Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 1ο-Μεθοδολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 1ο-Μεθοδολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 1ο-Μεθοδολογία

2 Απαιτήσεις ΚΣΗΕ Άρθρο 71, παρ. 4Β :
Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Υδροηλεκτρικής Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, παρ. 5. Άρθρο 44, παρ. 5 : ... ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαμβάνεται αριθμητική τιμή σε €/MWh, υπολογιζόμενη από το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με μεθοδολογία που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς. ...υπολογίζεται ημερήσια για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στην επόμενη Ημέρα Κατανομής και δημοσιεύεται μισή ώρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για δέσμευση ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων Έως την έγκριση της ως άνω μεθοδολογίας: Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 260/2006 σταθερή και ενιαία τιμή 53€/MWh για το σύνολο των Υδροηλεκτρικών Μονάδων

3 Βασικοί Άξονες Μεθοδολογίας
Τι επιδιώκει Διαφάνεια δεδομένα υπολογισμών διαθέσιμα στους Συμμετέχοντες της Αγοράς Αντικειμενικότητα απολογιστικά δεδομένα ρυθμιστικές παράμετροι αποφυγή προβλέψεων/παραδοχών/υποκειμενικών θεωρήσεων Απλότητα/Σαφήνεια δεν απαιτείται χρήση ειδικού λογισμικού μεθοδολογία σαφώς ορισμένη Τι πρέπει να κάνει Να μην περιορίζει τη λειτουργία των ΥΗΣ σε περίπτωση μεγάλων εισροών (υψηλές στάθμες) Τι δεν κάνει Διαχείριση υδατικών αποθεμάτων (υδροθερμική συνεργασία) Πρόβλεψη υδραυλικότητας και χρήση άλλων στοιχείων πρόβλεψης

4 Μεθοδολογία Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, το οποίο αποτελεί το κάτω όριο της τιμής των Προσφορών Έγχυσής τους, προκύπτει από τη συνιστώσα η οποία αντιστοιχεί στην εξοικονόμηση καυσίμων των Θερμικών Μονάδων παραγωγής, τη συνιστώσα που εξαρτάται από το επίπεδο στάθμης υδάτων (αποθέματος) του ταμιευτήρα κάθε μονάδας,

5 Δεδομένα Μεθοδολογίας
ΟΤΣ (ΗΕΠ) Παραγωγή ανά τεχνολογία και ανά μήνα των τελευταίων 3 ετών (ΗΕΠ) Τιμές καυσίμων των 3 τελευταίων ετών (Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων-ΗΕΠ) Ετήσιες καμπύλες αποθεμάτων ταμιευτήρων 10 τελευταίων ετών (ΑΔΜΗΕ μέσω Ιδιοκτήτη ΥΗΣ) Αποθέματα ταμιευτήρων την ημέρα d-2 (ΑΔΜΗΕ μέσω Ιδιοκτήτη ΥΗΣ)

6 Συνιστώσα Αντικατάστασης Καυσίμου
Η συνιστώσα αντικατάστασης καυσίμου θερμικής παραγωγής βασίζεται στη μηνιαία τιμή αναφοράς προσαρμοσμένη στις μεταβολές του κόστους καυσίμου. 𝐶 𝑇𝐻 : Μηνιαία τιμή αναφοράς Στοιχεία 3 τελευταίων ετών Παραγωγή ΥΗΣ ΟΤΣ 𝜎 𝑚,𝑑 : Συντελεστής προσαρμογής Ημερήσια προσαρμογή μεταβολών κόστους καυσίμου Συμμετοχή ανά καύσιμο στη θερμική παραγωγή, Ποσοστιαίες μεταβολές ανά είδος καυσίμου,

7 Συνιστώσα Αντικατάστασης Καυσίμου
Μηνιαία τιμή αναφοράς: Συντελεστής προσαρμογής: Συμμετοχή στη θερμική παραγωγή: % μεταβολή κόστους καυσίμου:

8 Μηνιαία Τιμή Αναφοράς Μηνιαία Τιμή Αναφοράς CTH,ΔΕΚ 2013=67,343 €/MWh

9 Ημερήσιος Συντελεστής Προσαρμογής
Τ_lig,d-1 x α_lig ΔΤ_lig,d-1 α_lig avgΤ_lig + σd = Τ_oil,d-1 x ΔΤ_oil,d-1 α_oil α_oil avgΤ_oil σ10ΔΕΚ = 0,028759 + C1_10ΔΕΚ= 69,280 α_NG Τ_NG,d-1 x ΔΤ_NG,d-1 α_NG avgΤ_NG

10 Συνιστώσα αποθέματος ταμιευτήρα
13 ΥΗΣ/6 ποτάμια συστήματα Ίδια τιμή για σταθμούς του ίδιου συστήματος η οποία αντιστοιχεί στα αποθέματα του κύριου ταμιευτήρα Η λειτουργία των μονάδων: δεν πρέπει να εμποδίζεται σε περίπτωση αυξημένων αποθεμάτων (εισροών), και πρέπει να περιορίζεται σε περίπτωση μειωμένων αποθεμάτων (ξηρασίας) ΥΗΣ-Ταμιευτήρας Ποταμός Κρεμαστά Αχελώος Καστράκι Στράτος Ι Πολύφυτο Αλιάκμονας Σφηκιά Ασώματα Πηγές Αώου Άραχθος Πουρνάρι Ι Πουρνάρι ΙΙ Θησαυρός Νέστος Πλατανόβρυση Λάδωνας Πλαστήρας Ταυρωπός

11 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος ΥΗΣ
TOLup TOLdn C1 Rref,dn Rref,up Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος (€/MWh) Rmin Rmax Απόθεμα κύριου ταμιευτήρα Rref CAP=150 Η λειτουργία των μονάδων: δεν πρέπει να εμποδίζεται σε περίπτωση αυξημένων αποθεμάτων (εισροών), και πρέπει να περιορίζεται σε περίπτωση μειωμένων αποθεμάτων (ξηρασίας) VCmax

12 Συνιστώσα αποθέματος ταμιευτήρα

13 Ρυθμιστικές Παράμετροι
Υπερχείλιση Μη τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης k1 k2 TOLup TOLdn VCmax Rsec C1 Rref,dn Rref,up Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος (€/MWh) Rmin Rmax Απόθεμα ταμιευτήρα (GWh) Rref CAP=150 Απόθεμα ασφαλείας: Χαρακτηριστικά κάθε ταμιευτήρα Ρυθμός μεταβολής Rref,up=TOLup*(Rmax-Rref) Μέγιστο Κατώφλι Προσφορών Έγχυσης: Μικρότερο ή ίσο της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Π.Ε. Rref,dn=TOLdn*(Rref-Rmin)

14 Συνιστώσα αποθέματος ταμιευτήρα
Αποθέματα ταμιευτήρων τελευταίων 10 ετών Καμπύλες: Μέγιστου αποθέματος όπου VC=0 Aναφοράς 𝑅 𝑟𝑒𝑓,𝑖 με άνω και κάτω περιθώρια όπου VC=C1 Ελάχιστου αποθέματος όπου VC=VCmax Ημερήσιες τιμές Rmax/Rmin/Rref: μέγιστο/ελάχιστο που εμφανίστηκε την ημέρα d του μήνα m των ετών και μέσος όρος των τιμών της ημέρας d του μήνα m των ετών 10 Δεκεμβρίου

15 Κάτω όριο Προσφοράς Έγχυσης ΥΗΣ
-C1=-69,280 Rref,dn Rref,up C2 (€/MWh) Rmin=246,91 VCmax-C1 Rmax=270,28 r(m) Rref=256,894 R8 ΔΕΚ=261,65 C2=-9,0453 €/MWh Κάτω Όριο Προσφοράς Αχελώου10 ΔΕΚ 2013= C1 + C2 = 60,234€/MWh

16 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος


Κατέβασμα ppt "Κάτω όριο τιμής Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) Μέρος 1ο-Μεθοδολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google