Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανογράφηση και Έλεγχος Κυκλοφορίας Φαρμάκων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανογράφηση και Έλεγχος Κυκλοφορίας Φαρμάκων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανογράφηση και Έλεγχος Κυκλοφορίας Φαρμάκων
Μηχανογράφηση και Έλεγχος Κυκλοφορίας Φαρμάκων Δημήτριος Διαμαντόπουλος Φαρμακοποιός Διευθυντής Εμπορικού ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

2 Τι είναι φάρμακο Φάρμακο είναι κάθε ουσία, χημικής,φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, η οποία όταν «χορηγηθεί» στον άνθρωπο( σε βιολογικό υπόστρωμα) σε συγκεκριμένη ποσότητα (δόση),για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (διάρκεια θεραπείας) σε συγκεκριμένο «δοσολογικό σχήμα», καθώς και με συγκεκριμένο τρόπο (οδός χορήγησης), μπορεί να θεραπεύσει, δηλαδή να αποκαταστήσει την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού ή και να προσφέρει διάγνωση.

3 Η ανάπτυξη των φαρμάκων ως προϊόντα
Η ανάπτυξη των φαρμάκων ως προϊόντα Η ανάπτυξη της Φαρμακοβιομηχανίας σε ερευνητικό επίπεδο είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων δραστικών ουσιών οι οποίες δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες θεραπευτικές ανάγκες Οι φαρμακευτικές εταιρείες δαπανούν μεγάλα ποσά στην Έρευνα & Ανάπτυξη των φαρμακευτικών Προϊόντων ( Research & Development) Το κόστος για την Έρευνα, Ανακάλυψη και Ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 800 εκ $, ενώ το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να φθάσει στον ασθενή είναι περίπου 12 χρόνια !!

4 Επένδυση υψηλού ρίσκου
Ανακαλυφθείσες ουσίες 2 με οικονομικό ενδιαφέρον 100 Στον άνθρωπο 10 στην αγορά

5 ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ από τις 15 κορυφαίες εταιρείες
ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ από τις 15 κορυφαίες εταιρείες 327 υπό διερεύνηση ουσίες woman's health Ανοσολογία 3% Άλλα Καρκίνος 5% 8% 19% Ενδοκρινολογία 6% Αναπνευστικό 7% ΚΝΣ 18% Εμβόλια Καρδιαγγειακό 9% Λοιμώξεις 15% 10%

6 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1996-2000
Διακρίνεται διαρκώς αυξανόμενη τάση επένδυσης από πλευράς φαρμακευτικών εταιρειών στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Η διαρκώς αυξανόμενη τάση δικαιολογείται από την ανάγκη για την αντιμετώπιση των ολοένα και διαφορετικών απαιτήσεων του τομέα της έρευνας, όπως επίσης και της ανάγκης των φαρμακευτικών εταιρειών να εμπλουτίσουν το pipeline τους και να εμπλακούν εγκαίρως στους νέους και αναπτυσσόμενους τομείς που θα δώσουν νέα φαρμακευτικά προϊόντα. Wood McKenzie 2001, Pharmaceutical company reviews

7 Η ανάπτυξη των φαρμάκων σαν εμπορικά προϊόντα
Η ανάπτυξη των φαρμάκων σαν εμπορικά προϊόντα Το φάρμακο θεωρείται προϊόν από την στιγμή που… μπορεί να κυκλοφορεί στην αγορά, με συγκεκριμένες ενδείξεις και τιμή μπορεί να το προμηθευθεί ο ασθενής από το φαρμακείο,αφού το ζητήσει με την κατάλληλη συνταγή του ιατρού του Ό ασθενής προμηθεύεται το φάρμακο του από το Φαρμακείο και πληρώνει το αντίστοιχο ποσό ο ίδιος ο ασθενής, η/και ο ασφαλιστικός του φορέας

8 Η ανάπτυξη των φαρμάκων σαν εμπορικά προϊόντα
Η ανάπτυξη των φαρμάκων σαν εμπορικά προϊόντα Τα φάρμακα κυκλοφορούν είτε ως πρωτότυπα είτε ως αντίγραφα. Τα πρώτα διατηρούν το δικαίωμα της αποκλειστικής κυκλοφορίας με συγκεκριμένο εμπορικό όνομα ( Brand name), ωστόσο μετά την παρέλευση ορισμένων ετών η ίδια δραστική ουσία μπορεί να κυκλοφορήσει με άλλο εμπορικό όνομα και από άλλη δικαιούχο εταιρεία

