Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mobile World Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Ex VAN.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mobile World Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Ex VAN."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mobile World Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Ex VAN

2 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Εισαγωγή User Name & Password Δυνατότητα αλλαγής Password από τον χρήστη ή/και τον Mobile Manager Administrator Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών εταιρειών μέσω διαφορετικών User Names & Passwords

3 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Μετά την εισαγωγή User Name & Password ο χρήστης βλέπει υποχρεωτικά τα μηνύματα και τις οδηγίες της ημέρας που έχουν δημιουργηθεί στον Mobile Manager και τον αφορούν Δυνητικά υπάρχουν και πληροφορίες, όπως η ημέρα αναφοράς των προτάσεων τιμολόγησης ή/και παραγγελίας κλπ Στην ίδια οθόνη και σύμφωνα με την παραμετροποίηση του συγκεκριμένου ρόλου / χρήστη στον Mobile Manager, μπορούν να εισαχθούν στοιχεία όπως ένδειξη χιλιομετρητή, νέα στοιχεία πινακίδας αυτοκινήτου κλπ Η συγκεκριμένη φόρμα είναι διαρκώς διαθέσιμη μέσω της επιλογής ‘Άλλες Εργασίες’ του Βασικού Μενού Επιλογών

4 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Το βασικό μενού της εφαρμογής. Πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Οι τρεις βασικές λειτουργικές ενότητες αφορούν στις διαδικασίες Αρχής Ημέρας, στις εργασίες που αφορούν στους πελάτες του Δρομολογίου και στις διαδικασίες Τέλους Ημέρας. Συμπληρωματικά στο μενού υπάρχει πρόσβαση σε μια σειρά από βοηθητικές λειτουργίες, μέσω της επιλογής Άλλες Εργασίες και σε όλες τις αναφορές που έχει επιλέξει ο Mobile Manager Administrator να είναι διαθέσιμες στον συγκεκριμένο ρόλο/χρήστη. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης εναλλαγής του τρόπου επικοινωνίας του φορητού με τον Mobile World Server με το πλήκτρο ‘RF/GPRS’. Η μορφή και το περιεχόμενο των επιλογών του μενού είναι μερικώς οριζόμενο από τον Mobile Manager Administrator

5 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Μέσω της επιλογής ‘Εργασίες’ παρέχεται πρόσβαση σε μια σειρά ειδικών λειτουργιών που αφορούν στην on line παραμετροποίηση, συντήρηση και αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες προστατεύονται από ειδικό password. Η μορφή και το περιεχόμενο των επιλογών του μενού είναι μερικώς οριζόμενο από τον Mobile Manager Administrator Οι υπόλοιπες επιλογές είναι εντελώς αυτοματοποιημένες Η επιλογή ‘Ειδικές Εργασίες’ οδηγεί στο επόμενο μενού

6 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Μενού ‘Ειδικές Εργασίες’ Με την επιλογή ‘Patches’ λαμβάνονται και εφαρμόζονται αυτόματα βελτιώσεις και διορθώσεις στο πρόγραμμα του φορητού τερματικού. Με την επιλογή ‘Διαγραφή Ανοίγματος Ημέρας’ παρέχεται η δυνατότητα να διαγραφεί και να επαναληφθεί όλη η διαδικασία ‘Αρχής Ημέρας’ (φορτώσεις κλπ) Με την επιλογή ‘Ανακατασκευή’ αποκαθίστανται on line τυχόν προβλήματα της βάσης δεδομένων του φορητού τερματικού Με το πλήκτρο ‘Επιλογή Εκτυπωτή’ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον default εκτυπωτή ανάμεσα στους διαθέσιμους εκτυπωτές

7 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Η επιλογή εκτυπωτή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και ισχύει τόσο για τις επόμενες όσο και για τις φυλαγμένες εκτυπώσεις. Το σύστημα υποστηρίζει σειριακούς και παράλληλους εκτυπωτές, καθώς και εκτυπωτές με Blue Tooth Interface

