Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα, 11-04-2008 Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια & Ιδιωτικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα, 11-04-2008 Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια & Ιδιωτικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα, 11-04-2008 Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Έργο SUSCON 01/10/2005 – 30/09/2008

2 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Συμμετέχοντες Φορείς Έργου SUSCON

3 Βασικός άξονας του προγράμματος είναι η προσέγγιση της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στον κατασκευαστικό κλάδο, η οποία επιδιώκει τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, δηλ. από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την κατασκευή, τη χρήση και τη διαχείριση των αποβλήτων τους. Αειφόρος Κατασκευαστική Δραστηριότητα

4 Γενικοί Στόχοι - Δράσεις Έργου SUSCON (1/3)  Η υιοθέτηση και η εφαρμογή της έννοιας της «αειφόρου κατασκευής» στις πρακτικές των:  κατασκευαστικών και μελετητικών εταιρειών  των συμβουλευτικών επιχειρήσεων  των δημόσιων φορέων που συντάσσουν τις τεχνικές οδηγίες  των προμηθευτών των δομικών υλικών  όλων όσων εμπλέκονται στον κατασκευαστικό κλάδο SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008

5 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Γενικοί Στόχοι - Δράσεις Έργου SUSCON (2/3)  Ανασκόπηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Κύπρο και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  Ίδρυση Συμβουλευτικών Επιτροπών σε Ελλάδα & Κύπρο που συνδράμουν στην ανάπτυξη της αειφόρου κατασκευής  Εφαρμογή της μεθοδολογίας της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής σε δύο κατηγορίες κατασκευαστικών έργων  Αξιολόγηση των παραμέτρων οικολογικού σχεδιασμού των κατασκευαστικών έργων και ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού  Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των συμμετεχόντων κατασκευαστικών εταιριών με χρήση των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού

6 Γενικοί Στόχοι - Δράσεις Έργου SUSCON (3/3) SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008  Δημιουργία διαδικτυακής βάσης δεδομένων σχετικά με την αειφόρο κατασκευή για χρήση από τον κατασκευαστικό κλάδο  Δημιουργία ενός λογισμικού για τον υπολογισμό του ποσοστού των οικολογικά φιλικών κατασκευαστικών έργων  Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου στα περιβαλλοντικά ζητήματα με στόχο την καλύτερη βιωσιμότητα και αειφορία του & παρακίνησή του προς τη «βιώσιμη κατασκευή».  Πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων για τη βιωσιμότητα και αειφορία του κατασκευαστικού τομέα

7 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δράσεις Έργου SUSCON Δέσμη Εργασιών ΤίτλοςΔιάρκεια 1 Διαχείριση του Έργου 01/10/2005 – 30/09/2008 2 Ανάλυση της κατάστασης του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο & την ΕΕ 01/11/2005 – 31/03/2006 3 Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε δύο κατασκευαστικές δραστηριότητες 01/01/2006 – 30/06/2006 4 Ανάπτυξη κριτηρίων με σκοπό τον οικολογικό σχεδιασμό 01/07/2006 – 28/02/2007 6 Εφαρμογή των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού στις κατασκευές 01/03/2007 – 30/09/2008 6 Βάση δεδομένων για τον κατασκευαστικό κλάδο 01/01/2006 – 30/09/2008 7 Διάδοση Αποτελεσμάτων 01/01/2006 – 30/09/2008

8 Δέσμη Εργασιών 1: 01/10/2005 – 30/09/2008 Διαχείριση του Έργου

9 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δέσμη Εργασιών 2 01/11/2005 – 31/03/2006 Δέσμη Εργασιών 2 01/11/2005 – 31/03/2006 Ανάλυση της κατάστασης του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο & την ΕΕ 1 2 3 1. Προσδιορισμός όλων των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο 2. Συλλογή & ανάλυση των εθνικών στοιχείων 3. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κάθε τομέα

