Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Καθηγητής Δ. Ρόκος Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

2 των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

3 Ιστορικό Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών: 1993: ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Ν. Μαρκάτου. 1998: συγκροτήθηκε και ορίσθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του, με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, μετά από εισήγηση του τότε Πρύτανη Καθηγητή Θ. Ξανθόπουλου. 2007,2010: ανασυγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή του, με αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από εισηγήσεις του τότε Πρύτανη Καθηγητή Κ. Μουτζούρη.

4 Ιστορικό Δωρεά οικοπέδου από τον Δήμο Μετσόβου
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, δημοπρασία, έγκριση χρηματοδότησης κατασκευής του συγκροτήματος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. από το Γ’ ΚΠΣ Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής την Άνοιξη του 2005 Προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού και εξοπλισμός των εγκαταστάσεων Έναρξη λειτουργίας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο με μερική επιστημονική στελέχωση τον Δεκέμβριο του 2005

5

6

7

8

9

10

11

12 Αποστολή Συμβολή στην ανάπτυξη και προστασία του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών με δράσεις παιδείας - ως μόρφωσης και πολιτισμού - και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Διεξαγωγή ερευνών, μελετών και σεμιναρίων σχετικών με την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών Δικτύωση και αξιοποίηση του Κέντρου από τα μέλη της Πολυτεχνειακής και Πανεπιστημιακής κοινότητας, δασκάλους, ερευνητές και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε το Μέτσοβο να γίνει Ευρωπαϊκό Κέντρο αποκεντρωμένης διεπιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής, τεχνολογικής και πολιτισμικής δραστηριότητας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του

13 Οργάνωση και λειτουργία
Οργάνωση και λειτουργία Για την εκπλήρωση των σκοπών του το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συνεργάζεται στενά με: το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Γεωπληροφορική» τα Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. και άλλων Α.Ε.Ι. με σχετικό αντικείμενο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δήμο Μετσόβου, την πρώην Νομαρχία Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ηπείρου, τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, τα άλλα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου

14 Οργάνωση και λειτουργία
Οργάνωση και λειτουργία Όργανα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. το 1998 ορίστηκαν ως μέλη της Επιστημονικής του Επιτροπής (Ε.Ε.) οι Καθηγητές του Ε.Μ.Π.: Ε. Γαλανής, Δ. Μαρίνος-Κουρής, Ν. Μαρκάτος, Δ.-Δ. Μπαλοδήμος και Δ. Ρόκος Με την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. το 2007 μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Κ. Μουτζούρη προστέθηκαν στα μέλη της Ε.Ε. οι Καθηγητές του Ε.Μ.Π.: Α. Ανδρεόπουλος, Ι. Κουμαντάκης και Δ. Καλιαμπάκος. Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι, με τις αποφάσεις αυτές, από το 1998 ο Καθηγητής του Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκος. Το 2010, ορίστηκε, με απόφαση Συγκλήτου, ως Αναπληρωτής Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος, ο Καθηγητής του Ε.Μ.Π. Δ.Καλιαμπάκος

15 Οργάνωση και λειτουργία
Οργάνωση και λειτουργία Άλλες ρυθμίσεις με την απόφαση της Συγκλήτου Η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) και ο Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. μεριμνούν για την εκπλήρωση των σκοπών του, για την ανάπτυξή του και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και της βιωσιμότητάς του. Η Επιστημονική Επιτροπή μέσω του Επιστημονικού και Διοικητικού Υπευθύνου εισηγείται στη Σύγκλητο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, για θέματα ειδικής σημασίας στα οποία αυτή θα πρέπει να αποφασίσει. Τόσο ο Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. όσο και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του, είναι άμισθα και προσφέρουν τις σε όλα τα επίπεδα υπηρεσίες τους εθελοντικά.