9 Η ανάπτυξη των φαρμάκων ως εμπορικά προϊόντα
Η ανάπτυξη των φαρμάκων ως εμπορικά προϊόντα Η τυποποίηση των φαρμάκων αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών δημιούργησε την ανάγκη της έντονης πολλές φορές εμπορικής προώθησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Έτσι κάθε φάρμακο που πωλείται στον … «πάγκο» του φαρμακείου, ακολουθεί ορισμένους κανόνες που μοιάζουν με εκείνους που αφορούν καταναλωτικά προϊόντα Οι «κανόνες» αυτοί περιέχονται στην θεωρία και πρακτική του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και σχετίζονται με την έρευνα αγοράς, τον εντοπισμό αναγκών, τον σχεδιασμό και την δημιουργία προϊόντος, την κοστολόγηση,την συσκευασία, την εμπορική προώθηση, την διανομή κλπ του φαρμακευτικού προϊόντος.

10 Έλεγχος Κυκλοφορίας Άδεια Κυκλοφορίας (ΕΟΦ) :
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κυκλοφορία ενός φαρμακευτικού προϊόντος ( φαρμάκου) είναι η Άδεια Κυκλοφορίας του την οποία χορηγεί ο ΕΟΦ Δεν επιτρέπεται η Κυκλοφορία ( για οποιοδήποτε λόγο ) κάθε φαρμάκου για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ

11 Έλεγχος Κυκλοφορίας Παραλαβή : Ανά είδος / ποσότητα
Ανά παρτίδα / Ημερ. Λήξης Έλεγχος / Παρακολούθηση, κατά την Παραλαβή φαρμάκων ειδικών συνθηκών συντήρησης, των θερμοκρασιών που προκύπτουν κατά το διάστημα Παραλαβής/ Αποστολής Δέσμευση Παρτίδων (ανά προϊόν) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (μέχρι να υπάρξει εντολή αποδέσμευσης)

12 Έλεγχος Κυκλοφορίας Επικόλληση ταινιών γνησιότητας :
Περιγραφή του είδους Κωδικός ΕΟΦ / Barcode Λιανική Τιμή Πώλησης Αποδέσμευση παρτίδων : Παραγγελιοληψία Τιμολόγηση ( ανά πελάτη/ είδος /παρτίδα/ ποσότητα

13 Έλεγχος Κυκλοφορίας Προετοιμασία/ Έλεγχος παραγγελιών :
Συγκεντρωτική συλλογή παραγγελιών Συλλογή ανά παραγγελία Ανά κατηγορία πελάτη Έλεγχος - συσκευασία – Αποστολή

14 Έλεγχος Κυκλοφορίας Αποστολή : Διανομή :
Συσκευασία παραγγελιών ανά δρομολόγιο & πελάτη Συσκευασία παραγγελιών φαρμάκων ειδικών συνθηκών φύλαξης & συντήρησης Διανομή : Με οχήματα – ψυγεία εντός περιοχής Κέντρου Αεροπορικώς – εταιρείες courier – ΚΤΕΛ – Εταιρείες Διανομής για την υπόλοιπη Ελλάδα

15 Έλεγχος Κυκλοφορίας Επιστροφές : Λόγοι : Ληξιπρόθεσμο προϊόν
Λόγοι : Ληξιπρόθεσμο προϊόν Λάθος παραγγελία Απουσία πελάτη Ανωτέρα βία οικονομικοί λόγοι κλπ Έλεγχος επιστροφών ανά είδος / ποσότητα / παρτίδα / Ημερομηνία Λήξης / Ταινία Γνησιότητας / Παραλαβή

16 Διανομή Φαρμάκων στην Ελλάδα
Φαρμακαποθήκες & Φαρμακεία 81% 82% 1% Φαρμακευτικές εταιρείες Καταναλωτές 19% 18% Νοσοκομεία

17 Πληροφοριακό Μηχανογραφικό Σύστημα
Μηχανογραφική υποστήριξη

18 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος προϋποθέτει : Πλήρη ανάλυση,καθορισμό & ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε Κωδικοποίηση των υλικών της αποθήκης (φάρμακα κλπ) Έλεγχο & Δοκιμή του συστήματος πριν εγκατασταθεί Πρόβλεψη για δυνατότητα βελτίωσης και επέκτασης του εάν αυτό απαιτηθεί Ομαλή λειτουργία & συντήρηση του Επιλογή του κατάλληλου λογισμικού (software)

19 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Αλφαβητικό σύστημα Αριθμητικό σύστημα Αλφαριθμητικό σύστημα Σύστημα barcode Γνωστό και σαν : Οπτική ανάγνωση , αναγνώριση στοιχείων χωρίς πληκτρολόγιο Χρησιμοποιεί μια σειρά από παράλληλες γραμμές άσπρες- μαύρες διαφορετικού πάχους σε διαφορετικούς συνδυασμούς για την απεικόνιση των προϊόντων

