Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπηρεσίες δικτύων επικοινωνίας Πρωτόκολλα. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Για την επικοινωνία των σταθμών σε ένα δίκτυο, χρησιμοποιείται ένα σύνολο κανόνων,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπηρεσίες δικτύων επικοινωνίας Πρωτόκολλα. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Για την επικοινωνία των σταθμών σε ένα δίκτυο, χρησιμοποιείται ένα σύνολο κανόνων,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπηρεσίες δικτύων επικοινωνίας Πρωτόκολλα

2 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Για την επικοινωνία των σταθμών σε ένα δίκτυο, χρησιμοποιείται ένα σύνολο κανόνων, δηλαδή μια κοινή γλώσσα/κώδικας επικοινωνίας, δηλαδή «μιλούν την ίδια γλώσσα». Παράδειγμα επικοινωνίας με σήματα καπνού. Επικοινωνία σταθμών / κόμβων σε δίκτυο :

3 Επικοινωνία Η / Υ με πρωτόκολλα Οντότητες : Είναι τα προγράμματα εφαρμογών των χρηστών που μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά απομακρυσμένα συστήματα ( τα οποία είναι διαφορετικής αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά ). Είναι οτιδήποτε μπορεί να στείλει και να πάρει πληροφορία. Π. χ. οντότητα είναι - η εφαρμογή πλοήγησης internet, π. χ. Firefox - η μεταφορά υπερκειμένου http, – το πρόγραμμα μεταφοράς αρχείων ftp κλπ. Σύστημα : είναι ένα συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο που περιέχει μια ή περισσότερες οντότητες.

4  Ένα σύνολο κανόνων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία δυο σταθμών σε ένα δίκτυο. Παραδείγματα  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ‏  Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης και πρωτόκολλο του Internet  HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ‏  Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου  Torrent  Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων Πρωτόκολλο επικοινωνίας

5 Αρχιτεκτονική Δικτύου  Ο ρόλος των διαφόρων τμημάτων του λογισμικού και του υλικού στη διεργασία της επικοινωνίας, η μεταξύ τους σχέση, και τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται, καθορίζονται από την Αρχιτεκτονική Δικτύου (Network Architecture).

6  Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός δικτύου γίνεται σε ανεξάρτητα δομικά στοιχεία που ονομάζονται στρώματα (layers) ή επίπεδα (levels) ‏ Πλεονεκτήματα :  Διαχωρισμός του προβλήματος σε μικρότερα και πιο εύκολα διαχειρίσιμα προβλήματα.  Εύκολη προσθήκη ή βελτίωση υπηρεσιών ανά επίπεδο. Στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική δικτύου

7 Ανεξάρτητες λειτουργίες στις επικοινωνίες  Μερικές από τις ανεξάρτητες λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται στις επικοινωνίες δικτύου και είναι δυνατόν να υλοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα, είναι  η μετατροπή των δεδομένων σε ηλεκτρικό σήμα,  η ανίχνευση και η διόρθωση λαθών,  η προώθηση των δεδομένων στον προορισμό  η κρυπτογράφηση των δεδομένων.

8 Καθορίζει  τις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες που προσφέρει κάθε επίπεδο στο ανώτερό του και  τα μηνύματα που ανταλλάσσουν δυο γειτονικά επίπεδα Διεπαφή (interface)

9 Αρχιτεκτονική Δικτύου σε επίπεδα

10 Παράδειγμα επικοινωνίας επιχειρηματιών σε επίπεδα Έστω 2 επιχειρηματίες, ένας Κινέζος και ένας Έλληνας που βρίσκονται ο καθένας στην χώρα του και θέλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για να συνεργαστούν. Οι επιχειρηματίες αποτελούν το 3οο επίπεδο επικοινωνίας (επίπεδο επιχειρηματιών). Και οι δύο χρησιμοποιούν μεταφραστές (2ο επίπεδο) οι οποίοι συμφωνούν να επικοινωνήσουν στα αγγλικά. Οι μεταφραστές χρησιμοποιούν γραμματείς (1ο επίπεδο) οι οποίοι συμφωνούν να στέλνουν τα έγγραφα μέσω fax.

11 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Δικτύων  Πρωτόκολλο (Protocol): Ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την επικοινωνία μεταξύ οντοτήτων σε διαφορετικά συστήματα.  Η επικοινωνία γίνεται με την ανταλλαγή PDU (Protocol Data Unit).  Οντότητα : Οτιδήποτε λαμβάνει ή μεταδίδει πληροφορίες, π. χ. ένα πρόγραμμα.  Σύστημα : Φυσικό αντικείμενο που περιλαμβάνει πολλές οντότητες, π. χ. ένας υπολογιστής.  Αρχιτεκτονική : Ο ρόλος λογισμικού και υλικού στην διαδικασία της επικοινωνίας, η μεταξύ τους σχέση και τα πρωτόκολλα.

12 Στρωματοποιημένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων  Για την υλοποίηση του δικτύου χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα δομικά στοιχεία, τα layers ή levels.  Κάθε layer δέχεται τις υπηρεσίες του κατωτέρου του και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ανώτερο  Δεδομένα ανώτερου επιπέδου, μαζί με τα δεδομένα ελέγχου του layer (PDU,Protocol Data Unit)  Διαχωρισμός προβλήματος επικοινωνίας σε μικρότερα και πιο εύκολα διαχειρίσιμα προβλήματα  Εύκολη προσθήκη, διόρθωση ή βελτίωση υπηρεσιών  Παράδειγμα στρωματοποιημένων αρχιτεκτονικών : OSI και TCP/IP

13 Επισημάνσεις


Κατέβασμα ppt "Υπηρεσίες δικτύων επικοινωνίας Πρωτόκολλα. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Για την επικοινωνία των σταθμών σε ένα δίκτυο, χρησιμοποιείται ένα σύνολο κανόνων,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google