Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & LOGISTICS »

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & LOGISTICS »"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & LOGISTICS »
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ « ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & LOGISTICS »

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Οι εξελιγμένες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα logistics ως μία συνεχή διαδικασία, όπου υλικά, πρώτες ύλες, ημιτελή και τελειωμένα προϊόντα, καθώς και πληροφορίες, αποκτούνται, διακινούνται και αποθηκεύονται μέσω της επιχείρησης προς τα κανάλια διανομής για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Τα logistics προσθέτουν αξία και καθίστανται ζωτικά για την κερδοφορία της επιχείρησης. Ο μοναδικός τρόπος, όπως έχει αποδειχτεί από την πράξη, για να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις ή να αποκτηθούν στρατηγικά πλεονεκτήματα μέσω των διαδικασιών logistics δεν είναι άλλος παρά η άμεση σύνδεση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας με τις διαδικασίες logistics.

3 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ LOGISTICS
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Βασικοί Ορισμοί Ως αξία ορίζεται η τιμή που ο πελάτης είναι πρόθυμος να πληρώσει για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ προστιθέμενη αξία δεν είναι παρά η διαφορά της αξίας πριν και μετά από κάποιο στάδιο επεξεργασίας και διαχείρισης και πριν από τη διάθεση του στον καταναλωτή. Περιλαμβάνει το κόστος παραγωγής, παροχής υπηρεσίας μεταφοράς, αποθήκευσης κλπ.

4 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

5 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ LOGISTICS
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αν και υπάρχουν διάφορων ειδών σχεδιασμοί, συνήθως αναφερόμαστε σε μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους με κύριο χαρακτηριστικό τη διαφοροποίηση του χρόνου εφαρμογής, του βαθμού λεπτομέρειας και του κέντρου λήψης της απόφασης. Στο βραχυχρόνιο σχεδιασμό ο χρόνος εφαρμογής είναι συνήθως λιγότερος του έτους, έχει υψηλό βαθμό λεπτομέρειας και στοχεύει στην επίλυση συγκεκριμένων και συνηθισμένων προβλημάτων. Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός έχει ορίζοντα πολύ περισσότερο του έτους και διαφέρει από βιομηχανία σε βιομηχανία. Για παράδειγμα, στην πετρελαϊκή βιομηχανία εκτείνεται περί τα είκοσι έτη, σε εταιρείες μαζικής παραγωγής περί τα πέντε έτη, ενώ σε άλλες βιομηχανίες και εταιρείες μέχρι περίπου τρία χρόνια. Ο χρόνος εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας, το ύψος των επενδύσεων, τη διαθεσιμότητα των πόρων κ.ά.

6 Τα ερωτήματα που θέτει ο σχεδιασμός
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 1) Τι;-Οι στόχοι 2) Πότε; - θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι 3) Πού; - σε ποιο ακριβώς σημείο θα πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι 4) Ποιος; - ποιος θα εκπληρώσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα 5) Πώς; - με ποια μέθοδο θα υλοποιηθούν οι στόχοι 6) Πόσο; - πόσο κοστίζει σε πόρους η προσπάθεια.

7 Περί "στρατηγικής" Ι Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Η λέξη "στρατηγική" παραπέμπει σε πρακτικές Ενόπλων Δυνάμεων και ακόμα περισσότερες φορές συνδέεται ή συγχέεται με επιτυχημένους τακτικούς ελιγμούς. Η διαφορά είναι ότι η στρατηγική προδιαγράφει τον αντικειμενικό σκοπό και η τακτική αναφέρεται στη διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής. Εάν θέλουμε να διακρίνουμε το στρατηγικό σχεδιασμό από το μακροχρόνιο σχεδιασμό, η μόνη ευδιάκριτη και πραγματική διαφορά είναι ότι ο μακροχρόνιος σχεδιασμός ξεκινάει από τα κατώτερα τμήματα της επιχείρησης και από διαφορετικές μονάδες, βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και καταλήγει σε στόχους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, αντίθετα, ξεκινά από τη διοίκηση της επιχείρησης και η τακτική υλοποίησης του εμπλέκει απλά τις διάφορες μονάδες. Εμπεριέχει επίσης προβλέψεις για ειδικές καταστάσεις, όπως η αντιμετώπιση καταστροφών, απρόσμενων γεγονότων και έκτακτων κινδύνων.

