 και  1,90 Γυναίκες  1,60

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ως 2009 – 2010)
Δήλωση στο Λύκειο για συμμετοχή στις προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις των Στρατιωτικών σχολών (1-20 Φεβρουαρίου) Αποστολή ταχυδρομικά αίτησης – δήλωσης προτίμησης των σχολών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (μέσα Μαρτίου) Ανακοίνωση από τις Στρατιωτικές Σχολές των υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά (Αρχές Μαΐου) Υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών (Μέσα Μαΐου) Συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (Ιούνιος) Δήλωση των σχολών προτίμησης στο Μηχανογραφικό Δελτίο (Ιούλιος)

19 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (με φωτογραφία).
2 φωτογραφίες έγχρωμες 3x4 εκ., όπου στο πίσω μέρος θα γράφεται το ονοματεπώνυμο. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου επικυρωμένο (για απόφοιτους) ή βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ΄ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους είναι κοσμία. Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο θα φαίνεται το γένος και η υπηκοότητα (με φωτογραφία). Δικαιολογητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

20 Όλα τα πρωτότυπα από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη σχολή της πρώτης προτίμησης του κάθε υποψηφίου. Ο υποψήφιος πρέπει πριν τα στείλει να κρατήσει φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών (ιδιαίτερα της αίτησης – δήλωσης)

21 ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (Είναι tests προσωπικότητας για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις) Υγειονομικές εξετάσεις Αθλητικές δοκιμασίες

22 Όρια επίδοσης στις αθλητικές δοκιμασίες
Α/Α ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΣΕ/’Οπλα , ΣΝΔ , ΣΙ/Ιπτ , ΣΜΥ/Όπλα ΣΣΕ/Σώμ , ΣΙ/Μηχ , ΣΣΑΣ , ΣΑΝ , ΣΜΥ/Σώμ , ΣΜΥΝ , ΣΤΥΑ , ΣΥΔ , ΣΙΡ 1 Δρόμος 100 μ. 16΄΄ 17΄΄ 2 Δρόμος 1000 μ. 4΄ 20΄΄ 4΄ 30΄΄ 3 Άλμα σε ύψος 1,05 μ. 1 μ. 4 Άλμα σε μήκος 3,60 μ. 5 Σφαίρα 4,5 μ. 4,4 μ. 6 Κολύμβηση 50 μ. ελεύθερο (για ΣΝΔ , ΣΙ/ιπτ , ΣΜΥΝ , ΣΙΡ)

23 Οι υποψήφιοι που προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής :
Αστυνομική ταυτότητα (ή βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη) Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου του ΥΠΕΠΘ Φωτοαντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που υπέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις.

24 Καλή επιτυχία στις επιλογές σας


Κατέβασμα ppt "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google