Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H Διδασκαλία της Eλληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H Διδασκαλία της Eλληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H Διδασκαλία της Eλληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Dr MAIΡΗ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

2

3 Την προσέγγιση μέσω της ελληνικής γλώσσας του ελληνικού πολιτισμού.
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε μαθητές που βιώνουν μια πολυπολιτισμική πραγματικότητα και συνήθως κινούνται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα γλωσσικά περιβάλλοντα έχει ως σκοπό: Την ανάπτυξη της επικοινωνιακής τους ικανότητας στην Ελληνική Γλώσσα, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με επάρκεια σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας. Την δημιουργία θετικής στάσης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και για την προαγωγή και συμπλήρωση της ελληνομάθειας τους όπου προϋπάρχουν τέτοια στοιχεία. Την προσέγγιση μέσω της ελληνικής γλώσσας του ελληνικού πολιτισμού. (Κουδούνα, Μ. κ.ά. Π.Ι ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Ή ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

4 Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και την ευρύτερη κοινωνία τους. Σκοπός της Διδασκαλίας του μαθήματος της γλώσσας γενικά (ΔΕΠΠΣ, 2003)

5 Συζητήστε σε ομάδες των 4(4Χ5=20)= 5 ομάδες έχοντας οι συνάδελφοι το ρόλο των μαθητών (με κριτήριο η κάθε ομάδα κατά χώρα καταγωγής (π.χ. μαθητές από Ρουμανία, Πολωνία, χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, Αλβανία, Περσία) και καταγράψτε τους σημαντικότερους σκοπούς και στόχους για το μάθημα της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Πού κατά την άποψή μας θα πρέπει να εστιάζουμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας μιας τέτοιας θεματικής;

6 Επικοινωνιακή προσέγγιση
Οι νεότερες έρευνες στον τομέα της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών δείχνουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν εύκολα και σωστά μια γλώσσα, όταν τη χρησιμοποιούν σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας. Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία για πολλούς ειδικούς επιστήμονες η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να οργανώνεται γύρω από τον άξονα της επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται βαρύτητα σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις στις οποίες η προσοχή επικεντρώνεται στη λειτουργική χρήση της γλώσσας, στο περιεχόμενο στα νοήματα και στην αποτελεσματικότητα της γλωσσικής επικοινωνίας. (ΥΠΔΒΜΘ, Π.Ι. Κουδούνα κ.ά. (1999), Τοκατλίδου (1986, 2001), Ιορδανίδου (1995), Μήτσης (1996) Δαμανάκης (1991), Χαραλαμπάκης (1994), Μπαμπινιώτης, (2001) κ.ά. Επικοινωνιακή προσέγγιση

7 Αναλυτικότερα ο μαθητής/τρια:
Να κατανοεί το προφορικό λόγο και να αντιλαμβάνεται τις προθέσεις των ομιλουμένων/συνομιλητών του. Να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία προσαρμόζοντάς την στις εκάστοτε περιστάσεις επικοινωνίας κατά τρόπο αποτελεσματικό. Ξεκίνα… Βιβλιο Δασκάλου σ YΠΔΒΜΘ/Π.Ι. «Καραβάκι μου ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

8 Να αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές γραπτού λόγου και να κατανοεί τα μηνύματά του.
Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τις διάφορες μορφές γραπτής γλώσσας επιδιώκοντας νοηματική πληρότητα και σαφήνεια στη διατύπωση. Ξεκίνα… Βιβλιο Δασκάλου σ YΠΔΒΜΘ/Π.Ι. «Καραβάκι μου ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

9 Να γνωρίσει τη λειτουργία και τη δομή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία αυτή καθιστά δυνατή τη χρήση της γλώσσας για έκφραση και επικοινωνία. Να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στα ελληνικά λογοτεχνικά κείμενα, ώστε να τα αγαπήσει και να καλλιεργήσει μέσα από αυτά το συναισθηματικό και πνευματικό του κόσμο. Ξεκίνα… Βιβλιο Δασκάλου σ YΠΔΒΜΘ/Π.Ι. «Καραβάκι μου ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