16 Δραστηριότητες Δημιουργήθηκε και ενημερώνεται συστηματικά ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο αφορά στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: Φυσικό, κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον των ορεινών περιοχών Θεσμοί για τις ορεινές περιοχές Ευρώπη και ορεινές περιοχές Διεθνείς οργανώσεις και προγράμματα ανάπτυξης των ορεινών περιοχών Βιοποικιλότητα και κλίμα Αξιοποίηση /Διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων των ορεινών περιοχών Τουρισμός για τις ορεινές περιοχές Τεχνολογία για τις ορεινές περιοχές Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

17 Δραστηριότητες Ανάληψη και εκπόνηση ερευνών και μελετών διεπιστημονικού χαρακτήρα στα πεδία ανάπτυξης και προστασίας του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών Ίδρυση της σχετικής με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του βιβλιοθήκης Δημιουργία σεμιναριακού κέντρου διεπιστημονικής συνεργασίας και επικοινωνίας ελλήνων και ευρωπαίων πανεπιστημιακών και ερευνητών στα σχετικά πεδία δραστηριοποίησης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

18 Δραστηριότητες Δημιουργήθηκαν και ενημερώνονται συστηματικά κατάλογοι με χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αρχεία τα οποία αφορούν σε: Οργανισμούς και ηλεκτρονικές πύλες με αντικείμενο τη «βιώσιμη ανάπτυξη» και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Οργανισμούς, ηλεκτρονικές πύλες και ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στις ορεινές περιοχές στην Ελλάδα και τον κόσμο Προγράμματα σπουδών για το ορεινό περιβάλλον Οργανισμούς, ηλεκτρονικές πύλες και περιοδικά με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Προγράμματα σπουδών με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Επιστημονικές, ερευνητικές και πολιτισμικές δράσεις για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

19 Δραστηριότητες Διεξαγωγή ανά τριετία (από το 1995) Διεπιστημονικών Διαπανεπιστημιακών Συνεδρίων για θέματα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τα οποία πραγματοποιούνται στο Μέτσοβο 1ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα: «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους», Μάιος 1995. 2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα: «Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση», Ιούνιος 1998. 3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Ιούνιος 2001. 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Σεπτέμβριος 2004. 5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα: «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο», Σεπτέμβριος 2007. 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο, με θέμα: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», Σεπτέμβριος 2010

20 Δραστηριότητες 1ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο:
Δραστηριότητες 1ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο: «Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους» Ο στόχος και το περιεχόμενο των εργασιών του συνεδρίου, εκφράζουν με συνέπεια την πεμπτουσία της απόφασης της Συγκλήτου, να ανιχνευτούν δηλαδή, να βρεθούν και να ακολουθηθούν όλοι οι δρόμοι και οι καλύτεροι τρόποι για να δειχθεί με τη δουλειά μας η εκτίμηση, ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη μας στους μεγάλους ευεργέτες, όχι μόνο του Ε.Μ.Π. αλλά και της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογίας στη χώρα μας : τον Νικόλαο Στουρνάρη, τον Γεώργιο Αβέρωφ, τον Μιχαήλ Τοσίτσα, την Ελένη Μιχαήλ Τοσίτσα και όλους τους άλλους, αποκαθιστώντας ισχυρούς και ακατάλυτους θεσμούς με τη γενέτειρά τους. Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου 39 ερευνητικές εργασίες καθηγητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.λ.π., καθώς και άλλων ερευνητών. Τα κείμενα των εργασιών συγκροτούν τρεις διακριτές ενότητες οι οποίες καλύπτουν τη διεπιστημονική συμβολή: στην ολοκληρωμένη απόδοση της φυσικής πραγματικότητας της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου, στην ολοκληρωμένη απόδοση της κοινωνικοοικονομικής της πραγματικότητας και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Τα κείμενα της εναρκτήριας συνεδρίασης και οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται και στην αγγλική γλώσσα. Μέτσοβο 5 έως 7 Μαΐου 1995 Επιμέλεια : Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. Ιούνιος 1998 Σελίδες : 742

21 Δραστηριότητες 2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο:
Δραστηριότητες 2ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο: «Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση» Ο τόμος «Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση» ο οποίος εκδόθηκε με τη συνδρομή και του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., αποτελεί την πρώτη σχετική συστηματική διεπιστημονική συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία αλλά και πολύτιμη υποδομή αναφοράς στις διαλεκτικές σχέσεις των αντιστοίχων γνωστικών, ερευνητικών, μελετητικών και πολιτικών πεδίων, και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, τόσο για τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και τους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτά, όσο και για τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής, νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης, τις βιβλιοθήκες της χώρας και τους έλληνες όπου γης. Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου 50 ερευνητικές εργασίες καθηγητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και άλλων ερευνητών. Τα κείμενα των εργασιών συγκροτούν τις παρακάτω τέσσερις διακριτές ενότητες: Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση. Θεωρία, Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση. Μέτσοβο, Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση. Ήπειρος και Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση. Γενικές Θεωρήσεις. Τα κείμενα της εναρκτήριας συνεδρίασης και οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται και στην αγγλική γλώσσα Μέτσοβο 3 έως 6 Ιουνίου 1998 Επιμέλεια : Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Απρίλιος 2001 Σελίδες : 757

