Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Περιεχόμενο του Έργου - Δράσεις - Χρονοδιαγράμματα και διαδικαστικά θέματα Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Περιεχόμενο του Έργου - Δράσεις - Χρονοδιαγράμματα και διαδικαστικά θέματα Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Περιεχόμενο του Έργου - Δράσεις - Χρονοδιαγράμματα και διαδικαστικά θέματα Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Έργων Τ.Π.Ε - ΥΠΠ

2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Η ανάπτυξη δύο διδακτικών προτάσεων (θεματικών ενοτήτων) μοντελοποίησης στα Μαθηματικά: • Θα επικεντρωθούν σε θέματα από τη ζωή των μαθητών/τριών (στο σπίτι και στην κοινότητα) • θα στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων χειρισμού δεδομένων και επίλυσης προβλήματος. • Οι γονείς θα διαδραματίσουν το ρόλο του συνεργάτη στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και στη μετέπειτα υλοποίησή τους. 2. Η ανάπτυξη δύο διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, που θα αποτελέσουν δυναμικά εργαλεία στη διδασκαλία των ενοτήτων. 3. Η εφαρμογή, η αξιολόγηση και η διάδοση των δραστηριοτήτων στα σχολεία που θα συμμετάσχουν, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε μεγαλύτερο αριθμό σχολείων.

3 • Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 7 στάδια. Αυτά είναι: Στάδιο 1: Βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου (Σεπτέμβριος 2013) • (α) τη διαχείριση δεδομένων, (β) τη μοντελοποίηση στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος (γ) τη γονική εμπλοκή στην εκπαίδευση. • Μελέτη τρόπων αξιοποίησης της τεχνολογίας στη διδακτική των Μαθηματικών και διερεύνηση των τρόπων που τα διάφορα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού - μικρών προγραμμάτων – εφαρμογιδίων (applets). Η βιβλιογραφική επισκόπηση αναμένεται να συνεισφέρει: • στο σχεδιασμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων μοντελοποίησης που θα αναπτυχθούν, • στο σχεδιασμό του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 Στάδιο 2: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού (Δεκέμβρης 2013) • Στη βάση της βιβλιογραφικής επισκόπησης που θα πραγματοποιηθεί. • Μέσω της συμμετοχικής αλληλεπίδρασης μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών και ερευνητών. Αξιοποιώντας τη βιβλιογραφική επισκόπηση, θα αναπτυχθούν αντίστοιχα εργαλεία: (α) για μέτρηση της ικανότητας των μαθητών στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, (β) εργαλεία για την αποτύπωση του συναισθηματικού τομέα (affective domain) των εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 Στάδιο 2: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού Θα αναπτυχθούν δύο διδακτικές ενότητες: • Θα επικεντρωθούν σε θέματα από τη ζωή των μαθητών/τριών (στο σπίτι και στην κοινότητα) • Θα συνδέονται με τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθηματικών στις δύο χώρες. • Θα αποτελούνται από μια σειρά δραστηριοτήτων μοντελοποίησης. • Μαθητές Ε’ και Στ’ δημοτικού. Θα αναπτυχθούν δύο διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές, οι οποίες θα αποτελέσουν υποστηρικτικό υλικό για τις δραστηριότητες ΜΕΑ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6 Στάδιο 3: Επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών (Μάρτης 2014) • Στη βάση της βιβλιογραφικής επισκόπησης και του διδακτικού υλικού, θα αναπτυχθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών • σε θέματα μοντελοποίησης και χρήσης τεχνολογικών εργαλείων, με παράλληλη γονική εμπλοκή. • Το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία ερευνητών και εκπαιδευτικών, υιοθετώντας μοντέλα «έρευνας δράσης», σε επίπεδο της σχολικής τάξης. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

