Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Παρουσίαση των βασικών αρχών των μικροελεγκτών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Παρουσίαση των βασικών αρχών των μικροελεγκτών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Παρουσίαση των βασικών αρχών των μικροελεγκτών.

2 Τι κοινό έχουν; Τι κοινό έχουν-1Τι κοινό έχουν-1

3 Τι κοινό έχουν-2Τι κοινό έχουν-2

4 Ελέγχονται από μικροελεγκτήΕλέγχονται από μικροελεγκτή Ελέγχονται από μικροελεγκτή!

5 Τι είναι μικροελεγκτής;

6 Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ελέγξουμε ένα κινητό με έναν υπολογιστή Τι είναι μικροελεγκτής;

7 Αν δεν θέλουμε να μοιάζει το κινητό μας κάπως έτσι... Τι είναι μικροελεγκτής;

8 Θα πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε ότι δεν χρειάζεται Τι είναι μικροελεγκτής;  Κουτί

9 Τι έχει όμως το κουτί του υπολογιστή; Τι είναι μικροελεγκτής; Τι έχει μέσα στο κουτί του υπολογιστή;Τι έχει μέσα στο κουτί του υπολογιστή;

10 RAMROM CPU Μονάδα δια- σύνδεσης πε- ριφερειακών Τι είναι μικροελεγκτής; ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Αυτός είναι ο μικροελεγκτής

11 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής;

12 RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών...... 0123....0123.... 0123....0123.......... 0 0 0 0 Διάβασε στη 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Δομή του μικροελε γκτή Διεύθ υνση

13 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 0 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 1 Διάβασμα του 1ου αριθμού-1 Διεύθ υνση

14 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 0 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 1 Διάβασμα του 1ου αριθμού-2 Διεύθ υνση

15 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 0 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 1 Διάβασμα του 1ου αριθμού-3 Διεύθ υνση

16 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 1ου αριθμού-4 Διεύθ υνση

17 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-1 Διεύθ υνση

18 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-2 Διεύθ υνση

19 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 0 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-3 Διεύθ υνση

20 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Διεύθ υνση

21 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 1 Πάρε τον 1ο αριθμό-1Πάρε τον 1ο αριθμό-1 Διεύθ υνση

22 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 1 Πάρε τον 1ο αριθμό-1Πάρε τον 1ο αριθμό-1 Πάρε τον 1ο αριθμό-2Πάρε τον 1ο αριθμό-2 Διεύθ υνση

23 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 2 Πρόσθεσε τον 2ο αριθμό-1Πρόσθεσε τον 2ο αριθμό-1 1 Διεύθ υνση

24 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Πρόσθεσε τον 2ο αριθμό-2Πρόσθεσε τον 2ο αριθμό-2 3 Διεύθ υνση

25 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 0 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Αποτέλεσμα στην 2-1Αποτέλεσμα στην 2-1 3 3 Διεύθ υνση

26 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 3 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Αποτέλεσμα στην 2-2Αποτέλεσμα στην 2-2 3 Διεύθ υνση

27 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 3 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Εμφάνισε την 2-1Εμφάνισε την 2-1 3 3 Διεύθ υνση

28 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 3 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Εμφάνισε την 2-2Εμφάνισε την 2-2 3 3 Διεύθ υνση

29 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; RAMROM CPU Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών............ 0123....0123.... 0123....0123.... 1 2 3 0 Διάβασε στην 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Εμφάνισε την 2-3Εμφάνισε την 2-3 3 3 Διεύθ υνση

30 Πλεονεκτήματα του μικροελεγκτή Είναι ένας υπολογιστής σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Είναι φθηνός. Είναι μικρός σε όγκο. Έχει μικρή κατανάλωση. Προσδίδει ευελιξία στη συσκευή που ελέγχει.

31 Δεν αλλάζει το πρόγραμμά του, αφού είναι γραμμένο στη ROM. Είναι δύσκολος ο προγραμματισμός του. Έχει μεγάλο χρόνο ανάπτυξης. Για να ολοκληρωθεί ένα προϊόν μπορεί να απαιτηθεί από 1 εβδομάδα μέχρι 1 χρόνο. Μειονεκτήματα του μικροελεγκτή

32 Ανάπτυξη εφαρμογής με μικροελεγκτή

33 Σχεδίαση κυκλωμάτων Προσαρμοστικά κυκλώματα

34 Συγγραφή προγράμματος Προσαρ μοστικά κυκλώμ ατα ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ Βασική μονάδα PODPOD

35 Εγγραφή προγράμματος στον μικροελεγκτή Συσκευή εγγραφής της ROM του μικροελεγκτή (ROM Programmer)

36 Συναρμολόγηση Προσαρμο στικά κυκλώματα Μικρο ελεγκτ ής «γραμ μένος»

37 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ο μικροελεγκτής είναι ένας υπολογιστής χωρίς περιφερειακά, σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αποτελείται από τη CPU, μνήμες RAM και ROM και μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών. Χρησιμοποιείται για να ελέγχει συσκευές. Για να γράψεις πρόγραμμα χρειάζεσαι προσο- μοιωτή. Για να μεταφέρεις το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή χρειάζεσαι προγραμματιστή ROM. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.

38 Νίκος Νικολαΐδης ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Παρουσίαση των βασικών αρχών των μικροελεγκτών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google