8 Περί "στρατηγικής " ΙΙ Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Τέλος, ο στρατηγικός σχεδιασμό συνδέει κάθε άλλου είδους σχεδιασμό, στόχους, πολιτικές και ανάγκες με τα σχέδια και τα προγράμματα της επιχείρησης. Ειδικότερα, στο σύγχονο περιβάλλον των logistics ο στρατηγικός σχεδιασμός καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες προκλήσεις: • της απελευθέρωσης των μεταφορικών υπηρεσιών, • της παγκοσμιοποίησης, • του εταιρικού σχεδιασμού, • της διασφάλισης της ποιότητας και • της ευελιξίας στην παροχή υπηρεσιών.

9 Περί "στρατηγικής« ΙΙΙ Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Ο σχεδιασμός logistics απαιτεί και μια δεδομένη "μάζα" ή "όγκο" πελατείας, στης οποίας τα χαρακτηριστικά θα βασιστεί και η ανάλυση και η πρόβλεψη. Στις σύγχρονες αγορές όμως οι συνεργασίες μεταβάλλονται αρκετά εύκολα, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η προσέγγιση μιας στρατηγικής που βασίζεται στην πρόβλεψη των αναγκών και επιπέδων εξυπηρέτησης. Ίσως το μόνο επιτυχές παράδειγμα μακροχρόνιου σχεδιασμού logistics να αποτελεί η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, που η παραγωγή της βασίζεται σε αμοιβαίες σχέσεις και συνέργειες πελάτη και προμηθευτή, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο περί αποθηκών και διαχείρισης αποθέματος.

10 Στρατηγικός Σχεδιασμός
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

11 Εταιρικός Σχεδιασμός Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

12 Σχεδιασμός logistics Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Ο διαχειριστής των θεμάτων logistics πρέπει να εξισορροπήσει τον κάθε λειτουργικό τομέα κατά τρόπο, ώστε να μην αποβαίνει σε βάρος κάποιου άλλου. Τα logistics βασίζονται σε τρεις αλληλεξαρτώμενες έννοιες της συστημικής προσέγγισης, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους: του ολικού κόστους, της αποφυγής της υπο-βελτιστοποίησης και της ανταλλαγής μονάδων κόστους.

13 Εταιρικός Σχεδιασμός Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Η έννοια του ολικού κόστους, όταν αναφέρεται σε υπηρεσίες logistics, στηρίζεται στην αντίληψη ότι όλες οι συναφείς λειτουργίες στον τομέα της φυσικής μετακίνησης και αποθήκευσης υλικών και προϊόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σύνολο και όχι ξεχωριστά. Οι λειτουργίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσέγγιση ολικού κόστους είναι συνήθως οι εξής: μεταφορά αποθήκευση επιλογή εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων έλεγχος αποθεμάτων διαχείριση των υλικών ροή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραγγελιών και συσκευασία

14 Εταιρικός Σχεδιασμός Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Το κλειδί της έννοιας του ολικού κόστους είναι ότι όλες οι μονάδες κόστους πρέπει να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα, όταν επιχειρείται η ικανοποίηση συγκεκριμένου επιπέδου εξυπηρέτησης. Όταν εξετάζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις, το κόστος ορισμένων λειτουργιών θα αυξηθεί, ορισμένων θα μειωθεί και ορισμένων θα παραμείνει το ίδιο. Ο στόχος είναι να εξευρεθεί η εναλλακτική λύση με το χαμηλότερο κόστος συνολικά.

15 Εταιρικός Σχεδιασμός Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Η υπο-βελτιστοποίηση συμβαίνει, όταν οι καλύτερες προσπάθειες κάθε τμήματος ξεχωριστά αδυνατούν να εξασφαλίσουν το άριστο αποτέλεσμα για το σύνολο. Η υποβελτιστοποίηση παρατηρείται, όταν κάθε ξεχωριστή δραστηριότητα των logistics κρίνεται με βάση την ικανότητα της να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι συχνά αντιτίθενται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής αποθήκης σε μια εταιρεία που διαθέτει τόσο αποθήκες όσο και φορτηγά, μπορεί να αποφασίσει να μην πληρώνει τους εργάτες υπερωρίες προκειμένου να φορτώσουν ένα φορτηγό της εταιρείας. Μια τέτοια απόφαση κρατάει βέβαια τα έξοδα της αποθήκης σε χαμηλό επίπεδο, αλλά μπορεί να αποβεί πολύ δαπανηρή για την εταιρεία, γιατί το πρόγραμμα του φορτηγού διακόπτεται.