7 Στάδιο 4: Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία (Απρίλης 2014) • Το υλικό θα εφαρμοστεί σε μια τάξη στο κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει. • Η διάρκεια εφαρμογής του υλικού θα είναι 6-8 εβδομάδες. • Τα μαθήματα θα βιντεοσκοπούνται και θα αναλύονται με συνεργασία των εκπαιδευτικών και των ερευνητών. • θα προτείνονται βελτιωτικές διορθώσεις, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην εφαρμογή του υλικού και θα συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος. • Θα επεκτείνεται η εφαρμογή του προγράμματος και σε δεύτερη τάξη στο κάθε σχολείο που θα συμμετάσχει. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 Στάδιο 5: Διαφοροποίηση και βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Εφαρμογή σε πιο ευρεία κλίμακα. (Απρίλης-Μάης, 2014) • Στο πλαίσιο που έχει αναφερθεί στο Στάδιο 4, το διδακτικό υλικό και το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θα διαφοροποιηθούν και θα βελτιστοποιηθούν. • Σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές στις δύο χώρες, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε ακόμη δύο σχολεία σε κάθε χώρα. (Νιόβρης, 2014) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9 Στάδιο 6: Αξιολόγηση του Προγράμματος (Οκτώβρης, 2013) • Θα υλοποιηθεί μέσω διαμορφωτικής (formative) και τελικής (summative) μεθόδου αξιολόγησης. • Η διαμορφωτική αξιολόγηση θα βοηθήσει στην ανίχνευση των παραγόντων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος: • Γνωστικά/συναισθηματικά επιτεύγματα των μαθητών • Γονική εμπλοκή • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών • Θα συλλεγούν και θα αξιολογηθούν δεδομένα από την ανάλυση των μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν και δεδομένα από συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν με γονείς. • Η τελική αξιολόγηση θα μελετήσει την επίδραση του προγράμματος (α) στις ικανότητες επίλυσης προβλήματος των μαθητών (β) συναισθηματικό παράγοντα μαθητών και εκπαιδευτικών σε σχέση με την καινοτομία που θα εφαρμοστεί. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10 Στάδιο 7: Διάχυση αποτελεσμάτων (Δεκέμβρης, 2014) Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει με πολλαπλά μέσα: • Η ιστοσελίδα του προγράμματος • Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα διανεμηθεί σε μορφή εκπαιδευτικού περιοδικού σε μεγάλο αριθμό σχολείων στις δύο χώρες. • Το εκπαιδευτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του προγράμματος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Δραστηρ. Περιγραφή Δραστηριότητας 09/13 -> 10/13 1η Συνάντηση εταίρων για καθορισμό αναλυτικού χρονοδιαγράμματος και καταμερισμό εργασίας 09/13Βιβλιογραφική επισκόπηση και ανάπτυξη θεωρητικού πλαισίου 10/13Ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης για την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, τις πεποιθήσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών 11/13Ανάπτυξη ενημερωτικής αφίσας / λογότυπου / τριπτύχου για το πρόγραμμα 11/13Πραγματοποίηση πρώτης μέτρησης για την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, τις πεποιθήσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών 11/13Διερεύνηση και εντοπισμός θεματικών ενοτήτων

12 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Δραστηρ. Περιγραφή Δραστηριότητας 12/13 -> ?? 2η Συνάντηση – αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και πολυμεσικών εφαρμογών 12/13Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού 12/13Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας 02/14Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών 03/14 -> ?? 3η Συνάντηση – Καθορισμός και ετοιμασία προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 03/14Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

13 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Δραστηρ. Περιγραφή Δραστηριότητας 04/14Πρώτη Δοκιμαστική εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού 04/14Ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων για διορθωτικές αλλαγές 05/14Δεύτερη Δοκιμαστική εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού 05/14Ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων – Βελτιστοποίηση υλικού 05/14Πραγματοποίηση δεύτερης μέτρησης για την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, τις πεποιθήσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών 06/14 4η Συνάντηση για διαφοροποίηση και βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, των πολυμεσικών εφαρμογών και του προγράμματος επιμόρφωσης 07/14Επικαιροποίηση ιστοσελίδας

14 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Δραστηρ. Περιγραφή Δραστηριότητας 10/14 5η Συνάντηση – Καθορισμός δράσεων για το δεύτερο έτος του έργου – Σχεδιασμός επέκτασης σε περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν – Συζήτηση πρώτων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προγράμματος – Έλεγχος διασφάλισης ποιότητας 10/14Πραγματοποίηση πρώτης μέτρησης (δεύτερο έτος) για την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, τις πεποιθήσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών 11/14Έναρξη εφαρμογής προγράμματος σε περισσότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν 05/14Πραγματοποίηση δεύτερης μέτρησης για την ικανότητα των μαθητών στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, τις πεποιθήσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών 11/14Ανάλυση βιντεοσκοπημένων μαθημάτων για διορθωτικές αλλαγές

