Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Enterprise Europe Network – Hellas:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Enterprise Europe Network – Hellas:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Enterprise Europe Network – Hellas:
Ο Ρόλος του στην Υποστήριξη των ΜΜΕ Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για τη Στήριξη των ΜμΕ» Αθήνα, 11 Απριλίου 2011 European Commission Enterprise and Industry

2 Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ
HELP-FORWARD Network Hellenic Project For Wider Application of R&D 4 γραφεία σε όλη την Ελλάδα

3 Ταυτότητα (I) Ιδρύθηκε το 1991 σαν πρωτοβουλία του ΙΤΕ και του ΣΕΒ και έκτοτε υπηρετεί ανελλιπώς τις ανάγκες ΜμΕ και Ερευνητικής Κοινότητας. Υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση του ΙΤΕ Βασίζει τη λειτουργία του αποκλειστικά σε ανταγωνιστικούς πόρους (κυρίως από την ΕΕ), χωρίς ούτε ένα EUR τακτική χρηματοδότηση. Συνεχόμενη ανοδική πορεία και ετήσια έσοδα ~ EUR (5-10% από πώληση υπηρεσιών). : Πάνω από 45 δημόσια και 25 μεγάλα ιδιωτικά έργα.

4 Ταυτότητα (IΙ) Λειτουργεί σε συνεργασία με το ΣΕΒ και το ΣΒΒΕ (συνεισφορά κυρίως σε υποδομές, συχνή εκπροσώπηση ΣΕΒ σε επιτροπές σχετικές με ΕΤΑ). Έχει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & τακτική παρουσία στην Πάτρα. Απασχολεί 15 άτομα προσωπικό υψηλής κατάρτισης (με μεταπτυχιακό τίτλο που συνδυάζουν εμπειρία στον βιομηχανικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό χώρο). Συνεχώς μεταβαλλόμενο και διευρυνόμενο «πακέτο» έργων με σταθερό πυρήνα τη μεταφορά τεχνολογίας.

5 Δίκτυα και τομείς δραστηριοποίησης (I)
Συντονίζει την ελληνική κοινοπραξία του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης και μεταφοράς τεχνολογίας. (16 εταίροι, προϋπολογισμός 4,5mEUR για τη διετία ) Έχει οριστεί από τη ΓΓΕΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στην Ελλάδα για το 7th Framework Program για τις προτεραιότητες Ασφάλεια, Διάστημα, NMP, Μεταφορές και Διεθνής Συνεργασία. Λειτουργία του Γραφείου Διαμεσολάβησης και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ. Ιδιωτικά συμβόλαια με Γραφεία Διαμεσολάβησης άλλων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων για την παροχή υπηρεσιών διεθνικής μεταφοράς τεχνολογίας.

6 Δίκτυα και τομείς δραστηριοποίησης (II)
Ίδρυση και συντονισμός του πρώτου ελληνικού cluster στον τομέα των επιστημών υγείας (Hellenic Bio Cluster) το οποίο περιλαμβάνει 22 εταιρείες με έντονο R&D και τα ITE, ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΙΙΒΕΑΑ. Συνδιοργανωτής (σε συνεργασία με Invest in Greece & Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων) του ετήσιου International Venture Capital Forum με περίπου 90 επιχειρηματικά σχέδια από Ελλάδα, Βαλκάνια και λοιπή Ευρώπη και περίπου 200 συναντήσεις σε κάθε εκδήλωση. Υπηρεσίες mentoring, innovation strategy και στενή δικτύωση με αντίστοιχα Κέντρα στις χώρες των Βαλκανίων και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

7 Ένα δίκτυο για τις ΜΜΕ Μικρομεσαία επιχείρηση  μεγάλη σπουδαιότητα
23 εκ. ΜΜΕ στην Ευρώπη = 99% των επιχειρήσεων Συμμετοχή στο ΑΠ της ΕΕ κατά 58% 75 εκ. θέσεις εργασίας προκύπτουν από τις ΜΜΕ Μικρομεσαία επιχείρηση  ανάγκη ουσιαστικής στήριξης Ανάγκη άμεσης και ολοκληρωμένης παροχής υποστήριξης Ανάγκη πληροφόρησης για νέες επιχειρηματικές & τεχνολογικές ευκαιρίες Ανάγκη για συμβολή στη διαμόρφωση και βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ  Δημιουργία δικτύου - μηχανισμού υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβώνας με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΜΜΕ

8 Enterprise Europe Network: Η δέσμευση της Ευρώπης απέναντι στις ΜΜΕ
580 τοπικά σημεία επαφής χώρες – περισσότερα από εξειδικευμένα στελέχη 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς Διάρκεια: 1/1/ /12/2012 320 εκ.€ κοινοτική χρηματοδότηση, πάνω από 700 εκ.€. συνολικός προϋπολογισμός

9 Πλαίσιο λειτουργίας Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία»
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (Competitiveness and Innovation Program CIP ) Συμβολή στη Στρατηγική της Λισαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ

10 Η δύναμη της εμπειρίας Ολοκληρωμένο και ενιαίο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης βασισμένο στην εμπειρία των Euro Info Centers (EICs) & των Innovation Relay Centers (IRCs) νέοι οργανισμοί Βελτιωμένη πρόσβαση και εγγύτητα για τις ΜΜΕ: “one stop shop - no wrong door”

11 Enterprise Europe Network - Hellas

12 Ταυτότητα Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Το έργο του δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας.

13 Αποστολή Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων Υποστήριξη της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας Προώθηση της καινοτομικότητας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικότητας στα ερευνητικά εργαστήρια Ενδυνάμωση των δεσμών της βιομηχανίας, της έρευνας και των επενδυτικών κεφαλαίων Καλλιέργεια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης Ενίσχυση επιχειρηματικών, τεχνολογικών οικονομικών και πολιτικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

14 Εταίροι Enterprise Europe Network - Hellas

15 Ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης
5 επιμελητήρια 4 εταιρείες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 3 βιομηχανικοί/ επιχειρηματικοί σύνδεσμοι 2 φορείς έρευνας και τεχνολογίας 1 αναπτυξιακή εταιρία 1 δημόσιος φορέας υποστήριξης των ΜΜΕ

16 Υψηλή κατάρτιση & εμπειρία

17 Υπηρεσίες Πληροφόρηση, υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, διαβουλεύσεις Υπηρεσίες μεταφοράς καινοτομίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας Υποστήριξη της συμμετοχής ΜΜΕ στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ

18 1.Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση, διεθνής συνεργασία
1.Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση, διεθνής συνεργασία Ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφόρησης προς επιχειρήσεις σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας (εξεύρεση εταίρων). Υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικών μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

19 2. Καινοτομία & μεταφορά τεχνολογίας
Ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφόρησης σε θέματα νομοθεσίας και προγραμμάτων πάνω σε Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας. Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για μεταφορά τεχνολογίας. Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας (χρηματοδότηση, διανοητική ιδιοκτησία, διαχείριση καινοτομίας).

20 3. Συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης πάνω στα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7). Εντοπισμός αναγκών ή στόχων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις. Υποβοήθηση στη δημιουργία ερευνητικών προτάσεων

21 Ένα ιδανικό παράδειγμα ολοκληρωμένης υποστήριξης
Υποστήριξη σύναψης συμφωνίας. Εντοπισμός προγραμμάτων Εξεύρεση εταίρων Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες Πληροφόρηση Διαβουλεύσεις Νέα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Προετοιμασία προσαρμογής των Επιχειρήσεων: εξοπλισμός, διαδικασίες, πελάτες, προμηθευτές. Έρευνα & Ανάπτυξη Επένδυση, επιχειρηματική συνεργασία, Ευρεσιτεχνίες, διεθνοποίηση Τεχνολογικός έλεγχος, έρευνα Αγοράς. Αναζήτηση διαθέσιμων Τεχνολογιών. Εξεύρεση εταίρων Εντοπισμός προγραμμάτων