22 Δραστηριότητες 3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο:
Δραστηριότητες 3ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη» Σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνεισφέρει με τις επιστημονικές και ερευνητικές ανακοινώσεις και εισηγήσεις του, σε θεωρητικό επίπεδο στην ανάλυση των πολυδιάστατων σχέσεων της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και της τεχνολογίας, ως δημιουργικών συντελεστών Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, στις ιδιαίτερα κρίσιμες σήμερα συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας των ορεινών περιοχών, σε πρακτικό δε επίπεδο στη συμβολή των επιστημών και της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων σχετικών προβλημάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος της κατά τεκμήριο ορεινής χώρας μας. Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου 55 ερευνητικές εργασίες καθηγητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Χαροκόπείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων ερευνητών. Τα κείμενα των εργασιών συγκροτούν τις παρακάτω πέντε διακριτές ενότητες : Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Θεωρία και Πράξη, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Πολιτισμός και Τεχνολογία, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Συμβατές «Τουριστικές Δράσεις», Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Πρωτοβουλίες και Μελέτες Περίπτωσης και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές – Έρευνα και Τεχνικές Εφαρμογές. Τα κείμενα της εναρκτήριας συνεδρίασης και οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται και στην αγγλική γλώσσα. Μέτσοβο 7 έως 10 Ιουνίου 2001 Επιμέλεια : Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εναλλακτικές Εκδόσεις, Μάιος 2004 Σελίδες : 1004

23 Δραστηριότητες 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο:
Δραστηριότητες 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου» Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να συνεισφέρει με τις επιστημονικές και ερευνητικές ανακοινώσεις και εισηγήσεις του, σε θεωρητικό επίπεδο στην ανάλυση των πολυδιάστατων σχέσεων και αλληλεπιδράσεων της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής, του πολιτισμού και της τεχνολογίας, ως θεμελιακών δημιουργικών συντελεστών Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης δηλαδή, η οποία θα σέβεται τον άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, στις ιδιαίτερα κρίσιμες σήμερα στο σύγχρονο κόσμο, συνθήκες της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας της Ηπείρου. Σε πρακτικό επίπεδο, στη συμβολή των επιστημών και της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος της κατά τεκμήριο ορεινότερης και ακριτικής περιφέρειας της χώρας μας. Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του Συνεδρίου 65 ερευνητικές εργασίες καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πάντειου Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων ερευνητών. Τα κείμενα των εργασιών συγκροτούν τρεις διακριτές ενότητες: - Διεπιστημονικές θεωρητικές προσεγγίσεις, πολιτικές, προτάσεις και συγκεκριμένες συμβολές (τόμος Ι). - Φύση, Χώρος, Πολιτισμός και Ανάπτυξη (τόμος ΙΙ). - Διεπιστημονικές τεχνολογικές συμβολές (τόμος ΙΙ). Τα κείμενα της εναρκτήριας συνεδρίασης και οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται και στην αγγλική γλώσσα. Μέτσοβο 23 έως 26 Σεπτεμβρίου 2004 Επιμέλεια : Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη 2007 Σελίδες : Τόμος Ι - σελ. 507, Τόμος ΙΙ – σελ. 797

24 Δραστηριότητες 5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο:
Δραστηριότητες 5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο: «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο» Πρακτικά του 5ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. που πραγματοποιήθηκε στο Μέτσοβο από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 60 διεπιστημονικές και ερευνητικές εργασίες από Καθηγητές και φοιτητές του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας καθώς και από εκπροσώπους και ερευνητές επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων και φορέων του δημοσίου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η διερεύνηση και μελέτη των πολυδιάστατων θεμάτων της παιδείας, της έρευνας και της τεχνολογία και των διαλεκτικών τους σχέσεων και αλληλεπιδράσεων στις ιδιαίτερα κρίσιμες σήμερα πολιτικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. Τα πρακτικά του Συνεδρίου έχουν αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: Μέτσοβο 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Επιμέλεια : Δ. Ρόκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2011 Σελίδες : Τόμος Ι - σελ. 564, Τόμος ΙΙ – σελ. 516

