Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3 ο Ενεργειακό Συμπόσιο 2014 Hilton Park, Λευκωσία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Ιάκωβος Π. Γαλανός 28 Μαρτίου 2014 ENERGY & NATURAL RESOURCES.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3 ο Ενεργειακό Συμπόσιο 2014 Hilton Park, Λευκωσία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Ιάκωβος Π. Γαλανός 28 Μαρτίου 2014 ENERGY & NATURAL RESOURCES."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3 ο Ενεργειακό Συμπόσιο 2014 Hilton Park, Λευκωσία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Ιάκωβος Π. Γαλανός 28 Μαρτίου 2014 ENERGY & NATURAL RESOURCES

2 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιάκωβος Π. Γαλανός Διοικητικός Σύμβουλος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ighalanos@kpmg.com KPMG Limited Εσπερίδων 14 1087 – Λευκωσία Κύπρος Τηλ.:+ 357 22 209 029 Φαξ:+ 357 22 513 294 1.Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας 2.ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο 3.Προτάσεις στο τομέα των ΑΠΕ

3 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας

4 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 3 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας Ευρωπαϊκοί Στόχοι (1 από 2)  Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τρεις (3) κοινούς στόχους: 1.Ανταγωνιστικότητα: Μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 2.Ασφάλεια του εφοδιασμού: Αξιόπιστος και απρόσκοπτος ενεργειακός εφοδιασμός, και 3.Αειφορία: Περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή, τη μεταφορές και τη χρήση της ενέργειας.

5 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 4 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας Ευρωπαϊκοί Στόχοι (2 από 2)  Οι στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα με τη θέσπιση κοινού πλαισίου και την ανάληψη κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ.  Τρείς πρωταρχικοί στόχοι (τα τρία (3) 20 έως το 2020»):  να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,  να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ στο 20% και,  να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 20%.

6 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 5 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας Ευρωπαϊκές Ενεργειακές Προκλήσεις Ευρωπαϊκό ΑΕΠ:  2009:(4.5%)  2010:2%  2011:1.7%  2012:(0.4%)  2013:0.1%  2014:1.5% (υπολογισμός)  2015: 2%(υπολογισμός)  Κατά τη δρομολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το 2010, το βάθος και η διάρκεια της κρίσης ήταν ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστα.

7 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 6 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 2020-2030  Τον Ιανουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το νέο «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020- 2030»  Σχετικά με τις ΑΠΕ, το νέο πλαίσιο προνοεί:  δεσμευτικό στόχο σε επίπεδο ΕΕ για αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ σε τουλάχιστον 27% το 2030.

8 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 7 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας ΑΠΕ – Παρούσα Κατάσταση σε επίπεδο ΕΕ (1/2)  Σταθερή αύξηση στη χρήση ΑΠΕ σε επίπεδο ΕΕ από το 2000  Η ΕΕ βρίσκεται σε πορεία επίτευξης του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δηλ. να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ στη ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε 20%.  Από 7,5% το 2003, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σε 8,5% το 2005 και 14,4% το 2012, δηλαδή υπολείπεται κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

9 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 8 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας ΑΠΕ – Παρούσα Κατάσταση σε επίπεδο ΕΕ (2/2)  Η ΕΕ κατέχει επί του παρόντος ηγετική θέση όσον αφορά τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως αιολική & ηλιακή ενέργεια)  Το μερίδιο της ΕΕ στην παγκοσμίως εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (εκτός της υδροηλεκτρικής ενέργειας) ανερχόταν σε περίπου 44%. Μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ, 2000-2020

10 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 9 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας ΑΠΕ – Κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (1/2)  Οι εθνικοί στόχοι κυμαίνονται από 10% στη Μάλτα έως 49% στη Σουηδία  Γενικά, όλα τα κράτη μέλη έχουν αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2005  Σουηδία, Εσθονία και Βουλγαρία, έχουν ήδη επιτύχει τους εθνικούς τους στόχους (2012)  Φινλανδία, Αυστρία και Τσεχική Δημοκρατία πολύ κοντά 2012. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο απέχουν περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες από τους στόχους τους.