8 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Βασικό μενού ‘Αρχής Ημέρας’ Η λειτουργία ‘Άνοιγμα Ημέρας’ εκτελεί μια σειρά αυτοματοποιημένες εργασίες, όπως έχουν ορισθεί από τον Mobile Manager Administrator. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν τη λήψη των παραστατικών φόρτωσης, των δρομολογίων ημέρας, των προτάσεων παραγγελίας και τιμολόγησης κλπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επικοινωνία του φορητού με τον Mobile Server, η φόρτωση μπορεί να εισαχθεί μέσα από τη διαδικασία Manual Εισαγωγή Φόρτωσης (επιλογή ‘Άλλες Εργασίες’) Η διαδικασία της ‘Αρχικής Καταμέτρησης’ είναι υποχρεωτική πριν την έκδοση του ‘Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής - ΣΔΑ’. Με την έκδοση του ΣΔΑ ενημερώνεται η αποθήκη του φορτηγού με τα πραγματικά καταμετρημένα υπόλοιπα των φορτώσεων Η διαδικασία της ‘Καταμέτρησης’ ακολουθεί στην επόμενη διαφάνεια

9 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Με τη διαδικασία της ‘Αρχικής Καταμέτρησης’ ο χρήστης επιβεβαιώνει την συμφωνία των παραστατικών φόρτωσης με τη φυσική απογραφή των εμπορευμάτων που παραλαμβάνει και καταγράφει τυχόν Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Με την επιλογή ‘Σύνολα’ ο χρήστης επιβεβαιώνει τη συμφωνία των παραστατικών φόρτωσης με τα σύνολα του φορητού (ακολουθεί στην επόμενη διαφάνεια) Με το πλήκτρο ‘Συνέχεια’ ο χρήστης τακτοποιεί ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας και τη σχετική παραμετροποίηση του συστήματος, τα Ελλείμματα και τα Πλεονάσματα (μεθεπόμενη διαφάνεια)

10 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Στη συγκεκριμένη φόρμα ο χρήστης επιβεβαιώνει τη συμφωνία των παραστατικών φόρτωσης με τα σύνολα του φορητού. Ο συγκεκριμένος έλεγχος επιβεβαιώνει επιπλέον και την ομαλή λήψη τυχόν αλλαγών σε νέα είδη,νέους πελάτες, ειδικούς τιμοκαταλόγους πελατών κλπ. Με την φόρμα αυτή επιβεβαιώνεται επιπλέον και η ορθότητα της manual εισαγωγής φόρτωσης, σε περίπτωση αδυναμίας στην επικοινωνία με τον Mobile Server

11 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Στη συγκεκριμένη φόρμα ο χρήστης επιβεβαιώνει τη συμφωνία των παραστατικών φόρτωσης με τα σύνολα του φορητού. Ο συγκεκριμένος έλεγχος επιβεβαιώνει επιπλέον και την ομαλή λήψη τυχόν αλλαγών σε νέα είδη,νέους πελάτες, ειδικούς τιμοκαταλόγους πελατών κλπ. Με τη φόρμα αυτή επιβεβαιώνεται επιπλέον και η ορθότητα της manual εισαγωγής φόρτωσης, σε περίπτωση αδυναμίας στην επικοινωνία με τον Mobile Server

12 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Η διαδικασία της ‘Αρχικής Καταμέτρησης’ είναι υποχρεωτική πριν την έκδοση του ‘Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής - ΣΔΑ’. Με την έκδοση του ΣΔΑ ενημερώνεται αυτόματα η αποθήκη του φορτηγού με τα πραγματικά καταμετρημένα υπόλοιπα των φορτώσεων.