10 Να γίνει πρεσβευτής του Ελληνικού Πολιτισμού.
Να χρησιμοποιεί τεχνικές και τρόπους μάθησης (χρήση) λεξικών, βιβλίων γραμματικής κ.τ.λ.) που θα επιτρέψει να διευρύνει τις γνώσεις του και την επικοινωνιακή του ικανότητα αυτοδύναμα. Να έρθει σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό (ιστορία, θρησκεία, τέχνη, τα ήθη και τα έθιμα, και να τον συσχετίσει με ανάλογες εμπειρίες και βιώματα που προέρχονται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Να γίνει πρεσβευτής του Ελληνικού Πολιτισμού. Ξεκίνα… Βιβλιο Δασκάλου σ YΠΔΒΜΘ/Π.Ι. «Καραβάκι μου ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

11 Να κατανοεί τη θέση που κατέχει η γλώσσα γενικά, στον πολιτισμό ενός λαού, με βάση το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, τη σημασία της για τα έθνη και να έρθει σε επαφή και με γλωσσικής υφής πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών. Να εκτιμά και να σέβεται τη γλώσσα του άλλου και να συμβιώνει αρμονικά με αλλόγλωσσους αλλοδαπούς, αλλόφυλους, αλλόθρησκους συνανθρώπους μας. Ειδικότεροι σκοποί (6) ΔΕΠΠΣ

12 Να εξοικειώνεται με τις έννοιες της πολυπολιτισμικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων που πιστεύουμε πως είναι ο κατεξοχήν τρόπος, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αποκτήσουν την πνευματική και ψυχική ετοιμότητα αλλά και τα κατάλληλα «νοητικά εργαλεία» προκειμένου να έρθει σε επαφή με κάθε είδους φυλετικά ξενοφοβικά κ.ά. φαινόμενα που αναπτύσσονται ραγδαία πλέον και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Κουδούνα, (2005) Διαλεκτική Σκέψη και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας σε Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες

13 Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας είναι μέρος της εθνικής μας πολιτικής όταν διδάσκεται στους παλλινοστούντες ή στους ξένους υπηκόους που φτάνουν στη χώρα μας, είτε ως πρόσφυγες, είτε ως οικονομικοί μετανάστες, είτε ως Ευρωπαίοι μας Εταίροι που απολαμβάνουν την αναγνώρισή τους και της εξωτερικής μας πολιτικής όταν διδάσκεται στους Έλληνες του Εξωτερικού ή τους «φιλέλληνες αλλοδαπούς» των ίδιων χωρών. την Εκπαιδευτική Πολιτική της χώρας μας. Κουδούνα, (2005) Σύνδεση με

14 Τίτλος Σχεδίου Διδασκαλίας Μυθολογία και Πραγματικότητα
Ευρώπη: Μυθολογία και Πραγματικότητα

15 Γνωστικά αντικείμενα του σεναρίου – σχεδίου διδασκαλίας.
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση Μυθολογία Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη η Ξένη Γλώσσα Σχέδιο Μικροδιδασκαλίας

16 Συμβατότητα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα
Το συγκεκριμένο Σχέδιο – Σενάριο Διδασκαλίας έχει συμβατότητα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα που επιχειρούν να στηρίξουν το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ως σχολείο Ενταξιακό, Καινοτόμο, Ψηφιακό, Ολοήμερο και Αειφόρο. Οι μαθητές με πρότυπο τον εκπαιδευτικό μαθαίνουν να σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί, τη χώρα προέλευσής τους και τις χώρες προέλευσης των άλλων μαθητών. (Ενδεχομένως εδώ να έχουμε και παιδιά από άλλες Ηπείρους), μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επιτυχία των στόχων τους με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες της συνεργασίας και μυούνται στους γενικότερους στόχους των ΠΣ όπως μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διεργασίες, κατανόηση βασικών εννοιών, διαδικασιών και γεγονότων, επικοινωνία και συνεργασία, μαθαίνουν να ζουν με τους άλλους σε επίπεδο ομάδας, κοινότητας ή χώρας. Συμβατότητα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα

17 1ο Επίπεδο: Γνωρίζοντας και κατανοώντας (Γνώσεις)
Να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν στον προφορικό λόγο ελληνικά και ξένα ονόματα προσώπων. Να αυτοπαρουσιαστούν και να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση: «Πώς σε λένε;», «Με λένε…», «Το όνομά μου είναι…», Είμαι ο/η…»). Στόχοι του (Σχεδίου Διδασκαλίας) της Μικροδιδασκαλίας

