Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EuropeAid 1 Θεματικά Χρηματοδοτικά Μέσα και Προγράμματα Ιστοσελίδα: Αριστοτέλης Μπουράτσης Ευρωπαϊκή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EuropeAid 1 Θεματικά Χρηματοδοτικά Μέσα και Προγράμματα Ιστοσελίδα: Αριστοτέλης Μπουράτσης Ευρωπαϊκή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EuropeAid 1 Θεματικά Χρηματοδοτικά Μέσα και Προγράμματα Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/index_en.htm Αριστοτέλης Μπουράτσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EuropeAid Aθήνα – Σεπτέμβριος 2008

2 EuropeAid 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή στις θεματικές δραστηριότητες 2.Θεματικές δραστηριότητες: 5 προγράμματα και 2 χρηματοδοτικά μέσα 3. Μια διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων στην οποία εμπλέκονται πολλοί φορείς 4. Νέο «παράδειγμα»: - Διαφοροποίηση ως προς τους φορείς (μη κρατικοί) - Αύξηση των χρηματοδοτικών ροών -Ο διάλογος για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας -EUROPEAID: ορισμένες απαντήσεις για έναν καλύτερο συντονισμό 5. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society Organisations – CSOs) και για τις θεματικές δραστηριότητες;

3 EuropeAid 3 • ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ: o Κανονισμός (CE) N° 1889/2006 της 20.12.2006, (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR) o Κανονισμός (CΕ) N° 1717/2006 της 15.11.2006, (Instrument for Stability – IfS) o Κανονισμός (CE) N° 1905/2006 της 18.12.2006, (Development Cooperation Instrument – DCI) • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: o Το σύνολο των τρίτων χωρών: Προγράμματα: ENPI, EDF, DCI Χρηματοδοτικά μέσα: ENPI, EDF, DCI, IPA • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: o Περισσότερα από 6700 εκ. € για τις «Δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013», περίπου 3600 εκ. € για την προγραμματική περίοδο 2007-2010, και προϋπολογισμός ύψους 850 εκ. € για το έτος 2007. • ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 25 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: 1200-1500 συμβάσεις ετησίως. • ΑΠΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: Προγράμματα σε διαδικασία αποσυγκέντρωσης • ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1. Εισαγωγή στις θεματικές δραστηριότητες

4 EuropeAid 4 Η προστιθέμενη αξία των θεματικών δραστηριοτήτων • Αναπτύσσονται με στόχο τις παγκόσμιες προκλήσεις που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. • Αναδεικνύουν το ρόλο της ΕΕ ως «ήρεμης δύναμης» (“soft power”), η οποία έχει στόχο την προώθηση των αξιών και αρχών της ανά τον κόσμο. • Δεν προκύπτουν από μια διμερή διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Επιτροπή και το κράτος–εταίρο αλλά χρηματοδοτούν δράσεις, τις οποίες προτείνουν Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (CSOs) ή διαχειρίζονται από κοινού η Επιτροπή με τους διεθνείς (χρηματοδοτικούς) οργανισμούς. • Αποτελούν δραστηριότητες που πραγματοποιούνται έχοντας ως κέντρο τους τον εμπλεκόμενο φορέα: οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών αποτελούν τους βασικούς εταίρους των θεματικών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων της Επιτροπής.

5 EuropeAid 5 -5 θεματικά προγράμματα (προερχόμενα από το DCI): • Mη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές • Επένδυση σε ανθρώπινους πόρους • Περιβάλλον – Ασφάλεια • Επισιτιστική βοήθεια • Μετανάστευση & Άσυλο -Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (European Instrument for Democracy and Human Rights) -Μηχανισμός Σταθερότητας (Instrument for Stability) 1. Εισαγωγή στις θεματικές δραστηριότητες