25 Δραστηριότητες 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο
Δραστηριότητες 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών." Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δράσεις, Στρατηγικές, Πολιτικές, Εφαρμογές, Προοπτικές, Δυνατότητες και Περιορισμοί Πραγματοποιήθηκε από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου 2010, στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο. Στο Συνέδριο πραγματοποιήθηκαν επτά γενικές και τέσσερις παράλληλες συνεδριάσεις και παρουσιάστηκαν εβδομήντα εισηγήσεις από Καθηγητές του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και από εκπροσώπους και ερευνητές επιστημονικών και ερευνητικών κέντρων και φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα. Έμφαση δόθηκε στα ζητήματα Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών σε αρμονία και με σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Πολλές από τις εργασίες επικεντρώθηκαν στη συμβολή νέων τεχνολογιών και εφαρμογών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Ορεινές Περιοχές, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών καθώς και στην ανάπτυξη φιλικών προς τον άνθρωπο μορφών ενέργειας. Τέλος, συζητήθηκαν οι προβληματισμοί σχετικά με το μέλλον των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας, εν όψει των δρομολογημένων αλλαγών στο επίπεδο της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τα πρακτικά του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου έχουν αναρτηθεί στη δικτυακή διεύθυνση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.:

26 Δραστηριότητες Τον Σεπτέμβριο του 2013 προγραμματίζεται η διοργάνωση του 7ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο

27

28 Δραστηριότητες Τα πρακτικά των συνεδρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν και εκδόθηκαν με επιμέλεια του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

29 Δραστηριότητες Τα πρακτικά των συνεδρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν και εκδόθηκαν με επιμέλεια του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

30 Δραστηριότητες Τα πρακτικά των συνεδρίων τα οποία πραγματοποιήθηκαν και εκδόθηκαν με επιμέλεια του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

31 Δραστηριότητες Από το 2000 το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. είναι μέλος του διεθνούς και ευρωπαϊκού Mountain Forum, το οποίο αποτελεί διεθνές δίκτυο ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, κυβερνήσεων, πολυμερών αντιπροσωπειών, ιδιωτικών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων με στόχο την προστασία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συνυπέγραψε μαζί με ερευνητικά κέντρα και πολλούς πανεπιστημιακούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Ευρώπη, το «Europe’s Mountain Challenge Statement» το οποίο παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Περιβάλλον στο Κίεβο το Μάιο του 2003 με στόχους οι οποίοι συνάδουν με την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

32 Δραστηριότητες Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συνεργάζεται από το 2002 με το Mountain Research Initiative και ειδικότερα με το South Eastern European Mountain Research Network (SEEmore). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, από τον Σεπτέμβριο του 2010, μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. αποδίδουν και επιμελούνται στα Ελληνικά το διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του δικτύου SEEmore, το οποίο και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε επιλεγμένη λίστα επιστημόνων, ερευνητών και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναπτυξιακών εταιρειών και άλλων σχετικών φορέων, προκειμένου να ενισχυθεί η έρευνα, η ευαισθητοποίηση και η διάχυση της γνώσης για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συνεργάζεται με το International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) με τη μορφή ανταλλαγής εκδόσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για διάχυση της γνώσης σε διεθνές επίπεδο, ανάμεσα σε οργανισμούς οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και την προστασία του ορεινού περιβάλλοντος.

33 Δραστηριότητες Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συνέταξε πρόταση ίδρυσης «Σχολής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών» του Ε.Μ.Πολυτεχνείου στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. Σε αυτή την πρόταση τεκμηριώθηκε η ανάγκη λειτουργίας μιας τέτοιας Σχολής στην Ελλάδα, την ορεινότερη μαζί με την Αυστρία χώρα της Ευρώπης, όπως επίσης και η καταλληλότητα του Μετσόβου ως σημαντικού ορεινού κέντρου της Ηπείρου, της ορεινότερης περιφέρειας της Ελλάδας, για την εγκατάσταση αυτής της Σχολής. Η πρόταση αναφέρεται και στις Σχολές αντίστοιχου αντικειμένου (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές) που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζει το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών της «Σχολής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών», του Ε.Μ.Π. Η Περιφέρεια Ηπείρου, η Νομαρχία Ιωαννίνων, ο Δήμος Μετσόβου, οι φορείς της Ηπείρου και οι εκπρόσωποι κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οι οποίοι συμμετείχαν στο 4ο Συνέδριο, αντιλαμβανόμενοι τη σχετική αναγκαιότητα, υποστήριξαν την ίδρυση αυτής της Σχολής του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