18 2ο Επίπεδο: Διερευνώντας και εντοπίζοντας (Δεξιότητες)
Να αναγνωρίσουν το όνομά τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο αρχικό γράμμα, το οποίο γράφεται πάντα με κεφάλαιο. Να γράψουν το όνομά τους. Να αναγνωρίσουν την ελληνική σημαία και τη σημαία της χώρας καταγωγής τους. Στόχοι του (Σχεδίου Διδασκαλίας) της Μικροδιδασκαλίας

19 3ο Επίπεδο: Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους)
Να ανακαλύψουν σταδιακά τον «άλλον» αφού προηγουμένως «καταλάβουν τον εαυτό τους» (Unesco, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 1999). Με τη βοήθεια της Τέχνης να αναπτύξουν φαντασία και δημιουργικότητα. Να αναστοχάζονται και να αξιολογούν δράσεις τους αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους και να μπορούν να ενεργούν με μεγαλύτερη αυτονομία και περισσότερη κρίση και προσωπική υπευθυνότητα με όπλο τη δεξιότητα της επικοινωνίας. Στόχοι του (Σχεδίου Διδασκαλίας) της Μικροδιδασκαλίας

20 4ο Επίπεδο: Βιώνοντας Να εκφράζονται και να βιώνουν συναισθήματα χαράς. Να κατανοήσουν ότι: «Η πολυμορφία του χαρακτήρα των ανθρώπων, η ανεξαρτησία τους και η ικανότητά τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ακόμη κι η επιθυμία τους να προκαλούν, εγγυώνται τη δημιουργικότητα και την καινοτομία». Ο 21ος αιώνας χρειάζεται την πολυμορφία των ταλέντων και των προσωπικοτήτων. Στόχοι του (Σχεδίου Διδασκαλίας) της Μικροδιδασκαλίας

21 Φάσεις διεξαγωγής Α΄ Διδασκαλία με τη βοήθεια της Τέχνης – (Ύμνος της Ευρώπης – Ενάτη Συμφωνία Beethoven Εικογράφηση) – Αυτοπαρουσίαση των μαθητών. Δημιουργία ομάδων. Β΄ Διήγηση του μύθου της Ευρώπης ή παρουσίασής της από την Εκπαιδευτική τηλεόραση. Γ΄ Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση Δημιουργία Εναλλακτικών Ομάδων. Δ΄ Αναγνώριση της Ελληνικής Σημαίας και εικονογράφηση της Ελληνικής και της χώρας καταγωγής του μαθητή. Αν υπάρχει χρόνος δραματοποιούν το μύθο της Ευρώπης. Ε΄ Αναστοχασμός –Συζήτηση – Αποτίμηση του Σ.Δ. (της Μικροδιδασκαλίας).

22 Θέματα/Υποενότητες Μικροδιδασκαλίας
Διάρκεια (λεπτά) Ενδεικτικά Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εκπαιδευτικά μέσα ΄1 Ακούγεται ο Ύμνος της Ευρώπης και παρουσιάζουμε την εικονογραφημένη διδακτική ενότητα Ευρώπη. 3 Επικοινωνιακή προσέγγιση Δημιουργία Ομάδων. Συζήτηση. CD με την Ενάτη Συμφωνία 1 Η/Υ powerpoint της Ενότητας ΕΥΡΩΠΗ. 2 Αυτοπαρουσίαση των μαθητών. Ομάδες Συζήτηση. 1 πίνακας ή ένα μεγάλο χαρτόνι Μαρκαδόροι – ψαλίδι μπογιές. Διήγηση του μύθου της Ευρώπης. 4 1 τηλεόραση για την καλύτερη διήγηση του μύθου. Το κείμενο του μύθου. Μεταφορά του μύθου στην πραγματικότητα της σημερινής Ευρώπης. Επεξεργασία κειμένου, μεταφορά στο χάρτη Συζήτηση. Μια Υδρόγειος Σφαίρα ή ένας Παγκόσμιος Χάρτης. 5 Εικονογράφηση Εθνικών Συμβόλων Θεατρικό Παιχνίδι για το μύθο εάν υπάρχει χρόνος Εικαστική προσέγγιση Θεατρικό Παιχνίδι. Τα φύλλα Εργασίας της Διδακτικής Ενότητας «Ευρώπη». 6. Αυτοαξιολόγηση Αναστοχασμός Συζήτηση Αποτίμηση της Μικροδιδασκαλίας Ετεροαξιολόγηση. 15΄ Αυτοδιόρθωση Φύλλο ελέγχου