13 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Η επιλογή ‘Άλλες Εργασίες’ οδηγεί σε διάφορες βοηθητικές εργασίες ‘Αρχής Ημέρας’ με πιο σημαντική την ‘Manual Εισαγωγή Φόρτωσης (επόμενη διαφάνεια)

14 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επικοινωνία του φορητού με τον Mobile Server, η φόρτωση μπορεί να εισαχθεί μέσα από τη διαδικασία Manual Εισαγωγή Φόρτωσης (επιλογή ‘Άλλες Εργασίες’) Η φόρμα ‘Εισαγωγή Manual Φόρτωσης’ είναι όμοια με τη φόρμα ‘Αρχικής Καταμέτρησης’ με μηδενικές αρχικές ποσότητες. Στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης της ορθότητας των εισαγόμενων ποσοτήτων μέσα από την εμφάνιση των συνόλων του νέου παραστατικού.

15 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Με την επιλογή του πλήκτρου ‘Δρομολόγιο’ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πελάτη, είτε εντός είτε εκτός δρομολογίου ημέρας και να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες εργασίες που αφορούν στους πελάτες -σημεία πώλησης (επόμενη διαφάνεια)

16 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Η βασική φόρμα περιλαμβάνει το δρομολόγιο της συγκεκριμένης ημέρας με την σειρά που έχει ορισθεί στον Mobile Manager. Το ημερήσιο δρομολόγιο και η σειρά δημιουργείται αυτόματα από τον Mobile Manager βάσει δυναμικών αλγόριθμων δημιουργίας δρομολογίων επισκέψεων (ημερήσιων, εβδομαδιαίων, μηνιαίων ή αριθμός επισκέψεων σε κύκλο) Η στήλη Ε δείχνει το status του σημείου πώλησης (Χ=έχει εκδοθεί τιμολόγιο, ? = εκκρεμεί εκτύπωση φυλαγμένου παραστατικού) Με το πάτημα του πλήκτρου της διεύθυνσης του σημείου πώλησης παρέχονται αναλυτικά στοιχεία και στατιστικά που αφορούν στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης (επόμενη διαφάνεια). Με το πλήκτρο Αναζήτηση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πελάτη (σημείο πώλησης) εκτός δρομολογίου, με διάφορα κριτήρια όπως ο κωδικός, η επωνυμία κλπ)

17 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Με το πάτημα του πλήκτρου της διεύθυνσης του σημείου πώλησης παρέχονται αναλυτικά στοιχεία και στατιστικά που αφορούν στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης Από τη συγκεκριμένη φόρμα παρέχεται πρόσβαση και στην καρτέλα πελάτη και σε λοιπά στατιστικά (στοχοθεσία, ειδικοί τιμοκατάλογοι, εκπτωτική πολιτική κλπ) μέσω του υποσυστήματος MIS Η συγκεκριμένη φόρμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον Mobile Manager Administrator.

18 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Μετά την επιλογή πελάτη (σημείου πώλησης) εμφανίζεται η βασική οθόνη εργασιών σε πελάτη Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ορισμού από τον Mobile Manager Administrator, το σύστημα, μετά την επιλογή πελάτη, να μπαίνει κατ’ ευθείαν σε συγκεκριμένη εργασία (πχ Τιμολόγηση) Οι βασικές εργασίες σε πελάτη αφορούν στην έκδοση παραστατικών πώλησης, στην έκδοση παραστατικών επιστροφών και στην καταγραφή του Back και του Front Stock. Η καταγραφή του Front Stock αποτελεί μέρος της διαδικασίας Τιμολόγησης. Η καταγραφή του Back Stock μπορεί προαιρετικά να αποτελεί ξεχωριστή λειτουργία, η οποία λαμβάνεται υπόψιν κατά την διαδικασία της τιμολόγησης Στις ‘Άλλες Εργασίες’ περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές και υποστηρικτικές εργασίες που αφορούν στον πελάτη Στην οθόνη αυτή εμφανίζεται συνεχώς το προοδευτικό σύνολο των χρεοπιστώσεων του πελάτη (πληρωτέο)