16 Η υποβελτιστοποίηση Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Η έννοια της ανταλλαγής μονάδων κόστους θεωρεί ότι μεταβαλλόμενοι τρόποι ή λειτουργίες διανομής προκαλούν την αύξηση ορισμένων εξόδων και τη μείωση κάποιων άλλων. Παρ' όλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα είναι μια συνολική μείωση του κόστους για ένα δεδομένο επίπεδο απόδοσης είτε για τον πελάτη είτε για κάποιο άλλο τμήμα της εταιρείας.

17 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

18 Κεντρική Διαχείριση Ι Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αν και η πρώτη ανάγκη που καταγράφηκε ήταν η διαχείριση της αποθήκης και της διανομής, δηλαδή η φυσική συνέχεια της αλυσίδας διανομής, τέθηκε επανειλημμένως το ζήτημα της κεντρικής διοικητικής διαχείρισης. Παράδειγμα πολυεθνικής εταιρείας: μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες στο χώρο των καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αυξήσει τα προϊόντα της και γι' αυτό το λόγο έχει θέσει ως κύριο στόχο της τη διεθνή διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού. Καθώς η εταιρεία αυξάνει την παραγωγή της και κινείται σε διεθνή επίπεδα, έχει προχωρήσει στην κεντρική διαχείριση της διανομής των προϊόντων της. Στο παρελθόν οι θυγατρικές εταιρείες διαχειρίζονταν ξεχωριστά τη διανομή των προϊόντων τους

19 Κεντρική Διαχείριση ΙΙ
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Η εταιρεία όμως άλλαξε πολιτική τα τελευταία 15 χρόνια, διότι παρατηρήθηκαν παράπονα από πελάτες που δέχονταν προϊόντα από διαφορετικά εργοστάσια της εταιρείας. Η προμηθεύτρια εταιρεία τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον και του πελάτη και της εταιρείας να έρχονται όλες οι παραγγελίες σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης μπορεί να λάβει όλα τα προϊόντα σε μία αποστολή και παράλληλα η εταιρεία μειώνει το κόστος της στα έξοδα μεταφοράς.

20 Κεντρική Διαχείριση ΙΙΙ
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Οι θυγατρικές εταιρείες διαβιβάζουν τις παραγγελίες τους στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και κατόπιν τα στοιχεία των παραγγελιών καταχωρίζονται σ' ένα σύστημα πληροφορικής, οπότε και ενημερώνεται το κέντρο διανομής της εταιρείας. Το τμήμα εξαγωγών της εταιρείας οργανώνει το πρόγραμμα των φορτίων για τις θυγατρικές εταιρείες. Οι περισσότερες θυγατρικές εταιρείες προσπαθούν να στέλνουν μια μεγάλη παραγγελία μία φορά το μήνα. Το τμήμα εξαγωγών συνήθως ενημερώνεται για αυτή τη παραγγελία πριν το τέλος του μήνα. Η εταιρεία προσπαθεί να πραγματοποιεί προγραμματισμένες φορτώσεις σ' όλες τις θυγατρικές εταιρείες. Υπεύθυνοι της κεντρικής εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν τονίσει στις θυγατρικές ότι, αν στέλνουν τις παραγγελίες τους μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, τότε οι φορτώσεις θα πραγματοποιούνται σίγουρα κατά την επόμενη εβδομάδα.