34 Δραστηριότητες Η πρόταση για την ίδρυση της Σχολής «Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών» του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, ζωντανό και αναπτυγμένο ορεινό κέντρο, το οποίο δεν χρειάζεται μια ακόμη πανεπιστημιακή σχολή για να επιβιώσει, δεν στηρίχθηκε σε τοπικιστικά κριτήρια και συμφέροντα, αλλά θεμελιώθηκε στα παρακάτω αντικειμενικά στοιχεία: - Η Ήπειρος είναι η ορεινότερη περιφέρεια της Ελλάδας, είναι ταυτόχρονα μια από τις φτωχότερες της Ευρώπης, αλλά και πλουσιότατη σε μοναδική φύση και πολιτισμό. Αποτελεί ένα ανοιχτό ζωντανό εργαστήριο της φύσης, στο οποίο υπό πραγματικές συνθήκες τελούνται π.χ. ακραία φυσικά φαινόμενα με πολυδιάστατες επιπτώσεις στη ζωή, την παραγωγή, τις ασχολίες, την ασφάλεια, την υγεία κλπ. των κατοίκων και συνεπώς εκεί οι φοιτητές θα μπορούν να ασκηθούν στην διερεύνηση, μελέτη και αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων και την κατασκευή τεχνικών έργων αλλά και στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων και καταστροφών.

35 Δραστηριότητες - Η Ελλάδα είναι μια από τις δύο (μαζί με την Αυστρία) ορεινότερες χώρες της Ευρώπης και γι’ αυτό θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλους και άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες στα θέματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών, οι οποίοι θα στελεχώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες των ορεινών περιφερειών και δήμων της χώρας. - Το Μέτσοβο είναι μια ολοκληρωμένα αναπτυγμένη (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και τεχνικά/τεχνολογικά) αλλά και πλούσια σε φυσικούς πόρους και μοναδικό φυσικό περιβάλλον περιοχή της Ηπείρου και συνεπώς δεν έχει ανάγκη την ίδρυση μιας οποιασδήποτε σχολής κλπ. που κρίνεται απαραίτητη "για να συμβάλει στην ανάπτυξή του". Τα θέματα και προβλήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών διαφέρουν δραματικά από τα αντίστοιχα άλλων περιοχών.

36 Δραστηριότητες - Οι διοικητικές μονάδες της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ορεινών περιοχών της Ελλάδας έχουν ανάγκη στελέχωσης με εξειδικευμένα στελέχη ειδικών "Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών", που θα παράγονται σε πραγματικές συνθήκες ζωής, από ένα από τα πιο αξιόπιστα σε διεθνές επίπεδο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα όπως το Ε.Μ.Πολυτεχνείο, του οποίου όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες και ιδιαίτερα το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» θα στηρίζουν αποφασιστικά. - Το Ε.Μ.Π. διαθέτει ήδη ολοκληρωμένες τις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο οι οποίες μπορούν, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές αλλά και απόλυτο σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής, να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και πολιτισμικές απαιτήσεις της Σχολής, καθώς και τη διαμονή των καλύτερων σε βαθμολογία φοιτητών της. Το Μέτσοβο είναι η πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του Ε.Μ.Π. και η ίδρυση και λειτουργία μιας τόσο σημαντικής για τις ανάγκες της Ελλάδας Σχολής του Ε.Μ.Π. στις εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο θα συμβάλει και στην επιστροφή μέρους του χρέους του σε αυτό. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

