Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ “ENERGY SECURITY IN THE EU” HILTON CYPRUS,ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,2012 Ασφάλεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ “ENERGY SECURITY IN THE EU” HILTON CYPRUS,ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,2012 Ασφάλεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ “ENERGY SECURITY IN THE EU” HILTON CYPRUS,ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,2012 Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού: H Περίπτωση της Κύπρου Email:info@cera.org.cy website:www.cera.org.cy τηλ:22666363

2 Θεματικές Ενότητες  Εισαγωγικά  Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας o Ευρωπαϊκή vs Κυπριακή Νομοθεσία o Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός o Μέτρα Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού  Αγορά Φυσικού Αερίου o Ευρωπαϊκή vs Κυπριακή Νομοθεσία o Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός o Μέτρα Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού  Συμπεράσματα Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 2

3 Εισαγωγικά (1) Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 «ασφάλεια εφοδιασμού» «ασφάλεια εφοδιασμού» νοείται η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του εφοδιασμού με αέριο και ηλεκτρισμό σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού από την πηγή στον τελικό καταναλωτή. Ειδικότερα, είναι η ικανότητα του συστήματος να εφοδιάζει τους καταναλωτές με ηλεκτρισμό και αέριο, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ακόμα και σε περιόδους αιχμής, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της αποτυχίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης τέτοιων αστοχιών. 3

4 Εισαγωγικά (2) ΡΑΕΚ έχει καθήκον να διασφαλίζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού Η ΡΑΕΚ έχει καθήκον να διασφαλίζει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού (ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) εξασφαλίζοντας:  Επαρκές επίπεδο παραγωγικής δυνατότητας,  Επαρκές επίπεδο εξισορρόπησης της προσφοράς και της ζήτησης,  Επαρκές επίπεδο διασύνδεσης με γειτονικά κράτη,  Επαρκές επίπεδο συντήρησης, επάρκειας και αξιοπιστίας του συστήματος μεταφοράς και διανομής,  Το πλαίσιο στο οποίο καθορίζονται διαφανείς και σταθερές πολιτικές χωρίς διακρίσεις, συμβατό με μια ανταγωνιστική αγορά,  Προληπτική δράση και αντίδραση σε συγκεκριμένες διαταραχές του εφοδιασμού Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 4

5 ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5

6 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ευρωπαϊκή vs Κυπριακή Νομοθεσία Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012  Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Νόμος Ν.122(Ι)/2003 και οι τροποποιητικοί αυτού, έχουν εναρμονιστεί με την Οδηγία 2003/54/ΕΚ και την Οδηγία 2005/89/ΕΚ (περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής)  Η νέα Οδηγία 2009/72/ΕΚ αντικατέστησε την Οδηγία 2003/54/ΕΚ => Εκκρεμεί η εναρμόνιση του Εθνικού Νόμου  Σύμφωνα με το Νόμο η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. 6

7 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας- Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός (1) Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός περιλαμβάνει :  Πρόβλεψη της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας σε μακροχρόνιο ορίζοντα  Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Συστήματος Παραγωγής  Διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισμού  Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Συστήματος Μεταφοράς/Διανομής  Πιθανή Προώθηση έργου ή έργων Αντλησιοταμίευσης  Πιθανή ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου με Ισραήλ και Κρήτη 7

8 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας- Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός (2) Προσφορά vs Ζήτηση μετά την 11 η Ιουλίου, 2011 S/NΗλεκτροπαραγωγός ΣταθμόςΔυναμικότητα (MW)Διαθέσιμη Ισχύς (MW) πριν την έκρηξη Διαθέσιμη Παραγωγική Δυναμικότητα(MW) μετά την έκρηξη 1H/Σ Βασιλικού3 x 130 MW Steam units 390 MW793MW0MW 53% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας εκτός λειτουργίας (793MW εκτός λειτουργίας) 1 x 38 MW Gas Turbine 38 MW 1x 220MW CCGT 1x145MW CCGT 2Η/Σ Δεκέλειας 6 x 60 MW Steam Units 360 MW460MW 2x50MW ICE 3Η/Σ Μονής6 x 30 MW Steam Units 180 MW 1 x 20 MW Steam Units 20MW 229MW 4 x 37,5 MW Gas Turbines 150 MW 4Αυτοπαραγωγοί26MW 1508MW 715MW Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 8

9 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας- Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός (3) Μέτρα για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας κρίσης της 11 ης Ιουλίου, 2011 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 Μέτρα της ΡΑΕΚ για αντιμετώπιση της Ενεργειακής κρίσης:  Ηγήθηκε ειδικής Επιτροπής Έκτακτης Ενεργειακής Κρίσης και με αγαστή συνεργασία με την ΑΗΚ, το ΔΣΜ και το ΥΕΒΤ, επετεύχθη οριακή επάρκεια σε λιγότερο από 2 μήνες μετά την καταστροφή.  Επόμενο στάδιο:  η επαναφορά μίας τουλάχιστον από τις δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, δυναμικότητας 220 MW πριν από το φετινό καλοκαίρι και  η επαναφορά της δεύτερης μονάδας το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου  η επαναφορά των υπολοίπων μονάδων του Σταθμού πριν από το τέλος του 2013. 9