21 Προβλήματα Τιμολόγησης
Το κόστος κάθε υπηρεσίας αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα επιλογής και αξιολόγησης. Ακόμα περισσότερο στις σύγχρονες επιχειρηματικές σχέσεις επιβάλλεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και προμηθευτή, οπότε το περιθώριο κέρδους ή η δομή του κόστους και της προστιθέμενης αξίας εξετάζεται και συζητιέται. Η πιο συνηθισμένη διαπραγμάτευση στον τομέα των logistics είναι το κόστος των υπηρεσιών μεταφοράς, διαχείρισης και αποθήκευσης του προϊόντος, ενώ σιγά σιγά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης της υπηρεσίας, όπως η συσκευασία και η ροή πληροφορίας, καθίστανται πιο ουσιαστικά από το κόστος αυτό καθαυτό ή συμπεριλαμβάνονται σε "λύσεις-πακέτο". Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

22 Ανάπτυξη Στρατηγικών logistics Γενική Προσέγγιση
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Για να χαραχθεί μια πολιτική ή μια στρατηγική στο χώρο των logistics, είναι απαραίτητο να ορίσει κανείς σαφώς και επαρκώς το πρόβλημα εξυπηρέτησης του πελάτη. Το πρόβλημα δεν είναι πάντα προφανές, όπως και οι στόχοι, και ο ορθός ορισμός του είναι μια σύνθετη αλλά απαραίτητη διαδικασία. Οι γραμμές ή αλυσίδες μεταφοράς και οι γραμμές παραγωγής αποτελούν διαδικασίες ροής μεταξύ πηγών και καταναλώσεων. Ως πηγές νοούμε τις εγκαταστάσεις ή τις παραγωγικές διαδικασίες που δημιουργούν φορτίο, όπως τα εργοστάσια, οι αποθήκες, τα συσκευαστήρια. Ως καταναλώσεις (καταβόθρες) νοούνται οι εγκαταστάσεις που δέχονται το φορτίο, όπως κέντρα κατανάλωσης αλλά και εργοστάσια, αποθήκες κ.λ.π. Είναι πολύ πιθανό μια πηγή να είναι συγχρόνως και σημείο κατανάλωσης φορτίου, όπως.ένα εργοστάσιο μεταποίησης που δέχεται πρώτες ύλες και διοχετεύει προϊόντα. Για χάρη απλούστευσης, όμως, στο σχεδιασμό διακρίνονται αυτές οι δύο καταστάσεις/λειτουργίες.

23 Ανάπτυξη Στρατηγικών logistics Γενική Προσέγγιση
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ  Το πρόβλημα των logistics μπορεί να γραφεί ως ακολούθως: Τοπολογικά Δεδομένα • πηγές - τοποθεσία - απαιτήσεις προϊόντος - συχνότητα διανομής κάθε προϊόντος ή παραγγελίας • καταναλώσεις - απαίτηση συχνότητας διανομής κάθε προϊόντος ή παραγγελίας - περιορισμοί αγοράς και παραγωγής: min-max προϊόντος min-max τοποθεσίας

24 Ανάπτυξη Στρατηγικών logistics Γενική Προσέγγιση
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Κόστος - προϊόντος - εγκατάστασης - συνδυασμών Περιορισμοί επένδυσης ή αποθήκευσης Απαιτήσεις πελατών Τεχνικές/θεσμικές/Επιχειρησια κές απαιτήσεις Μεταφορικές ροές - ακρίβεια δρομολογίων - ποιότητα μεταφοράς - μεταφορικό μέσο - κόστος μεταφοράς - συνδέσεις Λοιποί περιορισμοί

25 Γιατί εισέρχονται οι αποθήκες στο σχεδιασμό;
Γιατί εισέρχονται οι αποθήκες στο σχεδιασμό; Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Μείωση του κόστους μεταφοράς. Τα φορτία που φεύγουν από τις αποθήκες συλλέγονται σωστά και «γεμίζουν» τα οχήματα, οπότε μειώνεται και το μοναδιαίο κόστος μεταφοράς. Σε διεθνείς μεταφορικές αλυσίδες αυτό σημαίνει πολλές φορές φθηνότερες τιμές από τις αποθήκες παρά από το εργοστάσιο. Βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης. Η ύπαρξη αποθεμάτων στις αποθήκες βελτιώνει σαφώς τη δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης αναγκών των πελατών. Σε επόμενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στα συστήματα ΕRP, ΜRP κ.τ.λ. Αύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος. Αν μια μεταφορική αλυσίδα καταστραφεί, π.χ. αποκλεισμός της οδικής σύνδεσης ή καταστροφή μιας αποθήκης, τότε το σύστημα διατηρεί διαθέσιμους πόρους προς εξυπηρέτηση των πελατών για κάποιο χρονικό διάστημα. Παρά τα όποια πλεονεκτήματα κάθε μεταφόρτωσης, δηλαδή χρήση ενδιαμέσου σημείου, παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα: Αύξηση κόστους αποθήκευσης. Η αποθήκευση επιφέρει και άλλα κόστη, όπως εργατικά, συσκευασίας κ.λ.π. Αύξηση κόστους αποθέματος. Η δέσμευση κεφαλαίου σε απόθεμα δεν πρέπει να αμελείται ποτέ, ειδικά όταν οι εταιρείες είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια και μεταβάλλουν την οικονομική εικόνα τους.