37 Δραστηριότητες Το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. συνεργάζεται συστηματικά με το Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στο οποίο εφαρμόζονται οι αρχές της διεπιστημονικής και ολιστικής μεθοδολογίας της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, «η οποία πρέπει να τελείται σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και δημιουργικά στο φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, όχι ως κυρίαρχος, ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής του, αλλά ως οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του.» Και αυτό διότι π.χ. η κατασκευή ενός δρόμου, ενός ξενοδοχείου κλπ. στο ευάλωτο γεωλογικά, με έντονο και ραγδαία εναλλασσόμενο ανάγλυφο γεωμορφολογικά και δασωμένο ορεινό περιβάλλον το οποίο συχνότατα παρουσιάζει έντονα έως ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές (παρατεταμένες περιόδους χιονοπτώσεων και παγετού, πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), απαιτούν ειδική και ριζικά διαφορετική από τη συνηθισμένη αντιμετώπιση. Οι αναπτυξιακές επενδύσεις στις ορεινές περιοχές πρέπει να έχουν, αντικειμενικά, διαφορετικά μεγέθη, χαρακτήρα, ποιότητες, σκοπό και προσδοκίες και οι σχετικές διερευνήσεις, μελέτες σκοπιμότητας κλπ. πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις συγκεκριμένες πραγματικότητες των ορεινών περιοχών.

38 Δραστηριότητες Στη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο από το ακαδημαϊκό έτος και μέχρι σήμερα, ενδεικτικά, φιλοξενήθηκαν: Ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Τοπογραφίας και του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Γεωπληροφορική» Η συνάντηση εργασίας και απολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος στην οποία παρουσιάσθηκαν οι συλλογικές διεπιστημονικές εργασίες για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη τριών ορεινών Νομών της χώρας και 30 προαιρετικές ερευνητικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ερευνητική ομάδα φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Προστασία Μνημείων» η οποία πραγματοποίησε άσκηση στην περιοχή του Μετσόβου για την μελέτη της αρχιτεκτονικής του οικισμού, της πολεοδομικής του εξέλιξης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει

39 Δραστηριότητες Στη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο από το ακαδημαϊκό έτος και μέχρι σήμερα, ενδεικτικά, φιλοξενήθηκαν: Διεπιστημονικές ημερίδες και διημερίδες σε συνεργασία και με το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (1η και 2η κατεύθυνση σπουδών), με ευρεία θεματολογία, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτισμικών δράσεών του, όπως: Επιστήμες της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος, φύση και πολιτισμός στις ορεινές περιοχές, επιστήμες και τεχνικές της Φωτοερμηνείας, Τηλεπισκόπησης και των Ψηφιακών Επεξεργασιών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων με εφαρμογή στις ορεινές περιοχές, σημασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, κοινωνίες του ορεινού χώρου, Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, περιβάλλον και πολιτική γης στις ορεινές περιοχές, κατολισθήσεις στην περιοχή του Μετσόβου: αιτίες–πρόληψη– αντιμετώπιση κα. - Διεθνής συνάντηση εργασίας με θέμα: “International Technical Laser Workshop on SLR Tracking of GNSS Constellations” - Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: "Η λογοτεχνία και τα βουνά"

40 Δραστηριότητες Το Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» σε συνεργασία με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. πραγματοποιεί κάθε χρόνο Συλλογικές Διεπιστημονικές Έρευνες με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για κάθε Νομό της Ελλάδας. Από το 2002 έως και το 2012 έχουν ολοκληρωθεί ή/και βρίσκονται υπό υλοποίηση 44 ομαδικές ερευνητικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του και συγκεκριμένα για τους Νομούς: Ευρυτανίας, Αρκαδίας, Κοζάνης, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Λακωνίας, Λέσβου, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Β. Και ΒΔ Ορεινών Περιοχών του Νομού Μεσσηνίας, Λευκάδας, Λασιθίου, Μαγνησίας, Χίου, Κιλκίς, Καστοριάς, Αχαίας, Κορίνθου, Τρικάλων, Γρεβενών, Σάμου, Φωκίδας, Λευκάδας, Λάρισας , Καρδίτσας, Φλώρινας, Σερρών, Μεσσηνίας, Πιερίας, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής, Κεφαλληνίας, Ξάνθης, Αργολίδας

41 Δραστηριότητες Στις Συλλογικές Διεπιστημονικές έρευνες του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» σε συνεργασία με το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., περιλαμβάνονται ακόμη: Ολοκληρωμένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των Ελληνικών Νησιών Η Συνάντηση Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο (1992) και η Συμβολή της στη Διαμόρφωση των Σχέσεων Ανθρώπου – Περιβάλλοντος. Κριτική Παρουσίαση της Ιστορικής Εξέλιξης Πριν και Μετά. Οι Αναπτυξιακοί Νόμοι της Ελλάδας – Κριτική προσέγγιση από την σκοπιά της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Η Περιβαλλοντική Νομοθεσία στην Ελλάδα από τη σκοπιά της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Νόμοι Χωροταξίας και Πολεοδομίας – Κριτική προσέγγιση από τη σκοπιά της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Οικονομική, Κοινωνική, Πολιτισμική, Τεχνική-Τεχνολογική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών της Ευρώπης με Έμφαση στον Πολιτισμό