19 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Με την επιλογή του πλήκτρου καταγραφής Back Stock, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταγράψει τα αποθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες του πελάτη. Οι τρόποι ανεύρεσης των ειδών περιλαμβάνων τη χρήση bar code, τη χρήση του κωδικού ή της περιγραφής, καθώς και τη χρήση κατηγοριών ή / και υποκατηγοριών με λίστες. Η καταγραφή μπορεί να γίνει σε όλες τις διαθέσιμες μονάδες μέτρησης (κιβώτια – τεμάχια – βάρος κλπ) Βάσει της παραμετροποίησης του συστήματος το Back Stock μπορεί να επηρεάσει τις προτάσεις τιμολόγησης ή παραγγελίας στη φόρμα της τιμολόγησης

20 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Με την επιλογή του πλήκτρου Τιμολόγηση, εμφανίζεται η βασική φόρμα εισαγωγής ειδών τιμολόγησης. Εναλλακτικά, ο Mobile Manager Administrator μπορεί να ορίσει ως βασική διαφορετική φόρμα εισαγωγής τιμολογίων. Στη φόρμα αυτή μπορεί να μπαίνει και ο ίδιος ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο ‘Πίνακας’ Στην οθόνη αυτή ο χρήστης μπορεί να εισάγει το Front Stock, την ποσότητα τιμολόγησης, την παραγγελία για την επόμενη επίσκεψη, καθώς και τα είδη προς επιστροφή, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιεί την ειδική εργασία επιστροφών. Το σύστημα βοηθά το χρήστη, εμφανίζοντας προτάσεις παραγγελίας επόμενης επίσκεψης και τιμολόγησης ημέρας, βάσει αλγορίθμων που έχουν ορισθεί στον Mobile Manager. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να διαμορφώνονται τελικά και από το Stock που καταμετρά ο χρήστης στο χώρο του πελάτη. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης προβολής των αντίστοιχων καταχωρήσεων της ημέρας αναφοράς που έχει ορίσει ο Mobile Manager Administrator Κατά τη διάρκεια της καταχώρησης του τιμολογίου, ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στα υπόλοιπα του φορτηγού, στα προϋπολογιζόμενα αδιάθετα προϊόντα κλπ

21 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Δυνατότητα ανεύρεσης είδους με κωδικό, bar code ή περιγραφή Δυνατότητα φίλτρου ειδών με τιμές ΓΚΑΜΑ ΠΕΛΑΤΗ – ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Αντίστοιχες καταχωρήσεις ημέρας αναφοράς αλγορίθμων Εισαγωγή Front Stock για το συγκεκριμένο είδος Εισαγωγή (ή αποδοχή πρότασης) ποσότητας τιμολόγησης Εισαγωγή (ή αποδοχή πρότασης παραγγελίας για επόμενη επίσκεψη Εισαγωγή ποσότητας επιστροφών Εναλλακτικοί κωδικοί και πλήρης περιγραφή είδους. Επιπλέον με το πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζεται η κατανομή του υπολοίπου του φορτηγού στους υπόλοιπους πελάτες του δρομολογίου (επόμενη διαφάνεια) Υ= Υπόλοιπο φορτηγού Α= Αδιάθετα βάσει προτάσεων και δρομολογίου Τ=Συνολικά τεμάχια δρομολογίου Τρέχον σύνολο τιμολογίου Καταμετρημένο Back Stock Έκδοση παραστατικών (Τιμολόγιο και δυνητικά Πιστωτικό Τιμολόγιο) Φύλαξη των παραστατικών για μελλοντική εκτύπωση Εισαγωγή στην οθόνη ειδικών εκπτώσεων χρήστη

22 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Ή φόρμα αυτή προβάλλει την αντιστοίχηση των προτάσεων τιμολόγησης των πελατών του δρομολογίου με τα υπόλοιπα του φορτηγού για ένα συγκεκριμένο είδος, με στόχο των προσδιορισμό των ελλείψεων ή των προβλεπόμενων αδιάθετων του φορτηγού. Η πρόσβαση στην φόρμα αυτή γίνεται από τη βασική φόρμα καταχώρησης τιμολογίου