26 Ποιο είναι το πρόβλημα που θα πρέπει κανείς να θέσει ως στόχο να λύσει:
αυτό της μεγιστοποίησης του κέρδους ή αυτό της ελαχιστοποίησης του κόστους; Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις σημαντικές στο σχεδιασμό των υπηρεσιών logistics: Όταν υπάρχουν περιορισμοί και διαφορετικά όρια: Αν μια μεταφορική σύνδεση έχει περιορισμένη δυναμικότητα σε σχέση με τις άλλες συνδέσεις, ή η παραγωγή του εργοστασίου ή η δυναμικότητα της αποθήκης είναι διαφορετική από των υπο­λοίπων, τότε η λύση του μέγιστου κέρδους είναι διαφορετική από τη λύση του ελάχιστου κόστους. Τα διαφορετικά όρια αναφέρονται κυρίως σε προσφερόμενες τιμές στις διαφορετικές τοποθεσίες, είτε αυτές αφορούν ενδογενή κόστη ή την τελική τιμή που βλέπει ο καταναλωτής. Έκφραση των αναγκών με όρια ή πεδία τιμών: Αν οι ανάγκες εκφράζονται με πεδία τιμών και όχι με συγκεκριμένες τιμές, τότε επίσης η λύση της μεγιστοποίησης του κέρδους είναι διαφορετική από την ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι απαιτήσεις ή οι ανάγκες εκφράζονται με καμπύλες: Επειδή χάνεται η γραμμικότητα στην έκφραση τιμής/υπηρεσιών και ανάγκης/απαίτησης, ο μόνος δυνατός τρόπος για τη βελτιστοποίηση του δικτύου είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αφού πρώτα έχουν υπολογιστεί τα βέλτιστα επίπεδα τιμών. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχει νόημα η ελαχιστοποίηση του κόστους.

27 Ποιο είναι το πρόβλημα που θα πρέπει κανείς να θέσει ως στόχο να λύσει:
αυτό της μεγιστοποίησης του κέρδους ή αυτό της ελαχιστοποίησης του κόστους; Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Εξαρτάται ποια ακριβώς είναι η θέση της εταιρείας στο σύστημα. Γενικά, σε τέτοια προβλήματα "συμφέρει" να τίθεται ως στόχος η μεγιστοποίηση των κερδών. Ως κέρδος ορίζεται η διαφορά από την πώληση των προϊόντων και του κόστους μέχρι το τελευταίο σημείο διάθεσης προς τον τελικό καταναλωτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι απαραίτητα στην γενικότητα, η λύση του ενός προβλήματος είναι ταυτόσημη με την λύση του άλλου. Αν το μείγμα των προϊόντων ή ο αριθμός των εργοστασίων και των αποθηκών είναι διαφορετικός, τότε σίγουρα οι λύσεις είναι διαφορετικές.