42 Στιγμιότυπα από τη συνάντηση εργασίας του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» το ακαδημαϊκό έτος

43 Στιγμιότυπα από τη συνάντηση εργασίας του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» το ακαδημαϊκό έτος

44 Δραστηριότητες Από την στο πλαίσιο της σταθερής από το 1996, συστηματικής και ουσιαστικής συνεργασίας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου στο Μέτσοβο (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.), η 2η κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. με αντικείμενο το «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» (η οποία νομοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2007), με τις ίδιες διαφανείς, δημόσιες, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες με τις οποίες σχεδιάστηκε και λειτουργεί η 1η κατεύθυνση από το Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι επιλέγονται μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

45 Δραστηριότητες Σε στενή συνεργασία με τη 2η Κατεύθυνση Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο κύκλος ανοιχτών εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διεπιστημονικών ημερίδων. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: Τα μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., παρουσιάζουν και/ή δημοσιεύουν, σε τακτική βάση, εισηγήσεις τους σε Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες, Περιοδικά, Συλλογικούς Τόμους, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, διαχέοντας την επιστημονική γνώση και πληροφόρηση για τις ορεινές περιοχές τόσο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, όσο και στους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Κείμενα για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη βρίσκονται στη διεύθυνση:

46 Δραστηριότητες Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο των δράσεων στήριξης του έργου του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. - Προκηρύσσει, από το 2008, και απονέμει βραβεία για τις καλύτερες διπλωματικές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές και ερευνητικές εργασίες στο πεδίο της προστασίας και ανάπτυξης του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών. - Διοργανώνει από το 2010, ανά διετία, Διαγωνισμούς Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ξαναζωντανέματος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. Οι επιλεγμένες, από την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, ταινίες βραβεύονται και προβάλλονται σε ειδικές εκδηλώσεις. sPerioches

47 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Γαλανού, Ε. Και Κολοκούσης,Π., 2010.Δημιουργία χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στην ορεινή Νάξο με χρήση της μεθοδολογίας της τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», Μέτσοβο Γεροντέλη, Α., Δολόγλου, Α., Δοντά, Α., Γιαννακοπούλου, Στ., Γαλανού, Ε. και Ρόκος, Δ., Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», Μέτσοβο. Giannakopoulou, S. and Kaliampakos, D., Using cultural economics as a tool to protect the vernacular architecture of mountainous areas, Economy Conference, Cardiff, Wales, UK, 6-8 July 2011. Giannakopoulou, S., Damigos, D. and Kaliampakos, D., Assessing the economic value of vernacular architecture of mountain regions using Contingent Valuation, Journal of Mountain Science, Vol. 8, n.5, p Kaliampakos, D. and Giannakopoulou, S., Population shifts in Greece’s mountains, In the book “Europe’s ecological backbone: Recognizing the true value of our mountains”. Public. EEA (European Environment Agency), September 2010.

48 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Καλιαμπάκος, Δ.,2012. Τι είναι η κρίση; Και πώς γλιτώνουμε; Καλιαμπάκος, Δ. (Επιμέλεια), Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δήμου Μετσόβου, Πρακτικά Διημερίδας, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Συνεδριακό Κέντρο Μηλιάς, 1-2 Ιουλίου 2011, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, σελ. 376. Καλιαμπάκος, Δ.,2011. Ορεινή Ελλάδα: Από τον Καποδίστρια στον Καλλικράτη, Ημερίδα με θέμα: «Καλλικράτης και Ορεινές Περιοχές: Αναζητώντας νέους δρόμους ανάπτυξης», Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και Μ.Κ.Ο. Κοινωνία των Πολιτών του Βελβεντού, 2 Δεκεμβρίου 2011, Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού. Καλιαμπάκος, Δ. (Επιμ.), Η Συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Τζουμέρκων, Πρακτικά Ημερίδας, Συνεδριακό Κέντρο Κοινότητας Συρράκου, 17/7/2010. Katsoulakos, N.,2011. Combating Energy Poverty in Mountainous Areas Through Energy-saving Interventions: Insights from Metsovo, Greece, Mountain Research and Development 31(4): Focus Issue on the Global Energy Crisis.