6 EuropeAid 6 Προγράμματα DCΙ (1/5) Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές Αρ. 14 DCI Πρώην πρόγραμμα συγχρηματοδότησης ΜΚΟ & Αποκεντρωμένη συνεργασία 903 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007-2010 213 εκ. ευρώ το 2008 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων των μη κρατικών φορέων και των τοπικών αρχών • Εκπαίδευση για την ανάπτυξη • Συντονισμός 2. Παρουσίαση των 5 προγραμμάτων και των 2 χρηματοδοτικών μηχανισμών

7 EuropeAid 7 Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές 2008: Πόσο, πότε και για ποιους; •Παρεμβάσεις στις χώρες προτεραιότητας: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που διαχειρίζονται οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής •2008: +/- 135 εκ. ευρώ (121 εκ. ευρώ για τους μη κρατικούς φορείς, 14 εκ. ευρώ για τις τοπικές αρχές) •Παρεμβάσεις στις οποίες εμπλέκονται πολλές χώρες ή παγκόσμιες: Προσκλήσεις που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες: • Στόχος 1: +/- 47 m€ (34 εκ. ευρώ για μη κρατικούς φορείς, 13 εκ. ευρώ για τις τοπικές αρχές) • Στόχος 2: +/- 29 m€ (25 εκ. ευρώ για μη κρατικούς φορείς, 4 εκ. ευρώ για τις τοπικές αρχές) • Στόχος 3: +/- 3 m€ (2,4 εκ. ευρώ για μη κρατικούς φορείς, 0.6 εκ. ευρώ για τις τοπικές αρχές) - Προσκλήσεις 2007: Αποτελέσματα: Αύγουστος 2008 (Ιούλιος 2008 για το Στόχο 3) - Προσκλήσεις 2008: Δημοσίευση τον Νοέμβριο/Δεκέμβριο 2008 -Περισσότερες πληροφορίες: Alfredo Janampa Ramos Email: alfredo.janampa-ramos@ec.europa.eu Tηλ.: +3222963770

8 EuropeAid 8 Επένδυση σε ανθρώπινους πόρους Αρ. 12 του DCI Πρώην Προγράμματα Υγεία & Φύλο + Πιλοτικές δράσεις 507 εκ. ευρώ για την περίοδο 2007-2010 128 εκ. ευρώ το 2008 Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού (Εκπαίδευση,Υγεία, Φύλο, Πολιτισμός) Προγράμματα DCI (2/5)

9 EuropeAid 9 Επένδυση σε ανθρώπινους πόρους 2008: Πόσο, πότε και ποιοι; -Appels globaux που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες: 43.9 εκ. ευρώ: Αναπαραγωγική υγεία, φύλα, πολιτισμός, νεότητα κ.τ.λ. -Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα -UNIFEM, UNICEF, ILO -Συνεισφορά σε παγκόσμια ταμεία -Προσκλήσεις 2007: Αποτέλεσμα: Αύγουστος 2008 -Προσκλήσεις 2008: Αναμενόμενη δημοσίευση Οκτώβριος 2008 -Περισσότερες πληροφορίες: Josick Van Dromme Email: josick.vandromme@ec.europa.eu Tηλ.: +3222995202

10 EuropeAid 10 Περιβάλλον Αρ. 13 του DCI Πρώην Πρόγραμμα Τροπικά δάση & Περιβάλλον 470 εκ. ευρώ για 2007-2010 100 εκ. € το 2008 Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων Προγράμματα DCI (3/5)

11 EuropeAid 11 Περιβάλλον: Τι, πώς και ποιοι; •Δράση προτεραιότητας 2008: Global Climate Change Alliance (GCCA ) και στοχευμένες δράσεις. •Appels globaux που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και οι αντιπροσωπείες της 60 εκ. € (2007+2008): Δάση,κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, ερημοποίηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Άμεσες χρηματοδοτήσεις (δράσεις από κοινού με διεθνείς οργανισμούς + Global energy efficiency & renewable energy fund) •Προσκλήσεις 2007: Αποτελέσματα Αύγουστος 2008 -Περισσότερες πληροφορίες: DU BREIL Louis Email: Louis.Du-Breil-De-Pontbriand@ec.europa.eu Τηλ.: +3222954516