20 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Ο Γραμμωτός (ή Γραμμικός) Κώδικας αποτελεί μια από τις πολλές εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία των τεχνολογιών AIDC ( Automatic Identification & Data Computer) δηλαδή αυτόματη αναγνώριση στοιχείων και κτήση δεδομένων Ο bar code εμφανίστηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 Στην Ελλάδα εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄80

21 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Ο πλέον κοινός τύπος Γραμμωτού Κώδικα είναι ο ΕΑΝ – ( European Article Numbering ) : Ο τύπος αυτός αποτελείται από αριθμοσειρά 13 ψηφίων και έχει εφαρμογή στα περισσότερα καταναλωτικά είδη Αποτελείται από το πρόθεμα του ΕΛΚΕΣΗΠ για τα φάρμακα που είναι ο αριθμός 280 Τον 9ψήφιο Κωδικό του ΕΟΦ για το προϊόν και το ψηφίο Ελέγχου

22 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Άλλοι Τύποι Bar code με περισσότερα ή λιγότερα από τα ψηφία του προτύπου ΕΑΝ είναι : ΕΑΝ 8 ΕΑΝ 128 INTERLEAVED 2 of 5 PDF 417

23 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Εφαρμογές των bar codes : Λιανική Πώληση Αποθήκες Μεταφορές Παραγωγική διαδικασία

24 Περιγραφή/ Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Η κωδικοποίηση των υλικών με τη μέθοδο του Γραμμωτού Κώδικα ( bar code) είναι η πλέον διαδεδομένη σήμερα Το bar code παρέχει την δυνατότητα τροφοδότησης, με μεγάλη ταχύτητα, του δικτύου Η/Υ στο οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία των προϊόντων ( περιγραφή, συσκευασία, τιμές κλπ) και εξασφαλίζει : την άμεση και σωστή πληροφόρηση την άμεση ενημέρωση της Αποθήκης, τον Έλεγχο των αποσυρόμενων προϊόντων, τον έλεγχο των αποθεμάτων και τις απογραφές, την γρήγορη επαλήθευση της παραγγελίας κλπ Μείωση του συνολικού χρόνου συναλλαγής ποιοτικότερη & ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

25 Περιγραφή / Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Με την καθιέρωση του Γραμμωτού Κώδικα επί της συσκευασίας του φαρμάκου από 01/01/2005 : μηδενίζονται οριστικά τα λάθη στην κοστολόγηση των συνταγών η σωστή εκτέλεση και η εκκαθάριση της συνταγής είναι πλέον αξιόπιστη τίθεται σε νέα αξιόπιστη βάση η διαχείριση του συστήματος συλλογής, καταχώρισης και ελέγχου των συνταγών είναι ένα σημαντικό βήμα για την σωστή αποτύπωση των φαρμακευτικών δαπανών και… γίνεται ουσιαστικότερος & αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του συστήματος παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και εξυπηρέτησης των ασθενών

26 Περιγραφή / Ανάπτυξη Συστήματος
Συστήματα Κωδικοποίησης Υλικών : Barcode λοιπόν…. « Για να μη χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα »

27 Γενικά χαρακτηριστικά πληροφοριακού συστήματος
Υποδομή : Σύγχρονο, εύχρηστο και ευέλικτο σύστημα τελευταίας τεχνολογικής εξέλιξης Λειτουργία τερματικών σε γραφικό περιβάλλον Επικοινωνία με λογιστικό πληροφοριακό σύστημα (ERP) Αυτονομία συστημάτων (Λογιστικού- Πληροφοριακού) ( να είναι διαμορφωμένο σε αυτόνομες μονάδες προγραμμάτων με δυνατότητες συλλογής & συνδυασμού στοιχείων πχ. Τα τιμολόγια ενημερώνουν πελάτες, αποθήκες, Λογιστική κλπ )

28 Λειτουργικά πλεονεκτήματα πληροφοριακού συστήματος
Άριστη διαχείριση όλων των κέντρων διανομής Διαχείριση πολλών αποθηκών Κοστολόγηση αποθηκών Έλεγχος & Διαχείριση αποθεμάτων Άμεση ( on line) πληροφόρηση για όλα τα στοιχεία και διαδικασίες της αποθήκης Παρακολούθηση και διαχείριση οικονομικών εκκρεμοτήτων Διαχείριση barcode Άριστη διαχείριση αγορών προμηθευτών Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων με σύγχρονες μεθόδους logistics