22 Εργαλεία - Δραστηριότητες
Πανευρωπαϊκές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Παρακολούθηση νομοθεσίας Δημοσίευση μελετών, εκθέσεων Οργάνωση ομάδων δοκιμής νέων νομοθεσιών Καμπάνιες ενημέρωσης, ημερίδες, ηλεκτρονικά & έντυπα Newsletters Επισκέψεις σε επιχειρήσεις Τεχνοδιαγνώσεις Διοργάνωση και συμμετοχή σε σεμινάρια Διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις μεσιτείας Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών, helpdesk Διοργάνωση εισερχόμενων και εξερχόμενων επιχειρηματικών αποστολών Υποστήριξη clusters

23 3 χρόνια λειτουργίας: αριθμητικά αποτελέσματα
Questions on EU subject responded to 31322 Specialized Advisory Services 16994 Advise on access to EU programmes 9612 Brokerage Events co-organised & participated in 130 Company Missions co-organised & participated in 106 Contributions to Sector Groups 65 Contributions to Work. Groups, mentoring or SAG 33 Partnership Agreements 211 PA Technological 52 PA Commercial 79 PA Research 80

24 Υπηρεσίες που υποστηρίζουν διεθνικές συμφωνίες
Services # Clients receiving specialised advisory services 5479 # Technology reviews 633 # Business reviews 341 # IPR Services 96 # Financing Services 3468

25 Ενδεικτικές δραστηριότητες διεθνοποίησης

26 Αποστολή ελληνικών εταιριών, ερευνητικών κέντρων βιοεπιστημών στις ΗΠΑ
Ημερομηνία: Μαΐου 2009 Διοργανωτές: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Hellenic Bio Cluster, Ελληνική Πρεσβεία στην Washington, Προξενείο Νέας Υόρκης Σκοπός: ενίσχυση της καινοτομικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιοεπιχειρηματικής κοινότητας Συμμετέχοντες από ΗΠΑ ενδεικτικά: Massachusetts Biotech Council, National Institute of Health, Hellenic Business Network. Έλληνες Συμμετέχοντες:13 ελληνικές εταιρίες του Hbio συμμετείχαν (Bionature S.A. EMBIO Diagnostics Ltd, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών…)

27 Διαδικτυακή Συζήτηση (Webinar): Innovation in Nutrition - The case of Greece in a US and Global perspective Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2010 Σκοπός: Διερεύνηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ βασικών παικτών της βιομηχανίας τροφίμων στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως καθώς και ο εντοπισμός ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών. Διοργανωτές: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Συμμετέχοντες στη συζήτηση Ο Δρ. Helmut Traitler, πρώην αντιπρόεδρος της NestléΆs Global Innovation Η Δρ. Έλσα Γιακουμάκη, βιοτεχνολόγος τροφίμων και μέλος του τμήματος Ε&Α της Creta Farms Ελλάδας, και ο κ. Βασίλειος Βουμβουράκης, Επικεφαλής του τμήματος Ε&Α της Creta Farms Ελλάδας Ο Δρ. Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και μεταξύ των πιο δραστήριων Ελλήνων επιχειρηματιών στην εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων σε διατροφικά προϊόντα (π.χ. η spin-off K-Meditura) Ο κ. Νίκος Νικολάου, Sales & Operations Manager της Olympus Diary Products USA Ο κ. Στέφανος Κιρκαγασλής, Γεωπόνος Μηχανικός, Quality Design Manager και μέλος του Τμήματος Ε&Α της Γιώτης Α.Ε., και ο κ. Δημήτριος Λαδικός, Διευθυντής του Τμήματος Ε&Α της Γιώτης Α.Ε.