11 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 10 1. Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της Ενέργειας ΑΠΕ – Κατάσταση σε εθνικό επίπεδο (2/2) Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

12 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο

13 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 12  Αποτελούν εγχώριες πηγές ενέργειας  Συνεισφέρουν ουσιαστικά στη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου σε εισαγόμενη ενέργεια  Αυξάνουν την ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας  Μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος  Συνδράμουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  Συμβάλουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο Πλεονεκτήματα ΑΠΕ

14 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 13  Υποχρεωτικοί Εθνικοί Στόχοι : 1.Εξοικονόμηση 20% στην συνολική πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020 2.Μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 μέχρι το 2020 3.Αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς των ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας στο 13% μέχρι το 2020 (μεταφορές, θέρμανση/ ψύξη, ηλεκτροπαραγωγή) 4.Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στις μεταφορές στο 10% μέχρι το 2020.  Ποσοστό συνεισφοράς των ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας στη Κύπρο: 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο Εθνικοί Στόχοι 2020 (1/2) 20092010201120122013Στόχος 5.4%5.8%6.51%7,7% ̴ 9.0% * 13% Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου * Υπολογισμός

15 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 14  Επί μέρους Στόχοι :  Θέρμανση/ Ψύξη (Θ&Ψ):23.5%  Ηλεκτροπαραγωγή (ΗΕ): 16%  Μεταφορές (Μ): 10% 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο Εθνικοί Στόχοι 2020 (2/2) Τομέας20112012Στόχος ΑΠΕ - Θ&Ψ (%)18.9%21.5%23.5% ΑΠΕ - ΗΕ (%)3.9%5.9%16% ΑΠΕ - Μ (%)2.1%2.4%10% Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ (%) (σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ) 6.51%7.7%13% Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου

16 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 15  Στατιστικά στοιχεία περιόδου από Φεβ. 2005 σε Ιαν. 2014:  Συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ:187.772 kW  Συνολική παραγωγή από ΑΠΕ:833.522.777 kWh 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο ΑΠΕ Συνδεδεμένα με το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου

17 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 16  Κύριο μέτρο επίτευξης των στρατηγικών στόχων της Κύπρου για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) συνιστά η κατάρτιση και λειτουργία των σχεδίων χορηγιών/ επιδοτήσεων για ΑΠΕ και ΕΞΕ  Οι κυριότερες κατηγορίες επενδύσεων που επιχορηγούνταν/ επιδοτούνταν μέχρι σήμερα είναι:  Αιολικά/ Φωτοβολταϊκά Συστήματα  Αξιοποίηση Βιομάζας/ Βιοαερίου  Υδροηλεκτρικά Συστήματα  Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ  Ανεμόμυλοι για άντληση νερού  Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας-Ψύξης  Ηλιακά συστήματα (Θέρμανσης Νερού, Ψύξης Χώρου κλπ) 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο Σχέδια Χορηγιών/ Επιδοτήσεων (1/2)

18 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 17  Το Σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή τον Φεβρουάριο του 2004  Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε δικαιούχους (2004-2012): ≈ €89,2 εκατ. 2. ΑΠΕ – Κατάσταση στη Κύπρο Σχέδια Χορηγιών/ Επιδοτήσεων (2/2) Συνολικό Ποσό που Καταβλήθηκε ανά έτος (εκατ. €) Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου

19 3. Προτάσεις στο τομέα των ΑΠΕ

20 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 19  Προβλήματα/ Αδυναμίες:  Ενεργειακά απομονωμένο σύστημα  Μεγάλος Βαθμός Εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας  Μεγάλο Κόστος Εισαγωγών Πρωτογενούς ενέργειας  Οικονομική κρίση και παρεπόμενα αυτής. 3. Προτάσεις στο τομέα των ΑΠΕ Προβλήματα/ Αδυναμίες