10 Παραδοτέα Δέσμης Εργασιών 2 1. Ανασκόπηση της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας σε Ελλάδα και ΚύπροΑνασκόπηση της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας σε Ελλάδα και Κύπρο 2. Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές δραστηριότητεςΕκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες

11 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δέσμη Εργασιών 3 01/01/2006 – 30/06/2006 Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε δύο κατασκευαστικές δραστηριότητες 1 2 1. Επιλογή δύο κατηγοριών από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (δρόμος, κτήριο) 2. Εφαρμογή της μεθοδολογίας της ΑΚΖ

12 Συμπεράσματα ΑΚΖ κτιρίου •Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του κτηρίου επικεντρώνονται στο στάδιο της χρήσης του κτηρίου. •Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη χρήση αποτελούν το 92% των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. •Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνεισφέρει κατά 78% στη συνολική επίπτωση. •Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη χρήση του κτιρίου οφείλονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στις διεργασίες παραγωγής ενέργειας.

13 Συμπεράσματα ΑΚΖ κτιρίου •Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης κατά το στάδιο της χρήσης του κτηρίου θα έπρεπε να είναι ο πρωταρχικός στόχος κατά το σχεδιασμό του για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. •Η χρήση ΑΠΕ θα βελτίωνε σημαντικά το περιβαλλοντικό προφίλ του κύκλου ζωής του κτηρίου. •Η επιλογή των υλικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα όσο εξαντλείται η διαθεσιμότητα των μη ανανεώσιμων υλικών •Παρόλα αυτά με τα σημερινά δεδομένα, η συνεισφορά των υλικών είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τη συνεισφορά της χρήσης του κτηρίου. Ο αρχικός σχεδιασμός του κτηρίου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

14 Συμπεράσματα ΑΚΖ κτιρίου •Μελλοντικές βελτιώσεις στη μελέτη ΑΚΖ θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν μια πιο αναλυτική μοντελοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά το στάδιο της χρήσης του κτηρίου. •Αναλυτικοί υπολογισμοί της ενεργειακής κατανάλωσης θα υποδείκνυαν τα πιθανά σημεία βελτίωσης του ενεργειακού προφίλ του κτηρίου •Η μελέτη της συμπεριφοράς των χρηστών του κτηρίου που σχετίζεται με την ενεργειακή κατανάλωση θα μπορούσε επίσης να προσφέρει λύσης μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τα 80 χρόνια του κύκλου ζωής του κτηρίου.

15 Συμπεράσματα ΑΚΖ δρόμου •Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής του δρόμου επιμερίζονται σχεδόν εξίσου μεταξύ των σταδίων της κατασκευής (51%) και της χρήσης (49%). •Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνεισφέρει κατά 52% στη συνολική επίπτωση. •Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή του δρόμου οφείλονται στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στις μεταφορικές διεργασίες μεγάλου όγκου υλικών (κυρίως αδρανή υλικά), αλλά και στις άλλες διεργασίες κατασκευής (εκσκαφή, επίστρωση υλικών).

16 Συμπεράσματα ΑΚΖ δρόμου •Η παραγωγή και χρήση ασφάλτου συνεισφέρει σημαντικά στο στάδιο κατασκευής. •Η χρήση διπλής μεταλλικής μπάρας (εκατέρωθεν κάθε ρεύματος κυκλοφορίας) αυξάνει ακόμα περισσότερο την επίπτωση του κατασκευαστικού σταδίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατά τη χρήση. •Η επιλογή των υλικών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της περιβαλλοντικής επίπτωσης του δρόμου.