28 Κύπρος: Γέφυρα Ε.Ε. - Αραβικών Χωρών Πολυκλαδική Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ
Ημερομηνία: 17/02/2011 Σκοπός: Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με εισαγωγείς από Κύπρο, Λίβανο, Συρία, Ιορδανία και Ιράκ Διοργανωτές: Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Eurobank Τομείς: Φάρμακα - Καλλυντικά - Αιθέρια έλαια, Ιατρικός και διαγνωστικός εξοπλισμός, Δομικά υλικά, Προϊόντα από ελαστικό και πλαστικές ύλες, Χημικά προϊόντα –Χρώματα, Τρόφιμα – Ποτά, Συστήματα ύδρευσης Συμμετέχοντες:  Αφοί Ασκοξυλάκη, Κρητών γαία, Ένωση Πεζών Κρήτης, 3SIGMA, ΙΤΕ/ΙΗΔΤ

29 11o Διεθνές Venture Capital and Private Equity Forum
Ημερομηνία: 5-6 Απριλίου 2011 Σκοπός: Επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ νέων επιχειρηματιών με ενδιαφερόμενους επενδυτές, προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα άντλησης ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προτάσεων. Διοργανωτές: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Invest in Greece, Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (HVCA) Συμμετέχουσες εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών: ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT S.A., ATTICA VENTURES S.A., AIMS MANAGEMENT S.A., EQUITY PARTNERS - EUROBANK EFG , EQUITIES S.A., GLOBAL FINANCE S.A., GLOCAL SYSTEMS MANAGEMENT S.A., I4G – INCUBATION FOR GROWTH S.A., IBG MANAGEMENT S.A., LOGO VENTURES S.A., NEW MELLON ASSET & WEALTH MANAGEMENT S.A., OXYGEN MANAGEMENT S.A., PARTHENON TRUST S.A. , PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT S.A., THERMI VENTURES S.A., 7L CAPITAL PARTNERSVCI (VELTI CENTER FOR INNOVATION) S.A.

30 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

31 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ TOTAL REQUESTED CAPITAL (within next 2 years) * Μ.Ο.: TOTAL REQUESTED CAPITAL (including 2nd round of Financing)*

32 Επιχειρηματικές αποστολές του ΣΒΒΕ σε συνεργασία με ΟΠΕ
ΙΡΑΝ - ΤΕΧΕΡΑΝΗ: 9-12 Μαΐου 2008 Σκοπός: Επιχειρηματική αποστολή στον τομέα των τροφίμων, ποτών, συσκευασίας και δομικά υλικά Συμμετέχουσες εταιρίες: 15 Η.Π.Α.: Ιουνίου 2008 Σκοπός: Επιχειρηματική αποστολή σε τρόφιμα, ποτά, ηλεκτρονικά, πληροφορική, δομικά υλικά Συνεργαζόμενος φορέας: European American Business Organisation (EABO)

33 Επιχειρηματικές αποστολές του ΣΒΒΕ σε συνεργασία με τον ΟΠΕ
ΑζερμπαϊτζΑν : Απριλίου 2008 Σκοπός: Επιχειρηματική αποστολή στον τομέα των κατασκευών και δομικά υλικά Συμμετέχουσες εταιρίες: 9 εταιρίες

34 Παροχή Υπηρεσιών Καθοδήγηση (Mentoring Scheme)
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε οργανισμούς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Enterprise Europe Network. Συγκεκριμένα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει υποστηρίξει ενεργά τις ακόλουθες χώρες: Μολδαβία: Chamber of Commerce and Industry (CCI RM) που θα είναι συντονιστής The Agency for Innovation and Technology Transfer The Organization of SME Sector Development (ODIMM) Σερβία: Serbia Investment and Export Promotion Agency Serbian Chamber of Commerce National Agency for Regional Development ……………..