12 EuropeAid 12 Επισιτιστική ασφάλεια Αρ. 15 του DCI Πρώην Πρόγραμμα Βοήθεια σε είδη διατροφής (ECHO) & Επισιτιστική Ασφάλεια 886 εκ. € για τα έτη 2007-10 216 εκ. € για το 2008 • Βελτιώνει την επισιτιστική ασφάλεια των πλέον φτωχών και ευάλωτων ατόμων • Συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου της Χιλιετίας Νο. 1 (φτώχεια και πείνα) Προγράμματα DCI (4/5)

13 EuropeAid 13 Επισιτιστική ασφάλεια: Τι, πώς και ποιοι; •Παρεμβάσεις στις χώρες προτεραιότητας: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που διαχειρίζονται οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκή Επιτροπής •(Τσαντ, Σουδάν, Ζιμπάμπουε, Ανατολικό Τιμόρ, Αφγανιστάν, Β. Κορέα, Βιρμανία) •2008: +/- 48.3 εκ.€ •Πρόσκληση υποβολής προτάσεων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (Στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στο διεθνή πολιτικό διάλογο για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας) •2008: +/- 4,5 εκ.€ -Πρόσκληση 2008: η δημοσίευση αναμένεται τον Οκτώβριο του 2008 -Περισσότερες πληροφορίες: MARI Simona Email: Simona.Mari@ec.europa.eu Tηλ.: +3222962957

14 EuropeAid 14 Μετανάστευση & Άσυλο Αρ. 16 του DCI & Κανονισμός ENPI 1638/2006 Πρώην Προγράμματα AENEAS Και έργα B-667 205 εκ. € για τα έτη 2007-2010 85 εκ. € τα έτη 2007-08 1 Βοήθεια προς τις τρίτες χώρες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών τους ροών Προγράμματα DCI (5/5)

15 EuropeAid 15 Μετανάστευση και άσυλο: Πώς, πότε και ποιοι; •Προϋπολογισμός 2007-2008: 61.955.438 € (Δεν υπάρχουν νέες προσκλήσεις το 2008) Προσκλήσεις 2007: Αποτελέσματα: Οκτώβριος 2008 • Στοχευμένα έργα: Προϋπολογισμός 2007: UNDP: Μετανάστευση και Ανάπτυξη: 15 εκ. € UNHCR: Άσυλο και προστασία: 4 εκ. € •Ειδικά μέτρα 2008: 5 εκ. € -Περισσότερες πληροφορίες: Marlène VERMORKEN Email: marlene.vermorken@ec.europa.eu Τηλ.: +3222999015

16 EuropeAid 16 Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR) Κανονισμός EIDHR EC 1889/2006 Πρώην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία DDR 430 εκ. € για τα έτη 2007-2010, 110 εκ. € το 2008 Εκλογικοί παρατηρητές: 130 εκ. € για τα έτη2007-2010, 31 εκ. € το 2008 Προώθηση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της παροχής υποστήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και σε διεθνείς δομές + εκλογικοί παρατηρητές

17 EuropeAid 17 EIDHR 2008: Πώς, πότε και ποιοι; •Τοπικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (Αντιπροσωπείες): 72 χώρες για 45.6 εκ. € •4 συγκεντρωτικές προκλήσεις στις Βρυξέλλες – 49 εκ. € : (1) Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες (πάντα ανοιχτή) (2) Διεθνικές και περιφερειακές δραστηριότητες (Ιούλιος 2008) (3) Θανατική ποινή (Ιούλιος 2008) (4) Παιδιά (Οκτώβριος/Νοέμβριος 2008) •8 “Στοχευμένα Έργα” - 11.6 εκ. € (περίπου 90 % των κονδυλίων για τις CSOs) -Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm Email: EuropeAid.EIDHR@ec.europa.euEuropeAid.EIDHR@ec.europa.eu