10 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας- Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός (6) Διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 2020 Κύπρος 2020 ΑΠΕ σε θέρμανση & ψύξη: 23,5% ΑΠΕ σε ηλεκτροπαραγωγή: 16%ΑΠΕ σε μεταφορές: 10% Στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης προωθείται η επίσπευση της διείσδυσης Φωτοβολταϊκών: o έγκριση όλων των υφιστάμενων αδειοδοτημένων έργων μέχρι 150kW, συνολικής δυναμικότητας περίπου 27MW o έγκριση νέων αιτήσεων για οικιακά και μικρά εμπορικά συνολικής δυναμικότητας περίπου 5 MW και o διεξαγωγή μειοδοτικού διαγωνισμού για μεγαλύτερα σε μέγεθος φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής δυναμικότητας 50MW. 10

11 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας- Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός (4) Ανάπτυξη Συστήματος Μεταφοράς & Προώθηση Αντλησιοταμίευσης Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 Η ΡΑΕΚ, έχει ήδη υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ρυθμιστών Ενέργειας (CEER) τα επενδυτικά σχέδια της Κύπρου μέχρι και το 2020 τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  €380 εκ για ανάπτυξη των Δικτύων Μεταφοράς, και  €200 εκ για έργα Αντλησιοταμίευσης μεγέθους 200MW στα φράγματα Κανναβιού/ Αρμίνου και 130MW στο φράγμα Κούρρη. 11

12 Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας -Μέτρα Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού (1) Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012  Διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού (χωροταξικός σχεδιασμός, διεσπαρμένη παραγωγή)  Διαφοροποίηση ενεργειακού μείγματος (μαζούτ, ντήζελ, φυσικό αέριο)  Υποχρέωση Διατήρησης αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο  Υποχρεωτική διατήρηση πρόσθετου παραγωγικού δυναμικού για σκοπούς εφεδρείας (capacity reserve)  Σχέδιο «Εικονικού Σταθμού Παραγωγής »  Διασυνδέσεις με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες  Εκπόνηση ‘Προληπτικού Σχεδίου Δράσης’ σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης  Εκπόνηση ‘Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών’ συμπεριλαμβανομένης προγραμματισμένης κατά προτεραιότητα εκ περιτροπής διακοπής στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές 12

13 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 13

14 Αγορά Φυσικού Αερίου- Ευρωπαϊκή vs Κυπριακή Νομοθεσία  Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος Ν.183(Ι)/2004 και οι τροποποιητικοί αυτού, έχουν εναρμονιστεί με την Οδηγία 2009/55/ΕΚ  Ο Κανονισμός 994/2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο αντικατέστησε τη σχετική Οδηγία 2004/67/ΕΚ  Η νέα Οδηγία 2009/73/ΕΚ αντικατέστησε την Οδηγία 2003/55/ΕΚ => Εκκρεμεί η εναρμόνιση του Εθνικού Νόμου  Σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό η ΡΑΕΚ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 14

15 Αγορά Φυσικού Αερίου- Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός(1) Υποδομή Εγχώριας Αγοράς Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 15

16 Αγορά Φυσικού Αερίου –Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός (2) Αναμενόμενη Ζήτηση ΦΑ μέχρι το 2035 για ηλεκτροπαραγωγή -Διαδικασία ‘Open Season’ -Γραφική Παράσταση αναμενόμενης ζήτησης ΦΑ μέχρι το 2035 για ηλεκτροπαραγωγή Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 16

17 Αγορά Φυσικού Αερίου-Μέτρα Ασφάλειας Εφοδιασμού Μέτρα που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού στην Κύπρο :  Προμήθεια από ενδογενείς πηγές (κυπριακή ΑΟΖ)  Διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού (λχ. προμήθεια από διάφορα κοιτάσματα)  Διατήρηση αποθεμάτων από τον Προμηθευτή /Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς  Κατασκευή αξιόπιστου, κατάλληλου, ασφαλούς και επαρκούς δυναμικότητας συστήματος Μεταφοράς και Διανομής  Διατήρηση αποθεμάτων εναλλακτικού καυσίμου σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο  Υποστηρικτική Μονάδα Αεριοποίησης ΥΦΑ (ικανοποίηση Ν-1 κανόνα)  Παρακολούθηση και έλεγχος της ασφάλειας εφοδιασμού  Εκπόνηση ‘Προληπτικού Σχεδίου Δράσης’ σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης  Εκπόνηση ‘Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης’ συμπεριλαμβανομένης προγραμματισμένης κατά προτεραιότητα εκ περιτροπής διακοπή στην παροχή αερίου σε καταναλωτές Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 17

18 Συμπεράσματα  Για σκοπούς απρόσκοπτης και ασφαλούς προμήθειας ενέργειας στους καταναλωτές απαιτούνται :  Επαρκείς ποσότητες πρωτογενών πηγών για σκοπούς ικανοποίησης της ζήτησης  Επαρκής δυναμικότητα σε επίπεδο συστήματος μεταφοράς και διανομής  Αξιόπιστο, κατάλληλο και ασφαλές δίκτυο  Πρωτίστως απαιτείται η εκπόνηση ‘Προληπτικού Σχεδίου Δράσης σε περιπτώσεις αιφνίδιας κρίσης’ και ‘Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών’  Απαιτείται άμεσα η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο (Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ) Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 18

19 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος Αντιπρόεδρος ΡΑΕΚ "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού στην Κύπρο" 2 Απριλίου, 2012 Email:info@cera.org.cy website:www.cera.org.cy τηλ:22666363 19


Κατέβασμα ppt "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ “ENERGY SECURITY IN THE EU” HILTON CYPRUS,ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ,2012 Ασφάλεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google