35 Παροχή Υπηρεσιών Καθοδήγηση (Mentoring Scheme)
Οι υπηρεσίες που παρείχαμε στη Μολδαβία είναι οι ακόλουθες: Συμβουλές στο σχεδιασμό και οργάνωση γραφείου για υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις Υποστήριξη στην συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του γραφείου για την ένταξή του στο ΕΕΝ (προδιαγραφές σχεδίου, καθορισμός στρατηγικής, πρόγραμμα υλοποίησης, εισαγωγή στις έννοιες και μεθόδους ΕΕΝ) Συμβουλές και επιτόπια εκπαίδευση κατά την επίσκεψη 3 στελεχών στις εγκαταστάσεις τους

36 Επιβράβευση προσπαθειών
Συγχαρητήρια επιστολή από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα του Enterprise Europe Network - Hellas στη στήριξη που παρέχει στις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκές διακρίσεις για καλές πρακτικές που ανέπτυξαν εταίροι του ελληνικού δικτύου Προβολή επιχειρηματικών συνεργασιών με τη μεσολάβηση του ελληνικού δικτύου σε μορφή video και ειδικών αφιερωμάτων πανευρωπαϊκής εμβέλειας

37 Υψηλός βαθμός ικανοποίησης πελατών (1)
Το 85% των πελατών δηλώνουν πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που έλαβαν To 90% των πελατών βαθμολογούν ως εξαιρετική την ταχύτητα και ποιότητα εξυπηρέτησης Ουσιαστικά όλοι οι ερωτώμενοι (>99%) θα σύστηναν το δίκτυο σε «φίλους και γνωστούς...» Στοιχεία από έρευνα ικανοποίησης πελατών του Enterprise Europe Network – Hellas (2009)

38 Επιτυχημένη ιστορία: Ελληνική εταιρία κατασκευής επίπλων διεισδύει στην κυπριακή αγορά
Ελληνική εταιρεία κατασκευής επίπλων οικιακής χρήσης αναζητά πληροφορίες για την αγορά επίπλων στην Κύπρο Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), μέλη του Enterprise Europe Network, συντάσσει έναν κατάλογο με πληροφορίες και επιλεγμένες επιχειρήσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό (κατασκευαστές και διανομείς) και οργανώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα σειρά διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων Συνάπτεται εμπορική συμφωνία με μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κυπριακές εταιρείες επίπλων, με αντικείμενο την πώληση επίπλων κρεβατοκάμαρας στην Κύπρο Οι δύο εταιρίες επεκτείνουν τη συνεργασία τους και με τη μορφή της αντιπροσώπευσης των κυπριακών προϊόντων στην ελληνική αγορά Επέκταση δικτύων διανομής & αύξηση κύκλου εργασιών

39 Επιτυχημένη ιστορία: Ελληνική νανοτεχνολογία στην υπηρεσία της σουηδικής βιομηχανίας
Η HTC Sweden AB (HTC) δραστηριοποιείται στην παραγωγή μηχανημάτων λείανσης. Αναζητά λύσεις για αύξηση της διάρκειας ζωής, αντιμετώπιση της απώλειας θερμότητας και βελτίωση της μηχανικής απόδοσης των ρητινωδών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματά της. Η HTC απευθύνεται στο ACREO, τοπικό εταίρο του Enterprise Europe Network. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, γνωρίζει ότι η ελληνική εταιρία Nanothinx A.E., εστιάζει στην παραγωγή, στην έρευνα και στις εφαρμογές νανοσωλήνων άνθρακα. Η ενσωμάτωσή τους στα ρητινώδη προϊόντα μπορεί να βελτιώσει τη μηχανική απόδοση του σύνθετου υλικού και συνεπώς τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων λείανσης. Οι δύο εταιρίες έρχονται σε επικοινωνία σε εκδήλωση μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο της «Nanosolutions» στη Φρανκφούρτη. Σύντομα επιτυγχάνεται μια αρχική τεχνική συνεργασία με πόρους του ACREO. Ακολουθεί και δεύτερη φάση τεχνικής συνεργασίας μέσω του προγράμματος EUROSTARS.