15 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Δραστηρ. Περιγραφή Δραστηριότητας 01/15 6η Συνάντηση – Συζήτηση των αποτελεσμάτων και σχεδιασμός για επέκταση της εφαρμογής σε επιπρόσθετα σχολεία – Οριστικοποίηση του υλικού 01/15Σχεδιασμός – Συγγραφή διδακτικού περιοδικού (για εκπαιδευτικούς) 02/15Επικαιροποίηση ιστοσελίδας 03/15 7η Συνάντηση με εμπλεκόμενους φορείς για ετοιμασία διδακτικού περιοδικού - Έκδοση διδακτικού περιοδικού 05/15Προετοιμασία συνεδρίου για γονείς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές 06/15 8η Συνάντηση - Διοργάνωση εκπαιδευτικού συνεδρίου

16 Προϋπολογισμός Έργου ΚΥΠΡΟΣΕΛΛΑΔΑ Α. Ποσό για κινητικότητα με βάση ελάχιστο αριθμό κινητικοτήτων (κατ’ αποκοπή ποσό) – για 24 κινητικότητες 20.000,00 Β1. Δαπάνες προσωπικού 7.840,007.240,00 Β2. Υπεργολαβία 8.700,003.500,00 Β3. Εξοπλισμός 2.800,003.537,78 Β4. Λοιπές δαπάνες 2.500,001.100,00 B. Σύνολο Κόστους (εκτός κινητικότητας) 21.840,0015.377,78 Συνολικό Κόστος του Έργου(A+B) 41.840,0035.377,78 Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης (A+ μέχρι το 75% του B) 36.380,0031.533,34

17 Προϋπολογισμός Έργου Β1. Δαπάνες προσωπικού N° of working days Cost per working day (in EUR) ΚΥΠΡΟΣΕΛΛΑΔΑ Ερευνητές / Εκπαιδευτές502007000 ???? Τεχνικοί5120480 ??? Διοικητικοί590360 ??? Total 78407240 Β2. Υπεργολαβία ΚΥΠΡΟΣΕΛΛΑΔΑ Μετάφραση υλικού στα Αγγλικά για την ιστοσελίδα του Προγράμματος 800--- Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών (applets) 3600--- Σχεδιασμός υλικού για τη διάχυση των αποτελεσμάτων (αφίσα, τρίπτυχο) 500--- Σχεδιασμός περιοδικού για εκπαιδευτικούς1500 --- Εκτύπωση υλικού για τη διάχυση των αποτελεσμάτων (αφίσα, τρίπτυχο) 800 ???? Εκτύπωση περιοδικού (μικρού βιβλίου) για εκπαιδευτικούς2000 ???? Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας2000--- Διοργάνωση τελικού συνεδρίου1000--- Total 87003500 Α. Ποσό για κινητικότητα με βάση ελάχιστο αριθμό κινητικοτήτων (κατ’ αποκοπή ποσό) – για 24 κινητικότητες ΚΥΠΡΟΣΕΛΛΑΔΑ 20000

18 Προϋπολογισμός Έργου Β4. Λοιπές δαπάνες ΚΥΠΡΟΣΕΛΛΑΔΑ Αναλώσιμα500 ???? Ενοικίαση χώρων για συναντήσεις / επιμόρφωση500 ??? Έξοδα μετάβασης και διαμονής διακεκριμένου ερευνητή για συμμετοχή στο τελικό συνέδριο 1500--- Total 25001100 Β3. Εξοπλισμός ΚΥΠΡΟΣΕΛΛΑΔΑ 7 (Κ) & 6 (Ε) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή συσκευές με οθόνη αφής για ερευνητές και σχολεία 28003537.78 Total 28003537.78

19 Επιλέξιμη Περίοδος: 1/08/2013 – 31/7/2015 Κονδύλι Β • Επιτρέπεται περιορισμένη μεταφορά μεταξύ των κεφαλαίων του Β κονδυλίου, δεδομένου ότι κανένα ποσό δεν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί πέραν του 10% (δαπάνες προσωπικού, υπεργολαβίες, εξοπλισμός και λοιπές δαπάνες). • Π.χ. για τον εξοπλισμό μπορούμε να μεταφέρουμε από μια άλλη κατηγορία το 10 % των €2800 -> €3080 • Πρώτη πληρωμή (80% προχρηματοδότηση) • Αποπληρωμή μετά την υποβολή και έγκριση της τελικής έκθεσης και των αποδεικτικών στοιχείων (20% εφόσον υφίσταται) Θέματα Επιχορήγησης