18 EuropeAid 18 Μηχανισμός Σταθερότητας Κανονισμός IfS Θέματα που δεν καλύπτονταν προηγουμένως + Αντικαθιστά « North-South cooperation in the campaign against drugs and drug addiction» και « Δράσεις για τα όπλα » «Βραχυπρόθεσμος»: 1,687 εκ. € για τα έτη 2007-2013) « Long Terme », (€ 384 millions) Μακροπρόθεσμος: Ενίσχυσης των δυνατοτήτων για την καταπολέμηση των παγκοσμίων απειλών + Βραχυπρόθεσμος: Διαχείριση κρίσεων

19 EuropeAid 19 IfS 2008: Τι, πώς και ποιοι; •Ο IfS εφαρμόζεται ουσιαστικά μέσω στοχευμένων έργων σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών-εταίρων και τους διεθνείς θεσμούς. •Οι CSOs δεν αποτελούν προτεραιότητα γι’αυτόν τον χρηματοδοτικό μηχανισμό •Σχέδιο Δράσης 2008 (υπό κατάρτιση): - Μάχη εναντίον του λαθρεμπορίου στο Αφγανιστάν (δεύτερη φάση) -Μέτρα ενάντια στο εμπόριο όπλων και εκρηκτικών υλικών -Ενίσχυση των δυνατοτήτων διεξαγωγής αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στην Αφρική -Περισσότερες πληροφορίες: Federico BIROCCHI Federico.birocchi@ec.europa.eu Tηλ.: +3222971628

20 EuropeAid 20 Θεματικοί μηχανισμοί και προγράμματα Μηχανισμός Σταθερότητας Γεψγραφικός μηχανισμός χρηματοδότησης με συγκεκριμένη νομική βάση Οριζόντιος μηχανισμός χρηματοδότησης με συγκεκριμένη νομική βάση Θεματικό πρόγραμμα που προέρχεται από το DCI Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Acteurs Non Etatiques et AL Sécurité Alimentaire Environnement /Ressources Naturelles Μετανάστευση και άσυλο Επένδυση στους ανθρώπινους πόρους IPAEDFENPID CI

21 EuropeAid 21 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥ- ΣΕΙΣ (feedbacks) εσωτερικές και εξωτερικές ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (CIS) + iQSG ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟ- ΛΟΥΘΗΣΗΣ Υιοθέτηση ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αντιπροσω- πείες Κοινωνία των Πολιτών -DG DEV -Relex/AIDCO -Autres DGs Κράτη Μέλη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην AIDCO Μια διαδικασία υιοθέτησης εγγράφων στρατηγικής εγγυάται τη συνοχή χάρη στις διαβουλεύεσεις, iQSG et CIS Συντονισμός Συνοχή Δημοκρατικός Έλεγχος ΤΙ; ΠΟΙΟΣ; 3. Μια διαδικασία με πολλούς συμμετέχοντες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Relex/Dev):

22 EuropeAid 22 Έγγραφο στρατηγικής ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ Office Quality Support Group (oQSG 1&2) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ- ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟ- ΛΟΥΘΗΣΗΣ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Σελίδες δράσης Δημοσίευση προσ- κλήσεων υποβολής προτάσεων Αντιπροσω- πείες CSOs -DG DEV -Relex/AIDCO -Autres DGs AIDCO: -Διεύθυνση E -Διευθύνσεις Θεματικές και Γεωγραφικές Κράτη Μέλη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αντι- προσωπείες AIDCO Μια διαδικασία υιοθέτησης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης (PAA) Εγγυάται τη συμπληρωματικότητα χάρη στα QSG ΣυντονισμόςΣυνοχή Συμπληρωματικότητα εντός της διεύθυνσης για θεματικά μέσα χρηματοδότησης και μεταξύ αυτής και της διεύθυνσης για γεωγραφικά μέσα χρηματοδότησης Δημοκρατικός έλεγχος ΤΙ; ΠΟΙΟΣ; 3. Μια διαδικασία με πολλούς συμμετέχοντες: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ και ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ (Relex/Dev):