49 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Kolokoussis, P., Karathanassi, V. Rokos, D., Argialas, D., Karageorgis, A.P. and Georgopoulos, D., Integrating Thermal and Hyperspectral Remote Sensing for the Detection of Coastal Springs and Submarine Groundwater Discharges, International Journal of Remote Sensing, Taylor & Francis. Koroneos, J. C. and Rokos, D., Sustainable and Integrated Development—A Critical Analysis, Sustainability-Open Access Journal, 4(1), , 2012 Κουμαντάκης, Ι.,2011. Κατολισθητικά Φαινόμενα Μετσόβου. Προτάσεις Βελτίωσης Συνθηκών, Εκδήλωση προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Δημήτρη Ρόκου, 22 Ιουνίου 2011, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώτσιος, Β.,2011. Η Ήπειρος σε σταυροδρόμι - Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη ;, Ημερίδα με θέμα: «Η Ήπειρος σε Σταυροδρόμι. Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;», Περιφέρεια Ηπείρου, 10 Ιουνίου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας». Michailidou, E. and Rokos, D., Greek Mountainous Areas: The Need for a Worthliving Integrated Development, Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, UK, April 2011.

50 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Μιχαηλίδου, Ελ. και Ρόκος, Δ., Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ορεινές Περιοχές, 6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο με θέμα «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», Μέτσοβο. Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., Πολιτική Γης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στους Τομείς της Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασοπονίας, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2004, Αθήνα σελ Ξανθόπουλος, Θ.,2012. Δημοκρατία και Αστική Δημοκρατία. Ξανθόπουλος, Θ., Από τον εγκλωβισμό και την υποδούλωση στην απεξάρτηση και την αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη, Εισήγηση στο Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Παπαδημάτου, Α. και Ρόκος, Δ., «Βιώσιμη» και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας και του Κόσμου, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2004, Αθήνα σελ

51 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Ρόκος Δ., 2012β. Η ολική πλανητική κρίση, η ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων "αναπτυξιακών" στερεοτύπων. Ουτοπία, τ. 96, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, σελ και Τετράδια, τ. 61, Χειμώνας-Άνοιξη 2012, σελ Ρόκος, Δ.,2011. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Θεωρία και Πράξη στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης, Ημερίδα με θέμα: «Η Ήπειρος σε Σταυροδρόμι. Επιδοτούμενη ή Αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη ανάπτυξη;», Περιφέρεια Ηπείρου, 10 Ιουνίου 2011, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας». Ρόκος Δ., Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Σάκη Καράγεωργα, Οροπέδιο, Αθήνα. Ρόκος, Δ., Το δημόσιο Πανεπιστήμιο στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών. Αντιστάσεις και Κερκόπορτες, Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης "Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης", Πάτρα , (Μπουζάκης Σ. επιμ.), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

52 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Ρόκος Δ., Για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τον Πολιτισμό και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ερατοσθένη Καψωμένο. Ρόκος, Δ., Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου. Προβλήματα, Δυνατότητες και Περιορισμοί, στο 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Σεπτεμβρίου Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εκδοτικός Οίκος Α.Α Λιβάνη, 2007, Αθήνα σελ Ρόκος, Δ. (Επιμ.), Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, (Επιμέλεια Δ. Ρόκος), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2005, σελ. 255 Ρόκος, Δ., Νόμος Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, Κατά και Μετά Είκοσι Έτη, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2003, σελ. 324.

53 Δραστηριότητες Θεμελιακές, βασικές και πρόσφατες εκδόσεις και δημοσιεύσεις των μελών της ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και των συνεργαζόμενων επιστημόνων. Ρόκος Δ., Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη για Ένα Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσμο, Συλλογικός Τόμος "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις", Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα. Ρόκος, Δ., Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη. Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη», Ε.Μ.Πολυτεχνείο – Δήμος Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Επιστημονική Επιμέλεια Καθ. Δ. Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις,2004, Αθήνα σελ Ρόκος, Δ., Από τη ‘Βιώσιμη" ή ‘Αειφόρο’ στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», 2001, Εκδοτικός Οίκος, Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, σελ. 551.

54 των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών


Κατέβασμα ppt "Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google