20 Κονδύλι Β Δαπάνες προσωπικού - Παράδειγμα Παράδειγμα υπολογισμού του ημερήσιου μισθού Ετήσιος ακαθάριστος μισθός – Annual Gross Salary (salary advice)26.000 Συνεισφορά εργοδότη (από λογιστήριο ΥΠΠ)10.400 Συνολικό κόστος εργοδότη 36.400 Εργάσιμες μέρες ανά έτος220 Ημερήσια τιμή (συνολικό κόστος εργοδότη /εργάσιμες μέρες ανά έτος)165.45 Ανώτατες τιμές που καθορίστηκαν από το ΙΔΕΠ 2013- 2015 Διευθυντής (Manager)316 Ερευνητής/Εκπαιδευτικός/Εκπαιδευτής (researcher/teacher/trainer)217 Τεχνικός (Technical)142 Γραμματειακό προσωπικό (administrative) 96 Θέματα Επιχορήγησης

21 Κονδύλι Β Υπεργολαβία • Επιχορηγούνται δαπάνες ύψους μέχρι το 30% όλων των επιλέξιμων τελικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού για την κινητικότητα Εξοπλισμός • Επιχορηγούνται δαπάνες ύψους μέχρι το 10% όλων των επιλέξιμων τελικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού για την κινητικότητα Κανόνες απόσβεσης εξοπλισμού • Με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν στο Δημόσιο, υπολογίζεται πλήρης απόσβεση του εξοπλισμού που έχει αγοραστεί τον 1 ο χρόνο. Ο εξοπλισμός που αγοράζεται το 2 ο χρόνο αποζημιώνεται μερικώς, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς ΘΕΜΑ Φ.Π.Α.: βλ. Grant Agreement σελ. 23 -24 14.4 The following costs shall not be considered eligible : […] • VAT, unless the beneficiary can show that he is unable to recover it according to the national applicable legislation (VAT is always ineligible cost where public bodies engage as public authorities) […] Θέματα Επιχορήγησης

22 Απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Μέρος Α΄ Κινητικότητα • Κάρτες επιβίβασης • Πιστοποιητικά συμμετοχής από το ίδρυμα φιλοξενίας για κάθε συμμετέχοντα σε διακρατική κινητικότητα Μέρος Β΄ επιπρόσθετες δαπάνες • Τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής (εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου) • Αποδεικτικά υπηρεσιών που προσφέρθηκαν • Πίνακες κατανομής χρόνου (time sheets) και κατάσταση μισθών Salary statements για δαπάνες προσωπικού Θέματα Επιχορήγησης

23 Υποβολή εκθέσεων • Έκθεση προόδου στο τέλος του 1 ου έτους (μέχρι 30/06/14) Παράρτημα V (δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ) • Τελική έκθεση στο τέλος του 2 ου έτους (μέχρι 30/09/15) Παράρτημα ΙΙI (υποβολή ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή) • Κείμενο για δημοσιοποίηση (στάλθηκε 25/9/13) Παράρτημα VΙΙ • Καταχώρηση δραστηριοτήτων / αποτελεσμάτων /τελικών προϊόντων στη βάση δεδομένων EST (European Shared Treasure). Αξιολόγηση  Σε επίπεδο ιδρύματος  Σε επίπεδο όλων των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων Διάδοση εμπειριών, αποτελεσμάτων, τελικών προϊόντων  Συνεδρίες ιδρύματος, Ημερίδες, Ιστοσελίδα, Συνέδρια  Πληροφοριακά δελτία του ιδρύματος, Περιοδικά, Ημερήσιος Τύπος, ΜΜΕ  Καταχώρηση στη βάση δεδομένων EST (Στην τελική έκθεση θα ζητηθούν οι τρόποι και τα μέτρα που λήφθηκαν για την αξιολόγηση της σύμπραξης και τη διάδοση των εμπειριών και των αποτελεσμάτων) Υποχρεώσεις προς ΙΔΕΠ


Κατέβασμα ppt "ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Περιεχόμενο του Έργου - Δράσεις - Χρονοδιαγράμματα και διαδικαστικά θέματα Μαριλένα Παντζιαρά, Λειτουργός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google