23 EuropeAid 23 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ με τα Κράτη Μέλη και τους άλλους δωρητές Η ΣΥΝΟΧΗ συνίσταται σε: Το εννοιολογικό πλαίσιο: σχήμα σχέσεων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διαβουλεύσεις

24 EuropeAid 24 4. Νέο «παράδειγμα» -Ποικιλία φορέων (μη κρατικοί φορείς) -Αύξηση των χρηματοοικονομικών ροών -Ο διάλογος για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας -Το AIDCO και ο κεντρικός ρόλος της εφαρμογής: ορισμένα καινοτόμα εργαλεία για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών

25 EuropeAid 25 Οι «νέοι» παίκτες στην «αρένα» των αναπτυξιακών προγραμμάτων • Κοινωνία των πολιτών, πιο ευρεία από τις ΜΚΟ (φορείς αλλαγής): - Με τους μη κρατικούς φορείς και τις τοπικές αρχές: νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις CSOs του Νότου και τις τοπικές αρχές των Κρατών Μελών της ΕΕ και των χωρών του Νότου -Με το EIDHR: Άτυπες οργανώσεις -Συνδικάτα, πολιτικά ιδρύματα, «δεξαμενές σκέψης» κ.τ.λ.. • “Νέοι” χρηματοδότες: - Προστιθέμενη αξία από νέα Κράτη Μέλη: νέες προτεραιότητες - Αναδυόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία): νέοι μηχανισμοί • «Μη τυπικός φορέας»: δωρητής και κοινωνία των πολιτών; - Εμφάνιση ιδιωτικών ιδρυμάτων (Gates): πολιτική αλλαγή

26 EuropeAid 26 Διαδικασία « Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης »: Από το Monterrey (Μάρτιος 2002) στη Doha (Δεκέμβριος 2008) • Κοινός στόχος: μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη, ωστόσο δυσκολία επίτευξης των Στόχων της Χιλιετίας • Παράγραφος 42 του Consensus του Monterrey, το Consensus καλεί τις ανεπτυγμένες χώρες να επιτύχουν τους στόχους που συνίστανται στην αφιέρωση του o,7% του ΑΕΠ τους χάριν της «Βοήθειας για την Ανάπτυξη» • Αύξηση του όγκου της βοήθειας που παρέχεται από την ΕΕ: από 46 δισ. € το 2006, σε 66 το 2010 και 90 δισ. το 2015 (μείωση το 2007!)

27 EuropeAid 27 Διαδικασία για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας: Από το Παρίσι (Δεκέμβριος 2005) … • Δήλωση των Παρισίων: Περισσότεροι από 100 δωρητές και χώρες εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία για 5 αρχές (ιδιοποίηση, ευθυγράμμιση, εναρμόνιση, διοίκηση επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και αμοιβαία ευθύνη) και για 12 δείκτες προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος από τώρα έως το 2010 • Δήλωση των Παρισίων: έμφαση στις σχέσεις μεταξύ δωρητών/Κρατών (εξαιρουμένων των CSOs) • H Δήλωση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην υιοθέτηση μιας αλλαγής ως προς τις μεθόδους: από την προσέγγιση «έργο» στην τομεακή προσέγγιση και τη στήριξη από τον προϋπολογισμό • Πρώτο βήμα: καλύτερος συντονισμός μεταξύ δωρητών και ευθυγράμμιση ως προς τα Κράτη-εταίρους. Αλλά οι CSOs θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας γιατί αποτελούν έναν από τους πρωταρχικούς φορείς που εμπλέκονται στη διανομή της βοήθειας.