40 Επιτυχημένη ιστορία: Ελληνικό κρασί συνδετικός κρίκος Αρκαδίας-Κίνας
Παραγωγός κρασιού της Αρκαδίας ζητάει από το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network –Helas, συμβουλές και υποστήριξη για να επεκτείνει τις πωλήσεις της σε τρίτες χώρες, ιδίως στην Κίνα Το Επιμελητήριο Αρκαδίας επικοινωνεί με το μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου στην Κίνα ζητώντας πληροφορίες για Κινέζους διανομείς κρασιού Ταυτόχρονα ζητά από την Ελληνική Πρεσβεία στο Πεκίνο πληροφορίες για τις νομικές διαδικασίες που διέπουν τις εξαγωγές στην Κίνα Με τη βοήθεια των στελεχών και εργαλείων του Enterprise Europe Network υπογράφεται εμπορική συμφωνία μεταξύ του οινοπαραγωγού και Κινέζου διανομέα

41 Επιτυχημένη ιστορία: Ελληνική ΜμΕ συνεργάζεται με το CERN
CERN: αίτηση ηλεκτρονικού υλικού από την Ελλάδα (PCB) Το ΕΚΤ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, απευθύνεται σε εταιρίες ηλεκτρονικών και οργανώνει επιχειρηματική αποστολή Μετά την αρχική ανταλλαγή πληροφοριών, εκπρόσωποι του CERN επισκέπτονται μερικές από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες ηλεκτρονικών Η επιλεχθείσα ελληνική εταιρεία συμφωνεί με το CERN για την παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών Η ελληνική εταιρεία βραβεύεται από το CERN με το βραβείο «GOLDEN INDUSTRY AWARD 2009»

42 Επιτυχημένη ιστορία: Λύση σε γλωσσικά & γραφειοκρατικά εμπόδια
Επιτυχημένη ιστορία: Λύση σε γλωσσικά & γραφειοκρατικά εμπόδια Ελληνική εταιρία κατασκευής ενεργειακών εστιών και τζακιών αντιμετωπίζει πρόβλημα με ρωσικό τελωνείο για την αποστολή εκθεμάτων εν όψει έκθεσης λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας στη Ρωσική γλώσσα Η εταιρία απευθύνεται στον ΣΒΘΚΕ, μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, ζητώντας βοήθεια Τα στελέχη του τμήματος επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Μόσχα και ενημερώνονται λεπτομερώς για τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά και για τις διαδικασίες δήλωσης των προϊόντων στα ρωσικά τελωνεία. Η εταιρία ενημερώνεται άμεσα από τον ΣΒΘΚΕ και παράλληλα προμηθεύεται με στοιχεία επικοινωνίας Ελλήνων μεταφραστών που ζουν στην Ρωσία, ώστε να διευκολυνθεί η παραμονή τους πριν και κατά την διάρκεια της έκθεσης

43 Δραστηριότητες και Υπηρεσίες Διεθνούς συνεργασίας
Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε Τρίτες Χώρες. Διοργάνωση ομαδικών συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις Αναζήτηση εταίρων για ερευνητική/τεχνολογική συνεργασία σε τρίτες χώρες. Αδελφοποίηση και μηχανισμός ανταλλαγής προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα καινοτομίας π.χ. το 7ο ΠΠ της ΕΕ, Μεταφορά Τεχνολογίας, επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών π.χ. διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων, αναζήτηση εταίρων, υποστήριξη υποβολής προτάσεων.

44 Δραστηριότητες και Υπηρεσίες Διεθνούς συνεργασίας
Αξιολόγηση οργανισμών/υπηρεσιών, ανασχεδιασμός δομής και υπηρεσιών. Συνεργασίες για την προώθηση στην Ευρώπη προσφορών τεχνολογικής/επιχειρηματικής συνεργασίας προερχόμενες από Τρίτες χώρες. Χώρες με τις οποίες έχουμε αναπτύξει συνεργασία: Αρμενία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Αρμενία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Κεντρική Αμερική, Αραβική χερσόνησο, Ινδία, Νότια Αφρική, Μεξικό, Κίνα.

45 στην υπηρεσία της επιχείρησής σας

46 Contact Details Katerina Tzitzinou HELP-FORWARD / FORTH
1 Morihovou Sq. Thessaloniki Greece Tel : Katerina Tzitzinou Technical Coordinator CIP-Hellas


Κατέβασμα ppt "Enterprise Europe Network – Hellas:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google