29 Λειτουργικά πλεονεκτήματα/ εφαρμογή
1.- Εισαγωγές στο σύστημα : Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες για την επεξεργασία των εισαγομένων ειδών Διαχείριση & έλεγχος των παραλαμβανομένων ποσοτήτων ανά : προμηθευτή / είδος/ παρτίδα / ημερομηνία λήξης Διαχείριση και τακτοποίηση αποθεμάτων σύμφωνα με την ημερομηνία Λήξης,τα serial numbers & lot numbers Αυτόματη δέσμευση προϊόντων τα οποία λήγουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ( επιστροφή – καταστροφή )

30 Λειτουργικά πλεονεκτήματα / εφαρμογή
2.- Διαχείριση παραγγελιών : Εισαγωγή & επεξεργασία όλων των παραγγελιών από το σύστημα, δέσμευση αποθεμάτων , τιμολόγηση, picking (συγκεντρωτικά και ανά παραγγελία) και τέλος αποστολή / διανομή Χρήση τεχνολογίας internet web για παραγγελιοληψία Δυνατότητα αναπαραγγελίας ( αναπλήρωση αποθεμάτων με βάση τα ιστορικά στοιχεία των Πωλήσεων ή τις δικές μας προβλέψεις ) Τήρηση, συμπλήρωση και ενημέρωση τιμοκαταλόγων

31 Λειτουργικά πλεονεκτήματα/ εφαρμογή
3.- Έλεγχος θερμοκρασιών : Ελέγχονται από το σύστημα όλες οι λεπτομέρειες και οι συνθήκες αποστολής, καταγράφονται και καταχωρούνται στο σύστημα οι θερμοκρασίες συντήρησης που προκύπτουν κατά την διακίνηση ( παραγωγή- αποστολή- παραλαβή) των φαρμάκων ειδικών συνθηκών φύλαξης )

32 Λειτουργικά πλεονεκτήματα/ εφαρμογή
4.- Απογραφές : Παρέχεται η δυνατότητα συχνών απογραφών με ειδικές καταστάσεις απογραφών οι οποίες εκτυπώνονται από το σύστημα ( ελλείμματα- πλεονάσματα) Παρέχεται η δυνατότητα ευέλικτης διαχείρισης των αποθεμάτων βάσει Lot number, serial number και ημερομηνίας Λήξης

33 Λειτουργικά πλεονεκτήματα/ εφαρμογή
5.- Διαχείριση επιστροφών : Παρέχεται η δυνατότητα αποδοχής, αναγνώρισης και παραλαβής των επιστρεφομένων ειδών, καθώς και πλήρης διαχείριση των ακαταλλήλων προϊόντων με βάση τα : Τιμολόγια αγοράς / παρτίδα / ημερομηνία λήξης Πλήρης Έλεγχος και διαχείριση παρτίδων καθώς και σύστημα ανακλήσεων προϊόντων από την αγορά

34 Λειτουργικά πλεονεκτήματα/ εφαρμογή
6.- Διαχείριση στατιστικής Πωλήσεων : Ευρετήρια προϊόντων / πελατών Στατιστικά στοιχεία ανά είδος ( ημερήσια, μηνιαία , ετήσια ) Πωλήσεις ανά Lot number Υπόλοιπα ανά Lot number Υπόλοιπα ανά αποθήκη και Lot number Υπόλοιπα ανά αποθήκη

35 Λειτουργικά πλεονεκτήματα/ εφαρμογή
6.- Διαχείριση στατιστικής Πωλήσεων (συνέχεια) : Ληξιπρόθεσμα προϊόντα ( Έλεγχος/ Διαχείριση ) Ιστορικά στοιχεία & εκκρεμότητες πελατών Πώληση ανά ταμείο Φαρμακοτεχνικές εργασίες Δραστικές ουσίες

36 Αντικειμενικοί Στόχοι Συστήματος
Συντονισμός διαδικασιών παραγγελιοληψίας Προετοιμασία και εκτέλεση παραγγελιών Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών λόγω ταχύτητας εξυπηρέτησης και εξάλειψης σφαλμάτων Άριστη εκμετάλλευση των χώρων αποθήκευσης Μείωση του χρόνου και του κόστους εκτέλεσης των παραγγελιών Έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων δηλ. συνεχής ενημέρωση για τα αποθέματα της αποθήκης ( που βρίσκεται τι και τι υπάρχει) Πολλή καλή διαχείριση του Προσωπικού λόγω μείωσης υπερωριών και καλύτερης κατανομής του Οργάνωση , Προγραμματισμός και τυποποίηση των εργασιών Ιστορικά στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων

37 Ευχαριστώ Πολύ !!


Κατέβασμα ppt "Μηχανογράφηση και Έλεγχος Κυκλοφορίας Φαρμάκων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google