28 EuropeAid 28 • Χάρη στη δέσμευση της Σουηδίας, του Καναδά και της Γαλλίας, οι CSOs αποτελούν πλέον μέρος της ημερήσιας διάταξης (από τη συνδιάσκεψη της Ottawa + συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που προβλέπεται να λάβει χώρα στην Accra) • Προκλήσεις που αναφέρονται στην αποφυγή περιορισμού του ρόλου των CSOs αποκλειστικά και μόνο στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας: υποχρέωση σεβασμού προς την προστιθέμενη αξία αυτών των φορέων • ΟΙ CSOs επιθυμούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους αναπτύσσοντας δικές τους αρχές και δικούς τους δείκτες. Τις αρχές αυτές θα πρέπει να μοιράζονται οι υπόλοιποι φορείς (συμπεριλαμβανομένων των δωρητών) • Προκλήσεις που αναφέρονται στη μεταμόρφωση της έννοιας της αμοιβαίας ανάληψης ευθύνης με την κατασκευή μιας “αλυσίδας συνυπεύθυνων δρώντων” Διαδικασία για την Αποτελεσματικότητα της Βοήθειας: … στην Accra (Σεπτέμβριος 2008)

29 EuropeAid 29 Οργανώνοντας τη συνεργασία και τη συνυπευθυνότητα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: οι απαντήσεις που δίνει το AIDCO • PADOR: Ηλεκτρονική Εγγραφή των δυνητικών αιτούντων (διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία που αφορούν τον οργανισμό). Υποχρεωτικό για τις προσκλήσεις του 2008! http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_fr. htm • DECIM: Μηχανισμός που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού των δωρητών στον τομέα της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών στα νέα Κράτη Μέλη, της χώρες της ανατολικής γειτονιάς και την Τουρκία http://web.acdi-cida.gc.ca/decim http://web.acdi-cida.gc.ca/decim • Γραφείο Εξυπηρέτησης της κοινωνίας των πολιτών (έργο στις αρχές του 2009, διαχείριση από AIDCO): μοναδικό σημείο καταχώρησης όλων των ερωτήσεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

30 EuropeAid 30 Νέο «παράδειγμα»: σύνοψη • Νέοι δρώντες αναλαμβάνουν δράση • Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης • Ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους φορείς προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ήδη κάποιες συντονιστικές πρωτοβουλίες αλλά δεν πρόκειται παρά για ένα πρώτο βήμα • Ανάγκη υιοθέτησης κοινών αξιών και αρχών, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών… Πώς μπορεί να συνδεθεί αυτό το νέο «παράδειγμα» με τις θεματικές λειτουργίες;

31 EuropeAid 31 5. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τις θεματικές λειτουργίες; • Ποιους ρόλους θα πρέπει να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ προκειμένου να συμμετάσχουν στο συντονισμό των διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται στην «αρένα» της αναπτυξιακής βοήθειας; • Σε ποιο βαθμό οι θεματικές λειτουργίες μπορούν να διευκολύνουν την εμφάνιση μιας «συνυπεύθυνης αλυσίδας φορέων» • Με δεδομένη την προοπτική της ενδιάμεσης επιθεώρησης – mid- term Review (2009), πώς θα πρέπει να αναπτυχθούν τα θεματικά προγράμματα ώστε να προσαρμοσθούν προκειμένου να αποτελέσουν απάντηση στις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις; • …

32 EuropeAid 32 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Αριστοτέλης ΜΠΟΥΡΑΤΣΗΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EuropeAid Διεύθυνση F “Θεματικά προγράμματα” Aristotelis.bouratsis@ec.europa.eu Tηλ.: 0032(0)22.99.92.44


Κατέβασμα ppt "EuropeAid 1 Θεματικά Χρηματοδοτικά Μέσα και Προγράμματα Ιστοσελίδα: Αριστοτέλης Μπουράτσης Ευρωπαϊκή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google