23 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Εναλλακτική φόρμα καταχώρησης τιμολογίων Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτή τη φόρμα καταχώρησης μέσω του πλήκτρου ‘ΠΙΝΑΚΑΣ’ της βασικής φόρμας τιμολόγησης Για να επιστρέψει στην κυκλική φόρμα τιμολόγησης ο χρήστης επιλέγει την περιγραφή κάποιου είδους Τα πεδία που εμφανίζονται ορίζονται από τον Mobile Manager Administrator

24 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Η φόρμα αυτή προβάλλει την τελική μορφή του τιμολογίου και των επιστροφών, καθώς και των βοηθητικών καταχωρήσεων (stock – παραγγελίες επόμενης επίσκεψης) Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτή την φόρμα μέσω του πλήκτρου ‘ΣΥΝΟΨΗ’ της βασικής φόρμας τιμολόγησης

25 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Βασική φόρμα καταχώρησης επιστροφών Το σύστημα έχει τη δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης έως τριών διαφορετικών αποθηκών φορτηγού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια με τη φόρμα καταχώρησης τιμολογίου

26 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Εναλλακτική φόρμα καταχώρησης επιστροφών Τη φόρμα αυτή μπορεί να επιλέξει ο χρήστης με το πλήκτρο ‘ΠΙΝΑΚΑΣ’ της βασικής φόρμας τιμολόγησης Το σύστημα έχει τη δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης έως τριών διαφορετικών αποθηκών φορτηγού. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια με τη φόρμα καταχώρησης τιμολογίου

27 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Η φόρμα αυτή προβάλλει την τελική μορφή των παραστατικών επιστροφών Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέχρι τριών διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων στο φορτηγό Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτή τη φόρμα μέσω του πλήκτρου ‘ΣΥΝΟΨΗ’ της βασικής φόρμας επιστροφών

28 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Μενού ‘Άλλες Εργασίες’ πελάτη Το πλήκτρο ‘Αντιγραφή’ δίνει τη δυνατότητα αντιγραφής ή / και κλωνοποίησης προγενέστερου παραστατικού Το πλήκτρο επανέκδοση επιτρέπει την επανέκδοση προγενέστερου παραστατικού που έχει ήδη εκδοθεί ή φυλαχτεί για εκτύπωση Με το πλήκτρο Αλλαγής παραστατικού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό παραστατικό από το προεπιλεγμένο για το συγκεκριμένο πελάτη (σημείο πώλησης). Υπάρχει η δυνατότητα προεπιλογής στον Mobile Manager των παραστατικών τιμολόγησης, επιστροφών και των αντίστοιχων ακυρωτικών Με το πλήκτρο ‘Ακυρωτικό’ ακυρώνει προγενέστερα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί, επιλέγοντας απλώς τον αριθμό του παραστατικού Με το πλήκτρο ‘Στοιχεία Επίσκεψης’ ο χρήστης εισάγει βοηθητικές πληροφορίες που αφορούν στη συγκεκριμένη επίσκεψη στον πελάτη Με το πλήκτρο ‘Σημειώσεις’ ο χρήστης εισάγει γραπτά ή προφορικά μηνύματα που αφορούν τον συγκεκριμένο πελάτη.

29 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Φόρμα Αντιγραφής ή Κλωνοποίησης προγενέστερου παραστατικού Επιλέγοντας το παραστατικό που επιθυμεί ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα νέο με διαφοροποιημένα κάποια χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται συνήθως μετά την ακύρωση κάποιου παραστατικού για την έκδοση νέου με διαφοροποιημένες ποσότητες σε ένα ή περισσότερα είδη