21 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 20 1.Χάραξη μεσο/ μακροπρόθεσμης, στοχευμένης και ξεκάθαρης στρατηγικής (ισχύς σε MW) για ανάπτυξη των ΑΠΕ (ανά μορφή) 2.Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης που έχει καταρτιστεί και διασφάλιση σταθερής πολιτικής ως προς τα σχετικά κίνητρα και τον τρόπο λειτουργίας του Σχεδίου με συχνή επικαιροποίηση 3.Μείωση γραφειοκρατίας και καθυστέρησης στη λήψη αποφάσεων. Απλοποίηση διαδικασιών για αδειοδοτήσεις έργων ΑΠΕ.  Πιθανή δημιουργία κέντρου ΑΠΕ (one-stop-shop) αποκλειστικά για θέματα αδειοδοτήσεων 4.Καθορισμένη περίοδος Σχεδίου Χορηγιών ΑΠΕ & ΕΞΕ 5.Διασφάλιση οικονομικής επάρκειας του ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ και κατανομής του στις διάφορες μορφές ΑΠΕ (πέραν του 1 έτους) 3. Προτάσεις στο τομέα των ΑΠΕ Εισηγήσεις (1/2)

22 © 2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. 21 6.Παροχή πολεοδομικών κινήτρων για προώθηση συστημάτων ΑΠΕ  Πιθανή παροχή χαλαρώσεων σε Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ) σε οικοδομές 7.Περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων (Net Metering) σε πιο πολλές οικίες/ εμπορικές οροφές. Αύξηση μέγιστης δυναμικότητας (>3/ 500 kW) 8.Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων/ κονδυλίων για την προώθηση επενδύσεων σε τεχνολογίες που αξιοποιούν αποδοτικά όλες τις διαθέσιμες μορφές ΑΠΕ & ΕΞΕ 9.Διασφάλιση αξιόπιστου/ σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος (αποφυγή Ελληνικού παραδείγματος) 10.Συνεχής διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 3. Προτάσεις στο τομέα των ΑΠΕ Εισηγήσεις (2/2)

23 ©2014 KPMG Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, μέλος του δικτύου ανεξάρτητων Οίκων της KPMG που συνδέονται με το Διεθνή Οίκο KPMG International Cooperative (“KPMG International”), Ελβετικός Οργανισμός. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Εκτυπωμένο στην Κύπρο. Η επωνυμία της KPMG, το λογότυπο και το "cutting through complexity" είναι εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της KPMG International. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι γενικής φύσεως και δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες/περιστάσεις οποιουδήποτε ατόμου ή εταιρείας. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια να δοθούν ακριβείς και σύγχρονες πληροφορίες, δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι τέτοιες πληροφορίες θα είναι ακριβείς κατά την ημέρα που θα γίνεται αναφορά σε αυτές ή ότι θα συνεχίσουν να παραμένουν ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν θα πρέπει να ενεργεί με βάση τις πληροφορίες αυτές χωρίς την εξασφάλιση κατάλληλης επαγγελματικής συμβουλής μετά από ενδελεχή εξέταση των συνθηκών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και γνώμες της KPMG International Cooperative (“KPMG International”) ή Οίκων Μελών της KPMG. Στοιχεία Επικοινωνίας: Ιάκωβος Π. Γαλανός KPMG Limited Διοικητικός Σύμβουλος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες E-mail: ighalanos@kpmg.comighalanos@kpmg.com KPMG Limited Εσπερίδων 14 1087 – Λευκωσία Κύπρος Τηλ.: + 357 22 209 029 Φαξ: + 357 22 513 294 Ιστοσελίδα Εταιρείας: www.kpmg.com.cy


Κατέβασμα ppt "3 ο Ενεργειακό Συμπόσιο 2014 Hilton Park, Λευκωσία Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Ιάκωβος Π. Γαλανός 28 Μαρτίου 2014 ENERGY & NATURAL RESOURCES."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google