28 Ποιο είναι το πρόβλημα που θα πρέπει κανείς να θέσει ως στόχο να λύσει:
αυτό της μεγιστοποίησης του κέρδους ή αυτό της ελαχιστοποίησης του κόστους; Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Οι παραπάνω τρεις συνθήκες εμφανίζονται πολύ συχνά στην πράξη, γι' αυτό και συνήθως προτείνεται η μεγιστοποίηση ως λύση. Με δεδομένα τα παραπάνω διατυπώνεται μια μεθοδολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις: • Ανάπτυξη των δεδομένων, δηλαδή η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και κατόπιν η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τα στοιχεία. Ειδικότερα, τα βήματα είναι τα ακόλουθα: • Συλλογή στοιχείων: Καθορισμός των προϊόντων, των πελατών, των προμηθευτών και όλων των σχετικών εμπλεκόμενων μερών. • Προβλέψεις πωλήσεων: Στατιστικές προβλέψεις και έρευνα αγοράς για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων. • Μεταφορικές δαπάνες: Υπολογισμός δαπανών μεταφοράς με βάση τους όγκους.Χρόνος μεταφοράς: Υπολογισμός των απαραίτητων χρόνων. Κόστος αποθήκευσης: Υπολογισμός του επιμέρους κόστους με βάση σχετικά στοιχεία αποθηκών. Κόστος αποθέματος: Καθορισμός δαπάνης βάσει της δέσμευσης κεφαλαίου αλλά και των ταχυτήτων κυκλοφορίας των αποθεμάτων. Κόστος αγοράς και παραγωγής: Υπολογισμός κυρίως βάσει στατιστικών στοιχείων.

29 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

30 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αν κανείς καταστρώσει το πρόβλημα των logistics και το λύσει, τότε έχει απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: • Πόσες αποθήκες χρειαζόμαστε και πού θα βρίσκονται; • Τι προϊόντα και ποιες περιοχές θα εξυπηρετούν; • Πόσα επίπεδα αποθήκευσης είναι απαραίτητα; • Ποια μεταφορικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν; • Τι και σε ποια ποσότητα θα μεταφέρουν τα μέσα; • Ποιο πρέπει να είναι το ύψος αποθεμάτων; • Πού πρέπει να βρίσκονται τα εργοστάσια και τι πρέπει να παράγουν; • Ποια λιμάνια και σύνορα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ποιες είναι οι σχετικές δαπάνες; • Ποιο θα είναι το μέγιστο κέρδος για δεδομένη ζήτηση; • Υπάρχουν εναλλακτικοί δρόμοι και τρόποι, και αν ναι, πόσο επηρεάζουν το σύστημα;

31 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Είναι πεποίθηση των αναλυτών αλλά και της αγοράς, ότι όλες οι εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, προϊόντων και βιομηχανίας πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στα παρακάτω: • Δημιουργία νέων προϊόντων • Αύξηση παραγωγικότητας • Νέα τεχνολογία • Δέσμευση και εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό • Αύξηση στις πωλήσεις • Βελτίωση στην ποιότητα • Αποτελεσματική διανομή προϊόντων και επιτυχημένα τμήματα μεταφοράς και • Σωστή εξυπηρέτηση πελατείας.

32 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Παράμετροι καθορισμού στόχων σε συστήματα logistics Ο Μurray περιγράφει τη διαδικασία προγραμματισμού διανομής ως ακολούθως : • Ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδιασμού προώθησης. •Αξιολόγηση προϋποθέσεων εξυπηρέτησης πελατών για τον ορισμό των στοιχείων που θεωρούνται κλειδιά. • Ανάλυση του συστήματος διανομής και του κόστους παραγωγής και διανομής.

33 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αν αναλυθούν τα παραπάνω με βάση τα προηγούμενα περί logistics, παρατηρείται ότι ο προγραμματισμός της διανομής πρέπει να συνδέεται με τα παρακάτω: 1. Στρατηγική για το απόθεμα: • στρατηγική για την εξυπηρέτηση των πελατών, • στόχοι για την αποθήκευση, • χώρος αποθήκευσης των εμπορευμάτων, • στρατηγική για την αντικατάσταση και • στρατηγική για τη μεταβλητή χρήση εξοπλισμού. 2. Στρατηγική για την αποθήκευση: • αριθμός των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, • τοποθεσία των depots, • χρήση των δημόσιων αποθηκών και • σχεδιασμός των αποθηκών.

34 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

35 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Συνήθεις διαδικασίες προσομοίωσης Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

36 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Το φαινόμενο της επιτάχυνσης Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

37 Μεθοδολογία Σχεδίασης συστήματος logistics
Περιοχή Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Κατέβασμα ppt "« ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & LOGISTICS »"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google