Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ ΜΗΜΑ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ ΜΗΜΑ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ ΜΗΜΑ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ http://dsep.uop.gr

2 Σ ΧΟΛΗ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ •Περιλαμβάνει τα Τμήματα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων •Εδρεύει στην Κόρινθο και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04. •Κοσμήτορας Σχολής: Κοντιάδης Ξενοφών, xcontiad@uop.gr

3 •Να καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες στους τομείς της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. •Να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

4 •Να οργανώνει σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. •Να προάγει την επιστήμη και την έρευνα ιδιαίτερα στους τομείς της εμβάθυνσης των δομών του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής ανάπτυξης, του σχεδιασμού της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών και θεσμών. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

5 Βασικά Μαθήματα Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Πολιτική Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Άτυπες και Μη-τυπικές Μορφές Εκπαίδευσης – Δια βίου Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών Μεθοδολογία Κοινωνικής / Εκπαιδευτικής Έρευνας

6 Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Κοινωνικής Πολιτικής Θεσμοί Κοινωνικής Προστασίας Management Κοινωνικών Υπηρεσιών Πολιτική Υγείας Μεταναστευτική Πολιτική Αντεγκληματική Πολιτική Σωφρονιστικοί Θεσμοί Δίκαιο Ανηλίκων και Κοινωνικής Προστασίας του Παιδιού

7 Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Πολιτικής Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Εκπαίδευση Ενηλίκων Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων & Εκπαιδευτικών Συστημάτων Κοινωνιολογία των Εκπαιδευτικών Πρακτικών Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαίδευση από Απόσταση

8 Στα πλαίσια των σπουδών τους οι φοιτητές απασχολούνται σε διάφορους φορείς: oΙΚΑ oΒουλή oΣυνήγορος του Πολίτη oΣχολεία oΝοσοκομεία oΕρευνητικά κέντρα oΟργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών oΕλληνικό Μουσείο Παιδικής Τέχνης

9

10

11 Επαγγελματική Αποκατάσταση (Έρευνα 2010)

12 Ελεύθερο Επάγγελμα Σύμβουλος Σταδιοδρομίας σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Οι απόφοιτοι εργάζονται Στον Ιδιωτικό Τομέα •Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων •Υπάλληλος Τμήματος λειτουργικής υποστήριξης δανείων •Γραμματειακή Υποστήριξη σε Ιατρικό Κέντρο •Πληροφορική στην Εκπαίδευση •Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων Στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα •Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος Δήμου Σικυωνίων (ΠΕ1) •ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στη Νομαρχία Πειραιά •ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Ενημέρωση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

13 4 Κατευθύνσεις Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

14 * 20 φοιτητές ανά κατεύθυνση * 2 διδακτικά εξάμηνα * Μεταπτυχιακή Διατριβή * Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Κατευθύνσεις Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη & Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση & Ιδιότητα του Πολίτη

15 Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές) • • Κοινωνιολογία της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών • Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (e- εκπαίδευση) • Νέες μορφές εκπαίδευσης (άτυπη, μη-τυπική, δια βίου, ενηλίκων, από απόσταση) • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων αξιολόγησης - Πρακτικές αξιολόγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα • Εκπαιδευτική Έρευνα

16 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική •Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία με Έμφαση στην Κοινωνική Πολιτική •Η Διαμόρφωση και το Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής • Οικονομική / Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής και Αξιολόγηση •Πεδία και Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής • Οι Προοπτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

17 Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας • •Εισαγωγή στην Έρευνα • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συστήματος Υγείας • Κοινωνικές Επιστήμες και Υγεία • Δίκαιο της Υγείας • Σχεδιασμός, Οικονομικά και Πολιτική Υγείας Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας

18 Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη •Εισαγωγή στην Έρευνα – Μεθοδολογία • Κράτος και Πολιτικές για τις Ανισότητες • Ιδιότητα του Πολίτη • Μετανάστευση • Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση

19 Διεθνή και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα • Audio Visual Science Audiences (AVSA). A comparative study, χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε., 7ο Πλαίσιο (Άξονας: Επιστήμη και Κοινωνία) • Ερευνητικό πρόγραμμα της European University Association (EUA) για τη μελέτη των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων επιπέδου Masters στην Ευρώπη • Πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της σχολικής διαρροής σε τοπικό επίπεδο. Ζητήματα συμμετοχής σε πολιτικούς θεσμούς και ένταξης στην αγορά εργασίας. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Ενδεικτικά:

20 Διεθνή και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα • Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης ενόψει των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου • Διεθνές Πρόγραμμα, Carpe Vitam. Leadership for learning (εθνικός συντονιστής) με διεθνή συντονισμό από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (John MacBeath) • Πρόγραμμα Comenius Project Based School Management. • Promoting Best Practice in Virtual Campuses (PBP-VC) • Διαχείριση της Μετανάστευσης και Διεθνείς Οργανισμοί: Ιστορία της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Πρόγραμμα Αριστεία, Ε.Ε. & Εθνικοί πόροι, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

21 Μαθήματα Συμμετοχή των Ασθενών στη Λήψη Αποφάσεων με την Αξιοποίηση της Κλινικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης Ποιότητα, Καινοτομία και Τεκμηρίωση στην Εκπαίδευση

22 Το Τμήμα έχει αναπτύξει έντονη σχέση συνεργασίας με πολλούς φορείς όπως:  Ελληνοαμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα  Δήμοι Κορίνθου & Λουτρακίου  Πειραματικά σχολεία της περιφέρειας Πελοποννήσου  Συνήγορος του Πολίτη

23 Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, 20100, Κόρινθος Τηλέφωνο/Fax Γραμματείας: 27410 -74991 / 27410 - 74990 Ημέρες Κοινού: Δευτέρα - Παρασκευή Ώρες Κοινού: 9:00 - 14:00 E-mail: sep-secr@uop.grsep-secr@uop.gr Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://dsep.uop.grhttp://dsep.uop.gr : Social and Educational Policy (University of Peloponnese, Corinth)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ ΜΗΜΑ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Κ ΑΙ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ Π ΟΛΙΤΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google