17 Παραδοτέα Δέσμης Εργασιών 3 •Βέλτιστες Πρακτικές Οικολογικού Σχεδιασμού στον Κατασκευαστικό ΚλάδοΒέλτιστες Πρακτικές Οικολογικού Σχεδιασμού στον Κατασκευαστικό Κλάδο •Ανάλυση Κύκλου Ζωής ενός κτηρίου γραφείωνΑνάλυση Κύκλου Ζωής ενός κτηρίου γραφείων •Ανάλυση Κύκλου Ζωής δρόμουΑνάλυση Κύκλου Ζωής δρόμου •Αποτελέσματα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στις κατασκευαστικές δραστηριότητεςΑποτελέσματα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στις κατασκευαστικές δραστηριότητες

18 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δέσμη Εργασιών 4 01/07/2006 – 28/02/2007 Ανάπτυξη κριτηρίων με σκοπό τον οικολογικό σχεδιασμό 2 1. Αξιολόγηση όλων των θεμάτων οικολογικού σχεδιασμού με τελικό στόχο τον οικολογικό σχεδιασμό μιας κατασκευής 2. Ανάπτυξη κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού

19 Παραδοτέα Δέσμης Εργασιών 4 •Μάτριξ Οικολογικών ΚριτηρίωνΜάτριξ Οικολογικών Κριτηρίων •Μελέτη Οικολογικών ΚριτηρίωνΜελέτη Οικολογικών Κριτηρίων

20 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δέσμη Εργασιών 5: 01/03/2007 – 30/09/2008 Εφαρμογή των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού στις κατασκευές 2 4 1. Αξιολόγηση των κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται 2. Παραγωγή ενός λογισμικού για τον υπολογισμό του οικολογικά φιλικού ποσοστού στα κτήρια 3. Εφαρμογή του εργαλείου σε κτήρια που κατασκευάζονται από τις συμμετέχουσες κατασκευαστικές επιχειρήσεις 4. Διανομή του εργαλείου σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 5. Προετοιμασία και προώθηση θεσμικών αλλαγών

21 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.Ψυχαγωγικό και Εμπορικό Κέντρο με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων, Αχαρνών 373-375 & Δεστούνη 1, Αθήνα 2.Νέο Κτήριο γραφείων με πιλοτή και αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής 3.Κτήρια του ΕΜΠ 4.Κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Κύπρου) 5.Κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας

22 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δέσμη Εργασιών 6 01/01/2006 – 30/09/2008 Βάση δεδομένων για τον κατασκευαστικό κλάδο 1 2 3 1. Δημιουργία μιας άμεσης πρόσβασης βάσης δεδομένων για τον κλάδο των τεχνικών έργων 2. Παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών για τις κατασκευές σε φορείς της Ελλάδας, Κύπρου και γενικότερα της ΕΕ 3. Προώθηση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης του κατασκευαστικού κλάδου

23 Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων Eupalinus (www.uest.gr/eupalinus)www.uest.gr/eupalinus

24 Παραδοτέα Δέσμης Εργασιών 6 •Γενικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων σχετικά με την αειφόρο κατασκευή στο ΔιαδίκτυοΓενικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων σχετικά με την αειφόρο κατασκευή στο Διαδίκτυο •Online DatabaseOnline Database •Web site structure design and implementation reportWeb site structure design and implementation report

25 SUSCON Έργο SUSCON 2005 – 2008 Δέσμη Εργασιών 7 01/01/2006 – 30/09/2008 Διάδοση Αποτελεσμάτων 1 2 3 1. Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 2. Προώθηση του ελληνικού και κυπριακού κατασκευαστικού κλάδου προς την αειφόρο κατασκευή 3. Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στην αειφόρο κατασκευή

26 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

27 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

28 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Διεθνής Έκθεση: "Ecotec ' 08 – Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες", Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008 17:00 – 20:00 Expo Εκθεσιακό Κέντρο

29 Τελικό Συνέδριο Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008 Αθήνα Βράβευση νικητών του δεύτερου διαγωνισμού Στρογγυλό Τραπέζι με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για οριστικοποίηση εισηγήσεων για θεσμικές αλλαγές

30 www.uest.gr/suscon www.uest.gr/eupalinus


Κατέβασμα ppt "Κωνσταντίνος Μουστάκας Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Αθήνα, 11-04-2008 Αειφόρος Κατασκευή στα Δημόσια & Ιδιωτικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google