30 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Το πλήκτρο επανέκδοση επιτρέπει την επανέκδοση προγενέστερου παραστατικού που έχει ήδη εκδοθεί ή φυλαχτεί για εκτύπωση Η ένδειξη Ε=? σημαίνει ότι το παραστατικό έχει φυλαχτεί χωρίς να εκτυπωθεί ακόμα Η ένδειξη Ε=Χ σημαίνει ότι το παραστατικό έχει ήδη εκτυπωθεί μία φορά

31 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Το πλήκτρο ‘Αλλαγή Παραστατικού’ επιτρέπει την επιλογή διαφορετικού παραστατικού από το προεπιλεγμένο για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης Η επιλογή αυτή ισχύει για την έκδοση ενός και μόνο παραστατικού, μετά από το οποίο ισχύει πάλι το προεπιλεγμένο Τα διαθέσιμα παραστατικά ορίζονται ανά χρήστη / ρόλο από τον Mobile Manager Administrator

32 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Το πλήκτρο ‘Στοιχεία Επίσκεψης’ επιτρέπει την εισαγωγή λοιπών στοιχείων που αφορούν την συγκεκριμένη επίσκεψη έτσι όπως έχουν ορισθεί από τον Mobile Manager Administrator Τα στοιχεία επίσκεψης μπορούν να περιλαμβάνουν προαιρετικά και τις ενδείξεις Πελάτης Απών, Πελάτης πλήρης, ερωτηματολόγια πελάτη ή προϊόντων, τιμοληψίες προϊόντων εταιρείας ή / και ανταγωνισμού, αξιολογήσεις προωθητικών ενεργειών, καταγραφή παγίων, facing προϊόντων, αλλαγές απογραφικού πελάτη, συνυπάρξεις κλπ

33 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Το πλήκτρο ‘Σημειώσεις’ επιτρέπει την εισαγωγή γραπτών ή / και προφορικών μηνυμάτων και φωτογραφιών (εφόσον υποστηρίζεται από το hardware) Τα μηνύματα προσδιορίζονται ως Γενικά, Πελάτη και Συγκεκριμένης Εργασίας. Με τον τρόπο αυτό τα μηνύματα αποθηκεύονται γενικά για το χρήστη, μαζί με το συγκεκριμένο πελάτη ή μαζί με το αντίστοιχο παραστατικό που αφορούν Όλα τα μηνύματα είναι διαθέσιμα στον Mobile Manager Administrator Ακολουθεί παράδειγμα γραπτού μηνύματος στην επόμενη διαφάνεια

34 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Παράδειγμα γραπτού μηνύματος

35 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Με την επιλογή Άλλες Εργασίες’ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά από υποστηρικτικές λειτουργίες, οι οποίες περιγράφονται στις επόμενες διαφάνειες

36 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Βασικό μενού ‘Άλλες Εργασίες’ Η επιλογή Συγκεντρωτικής Παραγγελία Επόμενης Ημέρας δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει, να ελέγξει ή να τροποποιήσει την συνολική παραγγελία του για τους πελάτες της επόμενης ημέρας. Οι επιλογές ‘Ελλείμματα’ και ‘Πλεονάσματα’ επιτρέπουν την καταγραφή και την προαιρετική αποστολή προς τον Mobile Manager προς έγκριση, των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων που ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Η επιλογή ‘Παραγγελία Αναπλήρωσης – Επαναφόρτωσης’ επιτρέπει στο χρήστη την αποστολή συμπληρωματικής παραγγελίας προς το κεντρικό σύστημα, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Η επιλογή ‘Συγχρονισμός Ημερομηνίας και Ώρας’ επιτρέπει την on line ενημέρωση σε περίπτωση αποκατάστασης βλάβης του εξοπλισμού

37 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD

38 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD

39 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Εγκρίσεις Ελλειμμάτων

40 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Ελλειμμάτων

41 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

42 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

43 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

44 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

45 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

46 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

47 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

48 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων

49 Ex VAN Τιμολόγηση MOBILE WORLD
Καταγραφή Πλεονασμάτων


Κατέβασμα ppt "Mobile World Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου Ex VAN."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google