23

24 Ελέγχω αν ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Αυτοπαρουσιάσθηκαν όλα τα παιδιά και απάντησαν σωστά στην ερώτηση: «Πώς σε λένε;» 2. Γίναμε ομάδα στο τέλος της διδασκαλίαςq 3. Αναγνώρισαν έστω και φωτογραφικά το όνομά τουςq 4. Ζωγράφισαν σωστά την Ελληνική Σημαία 5. Ζωγράφισαν σωστά τη Σημαία της χώρας καταγωγής τους; 6. Προσέγγισαν κάπως τον ελληνικό πολιτισμό με το μύθο της Ευρώπης; 7. Από αυτή τη διδακτική ενότητα καταλάβαμε το επίπεδο ελληνομάθειάς τους; 8. Κατανοήσαμε τα συναισθήματά τους; Ποια σημεία πρέπει να βελτιώσω;

25 Καινοτομίες Το μάθημα γίνεται χωρίς διδακτικό εγχειρίδιο
Η αποδόμηση – αναδόμηση της τάξης Η αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση Η αξιοποίηση του ΤΠΕ Μείωση κοινωνικών αποκλεισμών και αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας Εργασία σε ομάδες Αξιοποίηση θεατρικού παιχνιδιού Καινοτομίες

26 Βοηθητικό υλικό Ο μύθος της Ευρώπης Στα παλιά χρόνια, ζούσε ένας βασιλιάς (ο Αγήνορας), γιος του θεού της θάλασσας (του Ποσειδώνα). Ο βασιλιάς είχε τρεις γιους και μια κόρη τόσο όμορφη και καλή που τη ζήλευαν όλοι, ακόμα και η ίδια η θεά της ομορφιάς, η Αφροδίτη. Το όνομα της γλυκιάς αυτής βασιλοπούλας ήταν Ευρώπη. Όταν η Ευρώπη μεγάλωσε, την ερωτεύτηκε ο Δίας, ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων, που κατοικούσε στην Ελλάδα και ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Έτσι μια μέρα της άνοιξης, ενώ η Ευρώπη έπαιζε με τις φίλες της, ο Δίας μεταμορφώθηκε σ' έναν ωραίο άσπρο ταύρο και πλησίασε την Ευρώπη. Εκείνη εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του και άρχισε να τον χαϊδεύει. Ανέβηκε στη ράχη του και ο ταύρος πέταξε πάνω από τη θάλασσα. Για χάρη του θεού, η θάλασσα γαλήνεψε και τα δελφίνια χόρευαν γύρω από το θεϊκό ταύρο. Ο Ποσειδώνας, μόλις έφτασε στην Κρήτη, βγήκε από τον όμορφο και καταγάλανο βυθό για να συγχαρεί το μεγάλο του αδερφό. Όταν έφτασαν στην Κρήτη, έμειναν στη σπηλιά ενός βουνού, στην ίδια σπηλιά όπου μεγάλωσε και ο Δίας. Από την ένωση τους γεννήθηκαν τρία παιδιά. Αργότερα, ο τότε βασιλιάς της Κρήτης, που καταγόταν από τον Έλληνα, παντρεύτηκε την Ευρώπη και επειδή δεν είχε δικά του παιδιά, υιοθέτησε τα παιδιά του Δία. Τα παιδιά αυτά όταν μεγάλωσαν έγιναν βασιλιάδες. Από αυτή λοιπόν τη βασιλοπούλα πήρε το όνομά της η Ευρώπη. Ελληνική Μυθολογία. Εκδοτική Αθηνών. Οι Ήρωες, τόμος 3ος (Διασκευή).


Κατέβασμα ppt "H Διδασκαλία της Eλληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google